การอัปโหลดและจัดการไฟล์

คุณสามารถอัปโหลด จัดการ และลบไฟล์จาก หน้าไฟล์ใน Shopify admin ของคุณ

ไฟล์ในหน้าไฟล์อาจมีดังต่อไปนี้:

 • รูปภาพและวิดีโอที่ใช้ในธีม บล็อกโพสต์ และหน้าต่างๆ ของคุณ
 • รูปภาพและวิดีโอที่ใช้ในคำอธิบายสินค้าและคอลเลกชันของคุณ
 • ไฟล์และวิดีโอที่คุณต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดได้
 • รูปภาพและไฟล์ที่เชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ในระหว่างที่กำลังแก้ไขธีม ระหว่างที่กำลังสร้างเมตาฟิลด์ หรือระหว่างที่กำลังใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Textเพื่อแก้ไขเนื้อหาธีม หน้า บล็อกโพสต์ คำอธิบายสินค้า หรือคำอธิบายคอลเลกชัน โดยไฟล์ต่างๆ ที่คุณอัปโหลดจะไปปรากฏบนหน้าไฟล์

หากต้องการเข้าถึงหน้าไฟล์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ไฟล์

ข้อกำหนดของไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin ของคุณได้ โดยไฟล์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

ข้อกำหนดไฟล์รูปภาพ

ข้อกำหนดไฟล์สำหรับรูปภาพ
คุณลักษณะ ข้อกำหนด
ขนาดของไฟล์ สูงสุด 20 MB (เมกะไบต์)
ความละเอียด สูงสุด 20 MP (เมกะพิกเซล)
อัตราส่วนภาพ ระหว่าง 100:1 กับ 1:100
รูปแบบไฟล์ JPEG, PNG, WEBP, HEIC และ GIF

ข้อกำหนดไฟล์วิดีโอ

ข้อกำหนดไฟล์สำหรับวิดีโอ
คุณลักษณะ ข้อกำหนด
ขนาดของไฟล์ สูงสุด 1 GB (กิกะไบต์)
ความละเอียด ความละเอียดสูงสุด 4K
ความยาวของวิดีโอ ความยาววิดีโอสูงสุด 10 นาที
รูปแบบไฟล์ MOV และ MP4

ข้อกำหนดไฟล์ทั่วไป

ไฟล์ทั่วไปอาจเป็นไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ HTML ได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลด

ข้อกำหนดไฟล์สำหรับไฟล์ทั่วไป
คุณลักษณะ ข้อกำหนด
ขนาดของไฟล์ สูงสุด 20 MB
รูปแบบไฟล์ ไฟล์ประเภทใดก็ได้ยกเว้น HTML

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

หากคุณอยู่ในแผนแบบชําระเงิน คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ HTML ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้ คุณจะสามารถอัปโหลดได้เฉพาะรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • WebP
 • HEIC

นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่จะสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้

หากคุณอยู่ในแผนทดลองใช้และต้องการอัปโหลดไฟล์รูปแบบอื่นๆ ให้ตรวจสอบและอัปเดตแผนของคุณ

ส่วนต่างๆ ของร้านค้าคุณ เช่น ธีม หน้า และบล็อกของคุณรองรับรูปแบบไฟล์บางรูปแบบเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่รองรับในส่วนต่างๆ ดังกล่าว โปรดดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

อัปโหลดไฟล์บนหน้าไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ไปยัง Shopify ได้บนหน้าไฟล์

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวบนหน้าไฟล์ใน Shopify จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าวในเนื้อหาของหน้าหรือในการนำทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 2. เลือกอัปโหลดไฟล์สูงสุด 20 ไฟล์ จากนั้นคลิกที่ “เปิด

กรองรายการไฟล์

คุณสามารถกรองรายการไฟล์หรือค้นหาไฟล์จากหน้าไฟล์หรือในเครื่องมือเลือกไฟล์ก็ได้

คุณสามารถกรองไฟล์ของคุณได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองได้

กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์

คุณจะสามารถค้นหาชื่อไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไฟล์บางประเภทได้เมื่อใช้แถบกรองไฟล์ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ หรือจัดเรียงไฟล์ของคุณตามชื่อหรือขนาด

 • ในแถบกรองไฟล์ ให้ป้อนส่วนหนึ่งของชื่อหรือชื่อเต็มของไฟล์ หรือป้อนสกุลไฟล์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่างเช่น .jpg หรือ .pdf)
 • ใช้เมนูดรอปดาวน์ประเภทไฟล์เพื่อเลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการ

กรองไฟล์ของคุณตามขนาด

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ “ขนาดไฟล์

 2. ให้ป้อนขนาดไฟล์ต่ำสุดที่คุณต้องการดู ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณต้องการดู หรือทั้งสองอย่างในช่องขนาดต่ำสุดและขนาดสูงสุด

บันทึกตัวกรอง

หากคุณต้องค้นหาหรือกรองด้วยตัวกรองเดียวกันเป็นประจำ คุณสามารถบันทึกตัวกรองเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยตัวกรองที่บันทึกไว้จะถูกเพิ่มเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าไฟล์ และคุณสามารถคลิกที่แท็บดังกล่าวเพื่อกรองไฟล์โดยใช้พารามิเตอร์ตัวกรองที่บันทึกไว้ได้

ขั้นตอน:

 1. กรองไฟล์ของคุณโดยใช้แถบกรองไฟล์ ขนาดไฟล์ หรือทั้งสองอย่าง

 2. คลิก “บันทึกตัวกรอง

 3. ป้อนชื่อตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณ ในช่องบันทึกเป็น

 4. คลิก “บันทึกตัวกรอง

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายการไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะเรียงลำดับจากรายการล่าสุดไปยังรายการเก่าสุดโดยอิงจากวันที่อัปโหลด

หากคุณต้องการเปลี่ยนการจัดเรียงคำสั่งซื้อ คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ของคุณตามวันที่ที่เพิ่มเข้ามา ตามขนาด หรือตามตัวอักษรของชื่อไฟล์ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิก “จัดเรียง” จากนั้นเลือกตัวเลือกจากรายการ

ทำให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด

หากคุณต้องการให้ไฟล์พร้อมดาวน์โหลด คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยใช้หน้าไฟล์ จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังเนื้อหาของหน้าหรือลงในการนําทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังไฟล์ไปยังคลิปบอร์ดได้โดยคลิกที่ปุ่มลิงก์ด้านข้างไฟล์

การดาวน์โหลดสื่อต้นฉบับ

บริการ Imagery ของ Shopify จะจัดการรูปภาพและวิดีโอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะแสดงรูปแบบที่ดีที่สุดตามจุดที่เหมาะสมในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดต้นฉบับที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้ปุ่มดาวน์โหลดในหน้าต่างดูตัวอย่างและแก้ไข

ขั้นตอน:

 1. คลิกไฟล์ที่ต้องการ หรือใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงหรือค้นหาไฟล์สื่อที่ต้องการ
 2. คลิกปุ่มที่ดาวน์โหลด ระบบจะบันทึกรูปแบบต้นฉบับลงในอุปกรณ์ของคุณ

แก้ไขไฟล์

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือเอกสาร ให้ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร จากนั้นอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

เมื่อคุณดูตัวอย่างรูปภาพและวิดีโอในหน้าไฟล์ คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อปรับปรุง SEO และเพื่ออธิบายรูปภาพให้ลูกค้าที่ใช้เครื่องอ่านหน้าจอรวมถึงอัปเดตรูปภาพหน้าปกวิดีโอ

เมื่อคุณดูตัวอย่างรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มจุดโฟกัสเพื่อจัดให้ส่วนที่สําคัญที่สุดของรูปภาพและช่วยครอบตัดธีมให้มากขึ้นได้

ลบไฟล์

คุณสามารถลบไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ออกจากหน้าไฟล์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ หลายรายการในคราวเดียว

ขั้นตอน:

 1. เลือกช่องเครื่องหมายด้านข้างไฟล์ที่คุณต้องการลบ โดยคุณสามารถเลือกหลายไฟล์ได้ในคราวเดียว

 2. คลิกที่ “ลบ” จากนั้นคลิกที่ “ลบ” อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี