Zyski partnera Shopify

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz. Twoje zyski mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od Twojej lokalizacji i obowiązujących przepisów podatkowych.

Poniższe tabele przedstawiają warunki wypłat i warunki zależne od Twoich działań.

Polecenia sklepu w fazie rozwoju

Aby wygenerować polecenie sklepu w fazie rozwoju, musisz utworzyć sklep w fazie rozwoju na Pulpicie Partnerów, a następnie przenieść go na klienta.

Plan sklepu Zyski Warunki
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.
1.2

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 20% miesięcznej opłaty podstawowej za platformę sprzedawcy Plus w sklepie rozliczeniowym, za każdego całkowicie nowego sprzedawcę poleconego przez partnera, który podpisze umowę na Shopify Plus.

Możesz zbudować sklep w fazie rozwoju dla sprzedawcy w ramach transakcji Shopify Plus. Zapoznaj się z poleceniami Shopify Plus, aby uzyskać szczegółowe warunki.

1.3

Plan Shopify Starter

Shopify Lite

Nie kwalifikuje się do prowizji.

Nie kwalifikujesz się do cyklicznej prowizji za miesięczną opłatę subskrypcyjną sprzedawcy.

Polecenia Shopify Plus

Plan sklepu Zyski Warunki
1.4

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 20% miesięcznej podstawowej opłaty za platformę sprzedawcy Plus w sklepie rozliczeniowym. Dotyczy tylko wszystkich nowych transakcji Plus zakończonych po 23 lutego 2023 r.

Partnerzy są uprawnieni do otrzymania prowizji za każde całkowicie nowe polecenie do Shopify Plus, skutkujące w pełni zrealizowaną umową Shopify Plus.

Polecenia można zgłosić na jeden z dwóch sposobów:

 • Wypełniając formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus.

  Wszystkie formularze polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus muszą zostać zarejestrowane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus na Pulpicie Partnerów.

  Formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus musi spełniać następujące wymagania:

  1. Zostać przesłany przez partnera
  2. Zawierać dokładne dane zarówno sprzedawcy Plus, jak i partnera
  3. Sprzedawca Plus nie może być w kontakcie z zespołem sprzedaży Shopify w momencie zgłoszenia.

  Formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus musi zostać zakwalifikowany, aby kwalifikować się do prowizji.

 • Wykonując automatyczne uaktualnienie do wersji Plus z pomocą partnera.

Warunki prowizji za polecenie Shopify Plus

 • Wypłaty prowizji są realizowane co miesiąc, o ile sprzedawca pozostaje w planie Shopify Plus i ma dobrą opinię, a partner pozostaje aktywnym partnerem Shopify.
 • Ostateczna decyzja o przyznaniu prowizji za polecenie Shopify Plus należy do firmy Shopify.
 • Wszystkie zyski z poleceń są obliczane na podstawie podstawowej opłaty za platformę uiszczanej Shopify przez sprzedawcę Plus, bez rabatów i kredytów. Oznacza to, że sklepy bez powiązanej opłaty za platformę podstawową, takie jak sklepy expansion, nie przyczyniają się do Twoich zysków z poleceń.
 • W przypadku sprzedawców Plus posiadających plany roczne, prowizja dla partnera będzie wypłacana raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego.
 • Partnerzy będą kwalifikować się do wypłaty po zapłaceniu przez sprzedawcę Plus pierwszej faktury z tytułu opłaty za platformę.
 • Formularz polecenia potencjalnego klienta przez partnera traci ważność, jeśli potencjalny klient nie zostanie zakwalifikowany w ciągu 90 dni. Po 90 dniach można ponownie przesłać formularz polecenia potencjalnego klienta w celu zakwalifikowania do udziału w programie.

Aplikacje Shopify

Zyski Warunki
2.1

100% całkowitego przychodu z tytułu jednorazowej ceny sprzedaży lub powtarzających się opłat za subskrypcję i wszystkich zakupów lub uaktualnień aplikacji dokonanych za pośrednictwem Shopify App Store za pierwszy 1 000 000 USD. Przy przychodach powyżej 1 000 000 USD otrzymasz 85% całkowitych przychodów.

Wszystkie aplikacje muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner zarządzający aplikacją jest uprawniony do zysków ze sprzedaży aplikacji.

Jeśli chcesz zapisać się do planu przychodów, musisz zarejestrować się, aby sprzedawać w sklepie App Store i zgłosić wszystkie powiązane konta programistów.

Szablony Shopify

Zyski Warunki
3.1

100% całkowitych przychodów z szablonów sprzedanych w Sklepie z szablonami Shopify za pierwsze 1 000 000 USD. Przy przychodach powyżej 1 000 000 USD otrzymasz 85% całkowitych przychodów.

Wszystkie szablony muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner, który zarządza szablonem, kwalifikuje się do uzyskania zysków ze sprzedaży szablonu.

Promocje

Promocje dostępne dla partnerów:

4.1: Premia na start dla Markets Pro

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy USA
Zyski

Prowizja jest wypłacana partnerowi za każdego nowego sprzedawcę Markets Pro poleconego Shopify przez partnera, jeśli potencjalny klient partnera spełnia warunki opisane w ramach tej aktywności.

Kwota prowizji („Prowizja”) wypłacana partnerowi polecającemu zależy od wartości brutto towarów sprzedanych w ramach sprzedaży transgranicznej w Markets Pro w sklepie Shopify polecanego sprzedawcy, gdzie osoba kupująca („Kupujący”) produkty sprzedawane przez sprzedawcę Markets Pro znajduje się poza jurysdykcją sprzedawcy.

Do celów niniejszej promocji „Wartość brutto towarów Markets Pro” oznacza łączną wartość zamówień w dolarach (z uwzględnieniem opłat za wysyłkę, ceł i podatków) przetwarzanych za pomocą usługi Markets Pro w sposób opisany w Warunkach świadczenia usługi w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy korzystania z usługi przez sprzedawcę Market Pro, minus wszelkie zwroty kosztów przetworzone w ciągu tych sześciu (6) miesięcy.

Kwoty prowizji podano poniżej. Zależą one od wartości brutto towarów Markets Pro przetworzonej przez polecanego sprzedawcę w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy:

 • 1500 USD za poleconych sprzedawców, których transakcje mają wartość od 50 000 USD do 250 000 USD.
 • 5000 USD za poleconych sprzedawców, których transakcje mają wartość od 250 001 USD do 500 000 USD.
 • 15 000 USD za poleconych sprzedawców, których transakcje mają wartość od 500 001 USD do 1 700 000 USD.
 • 35 000 USD za polecenia, w przypadku których przetworzono od 1 700 001 do 3 900 000 USD.
 • 65 000 USD za poleconych sprzedawców, których transakcje mają wartość od 3 900 001 USD do 7 500 000 USD.
 • 150 000 USD za polecenia, w przypadku których przetworzono ponad 7 500 001 USD.

Shopify dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby wypłacić prowizję partnerowi polecającemu w ciągu 60 dni od zakończenia sześciomiesięcznego (6) okresu, o którym mowa powyżej. Partnerzy, którzy otrzymują wypłatę prowizji w związku z tą promocją, odpowiadają za odprowadzenie wszelkich podatków wymaganych w ich jurysdykcji od tej całkowitej wypłaconej kwoty. Aby uzyskać informacje na temat sposobu dokonywania wypłat, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Warunki

Promocja będzie trwać od 30 stycznia do 1 lipca 2023 r. Partner polecający może przesyłać formularze potencjalnych klientów Markets Pro przed upływem tego terminu. Shopify zastrzega sobie jednak prawo do zmiany lub zakończenia tej oferty w dowolnym momencie.

Do celów tej promocji „Sprzedawca Markets Pro” jest definiowany jako użytkownik „Usługi” Markets Pro, zgodnie z opisem w Warunkach świadczenia usługi, zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych.

Prowizja jest wypłacana za każdego poleconego przez Ciebie sprzedawcę Shopify Markets Pro poprzez wypełnienie i przesłanie formularza potencjalnego klienta Markets Pro za pośrednictwem Pulpitu Partnerów, pod warunkiem, że sprzedawca Markets Pro:

 1. Spełnia Warunki świadczenia usług Shopify.
 2. Jest aktywnym użytkownikiem Shopify Payments i spełnia warunki Shopify Payments opisane w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
 3. Jest nowym użytkownikiem Markets Pro (nie aktywował wcześniej Markets Pro).
 4. Został wprowadzony do Markets Pro dzięki Twojemu aktywnemu promowaniu Markets Pro.
 5. Zgonie z ustaleniami Shopify nie został wprowadzony lub polecony w Shopify przez żadną inną osobę lub podmiot, w tym przez Shopify, i nie prowadzi rozmów z naszym zespołem ds. sprzedaży.
 6. Jest aktywnym użytkownikiem Markets Pro i zaczął przetwarzać określoną wartość brutto towarów Markets Pro w ciągu 45 dni od zgłoszenia potencjalnego klienta.
 7. Rozpoczyna przetwarzanie wartości brutto towarów Markets Pro za pośrednictwem Markets Pro upływie terminu przesyłania formularza potencjalnego klienta.
 8. Pozostaje aktywny i przetwarza sprzedaż za pośrednictwem Markets Pro przez co najmniej sześć miesięcy.

Jeśli polecisz spełniającego kryteria sprzedawcę, który jest nowym użytkownikiem Shopify, oprócz premii za uruchomienie Markets Pro masz prawo do otrzymania przysługujących wypłat za polecenie nowego sprzedawcy, zgodnie z Umową o programie partnerskim Shopify.

Jeśli jesteś partnerem, który nie otrzymał wiadomości e-mail ze szczegółami tej promocji, wyślij do nas e-mail na adres markets-partners@shopify.com.

Shopify zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania niniejszych Warunków bądź do zawieszenia lub zakończenia tej promocji w dowolnym momencie i według własnego uznania.

4.2: Nagroda za polecenie POS Pro

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Australia, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania, USA
Zyski

Prowizja w wysokości od 500 do 3000 USD za każdego nowego sprzedawcę POS Pro poleconego przez partnera, jeśli potencjalna szansa spełnia warunki opisane w ramach tej aktywności.

Kwota prowizji zależy od liczby subskrypcji POS Pro aktywowanych przez poleconego sprzedawcę. Jedna (1) subskrypcja Pro reprezentuje jedną (1) lokalizację Pro. Kwoty prowizji są następujące:

 • 500 USD, jeśli aktywowano 1 subskrypcję POS Pro
 • 1000 USD, jeśli aktywowano 2 subskrypcje POS Pro
 • 1500 USD, jeśli aktywowane są 3 subskrypcje POS Pro
 • 2000 USD, jeśli aktywowano 4 subskrypcje POS Pro
 • 2500 USD, jeśli aktywowano 5 subskrypcji POS Pro
 • 3000 USD, jeśli aktywowano 6 subskrypcji POS Pro
Warunki

Shopify zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji w dowolnym momencie.

Prowizja przysługuje Ci za każdego nowego sprzedawcę Shopify POS, którego zgłosisz, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Shopify POS dostępny na Pulpicie Partnerów, jeśli sprzedawca:

 1. Uiszcza pełne opłaty bez rabatów związane z subskrypcją POS Pro przez co najmniej dwa kolejne miesiące lub opłaca roczną subskrypcję POS Pro.
 2. Jest nowy(-a) w Shopify POS Pro (nie ma aktywowanych istniejących lokalizacji POS Pro).
 3. Ma dziesięć (10) lub więcej dni transakcji poprzez Shopify POS Pro miesięcznie przez co najmniej dwa miesiące.
 4. Obsługuje lokalizację stacjonarną.
 5. Został(a) wprowadzony(-a) przez Ciebie do Shopify w wyniku aktywnej promocji Shopify POS Pro.
 6. Nie został(a) wprowadzony(-a)y lub polecony(-a) w Shopify przez żadną inną osobę, w tym samą firmę Shopify.
 7. Został(a) aktywowany(-a) do trzydziestu (30) dni przed zgłoszeniem potencjalnego klienta lub zostanie aktywowany w ciągu sześciu (6) miesięcy od zgłoszenia potencjalnej klienta.

Oprócz opisanych powyżej wymogów dotyczących prowizji konieczne może być również spełnienie następujących warunków:

 • Przedstaw sprzedawcę naszemu zespołowi ds. sprzedaży (przy założeniu, że wymagane jest wsparcie sprzedaży),
 • zapewnij usługi związane z przejściem sprzedawcy do Shopify POS Pro i/lub
 • weź udział w innych działaniach wspierających zespoły ds. sprzedaży Shopify i/lub poleconego sprzedawcę rozpoczynającego działalność w Shopify POS Pro.

Jeśli polecisz kwalifikującego się sprzedawcę, który jest nowy w Shopify, oprócz nagrody za polecenie POS Pro masz prawo do otrzymania przysługujących wypłat za polecenie nowego sprzedawcy.

4.4: Promocja dot. polecenia Commerce Components

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Wszystkie
Zyski 20% wartości umowy na produkty Commerce Components firmy Shopify w danym roku, maksymalnie do 200 000 USD.
Warunki

Data rozpoczęcia promocji: 26 lutego 2023 r.

Data zakończenia promocji: 31 grudnia 2023 r.

Kwalifikowalność transakcji zostanie zweryfikowana, a gratyfikacja zostanie wypłacona ręcznie po zakończeniu każdego kwartału (w kwietniu, lipcu i listopadzie).

Shopify zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bądź do zawieszenia lub zakończenia tej promocji w dowolnym momencie i według własnego uznania.

4.5: Promocja dot. ponownego polecenia Shopify Plus

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Wszystkie
Zyski

Płatność opiera się na całkowitej liczbie poleceń Shopify Plus skutkujących podpisaniem umów dotyczących Plus.

Poziom 1: Po 5 transakcjach Shopify Plus: 5000 USD

Poziom 2: Po 10 poleceniach Shopify Plus: 10 000 USD (suma skumulowana 15 000 USD)

Poziom 3: po 15 transakcjach Shopify Plus: 15 000 USD (suma skumulowana 30 000 USD)

Kwalifikujące się transakcje zostaną obliczone i wypłacone ręcznie po zakończeniu 2023 r. (około stycznia 2024 r.)

Warunki

Data rozpoczęcia promocji: 26 lutego 2023 r.

Data zakończenia promocji: 31 grudnia 2023 r.

Partnerzy, którzy wielokrotnie polecają Shopify Plus, będą mogli przesyłać formularze potencjalnych klientów.

Ostateczna decyzja o przyznaniu prowizji za polecenie Shopify Plus należy do firmy Shopify.

Shopify zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bądź do zawieszenia lub zakończenia tej promocji w dowolnym momencie i według własnego uznania.

4.6: 2x Bonus za polecenia Shopify POS Pro

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Australia, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania, USA
Zyski

Partnerzy, którzy prześlą polecenie za pośrednictwem formularza zgłoszenia potencjalnego klienta POS między 1 kwietnia 2023 a 30 czerwca 2023 r. (w okresie promocji), jeśli polecenie spełnia warunki nagrody za polecenie Pos Pro w Shopify (4.2), kwalifikują się do otrzymania podwójnych kwot prowizji, jak przedstawiono poniżej.

W okresie promocji kwoty prowizji należne uprawnionemu, polecającemu partnerowi są następujące:

 • 1000 USD, jeśli aktywowano 1 subskrypcję POS Pro
 • 2000 USD, jeśli aktywowano 2 subskrypcje POS Pro
 • 3000 USD, jeśli aktywowano 3 subskrypcji POS Pro
 • 4000 USD, jeśli aktywowano 4 subskrypcje POS Pro
 • 5000 USD, jeśli aktywowano 5 subskrypcji POS Pro
 • 6000 USD, jeśli aktywowano 6 subskrypcji POS Pro

Kwoty prowizji są oparte na liczbie subskrypcji POS Pro aktywowanych przez określonego sprzedawcę. Jedna (1) subskrypcja Pro reprezentuje jedną (1) lokalizację Pro.

Warunki

Ta promocja może zostać zmieniona, zawieszona lub zakończona przez Shopify w dowolnym momencie.

Experts Marketplace

Zyski Warunki
5.1

90% całkowitego dochodu, jaki ekspert uzyskuje z tytułu każdej pracy zleconej za pośrednictwem Experts Marketplace.

Ekspertowi przysługują wszystkie kwoty zebrane od sprzedawców za pośrednictwem Experts Marketplace, pomniejszone o 10% pobrane przez Shopify wraz z należnymi podatkami od opłat.

Podatki od zysków

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat lub płaci podatki od prowizji za polecenia. Te podatki różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działania partnera i informacji podatkowych, które podasz w ustawieniach konta partnera.

Wszystkie podatki naliczane lub zapłacone Ci przez Shopify są rejestrowane na fakturze. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić faktury z tytułu opłat i prowizji, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Podatki naliczane od opłat Shopify

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat prowizyjnych i innych opłat za sprzedaż aplikacji, szablonów lub usług na platformie Shopify. Wszelkie obowiązujące podatki są potrącane z Twojej wypłaty i przedstawione na fakturze z tytułu opłat Shopify.

Podatki od opłat Shopify są naliczane w następujących przypadkach:

Kanada

Jeśli Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Kanadzie, Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży odpowiedni dla Twojej prowincji lub terytorium.

Stany Zjednoczone

Jeśli Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Stanach Zjednoczonych, w stanie, który nalicza podatek od sprzedaży od usług świadczonych przez agentów rozliczeniowych, wówczas Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży obowiązujący w Twoim stanie.

Podatki od wypłaconych prowizji za polecenie

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na fakturze od prowizji za polecenie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.

Regulacyjna opłata operacyjna

W niektórych krajach lub regionach produkty i usługi sprzedawane cyfrowo podlegają podatkowi od usług cyfrowych („DST”). Oblicza się go jako procent przychodu brutto ze sprzedaży usługi cyfrowej. Jego wysokość różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawca ma siedzibę.

Począwszy od 5 stycznia 2022 roku Shopify będzie naliczać regulacyjną opłatę operacyjną od sprzedaży publicznych aplikacji i szablonów w krajach i regionach, w których będzie ona obowiązywać, aby uwzględnić podatek DST. Poniższe regulacyjne opłaty operacyjne obowiązują, gdy adres firmy sprzedawcy znajduje się w jednym z wymienionych krajów lub regionów:

Stawki DST według kraju lub regionu
Kraj lub region Stawki DST
Wielka Brytania 2%
Włochy 3%
Turcja 5%
Indie 2%
Hiszpania 3%

Regulacyjne opłaty operacyjne obowiązujące w przypadku sprzedaży aplikacji i szablonów możesz wyświetlić na Pulpicie Partnerów lub w pliku CSV z wypłatami dla partnera. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlać wypłaty lub eksportować je do pliku CSV, zapoznaj się z tematem Śledzenie zysków partnera.

Słownik

Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach partnerów Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Zapoznaj się z następującą tabelą, aby zapoznać się z pojęciami, które musisz znać jako partner Shopify.

Warunek Definicja
Aktywny partner Shopify

Jako partner Shopify możesz otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za polecenia i przejścia na wyższy poziom Plus. Aby nadal otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za poprzednie polecenia i przejścia na wyższy poziom, musisz wykonać jedno z następujących działań partnera co najmniej raz na 12 miesięcy:

 • Polecenie sklepu w fazie rozwoju (liczy się, jeśli sprzedawca zapłaci opłatę subskrypcyjną za pierwszy miesiąc)
 • Polecenie nowego lub istniejącego sprzedawcy do Shopify Plus

Jeśli nie ukończysz żadnego z tych działań do końca 12-miesięcznego okresu (od daty przejścia sprzedawcy na odpowiedni plan), wszystkie cykliczne wypłaty prowizji zostaną zresetowane do zera. Musisz wykonać jedno z wyżej wymienionych działań w każdym kolejnym 12-miesięcznym okresie, aby zachować prawo do cyklicznych wypłat prowizji. Datę, do której należy wykonać kolejną czynność, możesz wyświetlić na stronie Polecenia na Pulpicie Partnerów. Ten wymóg dotyczący wykazywania bieżących działań ma zastosowanie od dnia 1 października 2017 r.

Wymóg działania partnera nie ma zastosowania do innych stałych zysków, takich jak zyski ze sprzedaży aplikacji lub sprzedaży szablonów.

Podstawowa opłata za platformę

Aktualna metoda pobierania opłat od sklepów Shopify Plus za korzystanie z platformy. Sprzedawcy Plus, którzy są obciążani opłatami za platformę, nie ponoszą opłat za subskrypcję. Opłaty za platformę zastępują opłaty subskrypcyjne dla tych sprzedawców.

Podstawowa opłata za platformę to uzgodniona kwota podstawowa, która jest naliczana co miesiąc. Nie obejmuje dodatkowych zmiennych opłat za platformę, które sprzedawca płaci, gdy sprzedaje więcej.

Sklep Pierwszy sklep otwarty w ramach umowy ze sprzedawcą Shopify Plus. Jest uważany za podstawowy sklep dla organizacji sprzedawcy. Informacje finansowe, takie jak rozliczenia za opłaty platformowe, są dostępne za pośrednictwem sklepu rozliczeniowego.
Commerce Components firmy Shopify Commerce Components firmy Shopify to nowoczesny, modułowy stos produktów do korporacyjnej sprzedaży detalicznej. Sprzedawcy Shopify mogą wybierać składniki platformy Shopify do integracji z własnymi systemami.
Polecenie sklepu w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowa wersja sklepu Shopify, której można użyć do konfigurowania, projektowania lub rozwijania sklepu dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go do klienta pozwala na uzyskanie cyklicznej prowizji.

Uwaga: Jako partner Shopify możesz otrzymać prowizje za opłaty za subskrypcję Shopify Plus tylko dla podstawowego sklepu (w którym rozliczenie jest scentralizowane), ale nie dla klonów tego sklepu.

Całkowicie nowy Polecenie potencjalnego sprzedawcy Plus, który jest nowy w wewnętrznej bazie danych Shopify potencjalnych klientów Shopify.
Automatyczne uaktualnienie do wersji Plus z pomocą partnera Wysyłanie partnerom Shopify zaproszeń do automatycznego uaktualnienia do wersji Plus do potencjalnych sprzedawców za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.
Sklepy ekspansyjne Plus Dodatkowy sklep otwarty w celu uzupełnienia głównego sklepu sprzedawcy Plus. Może mieć na celu sprzedaż w różnych językach lub walutach. Sklepy ekspansyjne Store Plus nie są głównym sklepem rozliczeniowym i nie mają podstawowej opłaty za platformę.
Formularz polecenia potencjalnego klienta Plus Formularz do przesyłania poleceń potencjalnych klientów Shopify Plus do Shopify. Formularz jest dostępny na Pulpicie Partnerów.
Polecenie Plus Sprzedawca, który w opinii partnera nadaje się idealnie do Shopify Plus. Partnerzy mogą przesłać formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus, dla klientów którzy nie są zakwalifikowani lub są na wczesnym etapie, aby zapewnić sobie kredyt za całkowicie nowych klientów i prowizję za kwalifikujących się potencjalnych klientów.
Opłata za przetwarzanie Rozliczenie aplikacji podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 2,9%. Od 1 sierpnia 2021 r. opłaty manipulacyjne i podatki są naliczane w osobnej pozycji. Wszystkie opłaty manipulacyjne są rejestrowane na stronie wypłat.
Zakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus

W ciągu 90 dni od złożenia formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus polecenie może zostać zakwalifikowane i uznane za gotowe do kolejnego etapu procesu sprzedaży Plus.

Zakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus to polecenie, w ramach którego Shopify otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do nawiązania kontaktu przez zespół sprzedaży Shopify. Informacje te zawierają szczegółowe informacje na temat głównych siedzib potencjalnego klienta, przychodów, potwierdzenia budżetu oraz osi czasu.

Prowizja za polecenie lub „prowizja” Prowizja, jaką Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Wszystkie prowizje za polecenia są rejestrowane na fakturze z tytułu prowizji za polecenia.
Szansa sprzedaży Transakcje Shopify w toku. Rekordy szans śledzą szczegóły dotyczące transakcji, w tym zaangażowane konta, etap w lejku sprzedaży i kwotę potencjalnej sprzedaży.
Opłaty Shopify Opłaty prowizyjne, które reprezentują udział Shopify w sprzedaży aplikacji, szablonów lub usług. Na przykład, jeśli sprzedajesz szablon i masz prawo do 70% ceny sprzedaży, Shopify pobiera opłatę w wysokości 30% całkowitej sprzedaży szablonu. Pozostałe 70% otrzymujesz Ty. Wszystkie opłaty za Shopify są rejestrowane na fakturze Shopify z tytułu opłat.
Uaktualnienia sklepu

Uaktualnienia sklepu pojawiają się, gdy obecny sprzedawca Shopify przechodzi na plan sklepu z wyższą opłatą subskrypcyjną. Uaktualnienie może zostać zrealizowane przez partnera, który pierwotnie polecał sprzedawcę, partnera, który wcześniej nie polecał sprzedawcy lub zespół ds. sprzedaży Shopify. Tylko partner, który pierwotnie polecił sprzedawcę w sklepie w fazie rozwoju, otrzyma prowizję na podstawie uaktualnionego planu.

Jeśli Sprzedawca dokonuje uaktualnienia do Shopify Plus, musisz wypełnić formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Plus na Pulpicie Partnerów, aby nadal otrzymywać cykliczną prowizję. Przyznano Ci prowizję tylko za całkowicie nowych potencjalnych klientów Shopify Plus. Musisz zgłosić oryginalnego potencjalnego klienta, a sprzedawca musi nie mieć jeszcze styczności z zespołem Shopify Plus w momencie zgłoszenia.

Niezakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus

Po 90 dniach od złożenia formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus, polecenie uzyskuje status niezakwalifikowane, jeśli nie utworzono możliwości sprzedaży w Shopify Plus.

W ciągu 90 dni od przesłania formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus zgłoszenie może zostać odrzucone, jeśli nie zostało wystarczająco opracowane, aby można je było przekazać do zespołu sprzedaży. Te polecenia nie kwalifikują się do prowizji.

Przykłady niezakwalifikowanych poleceń potencjalnego klienta:

 • Sprzedawca nie jest jeszcze świadomy kosztów planu Plus.
 • Sprzedawca nie jest jeszcze gotowy do przeniesienia do Plus.
 • Istnieje już otwarta szansa.
 • Sprzedawca nie odpowiedział na wezwanie partnera lub Shopify.
 • Sprzedawca nadaje się lepiej do podstawowego planu Shopify.
 • Sprzedawca zdecydował, że nie chce już korzystać z planu Plus.