Administrere kundeemner og henvisninger

Som Shopify-partner kan du tjene penger ved å henvise forhandlere til Shopify, Shopify Plus og Shopify POS. Du kan sende Shopify POS- og Shopify Plus-kundeemner, og se henvisningshistorikken din i Henvisninger-seksjonen i partnerinstrumentbordet.

Fra Kundeemner-siden kan du spore status for innsendte kundeemner, sortere, filtrere og søke etter kundeemner, og finne kontaktinformasjon til Shopify-salgsrepresentanten som er tilordnet kundeemnet. Du kan kontakte din tilordnede Shopify-representant for å stille spørsmål eller be om salgsstøtte for kundeemnet.

På siden Henvisningshistorikk kan du se en liste over alle vellykkede henvisninger, inkludert butikker du har opprettet for forhandlere.

Kundeemner

Du kan sende inn kundeemner for Shopify POS og Shopify Plus, og spore status for hvert enkelt kundeemne.

Send inn et Shopify POS-kundeemne

Følg disse trinnene for å sende inn et Shopify POS-kundeemne:

 1. Klikk på Henvisninger fra partnerinstrumentbordet.
 2. Klikk på Send inn et POS-kundeemne på siden Kundeemner
 3. Angi den forespurte informasjonen for henvisningen, og klikk på Send inn.

Du mottar en e-postbekreftelse for innsendelsen fra Shopify med opplysninger om henvisningen. Kundeemnet vises i tabellen Innsendte kundeemner.

Send inn et Shopify Plus-kundeemne

Du kan følge disse trinnene for å sende inn et Shopify Plus-kundeemne:

 1. Klikk på Henvisninger fra partnerinstrumentbordet.
 2. Klikk på Send inn et Plus-kundeemne på siden Kundeemner.
 3. Oppgi den forespurte informasjonen for henvisningen.

 4. Klikk på Send inn.

Du mottar en e-postbekreftelse for innsendelsen fra Shopify med opplysninger om henvisningen. Kundeemnet vises i tabellen Innsendte kundeemner.

Hvis kundeemnet er kvalifisert for å motta en oppgraderingsinvitasjon mottar butikkeieren en e-postmelding med en kobling til vilkår og betingelser. Butikkeieren må samtykke til vilkår og betingelser for å fullføre oppgraderingen til Plus. Shopify Plus-verktøy og -funksjoner er tilgjengelige for forhandleren innen 24 timer etter at de har godtatt.

Hvis kundeemnet er nytt på Shopify eller ikke klar til å oppgradere umiddelbart kvalifiseres kundeemnet av en Shopify-salgsrepresentant. Shopify-salgsrepresentanten kan ta direkte kontakt med deg hvis det er behov for ytterligere informasjon om kundeemnet.

Send en oppgraderingsinvitasjon

Hvis kundeemnet er en Shopify-forhandler kan de være kvalifisert for å motta en invitasjon som oppgraderer butikken deres til Plus innen 24 timer. Med en oppgraderingsinvitasjon kan Shopify-partnere raskt introdusere forhandlere til Shopify Plus fra partnerinstrumentbordet. Denne prosessen involverer ikke Shopify-salgsteamet for introduksjon av en forhandler til Shopify Plus.

Se detaljer om et kundeemne

Klikk på et kundeemne i tabellen over innsendte kundeemner fra Kundeemner-siden for å se følgende informasjon:

 • Gjeldende status for kundeemnet og hva du kan forvente fremover
 • En tidslinje med statusendringene for kundeemnet
 • Shopify-salgsrepresentanten som er tildelt kundeemnet
 • Detaljer om kundeemnet som du har oppgitt under innsendelsen

Tabellen nedenfor beskriver kort hver enkelt status for Shopify Plus- og Shopify POS-kundeemner.

Status Shopify Plus Shopify POS
Sendt inn

Du har sendt inn et kundeemne.

Hvis du har bedt om salgsstøtte, vil vårt salgsteam gjennomgå kundeemnet.

Hvis du ikke har bedt om salgsstøtte må du fortsatt kontakte salgsrepresentanten for å opprette kontrakten og avslutte salget.

Vi har mottatt gjennomgangen av kundeemnet ditt.

Hvis du har bedt om salgsstøtte, vil vårt salgsteam gjennomgå kundeemnet.

Hvis du ikke har bedt om salgsstøtte, og kundeemnet oppfyller POS-henvisningsvilkårene, mottar du en utbetaling i henhold til kampanjevilkårene. Merk: Kundeemner uten salgsstøtte forblir i tilstanden Innsendt, selv etter at en utbetaling er tildelt eller hvis kundeemnet ikke er berettiget.

Pågår Kundeemnet er i kontakt med salgsteamet vårt. Hvis du har bedt om salgsstøtte betyr dette at vi aktivt selger til dette kundeemnet i samarbeid med deg. Salgsteamet vårt jobber med kundeemnet ditt.
Tildelt Du vil tjene en kommisjon på dette kundeemnet i henhold til henvisningsvilkårene. Kundeemnet har fullført salgssyklusen, og du vil motta en utbetaling i henhold til kampanjevilkårene.
Ikke kvalifisert Du har ikke opptjent kommisjon for dette kundeemnet. Denne henvisningen er ikke berettiget til en utbetaling.

Søk etter et kundeemne

Du kan sortere kundeemner i tabellen med innsendte kundeemner etter kolonne, inkludert status, navn med mer.

Du kan også søke etter kundeemner ved hjelp av kundeemnets kontaktnavn, e-postadresse, bedriftsnavn eller URL-adresse til nettsted.

Når du klikker på et kundeemne ser du en detaljert statustidslinje og kontaktinformasjon til din utpekte Shopify-representant, der du kan stille spørsmål og diskutere neste trinn for å fullføre salget.

Finn ut mer om Shopify Plus-henvisningskommisjoner og premieutbetalinger for POS-henvisninger.

Henvisningshistorikk

Henvisningshistorikken er en liste over Shopify-forhandlere du har henvist. Henvisningshistorikken inneholder datoen for henvisningen, det valgte abonnementet og omsetningsbeløpet for hver henviste forhandler.