การอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

คุณสามารถอัปโหลด จัดการ และลบไฟล์จาก หน้าไฟล์ใน Shopify admin ของคุณ

มีเหตุผลบางประการที่คุณอาจจะต้องอัปโหลดไฟล์ไปยังส่วน Shopify admin:

 • คุณต้องการเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาของเว็บไซต์ โพสต์บล็อก หน้าสินค้า หรือหน้าคอลเลกชั่น

 • คุณต้องการเพิ่มรูปภาพหรือโลโก้เพื่อปรับแต่งธีมของคุณ

 • คุณต้องการสร้างไฟล์เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลด

ในกรณีส่วนใหญ่ การอัปโหลดไฟล์รูปภาพโดยตรงเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บเพจ โพสต์บล็อก หน้าสินค้า หรือหน้าคอลเลกชั่น นอกจากนี้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยตรง เมื่อปรับแต่งธีมของคุณ

หลังจากอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin แล้ว คุณจะสามารถคัดลอก URL ได้จากหน้าไฟล์ หากต้องการให้ไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ คุณต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวบนหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin แล้วจึงเพิ่มลิงก์ลงในเนื้อหาของหน้าหรือในเมนูการนำทางของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อกำหนดและประเภทของไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ วิดีโอ และเสียงไปยังหน้าไฟล์ในส่วน Shopify admin โดยขนาดไฟล์สูงสุดของไฟล์สื่อคือ 19 MB

ฉันสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทใดได้บ้าง

รูปภาพ

Shopify ยอมรับไฟล์รูปภาพประเภท .jpg, .png และ .gif

หากคุณอัปโหลดไฟล์ภาพ .svg ระบบจะแปลงไฟล์ภาพเป็น .png โดยอัตโนมัติ ประเภทไฟล์ที่เหมาะกับรูปภาพสินค้า หน้า และบล็อกโพสต์ที่สุดคือ .jpg ประเภทไฟล์ที่เหมาะกับโลโก้ เส้นขอบ และการตัดแต่งที่สุดคือ .png

เสียงและวิดีโอ

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอและเสียงประเภทหลักๆ ได้ เช่น .mp4, .mov และ .mp3

หากคุณกำลังใช้แผนทดลองใช้ คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงไปยัง Shopify ได้ ดูวิธีการตรวจสอบและอัปเดตแผนของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้า สินค้า หรือลูกค้า หรือข้อมูลสินค้าคงคลัง โดยใช้ไฟล์ .csv การนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ .csv จะไม่ได้รับการดำเนินการผ่านหน้าไฟล์ แต่ผ่านหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วน Shopify admin ของคุณ

อัปโหลดไฟล์บนหน้าไฟล์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ไปยัง Shopify ได้บนหน้าไฟล์

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ คุณจำเป็นต้องอัปโหลดบนหน้าไฟล์ใน Shopify จากนั้นเพิ่มลิงก์ในเนื้อหาของหน้าหรือในการนำทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งไฟล์เพื่ออัปโหลด คลิกที่เปิด

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์ใดๆ ไปยังโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์คุณ ดูวิธีตรวจสอบยืนยันเว็บไซต์ของคุณกับบริการจากภายนอกโดยใช้เมตาแท็กแทน

อัปโหลดไฟล์รูปภาพไปยังเนื้อหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text เพื่ออัปโหลดรูปภาพ รูปภาพนั้นจะแสดงในเนื้อหาของหน้าบริเวณคำอธิบายสินค้าหรือคอลเลกชัน เว็บเพจ หรือบล็อกโพสต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ของผู้ขายรายหนึ่งไปยังคำอธิบายสินค้าได้ เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพโดยใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text คุณจะสามารถจัดการรูปภาพได้ในหน้าไฟล์จากส่วน Shopify admin

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าหรือไฟล์รูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยังเนื้อหาของหน้าได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ คลิกที่สินค้า คอลเลกชั่น เว็บเพจ หรือโพสต์บล็อกที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. ในเครื่องมือแก้ไข Rich Text ให้เลื่อนเมาส์ไปวางตรงจุดที่คุณต้องการให้แสดงรูปภาพในเนื้อหาของคุณ

 3. คลิกที่แทรกรูปภาพ:

  Shopify - รูปภาพการอัปโหลดไฟล์

 4. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 5. เลือกรูปภาพของคุณ จากนั้นเลือกขนาดของรูปภาพ

 6. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มข้อความกำกับภาพเพื่อช่วยSEO

 7. คลิกที่แทรกรูปภาพเพื่อเพิ่มรูปภาพไปยังเนื้อหาที่ตำแหน่งที่ตั้งเคอร์เซอร์

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพไปยังคำอธิบายสินค้าหรือคอลเลกชัน เว็บเพจ หรือบล็อกแล้ว คุณสามารถย้ายไปที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายในเนื้อหาได้ โดยการใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาด การตัดข้อความ และการจัดแนวรูปภาพ แก้ไข URL รูปภาพ เพิ่มหรือแก้ไขข้อความกำกับภาพได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไข Rich Text

การค้นหาไฟล์

คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้จากหน้าไฟล์ คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อไฟล์ที่ต้องการหรือไฟล์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น .jpg หรือ .pdf

ขั้นตอน:

 1. ในแถบค้นหา ป้อนส่วนหนึ่งของชื่อหรือชื่อเต็มของไฟล์ หรือป้อนสกุลไฟล์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่างเช่น .jpg หรือ .pdf) ไฟล์ที่ตรงกับการค้นหาจะแสดงตามลำดับตัวอักษรและตัวเลข

 2. หากคุณต้องการบันทึกผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกที่บันทึกการค้นหานี้

กรองไฟล์ของคุณตามขนาด

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์กรองไฟล์

 2. ในดรอปดาวน์แรก ให้เลือก MB

 3. ในช่องกรองที่สองและสาม ให้เลือก มากกว่า หรือ น้อยกว่า จากนั้นป้อนค่า

 4. คลิกที่เพิ่มตัวกรองเพื่อแสดงไฟล์ทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรอง

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายการไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะเรียงลำดับจากรายการล่าสุดไปยังรายการเก่าสุดโดยอิงจากวันที่อัปโหลด

หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ของคุณตามตัวอักษรหรือตามขนาดได้

ขั้นตอน:

 1. เลือกตัวเลือกการจัดเรียงโดยคลิกที่ "ไฟล์" หรือ "ขนาด"

 2. หากคุณต้องการกลับการจัดเรียง ให้คลิกที่ไฟล์หรือขนาดอีกครั้ง

การแก้ไขไฟล์

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือเอกสาร ให้ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร จากนั้นอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ลบไฟล์

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ถังขยะที่อยู่ด้านข้างไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกที่ลบเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: คุณสามารถลบหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียวโดยการใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี