Chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng

Sau khi xây dựng xong cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, bước tiếp theo thường là chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý dành cho đối tác, trong tab Được quản lý.

Cửa hàng thử nghiệm có những giới hạn để đảm bảo cửa hàng này chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thiết lập cho cửa hàng thử nghiệm tính năng chỉ có trên cửa hàng thuộc gói trả phí.

Bạn không thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm được bật bản xem trước dành cho nhà phát triển .

Thời điểm chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Có hai lý do chính để chuyển cửa hàng thành gói trả phí:

 • Quá trình xây dựng cửa hàng hoàn tất và cửa hàng đã sẵn sàng bán sản phẩm.
 • Công việc tại cửa hàng chưa hoàn tất nhưng cửa hàng yêu cầu tính năng chỉ có trong gói trả phí. Để tìm hiểu thêm về các tính năng không dành cho cửa hàng thử nghiệm, tham khảo Tính năng và giới hạn của cửa hàng thử nghiệm.

Khi chuyển sang gói đăng ký trực tiếp, cửa hàng sẽ yêu cầu thông tin thanh toán, thông tin này phải do chủ sở hữu cửa hàng cung cấp.

Chú ý: Thẻ tín dụng được sử dụng cho gói đăng ký của cửa hàng là thẻ tín dụng sẽ được sử dụng để mua chủ đề, miền và ứng dụng.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, đảm bảo rằng bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn là cộng tác viên trên cửa hàng nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

Bạn cũng nên thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng trước khi chuyển quyền sở hữu, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng với địa chỉ sai có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, tham khảo mục Thiết lập hoặc thay đổi tên và địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn muốn chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn giữ vai trò chủ sở hữu cửa hàng, chọn một gói cho cửa hàng qua trang quản trị Shopify.

Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, liên hệ Bộ phận hỗ trợ Plus của Shopify.

Chú ý: Không thể hoàn tác việc chuyển nhượng sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho tài khoản khác.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác và nhấp vào Cửa hàng.

 2. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu) bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển.

 3. Trên hộp thoại Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng), chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Add a staff account (Thêm tài khoản nhân viên) và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

 4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Transfer store (Chuyển nhượng cửa hàng). Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý dành cho đối tác bên dưới tab Managed (Được quản lý). Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản và chọn gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho đến khi khách hàng chấp nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói đăng ký Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn cũng có thể gửi cho họ Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân. Hãy nhớ cung cấp cho họ thông tin về:

 • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ
 • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)

Chuyển sang gói trả phí mà không cần chuyển quyền sở hữu

Bạn có thể chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn giữ vai trò chủ sở hữu cửa hàng. Bạn có thể muốn làm điều này nếu cần thử nghiệm tính năng chỉ có trong gói trả phí.

Lưu ý: Nếu chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí, bạn không thể chuyển cửa hàng đó bằng Trang quản lý dành cho đối tác. Nếu sau này bạn muốn chuyển cửa hàng cho khách hàng, bạn cần chuyển quyền sở hữu và xóa thông tin chi tiết thanh toán của bạn theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác và nhấp vào Cửa hàng.
 2. Tìm cửa hàng bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Đăng nhập.
 3. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt), nhấp vào Account (Tài khoản).
 4. Trong mục Account overview (Giới thiệu tổng quan về tài khoản), nhấp vào Compare plans (So sánh gói).
 5. Nhấp vào Choose this plan (Chọn gói này) và chọn một trong số các gói sẵn có.
 6. Chọn kỳ thanh toán và đọc mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.
 7. Chọn phương thức thanh toán, rồi nhập thông tin phương thức thanh toán.
 8. Nhấp vào Start Plan (Bắt đầu gói).

Chuyển chủ đề của bên thứ ba

Nếu bạn đã xây dựng cửa hàng dành cho khách hàng và cửa hàng chứa chủ đề bên thứ ba, bạn cần chuyển chủ đề cho khách hàng. Phương pháp tốt nhất để thực hiện điều này tùy thuộc vào việc chủ đề có cần tùy chỉnh mã khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng hay không:

 • Nếu chủ đề vẫn cần tùy chỉnh mã, bạn cần thay mặt khách hàng mua chủ đề, rồi lập hóa đơn cho khách hàng khoản chi phí của chủ đề. Khi bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm, thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ được tự động xóa khỏi cài đặt thanh toán của cửa hàng.

 • Nếu chủ đề không cần tùy chỉnh mã, để nguyên chủ đề ở dạng bản dùng thử miễn phí. Khách hàng không cần thanh toán chủ đề cho đến khi họ muốn đăng chủ đề (hoặc nếu họ muốn tùy chỉnh mã chủ đề). Khách hàng có thể thực hiện việc này sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm.

Lưu ý: Khi bạn mua chủ đề từ Cửa hàng chủ đề Shopify, chủ đề đó chỉ được cấp phép cho cửa hàng bạn mua ban đầu. Nếu bạn muốn chuyển giấy phép chủ đề cho cửa hàng khác, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Chủ đề không có giấy phép không đủ điều kiện để được hỗ trợ hoặc cập nhật khi phát hành tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về giấy phép, xem Điều khoản dịch vụ của Shopify.

Kích hoạt cửa hàng bị tạm dừng

Khi tạm dừng cửa hàng, cửa hàng sẽ ở trạng thái tạm ngưng và yêu cầu chủ sở hữu cửa hàng nhập thông tin thanh toán. Để cho phép truy cập vào cửa hàng, chủ sở hữu cửa hàng phải đăng nhập và cung cấp thông tin thanh toán hiện tại để cửa hàng có thể chuyển sang gói đăng ký trực tiếp.

Shopify tính phí dựa trên kỳ thanh toán theo tỷ lệ. Thẻ tín dụng nhập vào sẽ được lập hóa đơn ngay lập tức cho phí đăng ký.

Ngay sau khi chủ sở hữu cửa hàng nhập thông tin thanh toán, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản của mình đối với cửa hàng đó cùng quyền truy cập đầy đủ để chỉnh sửa và phát triển thêm cửa hàng.

Nếu bạn không còn được liệt kê là chủ sở hữu tài khoản, bạn sẽ không có quyền truy cập vào thông tin tài chính của cửa hàng như thông tin thanh toán và thông tin chi tiết khoản quyết toán Shopify Payments.