Importerer produkter med en CSV-fil

Det kan være nyttig å importere produkter til Shopify-butikken med en fil med kommaseparerte verdier (CSV) når du bytter til Shopify fra en annen plattform, eller når du ønsker å gjøre endringer i produkter eller lagerbeholdning.

Når du importerer produkter konverteres data fra CSV-filen til produkter, og du kan velge hvorvidt du vil publisere nye produkter til alle salgskanaler eller bare til nettbutikken.

Før du setter i gang

Før du importerer produkter med en CSV-fil må du sørge for at du har lest følgende emner:

Teste import med en utviklingsbutikk

Hvis du er en Shopify-partner og gjør en stor import for en forhandler, må du passe på at du tester et lite delsett av endringene først med en utviklingsbutikk før du utfører den faktiske importeringsjobben.

Hensyn å ta ved overskriving av produktdetaljer med en importert CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil, kan du velge alternativet Overskriv produkter med samsvarende referanser. Hvis du velger dette alternativet, vil verdiene i CSV-filen overskrive verdiene i de samsvarende kolonnene i den eksisterende produktlisten dersom referansen i den importerte CSV-filen samsvarer med en eksisterende referanse i produktlisten. Hvis alternativet for å overskrive ikke er valgt, vil produkter som samsvarer med en eksisterende referanse bli ignorert i CSV-importen.

 • Dersom en ikke-obligatorisk kolonne i import-CSV-filen er tom, vil den samsvarende verdien i produktlisten overskrives som tom.

  • Vendor-verdien i den eksisterende produktlisten er for eksempel John's Apparel, men Vendor-kolonnen er blank i CSV-filen du importerer, og John's Apparel vil da overskrives som blank.
 • Dersom en ikke-obligatorisk kolonne ikke er inkludert i den importerte CSV-filen, men er inkludert i den eksisterende produktlisten, vil verdien i produktlisten forbli den samme.

  • Hvis for eksempel Variant Image-kolonnen er inkludert i den eksisterende produktlisten, men denne kolonnen ikke er inkludert i den importerte CSV-filen, vil verdien i produktlisten forbli den samme.
 • Hvis en ikke-obligatorisk kolonne som er avhengig av andre kolonnedata som ikke er inkludert i filen er med i import-CSV-filen, blir eksisterende data slettet eller fjernet.

  • Hvis for eksempel kolonnen Variant SKU er inkludert i import-CSV-filen, men ikke Option1 Value- og Option1 Name-kolonnene, blir produktvariantalternativet slettet.

Importer produkter fra en annen butikk

Hvis du har en CSV-fil som er eksportert fra en annen butikk eller kommer fra en annen kilde, må du bekrefte at den samsvarer med CSV-filens format. Hvis formatet ikke matcher eller hvis det mangler overskrifter, blir den ikke importert.

CSV-filen med produkter kan ikke overskride 15 MB. Hvis du får en feilmelding når du forsøker å laste opp en ny CSV-fil må du sjekke at den ikke overstiger størrelsesgrensen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på Import.

 3. Klikk på Legg til fil, og velg CSV-filen du vil importere.

 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å bare publisere nye produkter til nettbutikken, i stedet for til alle salgskanaler, fjerner du avmerkingen for Publiser nye produkter til alle salgskanaler.

 5. Valgfritt: Velg Overskriv produkter med samsvarende referanser for å endre URL-adresser ved å overskrive verdier for eksisterende referanser. Eksisterende verdier vil bli erstattet for alle kolonner som er inkludert i CSV-filen.

 6. Klikk Last opp og fortsett.

 7. Se gjennom importdetaljene og klikk på Importer produkter.

Når CSV-filen lastes opp får du en e-postbekreftelse fra Shopify til e-postkontoen du har brukt til å konfigurere Shopify-butikken. Les noen løsninger på vanlige problemer.

Importer produkter med en CSV-fil

Hvis du vil gjøre endringer på produktene med en CSV-fil, må du eksportere produktene først. Du kan gjøre endringer på CSV-filen i et regnearkprogram som Google Regneark og deretter importere den oppdaterte CSV-en i Shopify-administrator.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på Import.

 3. Klikk på Legg til fil, og velg CSV-filen du vil importere.

 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å bare publisere nye produkter til nettbutikken, i stedet for til alle salgskanaler, fjerner du avmerkingen for Publiser nye produkter til alle salgskanaler.

 5. Valgfritt: Velg Overskriv produkter med samsvarende referanser for å endre URL-adresser ved å overskrive verdier for eksisterende referanser. Eksisterende verdier vil bli erstattet for alle kolonner som er inkludert i CSV-filen.

 6. Klikk Last opp og fortsett.

 7. Se gjennom importdetaljene og klikk på Importer produkter.

Når CSV-filen lastes opp får du en e-postbekreftelse fra Shopify til e-postkontoen du har brukt til å konfigurere Shopify-butikken. Les noen løsninger på vanlige problemer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis