การอัปโหลดและจัดการไฟล์

คุณสามารถอัปโหลด จัดการ และลบไฟล์จาก หน้าไฟล์ใน Shopify admin ของคุณ

ไฟล์ในหน้าไฟล์มีดังต่อไปนี้:

 • รูปภาพที่ใช้ในธีมของคุณ
 • รูปภาพที่ใช้ในบล็อกโพสต์และหน้าต่างๆ
 • รูปภาพที่ใช้ในคำอธิบายสินค้าและคอลเลกชันของคุณ
 • ไฟล์ที่คุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ขณะที่คุณกำลังแก้ไขธีมของคุณ หรือขณะที่คุณกำลังใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text เพื่อแก้ไขธีม เนื้อหา หน้า บล็อกโพสต์ คำอธิบายสินค้า หรือคำอธิบายคอลเลกชัน

หากต้องการเข้าถึงหน้าไฟล์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ไฟล์

หมายเหตุ:

ขณะที่คุณสร้างหรือแก้ไขสินค้าหรือคอลเลกชัน คุณสามารถเพิ่มสื่อสำหรับสินค้าหรือรูปภาพสำหรับแสดงในคอลเลกชันได้ ทั้งนี้ สื่อสำหรับสินค้าและรูปภาพทสำหรับแสดงในคอลเลกชันจะไม่ปรากฏในหน้าไฟล์

ข้อกำหนดของไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin ของคุณได้ โดยไฟล์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

                                                                                                                                      
ข้อกำหนดของไฟล์
คุณลักษณะข้อกำหนด
ขนาดของไฟล์มีขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์
ความละเอียดสูงสุด 20 เมกะพิกเซล
อัตราส่วนภาพระหว่าง 100:1 กับ 1:100
รูปแบบไฟล์ดูที่ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

หากคุณอยู่ในแผนแบบชําระเงิน คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ HTML ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้ คุณจะสามารถอัปโหลดได้เฉพาะรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF

นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่จะสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้และต้องการอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ให้ตรวจสอบและอัปเดตแผนของคุณ

พื้นที่ต่างๆ ของร้านค้าคุณ เช่น ธีม หน้า และบล็อกของคุณรองรับรูปแบบไฟล์บางรูปแบบเท่านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่รองรับในพื้นที่เหล่านี้ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

อัปโหลดไฟล์บนหน้าไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ไปยัง Shopify ได้บนหน้าไฟล์

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวบนหน้าไฟล์ใน Shopify จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าวในเนื้อหาของหน้าหรือในการนำทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งไฟล์เพื่ออัปโหลด จากนั้นคลิก "เปิด"

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์ใดๆ ไปยังโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์คุณ ดูวิธีตรวจสอบยืนยันเว็บไซต์ของคุณกับบริการจากภายนอกโดยใช้เมตาแท็กแทน

กรองรายการไฟล์

คุณสามารถกรองรายการไฟล์หรือค้นหาไฟล์ได้ในหน้าไฟล์

คุณสามารถกรองไฟล์ของคุณได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

 • ค้นหาแอตทริบิวต์ของไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยชื่อและประเภทของไฟล์โดยใช้แถบกรองไฟล์
 • กรองด้วยขนาดโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ขนาดไฟล์

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองได้

กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์

เมื่อใช้แถบกรองไฟล์ คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์แบบเฉพาะเจาะจงหรือไฟล์บางประเภท เช่น .jpg หรือ .pdf ได้

 1. ในแถบกรองไฟล์ ให้ป้อนส่วนหนึ่งของชื่อหรือชื่อเต็มของไฟล์ หรือป้อนสกุลไฟล์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่างเช่น .jpg หรือ .pdf)

กรองไฟล์ของคุณตามขนาด

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ "ขนาดไฟล์"

 2. ให้ป้อนขนาดไฟล์ต่ำสุดที่คุณต้องการดู ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณต้องการดู หรือทั้งสองอย่างในช่องขนาดต่ำสุดและขนาดสูงสุด

บันทึกตัวกรอง

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยตัวกรองที่บันทึกไว้จะถูกเพิ่มเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าไฟล์ และคุณสามารถคลิกที่แท็บดังกล่าวเพื่อกรองไฟล์โดยใช้พารามิเตอร์ตัวกรองที่บันทึกไว้ได้

ขั้นตอน:

 1. กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์ ขนาดไฟล์ หรือทั้งสองอย่าง

 2. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

 3. ป้อนชื่อตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณ ในช่องบันทึกเป็น

 4. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายการไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะเรียงลำดับจากรายการล่าสุดไปยังรายการเก่าสุดโดยอิงจากวันที่อัปโหลด

หากคุณต้องการเปลี่ยนการจัดเรียงคำสั่งซื้อ คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ของคุณตามวันที่ที่เพิ่มเข้ามา ตามขนาด หรือตามตัวอักษรของชื่อไฟล์ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิก "จัดเรียง" จากนั้นเลือกตัวเลือกจากรายการ

ทำให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด

หากคุณต้องการให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยใช้หน้าไฟล์ จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังเนื้อหาของหน้าหรือลงในการนําทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังไฟล์ไปยังคลิปบอร์ดได้โดยคลิกที่ปุ่มลิงก์ด้านข้างไฟล์

แก้ไขไฟล์

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือเอกสาร ให้ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร จากนั้นอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ลบไฟล์

คุณสามารถลบไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ออกจากหน้าไฟล์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ หลายรายการในคราวเดียว

ขั้นตอน:

 1. เลือกช่องเครื่องหมายด้านข้างไฟล์ที่คุณต้องการลบ โดยคุณสามารถเลือกหลายไฟล์ได้ในคราวเดียว

 2. คลิกที่ลบ

 3. คลิกที่ลบเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี