Overføre utviklings butikker til kunder

Når du er ferdig med å jobbe med en utviklingsbutikk for en kunde, er neste steg vanligvis å overføre eierskapet av butikken til dem. Etter at du har overført eierskapet til en utviklingsbutikk, vises butikken på Butikker-siden på Partner-instrumentbordet under den Administrert-fanen.

Utviklingsbutikker har begrensninger for å sikre at de bare brukes til utviklingsformål. I noen tilfeller kan du ha behov for å sette opp funksjoner i en utviklingsbutikk som bare er tilgjengelig for butikker med et betalt abonnement.

Du kan ikke overføre eierskapet av en utviklingsbutikk som har en forhåndsvisning for utviklere aktivert.

Når du skal overføre eierskapet av en butikk

Det er to hovedgrunner til å overføre en butikk til et betalt abonnement:

 • Arbeidet på butikken er fullført og butikken er klar til å selge produkter.
 • Arbeidet med butikken er ikke fullført, men butikken trenger en funksjon som bare er tilgjengelig på et betalt abonnement. For å finne ut mer om hvilke funksjoner som ikke er tilgjengelig for utviklingsbutikker, kan du se Funksjoner og begrensninger i utviklingsbutikker.

Når du overfører til et aktivt abonnement, krever butikken faktureringsinformasjon, som må oppgis av butikkeieren.

Overfør eierskapet av en utviklingsbutikk

Før du overfører eierskapet til en utviklingsbutikk til kunden din, må du sørge for at du legger dem til som en medarbeider og at de fullfører oppsett av personalkontoen. Etter at du har overført eierskapet til kunden, blir du værende i butikken som samarbeidspartner, men har ikke lenger tilgang til økonomisk informasjon.

Du bør også legge til kundens adresse i butikkinnstillingen før du overfører eierskapet, spesielt dersom kunden din er basert i et annet land enn deg. I noen tilfeller kan det å overføre en butikk med feil adresse føre til at kunden din blir belastet ekstra omkostninger på Shopify-fakturaen. For å finne ut mer om å endre butikkens adresse, kan du se Sett eller endre bedriftens navn og adresse.

Hvis du vil overføre en utviklingsbutikk til et betalt abonnement, men fremdeles være butikkens eier, kan du velge et abonnement for butikken gjennom Shopify-administrator.

Hvis du bytter til et Shopify Plus-abonnement før du endrer eierskapet, blir du organisasjonseier i tillegg til butikkeier. Organisasjonseieren kan ikke endres gjennom Shopify-administrator, så du bør vurdere å overføre eierskapet før du bytter til et betalt abonnement. For å overføre organisasjonseierskapet etter å ha byttet til et Plus-abonnement, kan du kontakte Shopify Plus Support.

Steg:

 1. Logg på Partner-instrumentbordet og klikk på Butikker.

 2. Klikk på Overfør eierskap ved siden av utviklingsbutikken du vil overføre.

 3. I Overfør butikkeierskap-dialogboksen velger du den nye eieren fra listen over kvalifiserte eiere. Hvis du ikke har lagt til kunden som en medarbeider enda, klikker du på Legg til en personalkonto og oppretter en ny konto for kunden din før du fortsetter. Kunden må fullføre oppsettet av personalkontoen før du kan overføre butikkeierskapet til vedkommende.

 4. Når du er ferdig, klikker du Overfør butikk. Nå vil butikken vises på Butikker-siden i partnerinstrumentbordet under Administrert-fanen. Den nye eieren mottar en e-post med instruksjoner som forklarer innlogging og hvordan man velger et abonnement. Inntil kunden din aksepterer overføringen, vil butikken være pauset. Når kunden begynner å betale for et Shopify-abonnement, starter du å motta din gjentagende kommisjon.

Etter du har overført en butikk til kunden din, kan du også sende dem overføringspakken for forhandlere. Sørg for å gi dem informasjon om:

 • Slik kan de få tilgang til butikken, inkludert nettadressen (client-store.myshopify.com/admin)
 • Shopify-abonnementet du anbefaler for dem
 • Alt annet som du ville anbefalt (for eksempel apper å laste ned, webinarer å se eller andre ressurser for å hjelpe dem med å bygge opp bedriften sin)

Bytt til et betalt abonnement uten å overføre eierskapet

Du kan overføre en utviklingsbutikk til et betalt abonnement, men fortsatt være butikkens eier. Det kan være at du ønsker dette dersom du har behov for å teste en funksjon som kun er tilgjengelig i et betalt abonnement.

Steg:

 1. Logg på partnerinstrumentbordet og klikk på Butikker.
 2. Finn butikken du vil overføre, og klikk på Logg på.
 3. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger og deretter på Konto.
 4. I Kontooversikt-seksjonen klikker du på Sammenlign abonnementer.
 5. Klikk på Velg dette abonnementet og velg et av de tilgjengelige abonnementene.
 6. Velg en faktureringssyklus og les beskrivelsen av kredittkortomkostningene du godtar.
 7. Velg en betalingsmåte og angi informasjon om betalingsmåten.
 8. Klikk på Start abonnement.

Overfør et tredjepartstema

Hvis du har bygget en butikk for en kunde og den inneholder et tredjepartstema, må du overføre temaet til kunden. Den beste måten å gjøre dette på avhenger av hvorvidt temaet fortsatt trenger kodetilpasning når du overfører utviklingsbutikken til kunden din:

 • Hvis temaet fortsatt trenger kodetilpasning, må du kjøpe temaet på vegne av kunden, og deretter fakturere kunden for kostnaden av temaet. Når du overfører eierskap av utviklingsbutikken, fjernes kredittkort- eller PayPal-kontoen automatisk fra butikkens faktureringsinnstillinger.

 • Hvis temaet ikke trenger noen kodetilpasning, må du etterlate temaet som en gratis prøveperiode. Kunden din trenger ikke å betale for temaet før de vil publisere det (eller hvis de vil tilpasse koden). De kan gjøre dette etter at du har overført utviklingsbutikken.

Aktiver en butikk som er satt på pause

Når en butikk er satt på pause, er den i en suspendert tilstand som krever at butikkeieren angir faktureringsinformasjon. For å gi tilgang til butikken må butikkeieren logge inn og oppgi aktuell faktureringsinformasjon slik at butikken kan flytte over til et aktivt abonnement.

Shopify belaster deg på en fordelt faktureringssyklus. Kredittkort som er angitt blir fakturert umiddelbart for abonnementskostnader.

Så snart butikkeieren angir faktureringsinformasjon, kan du logge på med påloggingsinformasjonen til kontoen for den butikken, med full tilgang til å redigere og videreutvikle butikken.

Hvis du ikke lenger er oppført som kontoinnehaver, har du ikke tilgang til butikkens økonomiske informasjon, for eksempel faktureringsinformasjon og Shopify Payments-utbetalingsdetaljer.