การอัปโหลดและจัดการไฟล์

คุณสามารถอัปโหลด จัดการ และลบไฟล์จาก หน้าไฟล์ใน Shopify admin ของคุณ

ไฟล์ในหน้าไฟล์อาจมีดังต่อไปนี้:

 • รูปภาพที่ใช้ในธีมของคุณ
 • รูปภาพที่ใช้ในบล็อกโพสต์และหน้าต่างๆ
 • รูปภาพที่ใช้ในคำอธิบายสินค้าและคอลเลกชันของคุณ
 • ไฟล์ที่คุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้
 • รูปภาพและไฟล์ที่เชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ในระหว่างที่กำลังแก้ไขธีม ระหว่างที่กำลังสร้างเมตาฟิลต์ หรือระหว่างที่กำลังใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Textเพื่อแก้ไขเนื้อหาธีม หน้า โพสต์บล็อก คำอธิบายสินค้า หรือคำอธิบายคอลเลกชัน โดยไฟล์ต่างๆ ที่คุณอัปโหลดจะไปปรากฏบนหน้าไฟล์

หากต้องการเข้าถึงหน้าไฟล์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ไฟล์

ข้อกำหนดของไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin ของคุณได้ โดยไฟล์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

ข้อกำหนดของไฟล์
คุณลักษณะ ข้อกำหนด
ขนาดของไฟล์ มีขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์
ความละเอียด สูงสุด 20 เมกะพิกเซล
อัตราส่วนภาพ ระหว่าง 100:1 กับ 1:100
รูปแบบไฟล์ ดูที่ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

หากคุณอยู่ในแผนแบบชําระเงิน คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ HTML ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้ คุณจะสามารถอัปโหลดได้เฉพาะรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF

นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่จะสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้และต้องการอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ให้ตรวจสอบและอัปเดตแผนของคุณ

ส่วนต่างๆ ของร้านค้าคุณ เช่น ธีม หน้า และบล็อกของคุณรองรับรูปแบบไฟล์บางรูปแบบเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่รองรับในส่วนต่างๆ ดังกล่าว โปรดดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

อัปโหลดไฟล์บนหน้าไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ไปยัง Shopify ได้บนหน้าไฟล์

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวบนหน้าไฟล์ใน Shopify จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าวในเนื้อหาของหน้าหรือในการนำทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 2. เลือกอัปโหลดไฟล์สูงสุด 20 ไฟล์ จากนั้นคลิกที่ "เปิด"

กรองรายการไฟล์

คุณสามารถกรองรายการไฟล์หรือค้นหาไฟล์จากหน้าไฟล์หรือในเครื่องมือเลือกไฟล์ก็ได้

คุณสามารถกรองไฟล์ของคุณได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

 • ค้นหาแอตทริบิวต์ของไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยชื่อและประเภทของไฟล์โดยใช้แถบกรองไฟล์
 • กรองด้วยขนาดโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ขนาดไฟล์
 • สลับเปลี่ยนมุมมองไฟล์ระหว่างมุมมองแบบรายการหรือมุมมองแบบกริด

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองได้

กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์

เมื่อใช้แถบกรองไฟล์ คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์แบบเฉพาะเจาะจงหรือไฟล์บางประเภท เช่น .jpg หรือ .pdf ได้

 1. ในแถบกรองไฟล์ ให้ป้อนส่วนหนึ่งของชื่อหรือชื่อเต็มของไฟล์ หรือป้อนสกุลไฟล์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่างเช่น .jpg หรือ .pdf)

กรองไฟล์ของคุณตามขนาด

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ "ขนาดไฟล์"

 2. ให้ป้อนขนาดไฟล์ต่ำสุดที่คุณต้องการดู ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณต้องการดู หรือทั้งสองอย่างในช่องขนาดต่ำสุดและขนาดสูงสุด

บันทึกตัวกรอง

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยตัวกรองที่บันทึกไว้จะถูกเพิ่มเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าไฟล์ และคุณสามารถคลิกที่แท็บดังกล่าวเพื่อกรองไฟล์โดยใช้พารามิเตอร์ตัวกรองที่บันทึกไว้ได้

ขั้นตอน:

 1. กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์ ขนาดไฟล์ หรือทั้งสองอย่าง

 2. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

 3. ป้อนชื่อตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณ ในช่องบันทึกเป็น

 4. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายการไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะเรียงลำดับจากรายการล่าสุดไปยังรายการเก่าสุดโดยอิงจากวันที่อัปโหลด

หากคุณต้องการเปลี่ยนการจัดเรียงคำสั่งซื้อ คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ของคุณตามวันที่ที่เพิ่มเข้ามา ตามขนาด หรือตามตัวอักษรของชื่อไฟล์ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิก "จัดเรียง" จากนั้นเลือกตัวเลือกจากรายการ

ทำให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด

หากคุณต้องการให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยใช้หน้าไฟล์ จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังเนื้อหาของหน้าหรือลงในการนําทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังไฟล์ไปยังคลิปบอร์ดได้โดยคลิกที่ปุ่มลิงก์ด้านข้างไฟล์

แก้ไขไฟล์

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือเอกสาร ให้ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร จากนั้นอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ลบไฟล์

คุณสามารถลบไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ออกจากหน้าไฟล์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ หลายรายการในคราวเดียว

ขั้นตอน:

 1. เลือกช่องเครื่องหมายด้านข้างไฟล์ที่คุณต้องการลบ โดยคุณสามารถเลือกหลายไฟล์ได้ในคราวเดียว

 2. คลิกที่ "ลบ" จากนั้นคลิกที่ "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี