Be om tilgang til en kundes butikk

Du kan bruke samarbeidskontoer til å få tilgang til kunders butikker direkte gjennom ditt eget partnerinstrumentbord eller med Shopify-appen. Samarbeidskontoer gir deg bare tilgang til de seksjonene i butikken som kunden din ønsker at du skal se, og teller ikke med i butikkens personalgrense. Butikker du har tilgang til gjennom en samarbeidskonto er merket som Administrerte butikker i partnerinstrumentbordet.

Begrensninger

Når du har fått en samarbeidskonto i en kundes butikk må du logge på butikken minst én gang gjennom Butikker-siden i partnerinstrumentbordet før du kan logge på med Shopify-appen.

Be om tilgang

Hvis du vil ha en samarbeidskonto i en kundebutikk, må du sende en forespørsel til butikkeieren gjennom partner-instrumentbordet. Du kan også sende denne artikkelen til kunden for å forklare hvordan samarbeidskontoer fungerer.

Hvis du allerede har en personalkonto for kundens butikk eller er invitert av butikkeieren til å aktivere en personalkonto kan du logge på med personalkontoen for å jobbe med butikken. Hvis du vil be om samarbeidspartnertilgang og logge på som samarbeidspartner i stedet må du kontakte butikkeieren og be vedkommende om å fjerne personalkontoen som er knyttet til partner-e-postadressen din.

Hvis du allerede har samarbeidspartnertilgang til en butikk gjennom partnerkontoen kan du ikke legges til i butikken som personalmedlem. Hvis du vil logge på som personalmedlem må du kontakte butikkeieren og be vedkommende om å fjerne samarbeidspartnertilgang for partnerorganisasjonen din.

Som et ekstra sikkerhetslag kan forhandlere konfigurere en 4-sifret forespørselskode for samarbeidspartnere for Shopify-butikken. Når en butikk har konfigurert koden må du angi koden når du ber om tilgang som samarbeidspartner. Hvis du angir feil kode ser du en feilmelding i partnerinstrumentbordet, og forespørselen sendes ikke til forhandleren.

Steg:

 1. Klikk på Butikker fra partnerinstrumentbordet.
 2. Klikk på Legg til butikk > Be om tilgang til butikken.
 3. Angi nettadressen til Shopify-butikken du vil ha tilgang til.
 4. Hvis Shopify-butikken krever en forespørselskode for samarbeidspartnere, oppgir du koden.
 5. I Tillatelser-seksjonen velger du de seksjonene av butikken du vil ha tilgang til, eller sjekker full tilgang. Kontoinnehaveren kan endre disse tillatelsene etter at kontoen din er opprettet.
 6. Hvis du vil inkludere en melding til butikkeieren i forespørselen din, skriver du inn en melding i Legg til en melding-seksjonen.
 7. Klikk på Be om tilgang til butikken.

Når du har sendt inn en forespørsel, mottar butikkeieren forespørselen på e-post og et varsel på Shopify-startsiden.

Avbryte en ventende tilgangsforespørsel

Hvis du har bedt om tilgang til en butikk men ønsker å avbryte forespørselen, kan du gjøre dette i partnerinstrumentbordet.

Steg:

 1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
 2. Ved siden av butikken med tilgangsforespørselen du vil kansellere klikker du på Avbryt forespørsel.
 3. Klikk på Avbryt tilgangsforespørsel.

Se de administrerte butikkene dine

Du kan se butikkene du har bedt om å få tilgang til på butikker-siden i partner-instrumentbordet. Det er ingen grense på antall administrerte butikker du kan ha, men du kan kun ha opptil 10 ventende forespørsler åpne om gangen.

Hvis tilgangen din til en butikk fjernes kan du fjerne butikken fra Butikker-listen ved å klikke på Fjern fra listen.

Fjern tilgangen din til en butikk

Hvis du ikke lenger har behov for å jobbe med en kundes butikk kan du fjerne tilgangen din til butikken. Fjerning av tilgangen sletter samarbeidspartnerkontoen din fra butikken.

Hvis du må gjøre mer arbeid i butikken etter at du fjerner tilgangen, må du be om tilgang til kundens butikk på nytt.

Når tilgangen din til en butikk fjernes kan du fjerne butikken fra Butikker-listen ved å klikke på Fjern fra listen.

Steg:

 1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
 2. Finn butikken du vil fjerne tilgangen fra i listen.
 3. Klikk på Fjern tilgang og klikk deretter på Fjern butikk.