การนำเข้าและการส่งออกสินค้า

หากคุณต้องการโอนย้ายข้อมูลสินค้าจำนวนมากระหว่าง Shopify และระบบอื่น คุณสามารถใช้สเปรดชีตรูปแบบพิเศษเพื่อนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลเหล่านั้นได้ Shopify ใช้ไฟล์ CSV (รูปแบบการแสดงข้อมูลที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เพื่อทำงานจำนวนมากๆ เหล่านี้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี