Program certyfikowanych aplikacji Shopify Plus

Program certyfikowanych aplikacji Shopify Plus obsługuje największych sprzedawców Shopify, pomagając im znaleźć aplikacje i rozwiązania, których potrzebują do tworzenia i skalowania swojej działalności. Program jest dostępny w szczególności dla partnerów Shopify zapewniających poziom jakości produktu, usługi, wydajności, prywatność i wsparcie, które spełniają wysokie wymagania sprzedawców Shopify Plus.

Po certyfikacji przez Shopify aplikacja partnera jest dostępna dla sprzedawców na całym świecie poprzez Shopify Plus Partner Directory i Shopify App Store. Ten dedykowany Shopify Plus Partner Directory umożliwia sprzedawcom Shopify Plus łatwiejsze odkrywanie i weryfikowanie partnerów aplikacji, którzy zostali sprawdzeni pod kątem rozwiązywania różnych unikalnych wyzwań handlowych. Ponadto Program certyfikowanych aplikacji Shopify Plus otwiera efektywny kanał dystrybucji dla partnerów aplikacji, zapewniając jednocześnie sprzedawcom płynną integrację.

Partnerzy oferujący certyfikowane aplikacje Shopify Plus otrzymują kilka korzyści w ramach programu, w tym:

  • uznanie jako partnerzy oferujący certyfikowane aplikacje Shopify Plus
  • oferta w katalogu aplikacji Shopify Plus i certyfikowanych aplikacji Plus w Shopify App Store
  • dedykowanego menedżera partnerstwa strategicznego
  • dostęp do pomocy technicznej dla programistów
  • włączenie do wewnętrznych procesów włączania sprzedaży Shopify
  • włączenie do wewnętrznych procesów włączania partnerów Shopify

Na tej stronie

W tej sekcji