การจัดการการอ้างอิงของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Shopify แต่ละแห่งที่คุณได้อ้างอิงไปยังหน้าการอ้างอิงใน Partner Dashboard ซึ่งคุณดูข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ลูกค้าใช้ได้เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ใหม่
  • จำนวนรายได้โดยละเอียดสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณอ้างอิงไปยัง Shopify