การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

การนําเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณโดยใช้ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ Shopify จากแพลตฟอร์มอื่นหรือเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือสินค้าคงคลังหลายส่วน

เมื่อคุณนําเข้าสินค้า ระบบจะแปลงข้อมูลจากไฟล์ CSV เป็นสินค้า และคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลสินค้าใหม่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมดหรือไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะนําเข้าสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านหัวข้อต่อไปนี้แล้ว:

การทดสอบการนําเข้าโดยใช้ร้านค้าพัฒนา

หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify และคุณได้นําเข้าข้อมูลของผู้ขายในปริมาณมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงส่วนย่อยเล็กน้อยก่อนใช้งานร้านค้าพัฒนาก่อนที่จะนําเข้างานจริง

ข้อควรพิจารณาในการแทนที่รายละเอียดสินค้าของคุณโดยใช้ไฟล์ CSV ที่นําเข้า

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV คุณสามารถเลือกตัวเลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีแฮนเดิลในไฟล์ CSV ที่นำเข้าตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่ในรายการสินค้าของคุณ ค่าในไฟล์ CSV จะเขียนทับค่าในคอลัมน์ที่ตรงกันในรายการสินค้าที่มีอยู่ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเขียนทับ แสดงว่าสินค้าที่ตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่จะถูกเว้นระหว่างการนำเข้า CSV

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเว้นว่างไว้ ค่าที่ตรงกันในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยค่าว่าง

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า แต่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม

 • หากรวมคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไว้ในไฟล์ CSV นำเข้าที่ใช้ข้อมูลคอลัมน์อื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์ จะลบหรือนำข้อมูลที่มีอยู่ออก

นำเข้าสินค้าจากร้านค้าอื่น

หากคุณมีไฟล์ CSV ที่ส่งออกมาจากร้านค้าอื่นหรือมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ให้ตรวจสอบยืนยันว่าไฟล์นั้นตรงตามรูปแบบไฟล์ CSV หากรูปแบบไม่ตรงกัน หรือมีส่วนหัวขาดหายไป การนำเข้าจะล้มเหลว

CSV สินค้าของคุณจะต้องมีขนาดไม่เกิน 15 เมกะไบต์ หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะพยายามอัปโหลดไฟล์ CSV ใหม่ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าขนาดไฟล์ไม่เกินที่กำหนด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ สินค้า

 2. คลิกที่นำเข้า

 3. คลิกเพิ่มไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนําเข้า

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเผยแพร่สินค้าใหม่เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณแทนการเผยแพร่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมด ให้ยกเลิกการเลือกเผยแพร่สินค้าใหม่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมด

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยน URL โดยการเขียนทับค่าแฮนเดิลเก่า ให้เลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันทุกรายการที่มีแฮนเดิลเดียวกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้กับคอลัมน์ที่ขาดข้อมูล

 6. คลิก “อัปโหลดแล้วดำเนินการต่อ

 7. ดูตัวอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเข้าจากนั้นคลิก "นําเข้าสินค้า"

เมื่อไฟล์ CSV ของคุณอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว Shopify จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ อ่านเกี่ยวกับโซลูชันของปัญหาที่พบบ่อย

นําเข้าสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าของคุณโดยใช้ไฟล์ CSV คุณต้องส่งออกสินค้าของคุณก่อน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ CSV ของคุณได้ในโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Google ชีต แล้วนำเข้า CSV ที่อัปเดตแล้วไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ สินค้า

 2. คลิกที่นำเข้า

 3. คลิกเพิ่มไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนําเข้า

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเผยแพร่สินค้าใหม่เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณแทนการเผยแพร่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมด ให้ยกเลิกการเลือกเผยแพร่สินค้าใหม่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมด

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยน URL โดยการเขียนทับค่าแฮนเดิลเก่า ให้เลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันทุกรายการที่มีแฮนเดิลเดียวกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้กับคอลัมน์ที่ขาดข้อมูล

 6. คลิก “อัปโหลดแล้วดำเนินการต่อ

 7. ดูตัวอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเข้าจากนั้นคลิก "นําเข้าสินค้า"

หลังจากที่ไฟล์ CSV ของคุณอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว Shopify จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ อ่านเกี่ยวกับโซลูชันของปัญหาที่พบบ่อย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี