Administrere kundeemner og henvisninger

Som Shopify-partner kan du tjene penger ved å henvise forhandlere til Shopify, Shopify Plus og Shopify POS. Du kan sende Shopify POS- og Shopify Plus-kundeemner, og se henvisningshistorikken din i Henvisninger-seksjonen i partnerinstrumentbordet.

Fra Kundeemner-siden kan du spore status for innsendte kundeemner, sortere, filtrere og søke etter kundeemner, og finne kontaktinformasjon til Shopify-salgsrepresentanten som er tilordnet kundeemnet. Du kan kontakte din tilordnede Shopify-representant for å stille spørsmål eller be om salgsstøtte for kundeemnet.

På siden Henvisningshistorikk kan du se en liste over alle vellykkede henvisninger, inkludert butikker du har opprettet for forhandlere.

Kundeemner

Du kan sende inn Shopify POS- og Shopify Plus-kundeemner, og spore status for hvert enkelt kundeemne. Når du klikker på et kundeemne ser du en detaljert statustidslinje, og kontaktinformasjonen til din tilordnede Shopify-representant slik at du kan stille spørsmål og diskutere de neste trinnene for å gjennomføre salget.

Tabellen nedenfor beskriver kort hver enkelt status for Shopify Plus- og Shopify POS-kundeemner.

Status Shopify Plus Shopify POS
Sendt inn

Du har sendt inn et kundeemne.

Hvis du har bedt om salgsstøtte, vil vårt salgsteam gjennomgå kundeemnet.

Hvis du ikke har bedt om salgsstøtte må du fortsatt kontakte salgsrepresentanten for å opprette kontrakten og avslutte salget.

Vi har mottatt gjennomgangen av kundeemnet ditt.

Hvis du har bedt om salgsstøtte, vil vårt salgsteam gjennomgå kundeemnet.

Hvis du ikke har bedt om salgsstøtte, og kundeemnet oppfyller POS-henvisningsvilkårene, mottar du en utbetaling i henhold til kampanjevilkårene. Merk: Kundeemner uten salgsstøtte forblir i tilstanden Innsendt, selv etter at en utbetaling er tildelt eller hvis kundeemnet ikke er berettiget.

Pågår Kundeemnet er i kontakt med salgsteamet vårt. Hvis du har bedt om salgsstøtte betyr dette at vi aktivt selger til dette kundeemnet i samarbeid med deg. Salgsteamet vårt jobber med kundeemnet ditt.
Tildelt Du vil tjene en kommisjon på dette kundeemnet i henhold til henvisningsvilkårene. Kundeemnet har fullført salgssyklusen, og du vil motta en utbetaling i henhold til kampanjevilkårene.
Ikke kvalifisert Du har ikke opptjent kommisjon for dette kundeemnet. Denne henvisningen er ikke berettiget til en utbetaling.

Finn ut mer om Shopify Plus-henvisningskommisjoner og premieutbetalinger for POS-henvisninger.

Send inn et Shopify POS- eller Shopify Plus-kundeemne

  1. Klikk på Henvisninger fra partnerinstrumentbordet.
  2. Klikk Send inn et POS-kundeemne eller Send inn et Plus-kundeemne på Kundeemner-siden.
  3. Angi den forespurte informasjonen for henvisningen, og klikk på Send inn.

Du mottar en e-postbekreftelse for innsendelsen fra Shopify med informasjon om henvisningen, og kundeemnet vises i tabellen Innsendte kundeemner.

Se detaljer om et kundeemne

Klikk på et kundeemne i tabellen over innsendte kundeemner fra Kundeemner-siden for å se følgende informasjon:

  • Gjeldende status for kundeemnet og hva du kan forvente fremover
  • En tidslinje med statusendringene for kundeemnet
  • Shopify-salgsrepresentanten som er tildelt kundeemnet
  • Detaljer om kundeemnet som du har oppgitt under innsendelsen

Søk etter et kundeemne

Du kan sortere kundeemner i tabellen med innsendte kundeemner etter kolonne, inkludert status, navn med mer.

Du kan også søke etter kundeemner ved hjelp av kundeemnets kontaktnavn, e-postadresse, bedriftsnavn eller URL-adresse til nettsted.

Henvisningshistorikk

Henvisningshistorikken er en liste over Shopify-forhandlere du har henvist. Henvisningshistorikken inneholder datoen for henvisningen, det valgte abonnementet og omsetningsbeløpet for hver henviste forhandler.