Overføre utviklings butikker til kunder

Når du er ferdig med å jobbe med en utviklingsbutikk for en kunde, er neste trinn vanligvis å overføre eierskapet av butikken til dem. Når du overfører eierskapet av en utviklingsbutikk, vises butikken på Butikker-fanen i partnerinstrumentbordet under fanen Administrert. Du kan ikke kansellere en overføring av en utviklingsbutikk, så du må sikre at kunden har tilgang til e-postadressen du overfører til, og at du er ferdig med å jobbe med butikken.

Utviklingsbutikker har begrensninger for å sikre at de bare brukes til utviklingsformål. I noen tilfeller kan du ha behov for å sette opp funksjoner i en utviklingsbutikk som bare er tilgjengelig for butikker med et betalt abonnement.

Du kan ikke overføre eierskapet av en utviklingsbutikk som har en forhåndsvisning for utviklere aktivert.

Eierskap og personaltillatelser for utviklingsbutikk

Utviklingsbutikker kan bare ha én kontoeier. Partnerens teammedlem som opprettet utviklingsbutikken er kontoeier av butikken inntil den overføres til en kunde. Inntil 15 personalkontoer kan opprettes for andre partner-teammedlemmer i hver enkelt utviklingsbutikk. Når andre partner-teammedlemmer logger på utviklingsbutikken fra partnerinstrumentbordet opprettes det automatisk en personalkonto for partner-teammedlemmet, opp til grensen. Hvis du har behov for å legge til et nytt partner-teammedlem etter at grensen er nådd, må du først fjerne en eksisterende personalkonto.

Partner-personalkontoer fjernes fra utviklingsbutikker i følgende tilfeller:

 • Når en utviklingsbutikk overføres til en forhandler, mister partneren tilgang til butikken
 • Når partneren fjernes fra partnerorganisasjonen mister partneren tilgang til butikken, og kontoeierskapet overføres til hovedeieren av partnerorganisasjonen

Når du bør overføre eierskapet til en butikk

Det er to hovedgrunner til å overføre en butikk til et betalt abonnement:

 • Arbeidet på butikken er fullført og butikken er klar til å selge produkter.
 • Arbeidet med butikken er ikke fullført, men butikken trenger en funksjon som bare er tilgjengelig på et betalt abonnement. Finn ut mer om funksjonene og begrensningene til utviklingsbutikker.

Når du overfører en utviklingsbutikk til et aktivt abonnement må du angi faktureringsinformasjon. Denne faktureringsinformasjonen må oppgis av butikkeieren.

Overfør eierskapet av en utviklingsbutikk

I denne delen

Før du starter

Du bør gjennomføre følgende oppgaver før du overfører eierskapet til en utviklingsbutikk til kunden:

 • Sørg for at du legger dem til som personalmedlem og at de fullfører konfigurasjonen av personalkontoen. Når du har overført eierskapet til kunden forblir du i butikken som samarbeidspartner, men har ikke lenger tilgang til økonomiske opplysninger.

 • Hvis kunden har planer om å bruke Shopifys Point of Sale-system (POS), må du gi vedkommende tilgang til POS og tilordne en POS-rolle når du legger til vedkommende som et personalmedlem i butikken.

 • Legg til kundens adresse i butikkinnstillingene, spesielt dersom kunden er basert i et annet land enn deg. I noen tilfeller kan det å overføre en butikk med feil adresse føre til at kunden din blir belastet ekstra omkostninger på Shopify-fakturaen. For å finne ut mer om å endre adressen til en butikk kan du se Legge til bedriftsinnstillinger i butikken.

Hensyn som må tas når du overfør eierskapet til en utviklingsbutikk

 • Hvis du overfører en butikk til et betalt abonnement men av en eller annen grunn beholder eierskapet, må du kontakte partner support for å fjerne kommisjonen på butikken. Finn ut mer om å overføre en utviklingsbutikk til et betalt abonnement uten å overføre eierskapet.

 • Når en utviklingsbutikk er konvertert til et betalt abonnement, enten av en forhandler etter en overføring av butikkeierskap eller av en partner som beholder eierskapet, er butikken underlagt Shopifys vilkår for bruk.

 • Hvis du bytter til et Shopify Plus-abonnement før du endrer eierskapet blir du organisasjonseier i tillegg til butikkeier. Organisasjonseieren kan ikke endres gjennom Shopify-administrator, så du bør vurdere å overføre eierskapet før du bytter til et betalt abonnement. For å overføre organisasjonseierskapet etter å ha byttet til Plus-abonnementet må du kontakte Shopify Plus-brukerstøtte.

 • Hvis kunden bruker Shopify POS og har behov for POS Pro-funksjoner, må de velge et POS Pro-abonnement for hver lokalisasjon som har behov for disse funksjonene etter å ha valgt e-handelsabonnement. Finn ut mer om administrasjon av POS-abonnementer for en butikk per lokalisasjon.

 • Hvis kunden har planer om å selge fysisk fra tid til annen er POS Lite inkludert i alle Shopify-abonnementer, og lar forhandlere selge fysisk, spore salg og opprette grunnleggende kundeprofiler.

 • Når du har overført en utviklingsbutikk til et aktivt abonnement er ikke butikken lenger kvalifisert for kampanjer eller gratis prøveperioder.

Overfør butikkeierskapet gjennom partnerinstrumentbordet

Steg:

 1. Logg på Partner-instrumentbordet og klikk på Butikker.

 2. Klikk på Handlinger > Overfør eierskap ved siden av utviklingsbutikken du ønsker å overføre.

 3. Velg den nye eieren fra listen over kvalifiserte eiere i dialogboksen Overfør butikkeierskap. Hvis du ikke har lagt til kunden som personalmedlem ennå klikker du på Legg til personalkonto og oppretter en ny konto for kunden før du fortsetter. Kunden må fullføre konfigurasjonen av en personalkonto før du kan overføre butikkeierskapet.

 4. Når du er ferdig, klikker du Overfør butikk. Butikken vil nå vises på siden Butikker i partnerinstrumentbordet, under fanen Administrert. Den nye eieren mottar en e-post med instruksjoner som forklarer innlogging og hvordan man velger et abonnement. Inntil kunden din aksepterer overføringen, vil butikken være pauset. Når kunden begynner å betale for et Shopify-abonnement, starter du å motta din gjentagende kommisjon.

Gi informasjon til kunden din etter at du har overført butikkeierskapet

Når du har overført en butikk til kunden, må du sørge for å gi dem informasjon om:

 • Slik kan de få tilgang til butikken, inkludert nettadressen (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Shopify-abonnementet du anbefaler for dem. I tillegg til Basic-, Shopify- og Advanced-abonnementene kan forhandlere nå også velge standard Plus-abonnementet.
 • Der det er aktuelt, Shopify POS-tilbudet du anbefaler dem. I tillegg til å selge fysisk fra tid til annen kan forhandlere også velge abonnementer som lar dem selge på tvers av flere detaljhandelslokalisasjoner eller kjøpe kompatibel maskinvare for detaljhandel.
 • Alt annet som du ville anbefalt (for eksempel apper å laste ned, webinarer å se eller andre ressurser for å hjelpe dem med å bygge opp bedriften sin)

Flytt en utviklingsbutikk til et betalt abonnement uten å overføre eierskapet

Du kan overføre en utviklingsbutikk til et betalt abonnement, men fortsatt være butikkens eier. Det kan være at du ønsker dette hvis du har behov for å teste en funksjon som ikke er tilgjengelig i utviklingsbutikker.

Hensyn når du beholder butikkeierskapet

 • Hvis du flytter en utviklingsbutikk til et betalt abonnement, kan du ikke tjene en gjentakende kommisjon for butikken. For å være i samsvar med partnerprogramavtalen må du kontakte partnerstøtte for å fjerne kommisjonen fra butikken. Du kan kontakte partnerstøtte gjennom Shopify Help Center.
 • Hvis du overfører en utviklingsbutikk til et betalt abonnement, kan du ikke overføre det ved hjelp av partnerinstrumentbordet. Hvis du vil overføre butikken til en kunde senere, må du overføre eierskapet og fjerne betalingsopplysningene dine manuelt.
 • Basic-abonnementet inkluderer ingen personalmedlemmer. Hvis du overfører en butikk til Basic-abonnementet, må du fjerne alle personalmedlemmer fra butikken før du igangsetter en overføring til en klient fra Shopify-administrator.

Steg:

 1. Logg på partnerinstrumentbordet og klikk på Butikker.
 2. Finn butikken du vil overføre, og klikk på Logg på.
 3. Klikk på Innstillinger > Abonnementer fra Shopify-administrator.
 4. I abonnementinformasjons-seksjonen klikker du på Sammenlign abonnementer.
 5. Klikk på Velg dette abonnementet og velg et av de tilgjengelige abonnementene.
 6. Velg en faktureringsperiode og les beskrivelsen av kredittkortomkostningene du godtar.
 7. Velg en betalingsmåte, og angi informasjon for betalingsmåten.
 8. Klikk på Start abonnement.

Overfør et tredjepartstema

Hvis du har bygget en butikk for en kunde og den inneholder et tredjepartstema, må du overføre temaet til kunden. Den beste måten å gjøre dette på avhenger av hvorvidt temaet fortsatt trenger kodetilpasning når du overfører utviklingsbutikken til kunden din:

 • Hvis temaet fortsatt trenger kodetilpasning, må du kjøpe temaet på vegne av kunden, og deretter fakturere kunden for kostnaden av temaet. Når du overfører eierskap av utviklingsbutikken, fjernes kredittkort- eller PayPal-kontoen automatisk fra butikkens faktureringsinnstillinger.

 • Hvis temaet ikke trenger noen kodetilpasning, kan du la temaet stå som en gratis prøveperiode. Kunden trenger ikke å betale for temaet før de ønsker å publisere det, eller dersom de ønsker å tilpasse koden. Dette kan de gjøre etter at du har overført utviklingsbutikken.

Jobb med og reaktiver en pauset butikk

Når en butikk har Pause and Build-abonnementet er kassen deaktivert, men du kan fortsatt jobbe med å bygge butikken ved å få tilgang til administrator og redigere produkter. Når butikken er klar kan butikkeieren velge et abonnement for å reaktivere kassen og aktivere kunder i å kjøpe produkter.