Thu nhập cho Đối tác của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên đóng góp của mình vào hệ sinh thái Shopify (các hoạt động của bạn). Thu nhập có thể thay đổi dựa trên địa điểm của bạn và địa điểm của thương nhân mà bạn hợp tác. Thu nhập của bạn có thể phải chịu thuế tùy theo địa điểm của bạn và quy định hiện hành về thuế.

Bảng dưới đây phân tích chi tiết các điều kiện và điều khoản quyết toán dựa trên hoạt động của bạn.

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Để thực hiện giới thiệu cửa hàng thử nghiệm, bạn phải tạo cửa hàng thử nghiệm trên Trang quản lý đối tác rồi chuyển cho khách hàng.

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hằng tháng của thương nhân. Định kỳ hằng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
1.2

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí nền tảng cơ sở hàng tháng của thương nhân Plus trong cửa hàng thanh toán đối với mỗi thương nhân hoàn toàn mới do Đối tác giới thiệu và ký thỏa thuận Shopify Plus.

Bạn có thể xây dựng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân trong ưu đãi Shopify Plus. Tham khảo Giới thiệu Shopify Plus để biết điều khoản chi tiết.

1.3

Gói Shopify Starter

Shopify Lite

Không đủ điều kiện nhận hoa hồng.

Bạn không đủ điều kiện nhận hoa hồng định kỳ đối với phí đăng ký hàng tháng của thương nhân.

Giới thiệu Shopify Plus

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.4

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí nền tảng cơ sở hằng tháng của thương nhân Plus trong cửa hàng thanh toán. Chỉ áp dụng cho tất cả các ưu đãi mới của Plus đã đóng sau ngày 23 tháng 2 năm 2023.

Đối tác đủ điều kiện nhận hoa hồng cho mỗi lượt giới thiệu Shopify Plus hoàn toàn mới mang lại thỏa thuận Shopify Plus được thực thi đầy đủ.

Có thể giới thiệu bằng một trong hai cách:

 • Bằng cách điền vào biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus.

  Bạn phải lưu lại tất cả biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus bằng cách điền và gửi biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus trên Trang quản lý của đối tác.

  Biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Do Đối tác gửi
  2. Có dữ liệu chính xác về cả thương nhân Plus và Đối tác
  3. Thương nhân Plus phải chưa từng liên hệ với Đội ngũ bán hàng Shopify tại thời điểm gửi.

  Biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng của Shopify Plus phải đạt chuẩn· để đủ điều kiện nhận hoa hồng và Đối tác cũng phải đóng góp vào việc bán sản phẩm và giải pháp trên Shopify.

 • Bằng cách thực hiện tự động nâng cấp lên Plus do Đối tác hỗ trợ.

Điều khoản hoa hồng giới thiệu Shopify Plus

 • Định kỳ thanh toán tiền hoa hồng hàng tháng, với điều kiện thương nhân Plus vẫn là thương nhân Shopify Plus trong trạng thái tốt và Đối tác vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
 • Shopify nắm quyền quyết định chính thức về việc trao tiền hoa hồng giới thiệu Shopify Plus.
 • Tất cả thu nhập từ việc giới thiệu được tính theo phí nền tảng cơ sở do thương nhân Plus thanh toán cho Shopify, sau khi trừ đi mọi ưu đãi giảm giá hoặc tín dụng. Như vậy, các cửa hàng không có phí nền tảng cơ sở đi kèm, chẳng hạn như cửa hàng mở rộng, sẽ không được tính vào thu nhập từ việc giới thiệu của bạn.
 • Đối với thương nhân Plus sử dụng gói hàng năm, hoa hồng dành cho Đối tác sẽ được chi trả định kỳ hàng năm vào cuối năm dương lịch.
 • Đối tác sẽ đủ điều kiện được quyết toán sau khi thương nhân Plus thanh toán hóa đơn phí nền tảng đầu tiên.
 • Biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng của Đối tác sẽ hết hạn nếu khách hàng tiềm năng không đạt yêu cầu trong vòng 90 ngày. Sau 90 ngày, Đối tác có thể gửi lại biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng để kiểm tra tính đủ điều kiện.

ứng dụng shopify

Lợi nhuận Điều khoản
2.1

100% tổng doanh thu từ giá ưu đãi một lần hoặc phí đăng ký định kỳ và toàn bộ các giao dịch mua hoặc nâng cấp ứng dụng được thực hiện trên Shopify App Store trên 1.000.000 USD đầu tiên. Nếu doanh thu trên 1.000.000 USD thì bạn sẽ nhận được 85% tổng doanh thu.

Tất cả ứng dụng phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

Chỉ Đối tác quản lý Ứng dụng đủ điều kiện cho thu nhập từ việc bán Ứng dụng.

Nếu muốn đăng ký gói doanh thu, bạn phải đăng ký bán hàng trên cửa hàng ứng dụng và báo cáo tất cả Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Chủ đề trong Shopify

Lợi nhuận Điều khoản
3.1

100% tổng doanh thu từ các chủ đề được bán qua Cửa hàng chủ đề Shopify với 1.000.000 USD đầu tiên. Nếu doanh thu trên 1.000.000 USD, bạn sẽ nhận được 85% tổng doanh thu.

Tất cả chủ đề phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

Chỉ Đối tác quản lý chủ đề mới đủ điều kiện nhận thu nhập từ việc bán chủ đề.

Khuyến mãi

Đối tác có thể sử dụng những ưu đãi sau:

4.2: Tiền thưởng giới thiệu Point of Sale Pro

Địa điểm của đối tác Tất cả
Địa điểm của thương nhân Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
Lợi nhuận

500 đến 3.000 USD tiền hoa hồng cho mỗi Thương nhân sử dụng Point of Sale Pro (POS Pro) mới do Đối tác giới thiệu khi khách hàng tiềm năng đáp ứng các Điều khoản nêu trong hoạt động này.

Tiền hoa hồng được tính dựa trên số lượng gói đăng ký POS Pro do Thương nhân được giới thiệu kích hoạt. Một (1) gói đăng ký Pro là một (1) địa điểm Pro. Tiền hoa hồng sẽ là:

 • 500 USD nếu kích hoạt 1 gói đăng ký POS Pro
 • 1.000 USD nếu kích hoạt 2 gói đăng ký POS Pro
 • 1.500 USD nếu kích hoạt 3 gói đăng ký POS Pro
 • 2.000 USD nếu kích hoạt 4 gói đăng ký POS Pro
 • 2.500 USD nếu kích hoạt 5 gói đăng ký POS Pro
 • 3.000 USD nếu kích hoạt 6 gói đăng ký POS Pro
Điều khoản

Shopify có quyền kết thúc chương trình này bất cứ lúc nào.

Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng cho mỗi Thương nhân sử dụng Shopify POS Pro do bạn giới thiệu khi điền và gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng sử dụng Shopify POS trong Trang quản lý của đối tác, khi Thương nhân đó:

 1. Thanh toán toàn bộ các khoản phí không được giảm giá liên quan đến gói đăng ký POS Pro trong ít nhất hai tháng liên tiếp hoặc thanh toán cho gói đăng ký POS Pro hàng năm.
 2. Mới sử dụng Shopify POS Pro (chưa kích hoạt địa điểm POS Pro nào).
 3. Có ít nhất mười (10) ngày giao dịch qua Shopify POS Pro mỗi tháng, trong vòng ít nhất hai tháng.
 4. Vận hành một địa điểm thực tế.
 5. Đã biết tới Shopify nhờ bạn tích cực quảng bá Shopify POS Pro.
 6. Không được bất cứ bên nào khác, kể cả Shopify, giới thiệu dùng Shopify.
 7. Đã được kích hoạt tối đa ba mươi (30) ngày trước khi gửi khách hàng tiềm năng hoặc được kích hoạt trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi gửi khách hàng tiềm năng.

Ngoài các yêu cầu về hoa hồng mô tả bên trên, bạn cũng có thể phải:

 • Giới thiệu Thương nhân cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi (giả định có yêu cầu hỗ trợ bán hàng),
 • cung cấp dịch vụ liên quan đến việc Thương nhân chuyển sang Shopify POS Pro và/hoặc
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác hỗ trợ đội ngũ bán hàng của Shopify và/hoặc hoạt động ra mắt Thương nhân được giới thiệu trên Shopify POS Pro.

Nếu bạn giới thiệu một thương nhân đủ điều kiện và mới sử dụng Shopify thì ngoài tiền thưởng giới thiệu POS Pro này, bạn sẽ nhận được mọi khoản thanh toán giới thiệu thương nhân mới đang áp dụng.

4.3: Tiền thưởng giới thiệu Markets Pro

Những Đối tác của Shopify giới thiệu thương nhân đủ điều kiện đến với Shopify Markets Pro sẽ nhận được hoa hồng tương đương với 1% GMV Markets Pro của lượt giới thiệu, lên đến 50.000 USD cho mỗi lượt giới thiệu. Đối tác phải gửi tất cả lượt giới thiệu qua Biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Markets Pro có trong Trang quản lý của đối tác và đáp ứng các điều khoản nêu dưới đây.

Địa điểm của đối tác Tất cả
Địa điểm của thương nhân Hoa Kỳ
Lợi nhuận

Đối tác giới thiệu sẽ nhận được 1% GMV Markets Pro của thương nhân được giới thiệu đến Markets Pro, tối đa 50.000 USD mỗi thương nhân được giới thiệu đến với Markets Pro ("Hoa hồng Markets Pro").

"GMV Markets Pro" là tổng giá trị tiền tệ của các đơn hàng xuyên biên giới (bao gồm phí vận chuyển, thuế và thuế nhập khẩu, nhưng trừ đi mọi khoản hoàn tiền) được xử lý trong cửa hàng Shopify của thương nhân được giới thiệu đến với Markets Pro thông qua "Dịch vụ" Markets Pro (như đã nêu trong Điều khoản dịch vụ) trong vòng hai mươi bốn (24) tháng đầu tiên thương nhân được giới thiệu đến với Markets Pro sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản

Khuyến mãi này sẽ chạy từ ngày 17 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối tác giới thiệu có thể gửi lượt giới thiệu qua Biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Markets Pro trước khi hết thời hạn này. Tuy nhiên, tại bất cứ thời điểm nào và theo toàn quyền quyết định của Shopify, chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt khuyến mãi này, bao gồm các điều khoản trong đó.

"Thương nhân được giới thiệu đến với Markets Pro" là thương nhân Shopify: (A) được Đối tác giới thiệu thông qua việc gửi Biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Markets Pro trên Trang quản lý của đối tác; và (B) đáp ứng được các yêu cầu sau:

 1. Tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify.
 2. Là người dùng đang hoạt động của Shopify Payments và tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.
 3. Là người mới sử dụng Markets Pro (trước đây chưa kích hoạt Markets Pro) và đã được giới thiệu đến với Markets Pro thông qua việc bạn chủ động quảng bá Markets Pro.
 4. Hiện không sử dụng Shopify Shipping.
 5. Được Shopify xác định là chưa có bất kỳ bên nào khác kể cả Shopify giới thiệu đến với Markets Pro, và chưa trò chuyện với đội ngũ bán hàng của chúng tôi từ trước.
 6. Được kích hoạt trên Markets Pro, bắt đầu xử lý đơn hàng qua Markets Pro trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi Biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Markets Pro và tuân thủ Điều khoản dịch vụ.

Nếu nhiều Đối tác giới thiệu cùng một thương nhân đến với Markets Pro, Shopify sẽ xác định (theo quyết định của riêng chúng tôi) duy nhất một đối tác đủ điều kiện nhận Hoa hồng Markets Pro.

Hằng tháng, Đối tác sẽ được thanh toán số tiền Hoa hồng Markets Pro họ kiếm được trong tháng theo lịch trước đó. Việc thanh toán sẽ được thực hiện qua Trang quản lý của đối tác và tiền thanh toán hiển thị trong mục "Quyết toán" của Đối tác. Đối tác nhận được bất kỳ khoản quyết toán Hoa hồng Markets Pro nào từ ưu đãi này sẽ chịu trách nhiệm chuyển nộp mọi khoản thuế hiện hành phải nộp tại khu vực pháp lý của họ. Để biết thông tin về cách thực hiện quyết toán, tham khảo Nhận quyết toán.

Nếu bạn giới thiệu một thương nhân đến với Markets Pro và thương nhân này cũng mới sử dụng Shopify thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận mọi khoản quyết toán hiện hành về tiền giới thiệu thương nhân mới bên cạnh Tiền thưởng giới thiệu Markets Pro này theo Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

4.4: Ưu đãi giới thiệu Commerce Components

Địa điểm của đối tác Tất cả
Địa điểm của thương nhân Tất cả
Lợi nhuận 20% giá trị hợp đồng năm đầu tiên của sản phẩm Commerce Components của Shopify, 20% trong năm 1, tối đa 200.000 USD.
Điều khoản

Ngày bắt đầu ưu đãi: Ngày 26 tháng 2 năm 2023

Ngày kết thúc ưu đãi: Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Tính đủ điều kiện để sử dụng ưu đãi sẽ được đánh giá và quyết toán thủ công vào cuối mỗi quý (tháng 4, tháng 7, tháng 11).

Shopify có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc ưu đãi này bất cứ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

4.5: Ưu đãi giới thiệu Shopify Plus nhiều lần

Địa điểm của đối tác Tất cả
Địa điểm của thương nhân Tất cả
Lợi nhuận

Tiền thanh toán dựa trên tổng số lượt giới thiệu Shopify Plus mang lại các thương vụ Plus được ký kết.

Hạng 1: Ở mức 5 ưu đãi của Shopify Plus: 5.000 USD

Hạng 2: Ở mức 10 thương vụ Shopify Plus: 10.000 USD (tổng lũy kế 15.000 USD)

Hạng 3: Ở mức 15 thương vụ Shopify Plus: 15.000 USD (tổng hiện có là 30.000 USD)

Các thương vụ đủ điều kiện sẽ được tính toán và quyết toán thủ công sau thời điểm cuối năm 2023 (Khoảng tháng 1 năm 2024)

Điều khoản

Ngày bắt đầu ưu đãi: Ngày 26 tháng 2 năm 2023

Ngày kết thúc ưu đãi: Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đối tác giới thiệu Shopify Plus nhiều lần sẽ có thể gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Shopify nắm quyền quyết định chính thức về việc trao tiền hoa hồng giới thiệu Shopify Plus.

Shopify có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc ưu đãi này bất cứ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

Trung tâm chuyên gia

Lợi nhuận Điều khoản
5.1

90% tổng doanh thu do chuyên gia mang lại liên quan đến từng công việc xuất phát từ Trung tâm chuyên gia.

Chuyên gia được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ thương nhân qua Trung tâm chuyên gia, ít hơn 10% Shopify sẽ giữ lại cùng với các khoản thuế hiện hành áp dụng cho phí Shopify.

Thuế thu nhập

Trong một số trường hợp, Shopify tính thuế đối với phí Shopify hoặc thanh toán thuế đối với hoa hồng giới thiệu của bạn. Các khoản thuế này khác nhau dựa tùy theo địa điểm của bạn, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong phần cài đặt tài khoản Đối tác.

Tất cả các khoản thuế Shopify đã tính hoặc đã thanh toán cho bạn đều được ghi lại trong hóa đơn. Để tìm hiểu cách xem hóa đơn phí và hoa hồng của bạn, tham khảo Nhận thanh toán.

Thuế áp dụng cho phí Shopify

Trong một số trường hợp, Shopify sẽ tính thuế đối với phí hoa hồng và các phí hiện hành khác của giao dịch bán ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ trên nền tảng Shopify. Mọi khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán của bạn và thể hiện trên hóa đơn phí Shopify.

Áp dụng thuế cho phí Shopify trong các trường hợp sau:

Canada

Nếu thông tin liên hệ Tài khoản đối tác của bạn khai báo địa chỉ tại Canada, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify thu theo mức thuế bán hàng hiện hành tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

Hoa Kỳ

Nếu thông tin liên hệ Tài khoản đối tác của bạn khai báo địa chỉ ở Hoa Kỳ và địa chỉ đó ở một tiểu bang thu thuế các giao dịch bán hàng đã thực hiện bằng cách lập hóa đơn cho đại lý, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify áp dụng thuế bán hàng hiện hành ở tiểu bang của bạn.

Các khoản thuế đối với hoa hồng giới thiệu

Nếu bạn cung cấp mã số tài khoản doanh nghiệp Canada (BN) trong thông tin thuế của tài khoản Đối tác, Shopify bổ sung thêm 13% Ontario HST cho khoản quyết toán hoa hồng giới thiệu. Thuế này được thêm vào khoản quyết toán của bạn và được thể hiện trên hóa đơn hoa hồng giới thiệu. Bạn chịu trách nhiệm chuyển các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ tương ứng.

Phí vận hành theo quy định

Tại một số quốc gia hoặc vùng, Thuế Dịch vụ kỹ thuật số (DST) được áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ được bán dưới dạng kỹ thuật số. DST được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu từ việc bán dịch vụ kỹ thuật số. Mức DST khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc vùng có trụ sở của thương nhân.

Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2022, Shopify sẽ thu Phí vận hành theo quy định đối với việc bán ứng dụng chung và chủ đề tại các quốc gia hoặc vùng bị ảnh hưởng để tính DST. Áp dụng các khoản Phí vận hành theo quy định sau đây khi địa chỉ doanh nghiệp của thương nhân ở một trong những quốc gia hoặc vùng được nêu:

Mức DST theo quốc gia hoặc vùng
Quốc gia hoặc vùng Mức DST
Vương quốc Anh 2%
Ý 3%
Thổ Nhĩ Kỳ 5%
Ấn Độ 2%
Tây Ban Nha 3%

Bạn có thể xem Phí vận hành theo quy định áp dụng cho giao dịch bán ứng dụng và chủ đề trong Trang quản lý của đối tác hoặc trong CSV tiền thanh toán cho Đối tác. Tìm hiểu cách xem các khoản thanh toán hoặc cách xuất các khoản thanh toán vào tệp CSV, tham khảo Theo dõi thu nhập của Đối tác.

Từ vựng

Để tìm hiểu thêm về các hình thức Đối tác của Shopify, tham khảo tài liệu sau:

Tham khảo bảng sau để tìm hiểu về các điều khoản có thể bạn cần hiểu rõ với vai trò là Đối tác của Shopify.

Thuật ngữ Định nghĩa
Đối tác đang hoạt động của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể kiếm tiền hoa hồng định kỳ từ việc giới thiệu và nâng cấp Plus. Để tiếp tục nhận tiền hoa hồng định kỳ cho những lần giới thiệu và nâng cấp trước đó, bạn phải hoàn tất một trong những hoạt động sau ít nhất một lần trong vòng 12 tháng:

 • Hoa hồng giới thiệu cửa hàng thử nghiệm (được tính khi thương nhân thanh toán phí đăng ký tháng đầu tiên)
 • Giới thiệu Thương nhân mới hoặc Thương nhân hiện tại với Shopify Plus

Tính đến cuối khoảng thời gian 12 tháng (kể từ ngày thương nhân chuyển sang gói phù hợp), nếu bạn chưa hoàn tất một trong những hoạt động sau, tất cả các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ sẽ đặt lại về 0. Bạn phải thực hiện ít nhất một trong các hoạt động nêu trên trong 12 tháng liên tiếp để tiếp tục nhận được các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ. Bạn có thể xem ngày cần hoàn tất một hoạt động khác trên trang Giới thiệu thuộc Trang quản lý của đối tác. Yêu cầu hoạt động đang diễn ra có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Yêu cầu hoạt động Đối tác không áp dụng cho các khoản thu nhập hiện tại khác, ví dụ như thu nhập từ doanh số bán Ứng dụng hoặc bán Chủ đề.

Phí nền tảng cơ sở

Phương thức thu phí hiện tại đối với cửa hàng Shopify Plus cho việc sử dụng nền tảng của chúng tôi. Thương nhân Plus bị tính phí nền tảng thì sẽ không bị tính phí đăng ký. Phí nền tảng sẽ thay thế phí đăng ký đối với những thương nhân này.

Phí nền tảng cơ sở là khoản tiền cơ sở đã thống nhất và được thu hằng tháng. Phí này không bao gồm thêm phí nền tảng không cố định được thương nhân thanh toán khi họ bán nhiều hàng hơn.

Cửa hàng thanh toán Cửa hàng đầu tiên được mở theo hợp đồng của thương nhân Shopify Plus. Đây được xem là cửa hàng chính thuộc tổ chức của thương nhân. Thông tin tài chính, ví dụ như thông tin thanh toán phí nền tảng, được truy cập qua cửa hàng thanh toán.
Commerce Components của Shopify Commerce Components của Shopify là ngăn xếp sản phẩm hiện đại, có thể kết hợp dành cho hoạt động bán lẻ của doanh nghiệp. Thương nhân Shopify có thể chọn các thành phần của nền tảng Shopify có khả năng tích hợp với hệ thống của họ.
Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo cửa hàng thử nghiệm với số lượng không giới hạn. Cửa hàng thử nghiệm là phiên bản miễn phí của cửa hàng Shopify có thể dùng để thiết lập, tạo chủ đề hoặc phát triển cửa hàng cho khách hàng của bạn. Bạn có thể kiếm được khoản hoa hồng định kỳ nhờ thiết lập cửa hàng thử nghiệm và bàn giao cho khách hàng.

Lưu ý: Với vai trò là Đối tác của Shopify, bạn chỉ kiếm được hoa hồng dựa trên phí đăng ký Shopify Plus dành cho cửa hàng chính (nơi tập trung các khoản thanh toán), không dành cho bản sao của cửa hàng này.

Hoàn toàn mới Lượt giới thiệu khách hàng tiềm năng làm thương nhân Plus mới trong cơ sở dữ liệu nội bộ về khách hàng tiềm năng của Shopify.
Tự động nâng cấp lên Plus do Đối tác hỗ trợ Một cách để Đối tác của Shopify gửi lời mời tự động nâng cấp lên Plus đến thương nhân tiềm năng qua Trang quản lý của đối tác.
Cửa hàng mở rộng Plus Một cửa hàng phụ được mở để bổ sung cho cửa hàng chính của thương nhân Plus. Mục đích của cửa hàng này có thể là nhằm bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ hoặc đơn vị tiền tệ. Cửa hàng mở rộng Plus không phải cửa hàng thanh toán chính và không có phí cơ sở nền tảng.
Biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Plus Biểu mẫu để gửi khách hàng tiềm năng được giới thiệu đến Shopify Plus cho Shopify. Biểu mẫu có tại Trang quản lý của đối tác.
Giới thiệu Plus Thương nhân mà Đối tác cho là hoàn toàn phù hợp với Shopify Plus. Đối tác có thể gửi biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus có trạng thái không đạt yêu cầu hoặc trong giai đoạn sớm để đảm bảo sự ghi nhận và hoa hồng hoàn toàn mới cho khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.
Phí xử lý Hoạt động thanh toán ứng dụng phải chịu phí xử lý 2,9%. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, bắt đầu tính phí xử lý và thuế trên từng mục hàng. Tất cả các khoản phí xử lý sẽ được ghi trên trang thanh toán.
Giới thiệu khách hàng tiềm năng đủ điều kiện của Plus

Trong vòng 90 ngày kể từ khi gửi biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus, lượt giới thiệu sẽ có thể đạt yêu cầu và được xem là sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của quy trình bán hàng Plus.

Lượt giới thiệu khách hàng tiềm năng Plus đạt yêu cầu là lượt giới thiệu trong đó Shopify nhận được tất cả thông tin cần thiết về tính đủ điều kiện để đội ngũ bán hàng của Shopify liên hệ. Các thông tin này bao gồm chi tiết về trụ sở, doanh thu, xác nhận ngân sách và dòng thời gian của khách hàng tiềm năng.

Hoa hồng giới thiệu hoặc "hoa hồng" Shopify thanh toán cho bạn hoa hồng đối với các hoạt động giới thiệu, bao gồm giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu cửa hàng thử nghiệm. Toàn bộ hoa hồng giới thiệu được ghi lại trong hóa đơn hoa hồng giới thiệu.
Cơ hội bán hàng Các ưu đãi của Shopify đang diễn ra. Lịch sử cơ hội theo dõi thông tin chi tiết về các ưu đãi, bao gồm ưu đãi dành cho tài khoản nào, các bên là ai, ưu đãi thuộc giai đoạn nào trong phễu bán hàng và lượng doanh số tiềm năng.
Phí Shopify Phí hoa hồng thể hiện sự chia sẻ doanh số ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ của Shopify. Ví dụ: Nếu bạn bán một chủ đề và được hưởng 70% giá bán, Shopify sẽ thu của bạn một khoản phí Shopify bằng 30% tổng doanh số bán chủ đề và trả số tiền còn lại 70% cho bạn. Tất cả phí Shopify được ghi lại trong hóa đơn phí Shopify.
Nâng cấp cửa hàng

Nâng cấp của cửa hàng xảy ra khi thương nhân Shopify hiện tại nâng cấp lên gói cửa hàng có phí đăng ký cao hơn. Quá trình nâng cấp có thể do Đối tác ban đầu giới thiệu thương nhân, một Đối tác không phải người từng giới thiệu thương nhân hoặc đội ngũ bán hàng của Shopify thực hiện và hoàn tất. Chỉ có Đối tác ban đầu đã giới thiệu thương nhân qua cửa hàng thử nghiệm nhận được hoa hồng dựa trên gói nâng cấp.

Nếu thương nhân đang nâng cấp lên Shopify Plus, bạn phải điền vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng sử dụng Shopify Plus để tiếp tục nhận khoản hoa hồng định kỳ. Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng hoàn toàn mới sử dụng Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.

Lượt giới thiệu khách hàng tiềm năng Plus không đạt yêu cầu

Sau 90 ngày kể từ khi gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng Shopify Plus, biểu mẫu sẽ bị cho là không đạt yêu cầu nếu không tạo ra được cơ hội bán hàng Shopify Plus.

Trong vòng 90 ngày kể từ khi gửi biểu mẫu giới thiệu khách hàng tiềm năng Shopify Plus, lượt giới thiệu khách hàng tiềm năng này có thể bị cho là không đạt yêu cầu nếu chưa được chăm sóc đủ tốt để chuyển tiếp cho đội ngũ bán hàng. Những lượt giới thiệu này không đủ điều kiện nhận hoa hồng.

Ví dụ về lượt giới thiệu khách hàng tiềm năng không đạt yêu cầu:

 • Thương nhân chưa nắm được chi phí Plus.
 • Thương nhân chưa sẵn sàng chuyển sang Plus.
 • Đã có cơ hội mở rồi.
 • Thương nhân không phản hồi cho Đối tác hoặc Shopify.
 • Thương nhân phù hợp hơn với gói Shopify cốt lõi.
 • Thương nhân quyết định rằng họ không muốn sử dụng Plus nữa.