Forstå tilknyttede utviklerkontoer

Partnere kan registrere seg for Shopifys reduserte omsetningsandelsplan. En del av registreringsprosessen innebærer rapportering av alle tilknyttede utviklerkontoer.

Her er noen begreper som kan hjelpe deg når du rapporterer de tilknyttede utviklerkontoene dine.

En tilknyttet utviklerkonto er en partnerkonto som er registrert av en apputvikler eller tilknyttet utvikler gjennom Shopify Developer Program-siden. Dette inkluderer alle kontoer, uansett om de har noen appaktivitet, som for eksempel personalkontoer, testkontoer eller kontoer med upubliserte eller tilpassede apper eller apputkast.

En tilknyttet utvikler er en enkeltperson eller et selskap som oppfyller et av følgende krav:

 • kontrollerer en apputvikler
 • er kontrollert av en apputvikler
 • er under en annen enkeltpersons eller enhets felles kontroll med en apputvikler
 • ellers blir vurdert av Shopify som tilknyttet utvikler

Kontroll er når en enkeltperson eller et selskap eier 50 % eller mer av en annen enkeltpersons eller bedriftskonto.

Vanlige typer tilknyttede utviklerkontoer inkluderer partnerkontoer tilhørende morselskaper, underselskaper og selskaper som eies eller kontrolleres av samme person eller enhet, selv om denne personen eller enheten ikke er en apputvikler, som et holding- eller venturekapitalselskap. I tillegg, hvis en apputvikler har flere apper knyttet til flere partnerkontoer, vil disse partnerkontoene også være tilknyttede partnerkontoer.

Noen eksempler på scenarier som kan føre til at partnere har tilknyttede utviklerkontoer kan være:

 • et apputviklerselskap kjøper et annet apputviklerselskap
 • et holdingselskap eier et eksisterende apputviklerselskap og kjøper et annet apputviklerselskap
 • et venturekapitalselskap har en majoritetsandel i flere apputviklerselskaper

Rapportere tilknyttede utviklerkontoer

Du kan rapportere tilknyttede utviklerkontoer ved å gå til registreringssiden i partnerinstrumentbordet. På registreringssiden blir du bedt om å oppgi følgende informasjon for å få tilgang til den reduserte omsetningsandelsplanen:

 • hvorvidt kontoen din eies av en enkeltperson eller er en del av et selskap
 • hvorvidt du har noen tilknyttede utviklerkontoer
 • betalingsinformasjon for registreringsavgiften i Shopify App Store på 19 USD, hvis aktuelt

Hvis du har noen tilknyttede utviklerkontoer du må rapportere, må du bekrefte at du har følgende informasjon før du starter:

 • en Partner-ID for hver tilknyttet utviklerkonto, som du finner i partnerinstrumentbordetInnstillinger-siden i seksjonen Kontoinformasjon
 • bedrifts-e-postadressen for hver tilknyttet konto
 • bedriftsnavnet for hver tilknyttede konto
 • en kort beskrivelse av hvordan kontoene er knyttet til hverandre

Registreringsavgiften for Shopify App Store frafalles for alle partnerkontoer som opprettes før 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST).