Zyski partnera Shopify

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify i programu partnerskiego, do którego dołączysz. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz. Twoje zyski mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od Twojej lokalizacji i obowiązujących przepisów podatkowych.

Poniższe tabele przedstawiają warunki wypłat i warunki zależne od Twoich działań.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach partnerów Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Polecenia sklepu w fazie rozwoju

Partnerzy Shopify

Plan sklepu Zyski Warunki
1.1

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.
1.2

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 10% miesięcznej opłaty za subskrypcję u sprzedawcy.

Możesz zbudować sklep w fazie rozwoju dla sprzedawcy w ramach transakcji Shopify Plus. Zapoznaj się z poleceniami Shopify Plus, aby uzyskać szczegółowe warunki.

1.3

Plan Shopify Starter

Nie kwalifikuje się do udziału w przychodach.

Nie kwalifikujesz się do cyklicznej prowizji za miesięczną opłatę subskrypcyjną sprzedawcy.

Partnerzy Shopify Plus

Plan sklepu Zyski Warunki
1.4

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.
1.5

Shopify Plus

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Możesz zbudować sklep w fazie rozwoju dla sprzedawcy w ramach transakcji Shopify Plus. Zapoznaj się z poleceniami Shopify Plus, aby uzyskać szczegółowe warunki.
1.6

Plan Shopify Starter

Nie kwalifikuje się do udziału w przychodach. Nie kwalifikujesz się do cyklicznej prowizji za miesięczną opłatę subskrypcyjną sprzedawcy.

Polecenia Shopify Plus

Partnerzy Shopify

Plan sklepu Zyski Warunki
1.5

Shopify Plus

Cykliczna prowizja w wysokości 10% miesięcznej opłaty za subskrypcję u sprzedawcy.

Wszyscy potencjalni klienci Shopify Plus muszą zostać zarejestrowani za pomocą wypełnionego i przesłanego formularza do zgłaszania potencjalnych klientów Plus dostępnego na Pulpicie Partnerów.

Przyznano Ci prowizję tylko za całkowicie nowych potencjalnych klientów (potencjalne szanse) Shopify Plus. Musisz zgłosić oryginalnego klienta (potencjalną szansę), a sprzedawca musi nie mieć jeszcze styczności z zespołem Shopify Plus w momencie zgłoszenia.

Wypłaty prowizji są realizowane co miesiąc, o ile sprzedawca pozostaje płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.

Ostateczna decyzja o przyznaniu prowizji za polecenie Shopify Plus należy do firmy Shopify.

Partnerzy afiliacyjni Shopify nie kwalifikują się do tego typu polecenia.

Partnerzy Shopify Plus

Plan sklepu Zyski Warunki
1.6

Shopify Plus

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy.

Wszyscy potencjalni klienci Shopify Plus muszą zostać zarejestrowani za pomocą wypełnionego i przesłanego formularza do zgłaszania potencjalnych klientów Plus dostępnego na Pulpicie Partnerów.

Przyznano Ci prowizję tylko za całkowicie nowych potencjalnych klientów (potencjalne szanse) Shopify Plus. Musisz zgłosić oryginalnego klienta (potencjalną szansę), a sprzedawca musi nie mieć jeszcze styczności z zespołem Shopify Plus w momencie zgłoszenia.

Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.

Ostateczna decyzja o przyznaniu prowizji za polecenie Shopify Plus należy do firmy Shopify.

Aplikacje Shopify

Zyski Warunki
3.1

80% całkowitego przychodu z tytułu jednorazowej ceny sprzedaży lub powtarzających się opłat za subskrypcję i wszystkich zakupów lub uaktualnień aplikacji dokonanych za pośrednictwem Shopify App Store.

Jeśli zarejestrujesz się w celu uzyskania nowego planu przychodów, otrzymasz 100% całkowitego przychodu z tytułu jednorazowej ceny sprzedaży lub cyklicznych opłat za subskrypcję i wszystkich zakupów lub uaktualnień aplikacji dokonanych za pośrednictwem Shopify App Store za pierwsze 1 000 000 USD. Przy przychodach powyżej 1 000 000 USD zarobisz 85% całkowitego przychodu.

Wszystkie aplikacje muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner zarządzający aplikacją jest uprawniony do zysków ze sprzedaży aplikacji.

Jeśli chcesz zapisać się do nowego planu przychodów, musisz zarejestrować się, aby sprzedawać w sklepie App Store i zgłosić wszystkie powiązane konta programistów.

Szablony Shopify

Zyski Warunki
4.1

100% całkowitych przychodów z szablonów sprzedanych w Sklepie z szablonami Shopify za pierwsze 1 000 000 USD. Przy przychodach powyżej 1 000 000 USD otrzymasz 85% całkowitych przychodów.

Wszystkie szablony muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Tylko partner, który zarządza szablonem, kwalifikuje się do uzyskania zysków ze sprzedaży szablonu.

Promocje

Aktywność Lokalizacja partnera Lokalizacja sprzedawcy Zyski Warunki
5.5 Nagroda za polecenie POS Pro Wszystkie

Australia

Belgia

Kanada

Dania

Finlandia

Niemcy

Irlandia

Włochy

Holandia

Nowa Zelandia

Singapur

Hiszpania

UK

USA

Prowizja w wysokości od 500 do 3000 USD za każdego nowego sprzedawcę POS Pro poleconego przez partnera, jeśli potencjalna szansa spełnia warunki opisane w ramach tej aktywności.

Kwota prowizji zależy od liczby subskrypcji POS Pro aktywowanych przez poleconego sprzedawcę. Jedna (1) subskrypcja Pro reprezentuje jedną (1) lokalizację Pro. Kwoty prowizji są następujące:

 • 500 USD, jeśli aktywowano 1 subskrypcję POS Pro
 • 1000 USD, jeśli aktywowano 2 subskrypcje POS Pro
 • 1500 USD, jeśli aktywowane są 3 subskrypcje POS Pro
 • 2000 USD, jeśli aktywowano 4 subskrypcje POS Pro
 • 2500 USD, jeśli aktywowano 5 subskrypcji POS Pro
 • 3000 USD, jeśli aktywowano 6 subskrypcji POS Pro

Shopify zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji w dowolnym momencie.

Prowizja przysługuje Ci za każdego nowego sprzedawcę Shopify POS, którego zgłosisz, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Shopify POS dostępny na Pulpicie Partnerów, jeśli sprzedawca:

 1. Płaci za co najmniej 2 kolejne miesiące POS Pro lub płaci za roczną subskrypcję POS Pro.
 2. Jest nowy(-a) w Shopify POS Pro (nie ma aktywowanych istniejących lokalizacji POS Pro).
 3. Ma dziesięć (10) lub więcej dni transakcji poprzez Shopify POS Pro miesięcznie przez co najmniej dwa miesiące.
 4. Obsługuje lokalizację stacjonarną.
 5. Został(a) wprowadzony(-a) przez Ciebie do Shopify w wyniku aktywnej promocji Shopify POS Pro.
 6. Nie został(a) wprowadzony(-a)y lub polecony(-a) w Shopify przez żadną inną osobę, w tym samą firmę Shopify.
 7. Został(a) aktywowany(-a) do trzydziestu (30) dni przed zgłoszeniem potencjalnego klienta lub zostanie aktywowany w ciągu sześciu (6) miesięcy od zgłoszenia potencjalnej klienta.

Oprócz opisanych powyżej wymogów dotyczących prowizji konieczne może być również spełnienie następujących warunków:

 • Przedstaw sprzedawcę naszemu zespołowi ds. sprzedaży (przy założeniu, że wymagane jest wsparcie sprzedaży),
 • zapewnij usługi związane z przejściem sprzedawcy do Shopify POS Pro i/lub
 • weź udział w innych działaniach wspierających zespoły ds. sprzedaży Shopify i/lub poleconego sprzedawcę rozpoczynającego działalność w Shopify POS Pro.

Jeśli polecisz kwalifikującego się sprzedawcę, który jest nowy w Shopify, oprócz nagrody za polecenie POS Pro masz prawo do otrzymania przysługujących wypłat za polecenie nowego sprzedawcy.

Experts Marketplace

Zyski Warunki
6.1

90% całkowitego dochodu, jaki ekspert uzyskuje z tytułu każdej pracy zleconej za pośrednictwem Experts Marketplace.

Ekspertowi przysługują wszystkie kwoty zebrane od sprzedawców za pośrednictwem Experts Marketplace, pomniejszone o 10% pobrane przez Shopify wraz z należnymi podatkami od opłat.

Podatki od zysków

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat lub płaci podatki od prowizji za polecenia. Te podatki różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działania partnera i informacji podatkowych, które podasz w ustawieniach konta partnera.

Wszystkie podatki naliczane lub zapłacone Ci przez Shopify są rejestrowane na fakturze. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić faktury z tytułu opłat i prowizji, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Podatki naliczane od opłat Shopify

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat prowizyjnych i innych opłat za sprzedaż aplikacji, szablonów lub usług na platformie Shopify. Wszelkie obowiązujące podatki są potrącane z Twojej wypłaty i przedstawione na fakturze z tytułu opłat Shopify.

Podatki od opłat Shopify są naliczane w następujących przypadkach:

Kanada

Jeśli Twoje Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Kanadzie, Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży odpowiedni dla Twojej prowincji lub terytorium.

Stany Zjednoczone

Jeśli Twoje Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Stanach Zjednoczonych, w stanie, który nalicza podatek od sprzedaży od usług świadczonych przez agentów rozliczeniowych, wówczas Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży obowiązujący w Twoim stanie.

Podatki od wypłaconych prowizji za polecenie

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na fakturze od prowizji za polecenie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.

Regulacyjna opłata operacyjna

W niektórych krajach lub regionach produkty i usługi sprzedawane cyfrowo podlegają podatkowi od usług cyfrowych („DST”). Oblicza się go jako procent przychodu brutto ze sprzedaży usługi cyfrowej. Jego wysokość różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym sprzedawca ma siedzibę.

Począwszy od 5 stycznia 2022 roku Shopify będzie naliczać regulacyjną opłatę operacyjną od sprzedaży publicznych aplikacji i szablonów w krajach i regionach, w których będzie ona obowiązywać, aby uwzględnić podatek DST. Poniższe regulacyjne opłaty operacyjne obowiązują, gdy adres firmy sprzedawcy znajduje się w jednym z wymienionych krajów lub regionów:

Stawki DST według kraju lub regionu
Kraj lub region Stawki DST
Wielka Brytania 2%
Włochy 3%
Turcja 5%
Indie 2%
Hiszpania 3%

Regulacyjne opłaty operacyjne obowiązujące w przypadku sprzedaży aplikacji i szablonów możesz wyświetlić na Pulpicie Partnerów lub w pliku CSV z wypłatami dla partnera. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlać wypłaty lub eksportować je do pliku CSV, zapoznaj się z tematem Śledzenie zysków partnera.

Słownik

Warunek Definicja
Aktywny partner Shopify

Jako partner Shopify możesz otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za polecenia i przejścia na wyższy poziom Plus. Aby nadal otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za poprzednie polecenia i przejścia na wyższy poziom, musisz wykonać jedno z następujących działań partnera co najmniej raz na 12 miesięcy:

 • Polecenie sklepu w fazie rozwoju (liczy się, jeśli sprzedawca zapłaci opłatę subskrypcyjną za pierwszy miesiąc)
 • Polecenie nowego lub istniejącego sprzedawcy do Shopify Plus

Jeśli nie ukończysz żadnego z tych działań do końca 12-miesięcznego okresu (od daty przejścia sprzedawcy na odpowiedni plan), wszystkie cykliczne wypłaty prowizji zostaną zresetowane do zera. Musisz wykonać jedno z wyżej wymienionych działań w każdym kolejnym 12-miesięcznym okresie, aby zachować prawo do cyklicznych wypłat prowizji. Datę, do której należy wykonać kolejną czynność, możesz wyświetlić na stronie Polecenia na Pulpicie Partnerów. Ten wymóg dotyczący wykazywania bieżących działań ma zastosowanie od dnia 1 października 2017 r.

Wymóg działania partnera nie ma zastosowania do innych stałych zysków, takich jak zyski ze sprzedaży aplikacji lub sprzedaży szablonów.

Polecenie sklepu w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowa wersja sklepu Shopify, której można użyć do konfigurowania, projektowania lub rozwijania sklepu dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go do klienta pozwala na uzyskanie cyklicznej prowizji.

Uwaga: Jako partner Shopify możesz otrzymać prowizje za opłaty za subskrypcję Shopify Plus tylko dla podstawowego sklepu (w którym rozliczenie jest scentralizowane), ale nie dla klonów tego sklepu.

Opłata za przetwarzanie Rozliczenie aplikacji podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 2,9%. Od 1 sierpnia 2021 r. opłaty manipulacyjne i podatki są naliczane w osobnej pozycji. Wszystkie opłaty manipulacyjne są rejestrowane na stronie wypłat.
Prowizja za polecenie Prowizja, jaką Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia afiliacyjne, polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Wszystkie prowizje za polecenia są rejestrowane na fakturze z tytułu prowizji za polecenia.
Opłaty Shopify Opłaty prowizyjne, które reprezentują udział Shopify w sprzedaży aplikacji, szablonów lub usług. Na przykład, jeśli sprzedajesz szablon i masz prawo do 70% ceny sprzedaży, Shopify pobiera opłatę w wysokości 30% całkowitej sprzedaży szablonu. Pozostałe 70% otrzymujesz Ty. Wszystkie opłaty za Shopify są rejestrowane na fakturze Shopify z tytułu opłat.
Uaktualnienia sklepu

Uaktualnienia sklepu pojawiają się, gdy obecny sprzedawca Shopify przechodzi na plan sklepu z wyższą opłatą subskrypcyjną. Uaktualnienie może zostać zrealizowane przez partnera, który pierwotnie polecał sprzedawcę, partnera, który wcześniej nie polecał sprzedawcy lub zespół ds. sprzedaży Shopify. Tylko partner, który pierwotnie polecił sprzedawcę w sklepie w fazie rozwoju, otrzyma prowizję na podstawie uaktualnionego planu.

Jeśli Sprzedawca dokonuje uaktualnienia do Shopify Plus, musisz wypełnić formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Plus na Pulpicie Partnerów, aby nadal otrzymywać cykliczną prowizję. Przyznano Ci prowizję tylko za całkowicie nowych potencjalnych klientów Shopify Plus. Musisz zgłosić oryginalnego potencjalnego klienta, a sprzedawca musi nie mieć jeszcze styczności z zespołem Shopify Plus w momencie zgłoszenia.