Opis powiązanych kont programistów

Partnerzy mogą zarejestrować się w planie obniżonego udziału w przychodach Shopify. Częścią procedury rejestracji jest zgłoszenie wszystkich powiązanych kont programistów.

Oto kilka terminów, które pomogą Ci w raportowaniu powiązanych kont programistów.

Powiązane konto programisty to każde konto partnera, które zarejestrował programista aplikacji lub powiązany programista za pośrednictwem strony programu Programista Shopify. Dotyczy to wszystkich kont, niezależnie od tego, czy istnieje działanie aplikacji, jak np. konta pracowników, konta testowe czy konta z nieopublikowanych, niestandardowych lub aplikacji w wersji roboczej.

Powiązany programista to firma lub osoba, która spełnia którykolwiek z poniższych warunków:

 • kontroluje programistę aplikacji
 • jest kontrolowany przez programistę aplikacji
 • podlega wspólnej kontroli innej osoby lub podmiotu z programistą aplikacji
 • jest w inny sposób wyznaczony przez Shopify jako powiązany programista

Kontrola oznacza, że osoba lub firma posiada 50% udziału lub więcej w koncie innej osoby lub firmy.

Typy powiązanych kont programistów obejmują konta partnerów spółek dominujących, spółek zależnych oraz spółek, które są własnością tej samej osoby fizycznej lub podmiotu lub są kontrolowane przez taką osobę fizyczną lub podmiot, nawet jeśli ta osoba fizyczna lub podmiot nie jest programistą aplikacji, jak w przypadku spółki holdingowej lub venture capital. Ponadto, jeśli programista aplikacji ma wiele aplikacji powiązanych z wieloma kontami partnerów, takie konta partnerów są powiązanymi kontami programistów.

Niektóre przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do powiązania kont programistów:

 • firma programisty aplikacji kupuje inną firmę programisty aplikacji
 • spółka holdingowa jest właścicielem istniejącej firmy programisty aplikacji i kupuje inną firmę programisty aplikacji
 • firma venture capital ma większość udziałów w wielu firmach programistów aplikacji

Raportowanie powiązanych kont programistów

Możesz zgłaszać swoje powiązane konta programistów, przechodząc do strony rejestracji na Pulpicie Partnerów. Na stronie rejestracji musisz podać następujące informacje, aby uzyskać dostęp do planu obniżonego udziału w przychodach:

 • czy właścicielem konta jest osoba fizyczna, czy jest ono częścią podmiotu
 • czy masz jakieś powiązane konta programistów
 • informacje o płatności opłaty za rejestrację w sklepie Shopify App Store wynoszącej 19 USD (w odpowiednich przypadkach)

Jeśli masz powiązane konta programistów, które musisz zgłosić, przed rozpoczęciem sprawdź, czy masz następujące informacje:

 • ID partnera dla każdego powiązanego konta programisty, który można znaleźć na Pulpicie Partnerów na stronie Ustawienia w sekcji Informacje o koncie
 • służbowy adres e-mail dla każdego powiązanego konta
 • nazwa firmy dla każdego powiązanego konta
 • krótki opis powiązania kont

Opłata rejestracyjna Shopify App Store jest zniesiona dla wszystkich kont partnerów utworzonych przed 1 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 PST (13:00 EST).