Chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng

Sau khi xây dựng xong cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, bước tiếp theo thường là chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác, trong tab Được quản lý.

Cửa hàng thử nghiệm có những giới hạn để đảm bảo cửa hàng này chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thiết lập cho cửa hàng thử nghiệm tính năng chỉ có trên cửa hàng thuộc gói trả phí.

Bạn không thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm được bật bản xem trước dành cho nhà phát triển .

Thời điểm chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Có hai lý do chính để chuyển cửa hàng thành gói trả phí:

 • Quá trình xây dựng cửa hàng hoàn tất và cửa hàng đã sẵn sàng bán sản phẩm.
 • Công việc tại cửa hàng chưa hoàn tất nhưng cửa hàng yêu cầu tính năng chỉ có trong gói trả phí. Tìm hiểu thêm về tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Khi chuyển cửa hàng thử dùng cho gói đăng ký trực tiếp, bạn cần nhập thông tin thanh toán. Thông tin thanh toán này phải do chủ cửa hàng cung cấp.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, đảm bảo rằng bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn là cộng tác viên trên cửa hàng nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

Bạn cũng nên thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng trước khi chuyển quyền sở hữu, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng với địa chỉ sai có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, tham khảo mục Thiết lập hoặc thay đổi tên và địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, liên hệ Bộ phận hỗ trợ Plus của Shopify.

Nếu khách hàng của bạn đang sử dụng Shopify POS và yêu cầu các tính năng của POS Pro, họ cần chọn gói đăng ký POS Pro cho mỗi địa điểm yêu cầu các tính năng này sau khi chọn gói thương mại điện tử. Tìm hiểu về cách quản lý gói đăng ký POS của cửa hàng theo địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.

 2. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu) bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển.

 3. Trên hộp thoại Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng), chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Add a staff account (Thêm tài khoản nhân viên) và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

 4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Chuyển nhượng cửa hàng. Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bên dưới tab Được quản lý. Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản và chọn gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho đến khi khách hàng chấp nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói đăng ký Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn cũng có thể gửi cho họ Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân. Hãy nhớ cung cấp cho họ thông tin về:

 • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ
 • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)

Chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí mà không chuyển quyền sở hữu

Bạn có thể chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn là chủ cửa hàng. Bạn cũng nên làm như vậy nếu cần thử nghiệm một tính năng không có trong cửa hàng thử nghiệm.

Những điều cần cân nhắc khi bạn giữ lại quyền sở hữu cửa hàng

 • Nếu chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí, bạn không thể nhận hoa hồng định kỳ từ cửa hàng đó. Để tuân thủ Thỏa thuận chương trình đối tác, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác để cắt bỏ hoa hồng từ cửa hàng. Bạn có thể liên hệ Với Bộ phận hỗ trợ đối tác qua Trung tâm trợ giúp của Shopify.
 • Nếu chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí, bạn không thể chuyển nhượng cửa hàng đó bằng Trang quản lý của đối tác. Nếu sau này bạn muốn chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn phải chuyển quyền sở hữu và xóa chi tiết thanh toán theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác rồi nhấp vào Cửa hàng.
 2. Tìm cửa hàng bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Đăng nhập.
 3. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 4. Trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói), nhấp vào Compare plans (So sánh gói).
 5. Nhấp vào Choose this plan (Chọn gói này) và chọn một trong số các gói sẵn có.
 6. Chọn kỳ thanh toán và xem xét mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.
 7. Chọn phương thức thanh toán, rồi nhập thông tin về phương thức thanh toán của bạn.
 8. Nhấp vào Start Plan (Bắt đầu gói).

Chuyển chủ đề của bên thứ ba

Nếu bạn đã xây dựng cửa hàng dành cho khách hàng và cửa hàng chứa chủ đề bên thứ ba, bạn cần chuyển chủ đề cho khách hàng. Phương pháp tốt nhất để thực hiện điều này tùy thuộc vào việc chủ đề có cần tùy chỉnh mã khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng hay không:

 • Nếu chủ đề vẫn cần tùy chỉnh mã, bạn cần thay mặt khách hàng mua chủ đề, rồi lập hóa đơn cho khách hàng khoản chi phí của chủ đề. Khi bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ được tự động xóa khỏi cài đặt thanh toán của cửa hàng.

 • Nếu chủ đề không cần tùy chỉnh mã, để nguyên chủ đề ở dạng bản dùng thử miễn phí. Khách hàng không cần thanh toán cho chủ nếu chưa muốn đăng chủ đề hoặc nếu muốn tùy chỉnh mã chủ đề. Khách hàng có thể thực hiện việc này sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm.

Kích hoạt cửa hàng bị tạm dừng

Khi tạm dừng cửa hàng, cửa hàng sẽ ở trạng thái tạm ngưng và yêu cầu chủ cửa hàng nhập thông tin thanh toán. Để cho phép truy cập vào cửa hàng, chủ cửa hàng phải đăng nhập và cung cấp thông tin thanh toán hiện tại để cửa hàng có thể chuyển sang gói đăng ký trực tiếp.

Shopify tính phí dựa trên kỳ thanh toán theo tỷ lệ. Thẻ tín dụng nhập vào sẽ được lập hóa đơn ngay lập tức cho phí đăng ký.

Ngay sau khi chủ cửa hàng nhập thông tin thanh toán, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực của tài khoản của mình đối với cửa hàng đó cùng toàn quyền truy cập để chỉnh sửa và phát triển thêm cửa hàng.

Nếu bạn không còn được liệt kê là chủ sở hữu tài khoản, bạn sẽ không có quyền truy cập vào thông tin tài chính của cửa hàng như thông tin thanh toán và chi tiết khoản thanh toán trên Shopify Payments.