Opprette utviklingsbutikker

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis Shopify-konto som har noen få begrensninger. Du kan bruke en utviklingsbutikk til å teste eventuelle temaer eller apper du oppretter, eller for å sette opp en Shopify-konto for en klient. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Hvis du opprettet Shopify-partnerkontoen din etter 28. april 2023, vil en utviklingsbutikk for hurtigstart automatisk opprettes for deg.

Funksjoner og begrensninger for utviklingsbutikker

Utviklingsbutikker inkluderer de fleste funksjonene som er tilgjengelige på Advanced Shopify-abonnementet.

Du kan gjøre følgende når du bygger og tester en utviklingsbutikk:

 • Behandle et ubegrenset antall testbestillinger.
 • Opprett et ubegrenset antall unike produkter
 • Opprett opptil 10 tilpassede apper
 • Tilordne et egendefinert domene

En utviklingsbutikk har følgende begrensninger:

 • Du kan bare installere gratisapper og partnervennlige apper.
 • Du kan bare teste bestillinger med den falske test-gatewayen eller ved å aktivere testmodus hos betalingsleverandøren. Du kan ikke teste bestillinger med reelle transaksjoner gjennom aktive betalingsleverandører. Finn ut mer om å teste bestillinger i utviklingsbutikker.
 • Du kan ikke fjerne passordsiden.
 • Utviklingsbutikken er ikke lenger kvalifisert for kampanjer eller gratis prøveperioder når du har overført butikken til et aktivt abonnement.

Forhåndsvisninger for utviklere

Når du oppretter en utviklingsbutikk kan du også aktivere en forhåndsvisning for utviklere. En forhåndsvisning for utviklere gir deg tidlig tilgang til nye funksjoner i Shopify, slik at du kan bygge og teste appene dine mot kommende funksjoner før de lanseres for forhandlere.

En utviklingsbutikk med en aktivert forhåndsvisning for utviklere omfatter alle funksjonene som er tilgjengelige i Advanced Shopify-abonnementet. Butikken kan imidlertid ikke overføres til en annen eier eller til et betalt abonnement.

Typer av utviklingsbutikker

Partnere bruker utviklingsbutikker til følgende hovedformål:

I begge tilfeller er prosessen med å opprette en utviklingsbutikk den samme. Enkelte funksjoner for utviklingsbutikker som forhåndsvisning for utviklere og generert data hindrer deg fra å overføre butikken til en klient.

Genererte testdata

Som standard opprettes Shopify-butikker tomme, uten data. For å fremskynde utviklings- og testprosessen kan du opprette en utviklingsbutikk som er fylt med testdata generert av Shopify.

Det genererte testdatasettet inkluderer alle handelsprimitiver og -konfigurasjoner du trenger for å teste en app, et tema eller en egendefinert butikkfront, inkludert noen Plus-spesifikke funksjoner.

Finn ut mer om innholdet i det genererte testdatasettet.

Utviklingsbutikker med hurtigstart for nye partnerorganisasjoner

Når en ny partnerorganisasjon opprettes, oppretter Shopify automatisk en utviklingsbutikk kalt Quickstart dersom organisasjonens intensjon er å utvikle apper eller temaer for Shopify App/Theme Store. Denne butikken er en ikke-overførbar utviklingsbutikk, som er fylt med genererte testdata. Du kan bruke denne butikken umiddelbart til å teste apper, temaer og tilpassede butikkfronter.

Hvis du registrerer deg med en enkelt signeringsleverandør, eller bruker en eksisterende Shopify-konto, opprettes hurtigstartbutikken umiddelbart. Hvis du registrerer deg med en e-postadresse, opprettes hurtigstartbutikken når du bekrefter e-postadressen din.

Du får tilgang til hurtigstartbutikken fra butikklisten i Shopify CLI, eller ved å logge inn på partnerkontoen og finne butikken på Butikker-siden.

Hvis en Quickstart-butikk ikke opprettes automatisk, kan du opprette en utviklingsbutikk manuelt.

Opprett en utviklingsbutikk for testing av apper eller temaer

Før du kan opprette en utviklingsbutikk, må du opprette en Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Klikk på Butikker fra partnerinstrumentbordet.
 2. Klikk på Legg til butikk > Opprett utviklingsbutikk.
 3. Velg Opprett en butikk for å teste og bygge i seksjonen Bruk av utviklingsbutikk.
 4. Skriv inn et navn på butikken i seksjonen Butikkdetaljer.

Butikknavnet brukes til å opprette butikkens myshopify.com-URL-adresse. Denne URL-adressen kan ikke endres.

 1. Velg versjonen du vil bruke.

Hvis du velger en forhåndsvisning for utviklere kan du velge en versjon av forhåndsvisning for utviklere fra rullegardinlisten. Utviklingsbutikker som bruker en forhåndsvisning for utviklere kan ikke overføres til en forhandler.

 1. Under Data og konfigurasjoner kan du velge om du vil starte med en tom butikk, eller med en butikk som er fylt med testdata generert av Shopify. Butikker som starter med genererte testdata kan ikke overføres til en forhandler.

 2. Klikk på Opprett utviklingsbutikk.

Når du er ferdig med å jobbe med en utviklingsbutikk, kan du arkivere den.

Opprett en utviklingsbutikk for en kunde

Før du kan opprette en utviklingsbutikk, må du opprette en Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Klikk på Butikker fra partnerinstrumentbordet.
 2. Klikk på Legg til butikk > Opprett utviklingsbutikk.
 3. Velg Opprett en butikk for en kunde i seksjonen Bruk av utviklingsbutikk.
 4. Angi et navn på kundens butikk i seksjonen Butikkdetaljer. Butikknavnet brukes til å opprette butikkens myshopify.com-URL-adresse. Denne URL-adressen kan ikke endres.
 5. Velg landet eller området der kundens virksomhet befinner seg. Denne informasjonen brukes til å angi standard fraktpriser og anbefalte regionspesifikke apper.
 6. Klikk på Opprett utviklingsbutikk.

Når du er ferdig med å jobbe med utviklingsbutikken, kan du overføre den til en kunde eller arkivere den.

Passordsiden for utviklingsbutikken

Alle nyopprettede utviklingsbutikker er passordbeskyttet. Det betyr at besøkende i utviklingsbutikker kun har tilgang til utviklingsbutikken på følgende måter:

 • Ved å skrive inn et passord på passordsiden for utviklingsbutikken
 • Ved å logge inn i administrator for utviklingsbutikken
 • Gjennom en demokobling fra Shopify Theme Store eller Shopify App Store

I motsetning til den tilpasningsbare passordsiden for en butikk som har en gratis prøveperiode eller et betalt abonnement, er ikke passordsiden for utviklingsbutikken koblet til nettbutikkens tema, og den kan ikke tilpasses.

Du kan bare fjerne passordsiden etter at du har overført butikken til en forhandler eller flyttet butikken til et betalt abonnement.

Vise eller angi passordet

 1. Fra Shopify administrator går du til Nettbutikk > Innstillinger.

 2. I feltet Passordbeskyttelse > Passord angir du et passord. Dette er passordet du gir til besøkende som du ønsker skal ha tilgang til nettbutikken. Ikke bruk det samme passordet som du bruker for å logge inn i administratoren.

 3. Klikk på Lagre.

Vise og redigere den tilpasningsbare passordsiden

Selv om den tilpasningsbare passordsiden ikke brukes til å styre tilgang til utviklingsbutikken din, kan du fortsatt vise den når du er innlogget eller redigere den fra Shopify-administrator.

For å vise den tilpasningsbare passordsiden kan innloggede besøkende gå til https://your-store-name.myshopify.com/password, der your-store-name er navnet på utviklingsbutikken.

Du kan redigere den tilpasningsbare passordsiden med temaredigeringsprogrammet, eller ved å redigere temaets password.liquid-fil.

Theme Store og App Store-oppføringer

Du kan bruke en utviklingsbutikk som en demobutikk i Shopify Theme Store eller App Store-oppføringer. Når en besøkende klikker på demokoblingen i en oppføring vil ikke passordsiden for utviklingsbutikken vises. Du trenger ikke å endre noen innstillinger i utviklingsbutikken for å aktivere denne funksjonaliteten.

Finn ut mer om demobutikker for Shopify Theme Store.

Finn ut mer om demokoblinger for Shopify App Store.