การสร้างร้านค้าสำหรับผู้ขาย

ผู้ขายบางรายจะสร้างร้านค้า Shopify ของตนเอง แต่หลายคนต้องการจ้างผู้อื่นให้สร้างร้านค้าในช่วงแรกเริ่ม ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าใหม่ในนามของลูกค้าได้ จากนั้นจึงถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้านั้นให้แก่พวกเขา

วิธีการสร้างรายได้จากร้านค้า Shopify

คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสร้างร้านค้าจากลูกค้าตามที่ตกลงกันไว้ได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างร้านค้าระยะพัฒนาแล้วถ่ายโอนให้ลูกค้า Shopify จะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของลูกค้าให้คุณเป็นเปอร์เซ็นต์ การชำระเงินนี้คือค่าคอมมิชชันการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนาของคุณ ดูที่รายได้ของ Shopify Partner สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าคอมมิชชันนี้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า Shopify Partner จะต้องไม่ใช้การทดลองใช้งานฟรีของ Shopify ในการสร้างร้านค้า คุณจะสามารถรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำได้ก็ต่อเมื่อคุณถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนาไปให้ผู้ขายเท่านั้น หลังจากที่คุณได้ถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนาไปเป็นแผนแบบใช้จริง ร้านค้าจะไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชันหรือการทดลองใช้งานฟรีอีกต่อไป

การสร้างธุรกิจบริการของคุณ

พาร์ทเนอร์จำนวนมากจะรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้าแม้ว่าจะถ่ายโอนร้านค้าแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่ธุรกิจหลักของตนได้โดยการมอบหมายงานด้านเทคนิคให้แก่พาร์ทเนอร์เช่นคุณ การสร้างร้านค้าให้แก่ลูกค้ามักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนนี้

* เริ่มต้นใช้งาน -ดูวิธีเริ่มสร้างร้านค้า Shopify ในนามของลูกค้า * การสร้างร้านค้าระยะพัฒนา -ดูวิธีสร้างร้านค้าระยะพัฒนาที่คุณสามารถถ่ายโอนให้ลูกค้าได้ในภายหลัง * ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งค่าร้านค้า -เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นในการตั้งค่าร้านค้า Shopify สำหรับผู้ขายที่เพิ่งเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ * การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า -ดูวิธีการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนาให้แก่ลูกค้า * สิ่งที่ต้องทำหลังจากโครงการของคุณเสร็จสิ้น -เรียนรู้ว่า Shopify Partner ทำงานร่วมกับผู้ขายต่อไปอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจของตนเอง