Otrzymywanie płatności

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify i programu partnerskiego, do którego dołączysz. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz.

Shopify może naliczać podatki od swoich opłat lub w niektórych przypadkach płacić podatki od prowizji za polecenie. Podatki te różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działalności prowadzonej przez partnera oraz informacji podatkowych podanych przez Ciebie w ustawieniach konta partnera. Możesz być odpowiedzialny(-a) za przekazanie tych podatków odpowiednim urzędom państwowym. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Zyski partnera Shopify.

Jak obliczane są zyski

Twoja prowizja za polecenie jest obliczana na podstawie opłaty za subskrypcję zapłaconej firmie Shopify przez sprzedawcę, nie wliczając rabatów ani uznań. Twój przychód z aplikacji i szablonu obliczany jest na podstawie zakupu aplikacji lub szablonu u Shopify dokonanego przez sprzedawcę. Przed obliczeniem Twoich zysków sprzedawca musi zapłacić Shopify za powiązaną opłatę za subskrypcję, zakup aplikacji lub zakup szablonu.

Poniżej wymieniono czynniki, które mogą mieć wpływ na Twoje zyski:

 • Jeśli płatności rozliczeniowe sprzedawcy nie zostaną zrealizowane, Twoje zyski z opłaty za subskrypcję, zakupu aplikacji lub zakupu szablonu zostaną wypłacone dopiero po ponownej próbie płatności i pomyślnym jej przetworzeniu.

 • Jeśli konto sprzedawcy zostało zablokowane z powodu braku płatności, Twoje zyski z ich opłaty za subskrypcję, zakupu aplikacji lub zakupu szablonu zostaną wypłacone dopiero po odblokowaniu konta sprzedawcy i pomyślnym przetworzeniu płatności.

 • Jeśli sprzedawca otrzyma darmową wersję próbną w ramach procesu polecenia afiliacyjnego, Twoja prowizja za polecenie zostanie wypłacona dopiero wtedy, gdy sprzedawca zapłaci pierwszą opłatę za subskrypcję.

Sklepy bez powiązanej opłaty za subskrypcję, takie jak sklepy ekspansyjne Plus, nie przyczyniają się do Twoich zysków z poleceń.

Aby uzyskać informacje na temat zarabiania w Programie Partnerskim Shopify, zapoznaj się z tematem Zyski partnera Shopify.

Wymóg działania dotyczący wypłat

Jako partner Shopify możesz otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za polecenia i przejścia na wyższy poziom Shopify Plus. Te płatności są powtarzane co miesiąc, pod warunkiem, że jesteś aktywnym partnerem Shopify. Aby nadal otrzymywać cykliczne płatności z tytułu prowizji za poprzednie polecenia i przejścia na wyższy poziom, musisz wykonać jedno z następujących działań partnera co najmniej raz na 12 miesięcy:

 • Polecenie sklepu w fazie rozwoju
 • Polecenie afiliacyjne
 • Polecenie nowego lub istniejącego sprzedawcy do Shopify Plus

Wymóg działania partnera nie ma zastosowania do innych stałych zysków, takich jak zyski ze sprzedaży aplikacji lub sprzedaży szablonów.

Szczegółowe warunki znajdują się w sekcji Zyski partnera Shopify.

Możesz wyświetlić datę, do której musisz wykonać kolejne działanie partnera na stronie Polecenia. Te informacje pojawiają się tylko wtedy, jeśli jesteś aktywnym partnerem Shopify.

Kroki:

 • Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 • W sekcji wymóg działania dla wypłat wyświetl datę.

Sposób dokonywania płatności

Aby otrzymać wypłatę z Shopify, potrzebujesz minimalnego salda w wysokości 25 USD. Zyski są kumulowane i wypłacane zgodnie z następującym harmonogramem:

 • W przypadku wszystkich zysków naliczonych między 1 a 15 dniem miesiąca płatność nastąpi 5 dni roboczych po piętnastym dniu miesiąca.
 • W przypadku wszystkich zysków naliczonych między 16 a ostatnim dniem miesiąca płatność nastąpi 5 dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca.

Zyski ze sprzedaży i działań w zakresie poleceń są obliczane oddzielnie. Oznacza to, że jeśli osiągniesz próg zysków z poleceń, ale nie ze sprzedaży, wówczas zyski z poleceń zostaną wypłacone, a zyski ze sprzedaży będą naliczane do momentu osiągnięcia progu zysków.

Nie ma górnego limitu całkowitej kwoty gromadzonych zysków ani liczby klientów.

Śledzenie zysków

Na stronie Wypłaty na Pulpicie Partnerów możesz śledzić różne źródła zysków, które otrzymujesz jako partner Shopify. Twoje płatności z Shopify są przekazywane do Ciebie w formie regularnych wypłat, które pojawiają się jako rekordy w tabeli Wypłaty.

Wypłaty są podzielone według typu działania. Wypłaty ze Sprzedaży zawierają szczegóły wypłat ze sprzedaży aplikacji, sprzedaży szablonów i sprzedaży usług. Wypłaty z poleceń zawierają szczegóły wypłat z poleceń sklepu w fazie rozwoju, poleceń Shopify Plus i poleceń afiliacyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmuje wypłata, kliknij jej zakres dat.

Sprawdź wypłatę

Gdy przeglądasz wypłatę, możesz znaleźć szczegółowe informacje o źródłach przychodów, które obejmuje każda wypłata.

Pojedyncze pozycje wypłaty reprezentują kwoty płatne po odliczeniu opłat Shopify i innych obowiązujących opłat. Przetworzone wypłaty obejmują oddzielne pozycje dla podatków od opłat Shopify, opłat manipulacyjnych i podatków od prowizji za polecenia.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. Kliknij zakres dat w tabeli.
 3. Jeśli chcesz wyświetlić wypłaty dla jednego typu działania, kliknij kartę dla typu działania. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko informacje o wypłatach dla sprzedaży aplikacji, kliknij kartę aplikacje.

Eksportuj wypłaty

Możesz wyeksportować rekord swoich wypłat w pliku CSV.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. Jeśli chcesz wyeksportować rekord wszystkich otrzymanych wypłat, kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.
 3. Jeśli chcesz wyeksportować rekord pozycji pojedynczych, które są uwzględnione w konkretnej wypłacie, kliknij zakres dat dla wybranej wypłaty, a następnie kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.

Faktury z tytułu opłaty i prowizji

Na Pulpicie Partnerów możesz pobierać faktury z tytułu opłat oraz prowizji ujętych w określonej wypłacie. Istnieją dwa typy faktur:

 • Faktura z tytułu opłat Shopify
 • Faktura z tytułu prowizji za polecenie

Faktury z tytułu opłaty i prowizji są generowane podczas przetwarzana wypłaty. Nie możesz wyświetlać faktur dla oczekujących transakcji.

Faktura z tytułu opłat Shopify

Faktura z tytułu opłat Shopify jest zapisem opłat prowizyjnych i opłat manipulacyjnych naliczanych przez Shopify za działania, takie jak sprzedaż aplikacji, sprzedaż szablonów i sprzedaż usług. Te faktury są kierowane do Ciebie z Shopify. Jeśli opłaty Shopify podlegają podatkom, każdy obowiązujący podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie opłat Shopify, które zostały naliczone i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie obowiązujące podatki.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij opcję Pobierz fakturę z tytułu opłat Shopify.

Faktura z tytułu prowizji za polecenie

Faktura z tytułu prowizji za polecenie jest zapisem prowizji wypłacanych Ci przez Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia afiliacyjne, polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Te faktury są adresowane w Twoim imieniu do Shopify. Jeśli Twoje prowizje od poleceń podlegają podatkom, każdy odpowiedni podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie prowizji za polecenia, które otrzymujesz i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie obowiązujące podatki.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij Pobierz fakturę z tytułu prowizji za polecenie.

Spory dotyczące płatności

Jeśli uważasz, że kwota uzyskanego przychodu jest za wysoka lub za niska, skontaktuj się z pomocą techniczną dla partnerów i podaj szczegółowe informacje na temat problemu. Przeanalizujemy Twoją wiadomość i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem.