Importerer produkter med en CSV-fil

Importering av produkter er nyttig hvis du byttet til Shopify fra en annen plattform, eller hvis du vil gjøre endringer på produktene eller lagerbeholdningen.

Når du importerer, konverterer Shopify dataene fra CSV-filen til produkter.

Før du begynner må du lese følgende emner:

Importer produkter fra en annen butikk

Hvis du har en CSV-fil som ble eksportert fra en annen butikk eller kom fra en annen kilde, må du se til at den matcher med CSV-filformatet. Hvis formatet ikke matcher eller hvis det mangler overskrifter, blir importen mislykket.

Produkt-CSV kan ikke overskride 15 MB. Hvis du får en feil ved opplasting av en ny CSV-fil, må du passe på at den ikke overskrider størrelsesgrensen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Klikk på Import.

 3. Klikk på Velg fil i vinduet Importer produkter etter CSV-fil.

 4. Finn CSV-filen og klikk på Åpne.

 5. Klikk på Oppdater fil.

Når CSV-filen lastes opp, mottar du en e-postbekreftelse fra Shopify på e-postkontoen du brukte til å konfigurere Shopify-butikken. Les noen løsninger på vanlige problemer.

Importerer produkter med en CSV-fil

Hvis du vil gjøre endringer på produktene med en CSV-fil, må du eksportere produktene først. Du kan gjøre endringer på CSV-filen i et regnearkprogram som Google Regneark og deretter importere den oppdaterte CSV-en i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Klikk på Import.

 3. I Importer produkter etter CSV-fil-dialogboksen, klikker du på Velg fil.

 4. Finn CSV-filen og klikk på Åpne.

 5. Klikk på avmerkingsboksen Erstatt eventuelle nåværende produkter som har samme referanse. Dette overstyrer alle data som ligger i Shopify. Produktdataene forblir uendret for kolonner som ikke finnes i CSV-filen. For eksempel, la oss si at du har en CSV-fil som oppgir produktreferansen red-socks, og at produktreferansen allerede finnes i Shopify-butikken din. CSV-filen inneholder alle feltene for produktet, men mangler Price -kolonnen. Når du har lastet opp denne CSV-filen til butikken, vil alle verdier for red-socks erstattes av verdiene i CSV-filen, men Price -feltet forblir uendret.

 6. Klikk på Oppdater fil.

Når CSV-filen er lastet opp, mottar du en e-postbekreftelse fra Shopify på e-postkontoen som du brukte til å sette opp Shopify-butikken. Les noen løsninger på vanlige problemer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis