Otrzymywanie płatności

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify i programu partnerskiego, do którego dołączysz. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz.

Shopify może naliczać podatki od swoich opłat lub w niektórych przypadkach płacić podatki od prowizji za polecenie. Podatki te różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działalności prowadzonej przez partnera oraz informacji podatkowych podanych przez Ciebie w ustawieniach konta partnera. Możesz być odpowiedzialny(-a) za przekazanie tych podatków odpowiednim urzędom państwowym. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Zyski partnera Shopify.

Sposób dokonywania płatności

Aby otrzymać wypłatę z Shopify, potrzebujesz minimalnego salda w wysokości 25 USD. Zyski są kumulowane i wypłacane zgodnie z następującym harmonogramem:

 • W przypadku wszystkich zysków naliczonych między 1 a 15 dniem miesiąca płatność nastąpi 5 dni roboczych po piętnastym dniu miesiąca.
 • W przypadku wszystkich zysków naliczonych między 16 a ostatnim dniem miesiąca płatność nastąpi 5 dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca.

Shopify zmienia sposób przetwarzania transakcji od 1 czerwca 2020 roku. Zyski ze sprzedaży i działań w zakresie poleceń będą obliczane oddzielnie. Oznacza to, że jeśli osiągniesz próg zysków z poleceń, ale nie ze sprzedaży, wówczas zyski z poleceń zostaną wypłacone, a zyski ze sprzedaży będą naliczane do momentu osiągnięcia progu zysków. Otrzymasz powiadomienie na pulpicie Partner Dashboard na początku pierwszego okresu wypłaty.

Nie ma górnego limitu całkowitej kwoty gromadzonych zysków ani liczby klientów.

Śledzenie zysków

Na stronie Wypłaty na pulpicie Partner Dashboard możesz śledzić różne źródła zysków, które otrzymujesz jako partner Shopify. Twoje płatności z Shopify są przekazywane do Ciebie w formie regularnych wypłat, które pojawiają się jako rekordy w tabeli Historia wypłat.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmuje wypłata, kliknij jej zakres dat.

Sprawdź wypłatę

Gdy przeglądasz wypłatę, możesz znaleźć szczegółowe informacje o źródłach przychodów, które obejmuje każda wypłata.

Kroki:

 1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Wypłaty.
 2. Kliknij zakres dat w tabeli.
 3. Jeśli chcesz wyświetlić wypłaty dla jednego typu działania, kliknij kartę dla typu działania. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko informacje o wypłatach dla sprzedaży aplikacji, kliknij kartę aplikacje.

Eksportuj wypłaty

Możesz wyeksportować rekord swoich wypłat w pliku CSV.

Kroki:

 1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Wypłaty.
 2. Jeśli chcesz wyeksportować rekord wszystkich otrzymanych wypłat, kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.
 3. Jeśli chcesz wyeksportować rekord pozycji pojedynczych, które są uwzględnione w konkretnej wypłacie, kliknij zakres dat dla wybranej wypłaty, a następnie kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.

Faktury z tytułu opłaty i prowizji

Na pulpicie Partner Dashboard możesz pobierać faktury z tytułu opłat oraz prowizji ujętych w określonej wypłacie. Istnieją dwa typy faktur:

 • Faktura z tytułu opłat Shopify
 • Faktura z tytułu prowizji za polecenie

Faktury z tytułu opłaty i prowizji są generowane podczas przetwarzana wypłaty. Nie możesz wyświetlać faktur dla oczekujących transakcji.

Faktura z tytułu opłat Shopify

Faktura z tytułu opłat Shopify jest zapisem opłat prowizyjnych naliczanych przez Shopify za działania, takie jak sprzedaż aplikacji, sprzedaż szablonów i sprzedaż usług. Te faktury są kierowane do Ciebie z Shopify. Jeśli opłaty Shopify podlegają podatkom, każdy obowiązujący podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie opłat Shopify, które zostały naliczone i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie obowiązujące podatki.

Kroki:

 1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij opcję Pobierz fakturę z tytułu opłat Shopify.

Faktura z tytułu prowizji za polecenie

Faktura z tytułu prowizji za polecenie jest zapisem prowizji wypłacanych Ci przez Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia afiliacyjne, polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Te faktury są adresowane w Twoim imieniu do Shopify. Jeśli Twoje prowizje od poleceń podlegają podatkom, każdy odpowiedni podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie prowizji za polecenia, które otrzymujesz i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie obowiązujące podatki.

Kroki:

 1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij Pobierz fakturę z tytułu prowizji za polecenie.

Spory dotyczące płatności

Jeśli uważasz, że kwota uzyskanego przychodu jest za wysoka lub za niska, skontaktuj się z Pomocą techniczną dla partnerów Shopify i podaj szczegółowe informacje na temat problemu. Przeanalizujemy Twoją wiadomość i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem.