Be om tilgang til en kundes butikk

Du kan bruke samarbeidskontoer for å få tilgang til kundenes butikker direkte gjennom partner-instrumentbordet. Samarbeidskontoer gir deg kun tilgang til de delene av en butikk som kunden ønsker at du skal se, og teller ikke mot en butikks personalgrense. Alle butikker du har tilgang til via en samarbeidskonto, er merket som administrerte butikker på partner-instrumentbordet.

Begrensninger

Du kan kun bruke samarbeidskontoer til å logge på en butikk gjennom butikker-siden i partner-instrumentbordet. Siden samarbeidskontoer ikke har passord, kan du ikke bruke dem til å logge inn i en butikk gjennom Shopify-appen.

Hvis du trenger tilgang til en kundebutikk via Shopify-appen, bør kunden legge til en personalkonto for deg med de riktige kontotillatelsene.

Be om tilgang

Hvis du vil ha en samarbeidskonto i en kundebutikk, må du sende en forespørsel til butikkeieren gjennom partner-instrumentbordet. Du kan også sende denne artikkelen til kunden for å forklare hvordan samarbeidskontoer fungerer.

Hvis du allerede har en personalkonto for kundebutikken eller har blitt invitert av butikkeieren for å aktivere en personalkonto (men ennå ikke aktivert den), vil forespørselen din om en samarbeidskonto inneholde en anmodning til butikkeieren om å oppdatere de nåværende kontotillatelsene dine for å samsvare med samarbeidskontoen din.

Slik ber du om tilgang til en kundebutikk:

  1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
  2. Klikk på Legg til butikk.
  3. I butikktype-delen velger du Administrert butikk.
  4. Angi nettadressen til Shopify-butikken du vil ha tilgang til.
  5. I Tillatelser-seksjonen velger du de seksjonene av butikken du vil ha tilgang til, eller sjekker full tilgang. Kontoinnehaveren kan endre disse tillatelsene etter at kontoen din er opprettet.
  6. Hvis du vil inkludere en melding til butikkeieren i forespørselen din, skriver du inn en melding i Legg til en melding-seksjonen.
  7. Klikk på Lagre.

Når du har sendt inn en forespørsel, mottar butikkeieren forespørselen på e-post og et varsel på Shopify-startsiden:

E-post med kontoforespørsel

Varsel på Shopify-startside

Se de administrerte butikkene dine

Du kan se butikkene du har bedt om å få tilgang til på butikker-siden i partner-instrumentbordet. Det er ingen grense på antall administrerte butikker du kan ha, men du kan kun ha opptil 10 ventende forespørsler åpne om gangen.