Chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Sau khi hoàn tất công việc trên cửa hàng của khách hàng, bạn có thể chuyển nhượng cửa hàng đó cho khách hàng trong Trang quản lý của đối tác.

Cửa hàng có hai loại quyền truy cập tài khoản, đó là: chủ sở hữu và nhân viên. Với vai trò đối tác, bạn là chủ sở hữu của cửa hàng thử nghiệm. Bạn có thể cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cửa hàng khi bạn đang làm việc trên đó bằng cách thêm họ làm nhân viên. Sau khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn chuyển quyền sở hữu cho khách hàng trong Trang quản lý của đối tác. Khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói Shopify, bạn sẽ nhận được tài khoản cộng tác viên để truy cập vào cửa hàng qua Trang quản lý của đối tác.

Trong mục này

Trước khi bắt đầu

Bạn cần hoàn thành các tác vụ sau trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng:

 • Đảm bảo bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn ở lại cửa hàng với vai trò cộng tác viên nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

 • Nếu khách hàng định sử dụng Hệ thống bán hàng Shopify (POS), hãy cấp cho họ quyền truy cập vào POS và chỉ định vai trò tại POS cho họ khi bạn thêm họ làm nhân viên cửa hàng.

 • Thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng sai địa chỉ có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, hãy tham khảo mục Thêm cài đặt doanh nghiệp cho cửa hàng.

Những lưu ý khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm

 • Nếu bạn chuyển đổi cửa hàng sang gói trả phí nhưng vẫn giữ quyền sở hữu vì bất cứ lý do gì, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác để cắt bỏ hoa hồng từ cửa hàng. Tìm hiểu cách chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí mà không chuyển quyền sở hữu.

 • Sau khi cửa hàng thử nghiệm được chuyển đổi thành gói trả phí bởi thương nhân sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng hoặc Đối tác đang giữ lại quyền sở hữu, cửa hàng sẽ tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify.

 • Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

 • Nếu khách hàng của bạn đang sử dụng Shopify POS và yêu cầu các tính năng của POS Pro, họ cần chọn gói đăng ký POS Pro cho mỗi địa điểm yêu cầu các tính năng này sau khi chọn gói thương mại điện tử. Tìm hiểu về cách quản lý gói đăng ký POS của cửa hàng theo địa điểm.

 • Nếu khách hàng muốn bán hàng trực tiếp thường xuyên, tất cả các Gói Shopify đều có POS Lite cho phép thương nhân bán hàng trực tiếp, theo dõi doanh số và tạo hồ sơ khách hàng cơ bản.

 • Sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm sang gói trực tiếp, cửa hàng sẽ không còn đủ điều kiện sử dụng khuyến mãi hoặc bản dùng thử miễn phí.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng bằng Trang quản lý của đối tác

Chú ý: Bạn phải đặt đơn vị tiền tệ thanh toán của cửa hàng thành cùng đơn vị tiền tệ mà khách hàng sử dụng để thanh toán hóa đơn Shopify. Nếu không, khách hàng sẽ không thể thêm thẻ tín dụng và chấp nhận chuyển nhượng.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.

 2. Nhấp vào Thao tác > Chuyển quyền sở hữu bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển nhượng.

 3. Trên hộp thoại Chuyển quyền sở hữu cửa hàng, chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Thêm tài khoản nhân viên và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

 4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Chuyển nhượng cửa hàng. Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bên dưới tab Được quản lý. Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản và chọn gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho đến khi khách hàng chấp nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói đăng ký Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Cung cấp thông tin cho khách hàng sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, hãy đảm bảo cung cấp cho họ thông tin về:

 • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ. Ngoài các gói Basic, Shopify và Advanced, thương nhân nay còn có thể chọn gói Plus tiêu chuẩn.
 • Ưu đãi Shopify POS mà bạn đề xuất cho họ, nếu có. Ngoài bán hàng trực tiếp thông thường, thương nhân cũng có thể chọn gói đăng ký giúp họ bán hàng tại nhiều địa điểm bán lẻ hoặc mua trang thiết bị bán lẻ tương thích.
 • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)

Bạn có thể thảo luận với khách hàng để xác định thời điểm kết thúc sự hợp tác và họ có thể xóa tài khoản của bạn.

Tiếp theo: Tìm hiểu điều cần làm khi xây dựng xong cửa hàng.