การจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ที่ได้รับการอ้างอิง

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะสร้างรายได้ด้วยการอ้างอิงผู้ขายให้ใช้บริการ Shopify, Shopify Plus และ Shopify POS โดยคุณสามารถส่งลูกค้าเป้าหมายไปยัง Shopify POS และ Shopify Plus รวมถึงดูประวัติการแนะนำของคุณได้จากส่วนการอ้างอิงใน Partner Dashboard ของคุณ

ที่หน้าลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถติดตามสถานะของลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแล้ว จัดเรียง กรอง และค้นหาลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงค้นหาข้อมูลติดต่อของตัวแทนฝ่ายขายของ Shopify ที่ได้รับมอบหมายให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ คุณสามารถติดต่อตัวแทน Shopify ที่ได้รับมอบหมายเพื่อถามข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือด้านการขายสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ

ในหน้าประวัติการอ้างอิง คุณสามารถดูรายการการอ้างอิงที่สำเร็จทั้งหมด รวมถึงร้านค้าที่คุณสร้างขึ้นให้กับผู้ขายได้

ลูกค้าเป้าหมาย

คุณสามารถส่งลูกค้าเป้าหมายไปยัง Shopify POS และ Shopify Plus และติดตามสถานะของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ เมื่อคุณคลิกที่ลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถดูไทม์ไลน์สถานะโดยละเอียดและข้อมูลติดต่อของตัวแทน Shopify ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสอบถามและหารือถึงขั้นตอนถัดไปสำหรับการปิดการขายได้

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงสถานะแต่ละแบบโดยสรุปสำหรับลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus และ Shopify POS

สถานะ Shopify Plus Shopify POS
ส่งแล้ว

คุณได้ส่งลูกค้าเป้าหมายแล้ว

หากคุณขอรับความช่วยเหลือด้านการขาย ทีมขายของเราจะตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายให้คุณ

แม้ว่าจะคุณไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือด้านการขาย คุณยังคงต้องติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณเพื่อสร้างสัญญาและปิดการขาย

ได้รับลูกค้าเป้าหมายของคุณแล้ว

หากคุณขอรับความช่วยเหลือด้านการขาย ทีมขายของเราจะตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายให้คุณ

หากคุณไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือด้านการขาย และลูกค้าเป้าหมายเป็นไปตามข้อกำหนดการอ้างอิงของ POS คุณจะได้รับเงินตามข้อกำหนดการส่งเสริมการขาย หมายเหตุ: ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความช่วยเหลือด้านการขายจะยังคงอยู่ในสถานะเป็นส่งแล้ว แม้ว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วหรือลูกค้าเป้าหมายไม่ตรงตามคุณสมบัติ

กำลังดำเนินการ ลูกค้าเป้าหมายของคุณมีการติดต่อกับทีมขายของเรา หากคุณมีการขอรับความช่วยเหลือด้านการขาย หมายความว่าเรากำลังเสนอการอ้างอิงนี้ไปพร้อมกับคุณ ทีมขายของเรากำลังดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ได้รับแล้ว คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันจากลูกค้าเป้าหมายรายนี้ตามข้อกําหนดการอ้างอิง กค้าเป้าหมายของคุณดำเนินการตามกระบวนการขายของเราจนเสร็จสิ้นแล้ว และคุณจะได้รับเงินตามข้อกำหนดการส่งเสริมการขาย
ไม่มีสิทธิ์ คุณไม่ได้รับค่าคอมมิชชันจากลูกค้าเป้าหมายนี้ ผู้อ้างอิงนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชันจากการอ้างอิง Shopify Plus และการรับเงินรางวัลจากการอ้างอิง POS

หมายเหตุ: หากมีการส่งลูกค้าเป้าหมายก่อนที่เราจะสร้างตารางลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแล้วใน Partner Dashboard ลูกค้าเป้าหมายนั้นอาจไม่ปรากฏในตารางดังกล่าว

ส่งลูกค้าเป้าหมาย Shopify POS หรือ Shopify Plus

  1. จาก Partner Dashboard ของคุณ ให้คลิกที่ “การแนะนำ
  2. ในหน้าลูกค้าเป้าหมาย ให้คลิก “ส่งลูกค้าเป้าหมายของ POS” หรือ “ส่งลูกค้าเป้าหมายของ Plus
  3. ป้อนข้อมูลที่ขอสำหรับการแนะนำของคุณแล้วคลิก “ส่ง

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งจาก Shopify พร้อมรายละเอียดการอ้างอิงของคุณ จากนั้นลูกค้าเป้าหมายจะปรากฏในตารางลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแล้ว

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย

จากหน้าลูกค้าเป้าหมาย ให้คลิกที่ลูกค้าเป้าหมายในตารางลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแล้วเพื่อดูรายละเอียดต่อไปนี้:

  • สถานะปัจจุบันของลูกค้าเป้าหมายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
  • ไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกค้าเป้าหมาย
  • ตัวแทนฝ่ายขายของ Shopify ที่มอบหมายให้กับลูกค้าเป้าหมาย
  • รายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายที่คุณให้ไว้ในขั้นตอนการส่ง

ค้นหาลูกค้าเป้าหมาย

คุณสามารถจัดเรียงลูกค้าเป้าหมายในตารางลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแล้วตามคอลัมน์ รวมถึงสถานะ ชื่อ และอื่นๆ ได้

คุณยังสามารถค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้เช่นกัน โดยใช้ชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย ที่อยู่อีเมลติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ชื่อธุรกิจ หรือ URL เว็บไซต์

ประวัติการแนะนำ

ประวัติการแนะนำคือรายการผู้ขายของ Shopify ที่คุณได้แนะนำ โดยประวัติการแนะนำจะประกอบไปด้วยวันที่แนะนำ แผนที่เลือก และจํานวนรายได้ของผู้ขายที่แนะนำแต่ละราย