Chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Sau khi hoàn tất công việc trên cửa hàng của khách hàng, bạn có thể chuyển nhượng cửa hàng đó cho khách hàng trong Trang quản lý của đối tác.

Cửa hàng có hai loại quyền truy cập tài khoản, đó là: chủ sở hữu và nhân viên. Với vai trò đối tác, bạn là chủ sở hữu của cửa hàng thử nghiệm. Bạn có thể cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cửa hàng khi bạn đang làm việc trên đó bằng cách thêm họ làm nhân viên. Sau khi hoàn tất công việc, bạn chuyển quyền sở hữu cho khách hàng trong Trang quản lý của đối tác. Sau khi họ bắt đầu thanh toán cho gói Shopify, bạn sẽ nhận được tài khoản cộng tác viên để truy cập vào cửa hàng qua Trang quản lý của đối tác.

Nếu bạn chuyển đổi cửa hàng sang gói trả phí nhưng vẫn giữ quyền sở hữu vì bất cứ lý do gì, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác để cắt bỏ hoa hồng từ cửa hàng. Tìm hiểu cách chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí mà không chuyển quyền sở hữu.

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, đảm bảo rằng bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn là cộng tác viên trên cửa hàng nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

Bạn cũng nên thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng trước khi chuyển quyền sở hữu, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng với địa chỉ sai có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, tham khảo mục Thiết lập hoặc thay đổi tên và địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, liên hệ Bộ phận hỗ trợ Plus của Shopify.

Nếu khách hàng của bạn đang sử dụng Shopify POS và yêu cầu các tính năng của POS Pro, họ cần chọn gói đăng ký POS Pro cho mỗi địa điểm yêu cầu các tính năng này sau khi chọn gói thương mại điện tử. Tìm hiểu về cách quản lý gói đăng ký POS của cửa hàng theo địa điểm.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.

  2. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu) bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển.

  3. Trên hộp thoại Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng), chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Add a staff account (Thêm tài khoản nhân viên) và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

  4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Chuyển nhượng cửa hàng. Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bên dưới tab Được quản lý. Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản và chọn gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho đến khi khách hàng chấp nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói đăng ký Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn cũng có thể gửi cho họ Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân. Hãy nhớ cung cấp cho họ thông tin về:

  • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (client-store.myshopify.com/admin)
  • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ
  • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)

Bạn có thể thảo luận với khách hàng để xác định thời điểm kết thúc sự hợp tác và họ có thể xóa tài khoản của bạn.

Tiếp theo: Tìm hiểu điều cần làm khi xây dựng xong cửa hàng.