การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง

พาร์ทเนอร์สามารถลงทะเบียนรับแผนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงแล้วของ Shopify ได้ โดยการรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน

ต่อไปนี้คือคำศัพท์บางส่วนที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณเมื่อคุณทำการรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องคือบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ใดๆ ที่ผู้พัฒนาแอปหรือผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ลงทะเบียนไว้ผ่านหน้าโปรแกรมผู้พัฒนาของ Shopify โดยจะรวมถึงบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะมีกิจกรรมแอปหรือไม่ก็ตาม เช่น บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน บัญชีผู้ใช้ทดสอบ หรือบัญชีผู้ใช้ที่มีแอปที่ไม่ได้เผยแพร่ แอปแบบปรับแต่งเอง หรือแอปที่เป็นแบบร่าง

ผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องคือบุคคลหรือบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เป็นผู้ควบคุมผู้พัฒนาแอป
 • ถูกควบคุมโดยผู้พัฒนาแอป
 • อยู่ภายใต้การควบคุมโดยทั่วไปของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยผู้พัฒนาแอป
 • ได้รับการแต่งตั้งจาก Shopify ให้เป็นผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมหมายถึงการที่บุคคลหรือบริษัทเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ของบุคคลและบริษัทหนึ่งมากกว่า 50%

ประเภททั่วไปของบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน แม้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่ผู้พัฒนาแอปก็ตาม เช่น บริษัทผู้ถือหุ้นหรือบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้ หากผู้พัฒนาแอปมีแอปจำนวนมากที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์หลายบัญชี บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์เหล่านั้นจะถือเป็นบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจทำให้พาร์ทเนอร์มีบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • บริษัทผู้พัฒนาแอปได้เข้าซื้อกิจการบริษัทผู้พัฒนาแอปอีกรายหนึ่ง
 • บริษัทผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทผู้พัฒนาแอปที่มีอยู่และได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้พัฒนาแอปอีกบริษัทหนึ่ง
 • บริษัทร่วมทุนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผู้พัฒนาแอปจำนวนมาก

การรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องได้โดยไปที่หน้าการลงทะเบียนใน Partner Dashboard ของคุณ ในหน้าการลงทะเบียน ระบบจะขอให้คุณป้อนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงแล้ว

 • บัญชีของคุณเป็นเจ้าของโดยบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคล
 • คุณมีบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 • ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Shopify App Store เป็นจํานวน 19 ดอลลาร์สหรัฐ หากมี

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องรายงาน ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ

 • ID ของพาร์ทเนอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องแต่ละบัญชี ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ใน Partner Dashboard ในหน้าการตั้งค่า ในส่วนข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 • อีเมลธุรกิจสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละบัญชี
 • ชื่อธุรกิจสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละบัญชี
 • คำอธิบายโดยย่อว่าแต่ละบัญชีผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2021 เวลา 10:00 น. PST (13:00 น. EST) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Shopify App Store