Chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng

Sau khi xây dựng xong cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, bước tiếp theo thường là chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng cho họ. Sau khi bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, cửa hàng sẽ xuất hiện trên trang Cửa hàng thuộc Trang quản lý của đối tác, bên dưới tab Được quản lý. Bạn không thể hủy thao tác chuyển nhượng cửa hàng thử nghiệm nên hãy đảm bảo khách hàng có quyền truy cập vào địa chỉ email sẽ nhận được quyền sở hữu từ bạn và bạn đã hoàn tất xây dựng cửa hàng.

Cửa hàng thử nghiệm có những giới hạn để đảm bảo cửa hàng này chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thiết lập cho cửa hàng thử nghiệm tính năng chỉ có trên cửa hàng thuộc gói trả phí.

Bạn không thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm được bật bản xem trước dành cho nhà phát triển.

Quyền sở hữu và quyền nhân viên của cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm chỉ được phép có một chủ sở hữu tài khoản. Thành viên nhóm Đối tác đã tạo cửa hàng thử nghiệm chính là chủ sở hữu tài khoản của cửa hàng khi cửa hàng chưa được chuyển nhượng cho khách hàng. Có thể tạo tối đa 15 tài khoản nhân viên cho các thành viên khác trong nhóm Đối tác trong từng cửa hàng thử nghiệm. Khi các thành viên khác trong nhóm Đối tác đăng nhập vào cửa hàng thử nghiệm qua Trang quản lý của đối tác, một tài khoản nhân viên sẽ được tự động tạo cho thành viên đó, không vượt quá giới hạn tối đa. Nếu cần thêm thành viên mới thuộc nhóm Đối tác sau khi đã đạt giới hạn, trước tiên bạn cần xóa tài khoản nhân viên hiện có.

Tài khoản nhân viên của đối tác sẽ bị xóa khỏi cửa hàng thử nghiệm trong các trường hợp sau:

 • Khi cửa hàng thử nghiệm được chuyển nhượng cho thương nhân, Đối tác sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng
 • Khi Đối tác bị xóa khỏi tổ chức Đối tác, Đối tác đó sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng và quyền sở hữu tài khoản sẽ được chuyển sang chủ sở hữu chính của tổ chức Đối tác

Thời điểm chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Có hai lý do chính để chuyển cửa hàng thành gói trả phí:

 • Quá trình xây dựng cửa hàng hoàn tất và cửa hàng đã sẵn sàng bán sản phẩm.
 • Công việc tại cửa hàng chưa hoàn tất nhưng cửa hàng yêu cầu tính năng chỉ có trong gói trả phí. Tìm hiểu thêm về tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Khi chuyển cửa hàng thử dùng cho gói đăng ký trực tiếp, bạn cần nhập thông tin thanh toán. Thông tin thanh toán này phải do chủ cửa hàng cung cấp.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm

Trong mục này

Trước khi bắt đầu

Bạn cần hoàn thành các tác vụ sau trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng:

 • Đảm bảo bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn ở lại cửa hàng với vai trò cộng tác viên nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

 • Nếu khách hàng định sử dụng Hệ thống bán hàng Shopify (POS), hãy cấp cho họ quyền truy cập vào POS và chỉ định vai trò tại POS cho họ khi bạn thêm họ làm nhân viên cửa hàng.

 • Thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng sai địa chỉ có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, hãy tham khảo mục Thêm cài đặt doanh nghiệp cho cửa hàng.

Những lưu ý khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm

 • Nếu bạn chuyển đổi cửa hàng sang gói trả phí nhưng vẫn giữ quyền sở hữu vì bất cứ lý do gì, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác để cắt bỏ hoa hồng từ cửa hàng. Tìm hiểu cách chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí mà không chuyển quyền sở hữu.

 • Sau khi cửa hàng thử nghiệm được chuyển đổi thành gói trả phí bởi thương nhân sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng hoặc Đối tác đang giữ lại quyền sở hữu, cửa hàng sẽ tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify.

 • Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

 • Nếu khách hàng của bạn đang sử dụng Shopify POS và yêu cầu các tính năng của POS Pro, họ cần chọn gói đăng ký POS Pro cho mỗi địa điểm yêu cầu các tính năng này sau khi chọn gói thương mại điện tử. Tìm hiểu về cách quản lý gói đăng ký POS của cửa hàng theo địa điểm.

 • Nếu khách hàng muốn bán hàng trực tiếp thường xuyên, tất cả các Gói Shopify đều có POS Lite cho phép thương nhân bán hàng trực tiếp, theo dõi doanh số và tạo hồ sơ khách hàng cơ bản.

 • Sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm sang gói trực tiếp, cửa hàng sẽ không còn đủ điều kiện sử dụng khuyến mãi hoặc bản dùng thử miễn phí.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng bằng Trang quản lý của đối tác

Chú ý: Bạn phải đặt đơn vị tiền tệ thanh toán của cửa hàng thành cùng đơn vị tiền tệ mà khách hàng sử dụng để thanh toán hóa đơn Shopify. Nếu không, khách hàng sẽ không thể thêm thẻ tín dụng và chấp nhận chuyển nhượng.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.

 2. Nhấp vào Thao tác > Chuyển quyền sở hữu bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển nhượng.

 3. Trên hộp thoại Chuyển quyền sở hữu cửa hàng, chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Thêm tài khoản nhân viên và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

 4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Chuyển nhượng cửa hàng. Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bên dưới tab Được quản lý. Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản và chọn gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho đến khi khách hàng chấp nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói đăng ký Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Cung cấp thông tin cho khách hàng sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, hãy đảm bảo cung cấp cho họ thông tin về:

 • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ. Ngoài các gói Basic, Shopify và Advanced, thương nhân nay còn có thể chọn gói Plus tiêu chuẩn.
 • Ưu đãi Shopify POS mà bạn đề xuất cho họ, nếu có. Ngoài bán hàng trực tiếp thông thường, thương nhân cũng có thể chọn gói đăng ký giúp họ bán hàng tại nhiều địa điểm bán lẻ hoặc mua trang thiết bị bán lẻ tương thích.
 • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)

Chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí mà không chuyển quyền sở hữu

Bạn có thể chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn giữ vai trò chủ sở hữu cửa hàng. Bạn cũng nên làm như vậy nếu cần thử nghiệm một tính năng không có trong cửa hàng thử nghiệm.

Những điều cần cân nhắc khi bạn giữ lại quyền sở hữu cửa hàng

 • Nếu chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí, bạn không thể nhận hoa hồng định kỳ từ cửa hàng đó. Để tuân thủ Thỏa thuận chương trình đối tác, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác để cắt bỏ hoa hồng từ cửa hàng. Bạn có thể liên hệ Với Bộ phận hỗ trợ đối tác qua Trung tâm trợ giúp của Shopify.
 • Nếu chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí, bạn không thể chuyển nhượng cửa hàng đó bằng Trang quản lý của đối tác. Nếu sau này bạn muốn chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn phải chuyển quyền sở hữu và xóa chi tiết thanh toán theo cách thủ công.
 • Gói Basic không có nhân viên. Nếu muốn cửa hàng sử dụng gói Basic, bạn sẽ phải gỡ bỏ tất cả nhân viên khỏi cửa hàng trước khi bắt đầu chuyển nhượng cho khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.
 2. Tìm cửa hàng bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Đăng nhập.
 3. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Gói.
 4. Trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói), nhấp vào Compare plans (So sánh gói).
 5. Nhấp vào Choose this plan (Chọn gói này) và chọn một trong số các gói sẵn có.
 6. Chọn kỳ thanh toán và xem xét mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.
 7. Chọn phương thức thanh toán, rồi nhập thông tin về phương thức thanh toán của bạn.
 8. Nhấp vào Start Plan (Bắt đầu gói).

Chuyển chủ đề của bên thứ ba

Nếu bạn đã xây dựng cửa hàng dành cho khách hàng và cửa hàng chứa chủ đề bên thứ ba, bạn cần chuyển chủ đề cho khách hàng. Phương pháp tốt nhất để thực hiện điều này tùy thuộc vào việc chủ đề có cần tùy chỉnh mã khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng hay không:

 • Nếu chủ đề vẫn cần tùy chỉnh mã, bạn cần thay mặt khách hàng mua chủ đề, rồi lập hóa đơn cho khách hàng khoản chi phí của chủ đề. Khi bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ được tự động xóa khỏi cài đặt thanh toán của cửa hàng.

 • Nếu chủ đề không cần tùy chỉnh mã, để nguyên chủ đề ở dạng bản dùng thử miễn phí. Khách hàng không cần thanh toán cho chủ nếu chưa muốn đăng chủ đề hoặc nếu muốn tùy chỉnh mã chủ đề. Khách hàng có thể thực hiện việc này sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm.

Sử dụng và kích hoạt lại cửa hàng bị tạm dừng

Khi cửa hàng sử dụng gói Pause and Build, trang thanh toán sẽ bị tắt nhưng bạn vẫn có thể tiến hành xây dựng cửa hàng bằng cách truy cập trang quản trị và chỉnh sửa sản phẩm. Khi cửa hàng đã sẵn sàng, chủ cửa hàng có thể chọn gói đăng ký để kích hoạt lại trang thanh toán và cho phép khách hàng mua sản phẩm.