Zyski partnera Shopify

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz. Twoje zyski mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od Twojej lokalizacji i obowiązujących przepisów podatkowych.

Poniższe tabele przedstawiają warunki wypłat i warunki zależne od Twoich działań.

Polecenia sklepu w fazie rozwoju

Aby wygenerować polecenie sklepu w fazie rozwoju, musisz utworzyć sklep w fazie rozwoju na Pulpicie Partnerów, a następnie przenieść go na klienta.

Plan sklepu Zyski Warunki
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczana co miesiąc dopóty, dopóki sprzedawca jest płacącym klientem Shopify.
1.2

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 20% miesięcznej opłaty podstawowej za platformę sprzedawcy Plus w sklepie rozliczeniowym, za każdego całkowicie nowego sprzedawcę poleconego przez partnera, który podpisze umowę na Shopify Plus.

Możesz zbudować sklep w fazie rozwoju dla sprzedawcy w ramach transakcji Shopify Plus. Zapoznaj się z poleceniami Shopify Plus, aby uzyskać szczegółowe warunki.

1.3

Plan Shopify Starter

Shopify Lite

Nie kwalifikuje się do prowizji.

Nie kwalifikujesz się do cyklicznej prowizji za miesięczną opłatę subskrypcyjną sprzedawcy.

Polecenia Shopify Plus

Plan sklepu Zyski Warunki
1.4

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 20% miesięcznej podstawowej opłaty za platformę sprzedawcy Plus w sklepie rozliczeniowym. Dotyczy tylko wszystkich nowych transakcji Plus zakończonych po 23 lutego 2023 r.

Partnerzy są uprawnieni do otrzymania prowizji za każde całkowicie nowe polecenie do Shopify Plus, skutkujące w pełni zrealizowaną umową Shopify Plus.

Polecenia można zgłosić na jeden z dwóch sposobów:

 • Wypełniając formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus.

  Wszystkie formularze polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus muszą zostać zarejestrowane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus na Pulpicie Partnerów.

  Formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus musi spełniać następujące wymagania:

  1. Zostać przesłany przez partnera
  2. Zawierać dokładne dane zarówno sprzedawcy Plus, jak i partnera
  3. Sprzedawca Plus nie może być w kontakcie z zespołem sprzedaży Shopify w momencie zgłoszenia.

  Formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus musi zostać zakwalifikowany, aby można było uzyskać uprawnienie do otrzymania prowizji, a partner musi również współpracować z naszym zespołem sprzedażowym w zakresie sprzedaży produktu i rozwiązania Shopify.

 • Wykonując automatyczne uaktualnienie do wersji Plus z pomocą partnera.

Warunki prowizji za polecenie Shopify Plus

 • Wypłaty z tytułu prowizji są realizowane co miesiąc dopóty, dopóki sprzedawca Plus korzysta z planu Shopify Plus i ma dobrą reputację.
 • Ostateczna decyzja o przyznaniu prowizji za polecenie Shopify Plus należy do firmy Shopify.
 • Wszystkie zyski z poleceń są obliczane na podstawie podstawowej opłaty za platformę uiszczanej Shopify przez sprzedawcę Plus, bez rabatów i kredytów. Oznacza to, że sklepy bez powiązanej opłaty za platformę podstawową, takie jak sklepy expansion, nie przyczyniają się do Twoich zysków z poleceń.
 • W przypadku sprzedawców Plus posiadających plany roczne, prowizja dla partnera będzie wypłacana raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego.
 • Partnerzy będą kwalifikować się do wypłaty po zapłaceniu przez sprzedawcę Plus pierwszej faktury z tytułu opłaty za platformę.
 • Formularz polecenia potencjalnego klienta przez partnera traci ważność, jeśli potencjalny klient nie zostanie zakwalifikowany w ciągu 90 dni. Po 90 dniach można ponownie przesłać formularz polecenia potencjalnego klienta w celu zakwalifikowania do udziału w programie.

Aplikacje Shopify

Procent całkowitego przychodu, który zostanie Ci wypłacony, zależy od Twoich rocznych przychodów brutto z aplikacji i przychodów brutto firmy.

Ten procent ma zastosowanie do jednorazowej ceny sprzedaży lub cyklicznych opłat subskrypcyjnych oraz wszystkich zakupów lub uaktualnień aplikacji dokonanych za pośrednictwem sklepu Shopify App Store.

Ten plan udziału w przychodach obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku, a kwalifikowalność opiera się na przychodach w 2023 roku. Kwalifikowalność jest poddawana corocznej ocenie.

Przychody w poprzednim roku kalendarzowym Zyski Warunki
2.1 Programiści, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali za pośrednictwem sklepu Shopify App Store przychody brutto wynoszące co najmniej 20 000 000 USD lub których firmy uzyskały w poprzednim roku kalendarzowym przychody brutto wynoszące co najmniej 100 000 000 USD Wypłacane jest 85% całkowitych przychodów

Wszystkie aplikacje muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner zarządzający aplikacją jest uprawniony do zysków ze sprzedaży aplikacji.

Jeśli chcesz zapisać się do planu przychodów, musisz zarejestrować się, aby sprzedawać w sklepie App Store i zgłosić wszystkie powiązane konta programistów.

Programiści, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali za pośrednictwem sklepu Shopify App Store przychody brutto niższe niż 20 000 000 USD lub których firmy uzyskały w poprzednim roku kalendarzowym przychody brutto niższe niż 100 000 000 USD
 • Pierwszy 1 000 000 USD przychodów: Wypłacane jest 100% całkowitych przychodów
 • Przychody powyżej 1 000 000 USD: Wypłacane jest 85% całkowitych przychodów

Szablony Shopify

Zyski Warunki
3.1

100% całkowitych przychodów z szablonów sprzedanych w Shopify Theme Store za pierwsze 1 000 000 USD. Przy przychodach powyżej 1 000 000 USD otrzymasz 85% całkowitych przychodów.

Wszystkie szablony muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner, który zarządza szablonem, kwalifikuje się do uzyskania zysków ze sprzedaży szablonu.

Promocje

Promocje dostępne dla partnerów:

4.2: Nagroda za polecenie POS Pro

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Australia, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania, USA
Zyski

Prowizja w wysokości od 500 do 3000 USD za każdego nowego sprzedawcę POS Pro poleconego przez partnera, jeśli potencjalna szansa spełnia warunki opisane w ramach tej aktywności.

Kwota prowizji zależy od liczby subskrypcji POS Pro aktywowanych przez poleconego sprzedawcę. Jedna (1) subskrypcja Pro reprezentuje jedną (1) lokalizację Pro. Kwoty prowizji są następujące:

 • 500 USD, jeśli aktywowano 1 subskrypcję POS Pro
 • 1000 USD, jeśli aktywowano 2 subskrypcje POS Pro
 • 1500 USD, jeśli aktywowano 3 subskrypcje POS Pro
 • 2000 USD, jeśli aktywowano 4 subskrypcje POS Pro
 • 2500 USD, jeśli aktywowano 5 subskrypcji POS Pro
 • 3000 USD, jeśli aktywowano 6 subskrypcji POS Pro
Warunki

Shopify zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji w dowolnym momencie.

Prowizja przysługuje Ci za każdego nowego sprzedawcę Shopify POS, którego zgłosisz, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Shopify POS dostępny na Pulpicie Partnerów, jeśli sprzedawca:

 1. Uiszcza pełne opłaty bez rabatów związane z subskrypcją POS Pro przez co najmniej dwa kolejne miesiące lub opłaca roczną subskrypcję POS Pro.
 2. Jest nowy(-a) w Shopify POS Pro (nie ma aktywowanych istniejących lokalizacji POS Pro).
 3. Ma dziesięć (10) lub więcej dni transakcji poprzez Shopify POS Pro miesięcznie przez co najmniej dwa miesiące.
 4. Obsługuje lokalizację stacjonarną.
 5. Został(a) wprowadzony(-a) przez Ciebie do Shopify w wyniku aktywnej promocji Shopify POS Pro.
 6. Nie został(a) wprowadzony(-a)y lub polecony(-a) w Shopify przez żadną inną osobę, w tym samą firmę Shopify.
 7. Został(a) aktywowany(-a) do trzydziestu (30) dni przed zgłoszeniem potencjalnego klienta lub zostanie aktywowany w ciągu sześciu (6) miesięcy od zgłoszenia potencjalnej klienta.

Oprócz opisanych powyżej wymogów dotyczących prowizji konieczne może być również spełnienie następujących warunków:

 • Przedstaw sprzedawcę naszemu zespołowi ds. sprzedaży (przy założeniu, że wymagane jest wsparcie sprzedaży),
 • zapewnij usługi związane z przejściem sprzedawcy do Shopify POS Pro i/lub
 • weź udział w innych działaniach wspierających zespoły ds. sprzedaży Shopify i/lub poleconego sprzedawcę rozpoczynającego działalność w Shopify POS Pro.

Jeśli polecisz kwalifikującego się sprzedawcę, który jest nowy w Shopify, oprócz nagrody za polecenie POS Pro masz prawo do otrzymania przysługujących wypłat za polecenie nowego sprzedawcy.

4.3: Bonus za polecenie Markets Pro

Partnerzy Shopify, którzy polecą kwalifikujących się sprzedawców do Shopify Markets Pro, otrzymują prowizję w wysokości 1% wartości sprzedaży brutto poleconego sprzedawcy Markets Pro przez 24 miesiące, do 50 000 USD za polecenie. Wszystkie polecenia należy przesłać za pomocą formularza potencjalnego klienta Markets Pro dostępnego na Pulpicie Partnerów i spełnić opisane poniżej warunki.

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy USA
Zyski

Partnerzy polecający otrzymują 1% wartości sprzedaży brutto każdego poleconego sprzedawcy Markets Pro, aż do 50 000 USD za każdego poleconego sprzedawcę Markets Pro („Prowizja Markets Pro”).

„Wartość sprzedaży brutto Markets Pro” oznacza łączną wartość zamówień transgranicznych w dolarach (obejmującą opłaty za wysyłkę, cła i podatki, pomniejszoną o zwroty) przetworzonych w sklepie Shopify poleconego sprzedawcy Markets Pro za pośrednictwem „Usług” Markets Pro (zgodnie z warunkami świadczenia usług) w ciągu pierwszych dwudziestu czterech (24) miesięcy korzystania z Usług przez poleconego sprzedawcę Markets Pro.

Warunki

Ta promocja będzie trwać od 17 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Do tej daty polecający partner może przesyłać polecenia za pośrednictwem formularza potencjalnego klienta Markets Pro. Shopify zastrzega sobie jednak prawo do modyfikowania, zawieszania lub zakończenia tej promocji, w tym jej warunków, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

„Polecony sprzedawca Markets Pro" oznacza sprzedawcę Shopify, który: (A) jest polecony przez partnera w przesłanymi formularzu potencjalnego klienta Markets Pro na Pulpicie Partnerów; i (B) spełnia następujące wymagania:

 1. Spełnia Warunki świadczenia usług Shopify.
 2. Jest aktywnym użytkownikiem Shopify Payments i spełnia warunki świadczenia usług Shopify Payments.
 3. Jest nowy w Markets Pro (nie aktywował wcześniej Markets Pro) i został wprowadzony do Markets Pro w ramach aktywnej promocji Markets Pro.
 4. Nie korzysta obecnie z Shopify Shipping.
 5. Zgodnie z ustaleniami Shopify nie został wprowadzony lub polecony w Markets Pro przez żadną inną osobę lub podmiot, w tym przez Shopify, i nie prowadzi rozmów z naszym zespołem ds. sprzedaży.
 6. Jest aktywowany w Markets Pro, rozpoczyna przetwarzanie zamówień za pośrednictwem Markets Pro w ciągu 45 dni od przesłania formularza potencjalnego klienta Markets Pro i spełnia warunki świadczenia usług.

Jeśli kilku partnerów poleci tego samego sprzedawcę Markets Pro, Shopify określi (według własnego uznania), który partner kwalifikuje się do uzyskania prowizji Markets Pro.

Partnerzy będą otrzymywać płatności miesięczne w wysokości prowizji Markets Pro za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem Pulpitu Partnerów, dostępnego w sekcji Wypłaty partnerów. Partnerzy, którzy otrzymują wypłatę prowizji Markets Pro w związku z tą promocją, odpowiadają za odprowadzenie wszelkich podatków wymaganych w ich jurysdykcji. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wypłat, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Jeśli polecisz sprzedawcę Markets Pro, który jest także nowy w Shopify, oprócz bonusu za polecenie Markets Pro będziesz kwalifikować się do wszelkich wypłat za polecenie nowego sprzedawcy zgodnie z Umową o programie partnerskim Shopify.

Jeśli polecany sprzedawca Markets Pro wyłączy Markets Pro dla swojego sklepu, polecający partner nie będzie już uprawniony do prowizji Markets Pro.

4.4: Promocja dotycząca polecania oferty Enterprise Commerce

Lokalizacja partnera Wszystkie
Lokalizacja sprzedawcy Wszystkie
Zyski 20% podstawowej opłaty za platformę w 1. roku, z limitem 200 tys. USD dla partnerów, którzy polecają Shopify i współpracują z Shopify w zakresie sprzedaży.
Warunki

Data rozpoczęcia promocji: 15 stycznia 2024 r.

Data zakończenia promocji: 31 grudnia 2024 r.

Obejmuje polecenia zarejestrowane między 15 stycznia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r. Do tej promocji kwalifikują się tylko zgłoszone przez partnerów polecenia Shopify (w tym współpraca w zakresie sprzedaży) nowym sprzedawcom.

Transakcja musi zostać zawarta w ciągu 9 miesięcy od końca roku kalendarzowego 2024 (30 września 2025 r.), aby kwalifikowała się do wypłaty.

Partner jest uprawniony do otrzymania premii po opłaceniu pierwszej faktury.

Kwalifikowalność do promocji zostanie zweryfikowana i kwoty zostaną wypłacone ręcznie po zakończeniu każdego kwartału (kwiecień 2024, lipiec 2024, listopad 2024, styczeń 2025).

Shopify zastrzega sobie prawo do odzyskania proporcjonalnej części wypłaty, jeśli z jakiegokolwiek powodu sprzedawca nie dokona płatności w uzgodnionym terminie.

Shopify zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszej promocji w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Experts Marketplace

Zyski Warunki
5.1

90% całkowitego dochodu, jaki ekspert uzyskuje z tytułu każdej pracy zleconej za pośrednictwem Experts Marketplace.

Ekspertowi przysługują wszystkie kwoty zebrane od sprzedawców za pośrednictwem Experts Marketplace, pomniejszone o 10% pobrane przez Shopify wraz z należnymi podatkami od opłat.

Podatki od zysków

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat lub płaci podatki od prowizji za polecenia. Te podatki różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działania partnera i informacji podatkowych, które podasz w ustawieniach konta partnera.

Wszystkie podatki naliczane lub zapłacone Ci przez Shopify są rejestrowane na fakturze. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić faktury z tytułu opłat i prowizji, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Podatki naliczane od opłat Shopify

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat prowizyjnych i innych opłat za sprzedaż aplikacji, szablonów lub usług na platformie Shopify. Wszelkie obowiązujące podatki są potrącane z Twojej wypłaty i przedstawione na fakturze z tytułu opłat Shopify.

Podatki od opłat Shopify są naliczane w następujących przypadkach:

Kanada

Jeśli Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Kanadzie, Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży odpowiedni dla Twojej prowincji lub terytorium.

Stany Zjednoczone

Jeśli Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Stanach Zjednoczonych, w stanie, który nalicza podatek od sprzedaży od usług świadczonych przez agentów rozliczeniowych, wówczas Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży obowiązujący w Twoim stanie.

Podatki od wypłaconych prowizji za polecenie

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na fakturze od prowizji za polecenie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.

Regulacyjna opłata operacyjna

W niektórych krajach lub regionach produkty i usługi sprzedawane cyfrowo podlegają podatkowi od usług cyfrowych („DST”). Oblicza się go jako procent przychodu brutto ze sprzedaży usługi cyfrowej. Jego wysokość różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawca ma siedzibę.

Począwszy od 5 stycznia 2022 roku Shopify będzie naliczać regulacyjną opłatę operacyjną od sprzedaży publicznych aplikacji i szablonów w krajach i regionach, w których będzie ona obowiązywać, aby uwzględnić podatek DST. Poniższe regulacyjne opłaty operacyjne obowiązują, gdy adres firmy sprzedawcy znajduje się w jednym z wymienionych krajów lub regionów:

Stawki DST według kraju lub regionu
Kraj lub region Stawki DST
Wielka Brytania 2%
Włochy 3%
Turcja 5%
Indie 2%
Hiszpania 3%

Regulacyjne opłaty operacyjne obowiązujące w przypadku sprzedaży aplikacji i szablonów możesz wyświetlić na Pulpicie Partnerów lub w pliku CSV z wypłatami dla partnera. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlać wypłaty lub eksportować je do pliku CSV, zapoznaj się z tematem Śledzenie zysków partnera.

Słownik

Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach partnerów Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Zapoznaj się z następującą tabelą, aby zapoznać się z pojęciami, które musisz znać jako partner Shopify.

Warunek Definicja
Podstawowa opłata za platformę

Aktualna metoda pobierania opłat od sklepów Shopify Plus za korzystanie z platformy. Sprzedawcy Plus, którzy są obciążani opłatami za platformę, nie ponoszą opłat za subskrypcję. Opłaty za platformę zastępują opłaty subskrypcyjne dla tych sprzedawców.

Podstawowa opłata za platformę to uzgodniona kwota podstawowa, która jest naliczana co miesiąc. Nie obejmuje dodatkowych zmiennych opłat za platformę, które sprzedawca płaci, gdy sprzedaje więcej.

Sklep Pierwszy sklep otwarty w ramach umowy ze sprzedawcą Shopify Plus. Jest uważany za podstawowy sklep dla organizacji sprzedawcy. Informacje finansowe, takie jak rozliczenia za opłaty platformowe, są dostępne za pośrednictwem sklepu rozliczeniowego.
Commerce Components firmy Shopify Commerce Components firmy Shopify to nowoczesny, modułowy stos produktów do korporacyjnej sprzedaży detalicznej. Sprzedawcy Shopify mogą wybierać składniki platformy Shopify do integracji z własnymi systemami.
Polecenie sklepu w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowa wersja sklepu Shopify, której można użyć do konfigurowania, projektowania lub rozwijania sklepu dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go do klienta pozwala na uzyskanie cyklicznej prowizji.

Uwaga: Jako partner Shopify możesz otrzymać prowizje za opłaty za subskrypcję Shopify Plus tylko dla podstawowego sklepu (w którym rozliczenie jest scentralizowane), ale nie dla klonów tego sklepu.

Całkowicie nowy Polecenie potencjalnego sprzedawcy Plus, który jest nowy w wewnętrznej bazie danych Shopify potencjalnych klientów Shopify.
Automatyczne uaktualnienie do wersji Plus z pomocą partnera Wysyłanie partnerom Shopify zaproszeń do automatycznego uaktualnienia do wersji Plus do potencjalnych sprzedawców za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.
Sklepy ekspansyjne Plus Dodatkowy sklep otwarty w celu uzupełnienia głównego sklepu sprzedawcy Plus. Może mieć na celu sprzedaż w różnych językach lub walutach. Sklepy ekspansyjne Store Plus nie są głównym sklepem rozliczeniowym i nie mają podstawowej opłaty za platformę.
Formularz polecenia potencjalnego klienta Plus Formularz do przesyłania poleceń potencjalnych klientów Shopify Plus do Shopify. Formularz jest dostępny na Pulpicie Partnerów.
Polecenie Plus Sprzedawca, który w opinii partnera nadaje się idealnie do Shopify Plus. Partnerzy mogą przesłać formularz polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus, dla klientów którzy nie są zakwalifikowani lub są na wczesnym etapie, aby zapewnić sobie kredyt za całkowicie nowych klientów i prowizję za kwalifikujących się potencjalnych klientów.
Opłata za przetwarzanie Rozliczenie aplikacji podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 2,9%. Od 1 sierpnia 2021 r. opłaty manipulacyjne i podatki są naliczane w osobnej pozycji. Wszystkie opłaty manipulacyjne są rejestrowane na stronie wypłat.
Zakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus

W ciągu 90 dni od złożenia formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus polecenie może zostać zakwalifikowane i uznane za gotowe do kolejnego etapu procesu sprzedaży Plus.

Zakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus to polecenie, w ramach którego Shopify otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do nawiązania kontaktu przez zespół sprzedaży Shopify. Informacje te zawierają szczegółowe informacje na temat głównych siedzib potencjalnego klienta, przychodów, potwierdzenia budżetu oraz osi czasu.

Prowizja za polecenie lub „prowizja” Prowizja, jaką Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Wszystkie prowizje za polecenia są rejestrowane na fakturze z tytułu prowizji za polecenia.
Szansa sprzedaży Transakcje Shopify w toku. Rekordy szans śledzą szczegóły dotyczące transakcji, w tym zaangażowane konta, etap w lejku sprzedaży i kwotę potencjalnej sprzedaży.
Opłaty Shopify Opłaty prowizyjne, które reprezentują udział Shopify w sprzedaży aplikacji, szablonów lub usług. Na przykład, jeśli sprzedajesz szablon i masz prawo do 70% ceny sprzedaży, Shopify pobiera opłatę w wysokości 30% całkowitej sprzedaży szablonu. Pozostałe 70% otrzymujesz Ty. Wszystkie opłaty za Shopify są rejestrowane na fakturze Shopify z tytułu opłat.
Uaktualnienia sklepu

Uaktualnienia sklepu pojawiają się, gdy obecny sprzedawca Shopify przechodzi na plan sklepu z wyższą opłatą subskrypcyjną. Uaktualnienie może zostać zrealizowane przez partnera, który pierwotnie polecał sprzedawcę, partnera, który wcześniej nie polecał sprzedawcy lub zespół ds. sprzedaży Shopify. Tylko partner, który pierwotnie polecił sprzedawcę w sklepie w fazie rozwoju, otrzyma prowizję na podstawie uaktualnionego planu.

Jeśli Sprzedawca dokonuje uaktualnienia do Shopify Plus, musisz wypełnić formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Plus na Pulpicie Partnerów, aby nadal otrzymywać cykliczną prowizję. Przyznano Ci prowizję tylko za całkowicie nowych potencjalnych klientów Shopify Plus. Musisz zgłosić oryginalnego potencjalnego klienta, a sprzedawca musi nie mieć jeszcze styczności z zespołem Shopify Plus w momencie zgłoszenia.

Niezakwalifikowane polecenie potencjalnego klienta Plus

Po 90 dniach od złożenia formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus, polecenie uzyskuje status niezakwalifikowane, jeśli nie utworzono możliwości sprzedaży w Shopify Plus.

W ciągu 90 dni od przesłania formularza polecenia potencjalnego klienta Shopify Plus zgłoszenie może zostać odrzucone, jeśli nie zostało wystarczająco opracowane, aby można je było przekazać do zespołu sprzedaży. Te polecenia nie kwalifikują się do prowizji.

Przykłady niezakwalifikowanych poleceń potencjalnego klienta:

 • Sprzedawca nie jest jeszcze świadomy kosztów planu Plus.
 • Sprzedawca nie jest jeszcze gotowy do przeniesienia do Plus.
 • Istnieje już otwarta szansa.
 • Sprzedawca nie odpowiedział na wezwanie partnera lub Shopify.
 • Sprzedawca nadaje się lepiej do podstawowego planu Shopify.
 • Sprzedawca zdecydował, że nie chce już korzystać z planu Plus.