Import af produkter med en CSV-fil

Det er nyttigt at importere produkter til din Shopify-butik ved hjælp af en fil med kommaseparerede værdier (CSV-fil), når du skifter til Shopify fra en anden platform, eller når du vil foretage mange ændringer af dine produkter eller dit lager.

Når du importerer produkter, konverteres dataene fra CSV-filen til produkter, og du kan vælge, om du vil udgive dine nye produkter i alle salgskanaler eller kun til din webshop.

Inden du begynder

Før du importerer produkter ved hjælp af en CSV-fil, skal du sørge for at læse følgende emner:

Test af importering ved hjælp af en udviklingsbutik

Hvis du er en Shopify-partner og udfører en stor import for en shopejer, skal du sørge for at teste en lille undergruppe af ændringer først ved hjælp af en udviklingsbutik, før du udfører det faktiske importjob.

Overvejelser i forbindelse med overskrivning af produktdetaljer ved hjælp af en import-CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil, kan du vælge valgmuligheden Overskriv produkter med matchende handles. Hvis du vælger denne valgmulighed, og handlen i import-CSV-filen matcher en eksisterende handle i din produktliste, overskriver værdierne i CSV-filen værdierne i de matchende kolonner i den eksisterende produktliste. Hvis overskrivningsmuligheden ikke er valgt, ignoreres de produkter, der matcher en eksisterende handle, under CSV-importen.

 • Hvis en ikke-påkrævet kolonne i import-CSV-filen er tom, overskrives den matchende værdi i produktlisten som tom.

  • Hvis værdien Vendor i din eksisterende produktliste for eksempel er John's Apparel, men kolonnen Vendor er tom i den CSV-fil, du importerer, så overskrives John's Apparel som tom.
 • Hvis en ikke-påkrævet kolonne ikke er inkluderet i import-CSV-filen, men den er inkluderet i den eksisterende produktliste, forbliver værdien i produktlisten den samme.

  • Hvis kolonnen Variant Image for eksempel er inkluderet i den eksisterende produktliste, men denne kolonne ikke er inkluderet i import-CSV-filen, forbliver værdien i produktlisten den samme.
 • Hvis der inkluderes en ikke-påkrævet kolonne i den importerede CSV-fil, der er afhængig af kolonnedata, som ikke er inkluderet i filen, vil de eksisterende data blive slettet eller fjernet.

  • Eksempel: Hvis kolonnen Variant-SKU er inkluderet i den importerede CSV-fil, men kolonnerne Værdi for Valgmulighed1 og Navn for Valgmulighed1 ikke er inkluderet, vil produktets variantmulighed blive slettet.

Importér produkter fra en anden butik

Hvis du har en CSV-fil, der er eksporteret fra en anden butik eller stammer fra en anden kilde, skal du sikre dig, at den matcher CSV-filformatet. Hvis formatet ikke matcher, eller hvis der mangler sidehoveder, mislykkes importen.

Din CSV-fil med produkter må ikke overstige 15 MB. Hvis du får besked om en fejl, når du uploader en ny CSV-fil, skal du sikre dig, at den ikke overstiger størrelsesgrænsen.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Importér.

 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter den CSV-fil, du vil importere.

 4. Valgfrit: Hvis du kun vil udgive nye produkter til din webshop i stedet for alle dine salgskanaler, skal du fravælge Udgiv nye produkter i alle salgskanaler.

 5. Valgfrit: Hvis du vil ændre webadresser ved at overskrive værdierne for de eksisterende handles, skal du vælge Overskriv produkter med matchende handles. Eksisterende værdier erstattes for alle kolonner, der er inkluderet i CSV-filen.

 6. Klik på Upload og fortsæt.

 7. Gennemgå detaljerne om importen, og klik derefter på Importér produkter.

Når din CSV-fil er uploadet, modtager du en bekræftelsesmail fra Shopify på den mailkonto, som du brugte til at opsætte din Shopify-butik. Læs om nogle løsninger på almindelige problemer.

Importér produkter ved hjælp af en CSV-fil

Hvis du vil foretage ændringer af dine produkter ved hjælp af en CSV-fil, skal du først eksportere dine produkter. Du kan foretage ændringer af din CSV-fil i et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets, og derefter importere den opdaterede CSV-fil til Shopify-administratoren.

Trin

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Importér.

 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter den CSV-fil, du vil importere.

 4. Valgfrit: Hvis du kun vil udgive nye produkter til din webshop i stedet for alle dine salgskanaler, skal du fravælge Udgiv nye produkter i alle salgskanaler.

 5. Valgfrit: Hvis du vil ændre webadresser ved at overskrive værdierne for de eksisterende handles, skal du vælge Overskriv produkter med matchende handles. Eksisterende værdier erstattes for alle kolonner, der er inkluderet i CSV-filen.

 6. Klik på Upload og fortsæt.

 7. Gennemgå detaljerne om importen, og klik derefter på Importér produkter.

Når din CSV-fil er uploadet, modtager du en bekræftelsesmail fra Shopify på den mailkonto, som du brugte til at opsætte din Shopify-butik. Læs om nogle løsninger på almindelige problemer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis