การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

หลังจากที่คุณทำงานในร้านค้าของลูกค้าจนเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถถ่ายโอนร้านค้าให้พวกเขาได้ใน Partner Dashboard

สิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของร้านค้ามี 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าของและพนักงาน ในฐานะพาร์ทเนอร์ คุณจะมีฐานะเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนา คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแก่ลูกค้าของคุณได้ขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่โดยการเพิ่มพวกเขาเป็นพนักงาน เมื่องานบนร้านค้าระยะพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้แก่ลูกค้าของคุณใน Partner Dashboard เมื่อพวกเขาเริ่มชำระเงินสำหรับแผน Shopify คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงร้านค้าผ่าน Partner Dashboard ได้

ในส่วนนี้

ก่อนเริ่มต้น

คุณควรดำเนินงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนาไปให้ลูกค้าของคุณ:

 • เพิ่มลูกค้าเป็นพนักงานและให้พวกเขาตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพนักงานจนเสร็จสิ้น หลังจากที่คุณถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้กับลูกค้าแล้ว คุณจะยังคงอยู่ในร้านค้าในฐานะผู้ร่วมงาน แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางการเงินอีกต่อไป

 • ให้เพิ่มที่อยู่ของลูกค้าลงในการตั้งค่าร้านค้า โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าอยู่คนละประเทศกับคุณ ในบางกรณี การโอนร้านค้าโดยมีที่อยู่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลูกค้าถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ Shopify หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่อยู่ร้านค้า โปรดไปที่ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อธุรกิจและที่อยู่ที่จดทะเบียนของคุณ

ข้อควรพิจารณาในการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนา

 • หากคุณเปลี่ยนร้านค้าไปเป็นแผนแบบชําระเงินแต่ยังคงสิทธิ์การเป็นเจ้าของไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับพาร์ทเนอร์ เพื่อลบค่าคอมมิชชันในร้านค้าออก ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนร้านค้าระยะพัฒนาไปเป็นแผนแบบชําระเงินโดยไม่ต้องโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ

 • หลังจากที่ร้านค้าระยะพัฒนาเปลี่ยนมาใช้แผนแบบชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโดยผู้ขายหลังจากถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า หรือเปลี่ยนโดยพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าของอยู่ ร้านค้าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการของ Shopify

 • หากคุณเปลี่ยนเป็นแผน Shopify Plus ก่อนที่จะเปลี่ยนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ คุณจะกลายเป็น เจ้าขององค์กร รวมถึงเจ้าของร้าน การเปลี่ยนเจ้าขององค์กรผ่านส่วน Shopify admin จะทำไม่ได้ ดังนั้นคุณควรพิจารณาการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแผนแบบชำระเงิน หากต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กรหลังจากเปลี่ยนไปใช้แผน Plus ให้ติดต่อ Shopify Plus Support

 • หากลูกค้าของคุณใช้ Shopify POS และต้องใช้ ฟีเจอร์ของ POS Pro พวกเขาจะต้องเลือกการสมัครใช้งาน POS Pro ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้หลังจากที่พวกเขาเลือกแผนอีคอมเมิร์ซของพวกเขา ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสมัครใช้งาน POS ของร้านค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง

ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าโดยใช้แดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วคลิกร้านค้า

 2. คลิกโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของด้านข้างร้านค้าระยะพัฒนาที่ต้องการถ่ายโอน

 3. เลือกเจ้าของใหม่จากรายชื่อเจ้าของที่มีสิทธิ์ในกล่องโต้ตอบโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ หากยังไม่ได้เพิ่มลูกค้าของคุณเป็นพนักงาน ให้คลิกเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ให้แก่ลูกค้าก่อนดำเนินการต่อ ลูกค้าต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพนักงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าได้

 4. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ถ่ายโอนร้านค้า ร้านค้าดังกล่าวจะปรากฏในหน้า ร้านค้า ใน Partner Dashboard ใต้แท็บ จัดการแล้ว เจ้าของรายใหม่จะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำในการสร้างบัญชีและเลือกแผน ระหว่างที่รอให้ลูกค้ายอมรับการถ่ายโอน ร้านค้าจะหยุดให้บริการชั่วคราว หลังจากลูกค้าเริ่มต้นชำระเงินซื้อแผนการสมัครใช้งาน Shopify แล้ว คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันตามงวดของคุณ

แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบหลังจากที่คุณถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

หลังจากที่คุณถ่ายโอนร้านค้าไปให้ลูกค้าของคุณแล้ว โปรดให้ข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้แก่ลูกค้า:

 • วิธีเข้าถึงร้านค้าพร้อม URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • แผน Shopify ที่คุณแนะนำแก่ลูกค้า
 • สิ่งอื่นๆ ที่คุณจะแนะนำ (เช่นแอปที่ควรดาวน์โหลด สัมมนาออนไลน์ที่ควรรับชม หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยให้สร้างธุรกิจของตนเองได้)

คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตัดสินใจว่าเมื่อใดที่คุณไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันอีกต่อไปและลูกค้าสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

ถัดไป: ดูสิ่งที่ควรทำเมื่อคุณสร้างร้านค้าเสร็จสิ้นแล้ว