Få betaling

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Dine indtægter kan også variere afhængigt af dit land eller område samt landet eller området for de shopejere, du samarbejder med.

I visse tilfælde kan Shopify opkræve skatter fra dig på sine gebyrer eller udbetale skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer afhængigt af dit land eller område, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto. Du kan være ansvarlig for at overføre betaling for disse skatter til de relevante offentlige myndigheder. Få mere at vide om indtægter som Shopify-partner.

Sådan beregnes dine indtjeninger

Din henvisningskommission beregnes ud fra det abonnementsgebyr, som shopejeren betaler til Shopify, uden eventuelle rabatter og kreditter. Dine app- og temaindtjeninger beregnes på de app- og temakøb, som shopejeren foretager hos Shopify. Shopejeren skal betale Shopify for det relaterede abonnementsgebyr samt de relaterede app- og temakøb, før dine indtjeninger beregnes.

Herunder er nævnt nogle faktorer, som kan påvirke dine indtjeninger:

 • Hvis en shopejers betaling af en faktura mislykkes, udbetales dine indtjeninger for vedkommendes abonnementsgebyr, appkøb og temakøb først, når betalingen er forsøgt igen og gennemført.

 • Hvis en shopejers konto indefryses på grund af en manglende betaling, udbetales dine indtjeninger for vedkommendes abonnementsgebyr, appkøb og temakøb først, når shopejerens konto åbnes igen og betalingen gennemføres.

 • Butikker uden et tilknyttet abonnementsgebyr, som f.eks. Plus-udvidelsesbutikker, bidrager ikke til dine indtjeninger fra henvisninger.

 • Indtægter for butikker med et Shopify Plus-abonnement beregnes ud fra et månedligt basisgebyr og omfatter ikke yderligere variable gebyrer.

Få mere at vide om, hvordan du kan tjene penge i Shopify-partnerprogrammet, under Indtægter som Shopify-partner.

Udbetalingsgrænse og -plan

Alt, hvad du skal bruge for at modtage udbetalinger fra Shopify, er en indtægt på mindst 25 USD. Indtægter akkumuleres og udbetales i henhold til følgende skema:

 • Første optjening for hver ny henvisning: Der gælder en 30-dages pause, når shopejeren har betalt sin første faktura. Dette sker for at sikre, at betalingen går igennem, inden indtjeningerne påløber.
 • Alle indtægter, der er optjent fra og med den 1. og til og med den 10. i måneden, udbetales fem arbejdsdage efter den 15. i måneden.
 • Alle indtægter, der er optjent fra og med den 10. og til og med den femte sidste dag i måneden, udbetales fem arbejdsdage efter den sidste dag i måneden.
 • Alle indtægter, der er optjent de fem sidste dage i måneden, udbetales fem arbejdsdage efter den 15. i den efterfølgende måned.

Indtægter fra salg og henvisningsaktiviteter beregnes separat. Dette betyder, at hvis du opfylder grænsen for indtægter fra henvisninger, men ikke fra salg, udbetales indtægterne fra henvisningerne, mens indtægterne fra salg indsamles,indtil du opfylder indtægtsgrænsen.

Der er ingen øvre grænse for de samlede indtægter, du indsamler, eller antallet af kunder, du indsamler fra.

Administration af din udbetalingsmetode

Shopify tilbyder flere forskellige måder at modtage udbetalinger på, f.eks. PayPal, bankkonto og bankoverførsel. Adgang til specifikke udbetalingsmetoder afhænger af dit land eller område samt den valuta, du vil have udbetalingen omregnet til. I Canada vil du f.eks. muligvis have adgang til udbetalingsmetoderne PayPal og bankkonto, hvis den endelige udbetaling sker i CAD.

Før du kan tilføje en udbetalingsmetode, skal du oprette en Hyperwallet-konto i Partnerkontrolpanel. Når du opretter en Hyperwallet-konto, accepterer du servicevilkår og politik om beskyttelse af persondata for Hyperwallet. Al kommunikation om udbetalingsmetoder, der bruger Hyperwallet, kommer fra Shopify via mail eller via Partnerkontrolpanel. Alle ændringer af din Hyperwallet-konto eller dine udbetalingsmetoder skal foretages via Partnerkontrolpanel.

Gebyrer

Shopify-udbetalinger udstedes altid i USD, men nye udbetalingsmetoder giver dig mulighed for at modtage din endelige udbetaling i en anden valuta, herunder i de fleste tilfælde din lokale valuta. Du er ansvarlig for at betale eventuelle vekselgebyrer.

Modtagelse af udbetalinger i USD

Hvis du modtager dine udbetalinger via PayPal, bankkonto eller bankoverførsel i USD og derefter omregner dem til en anden valuta, når udbetalingen når din PayPal-konto eller dit pengeinstitut, vil udbetalingen blive underlagt de vekselkurser og vekselgebyrer, som er fastlagt af PayPal eller dit pengeinstitut.

Modtagelse af udbetalinger i andre valutaer end USD

Hvis du vælger at modtage din endelige udbetaling til PayPal, bankkonto eller bankoverførsel i en anden valuta end USD, vil omregningen blive foretaget af Hyperwallet, før udbetalingen når din PayPal-konto eller dit pengeinstitut. Udbetalingen vil være underlagt Hyperwallets grundlæggende vekselkurs og vekselgebyrer:

 • Den grundlæggende vekselkurs er baseret på kurserne på engrosmarkedet for valutaer på dagen for omregningen eller dagen før. Vekselkursen kan også være angivet til den relevante myndighedsbestemte kurs, såfremt dette er et lovkrav.

 • Vekselgebyret (svarende til 0,50 % af udbetalingsbeløbet) anvendes og fratrækkes af Hyperwallet. Shopify har sikret dette foretrukne vekselgebyr i samarbejde med Hyperwallet for at komme Shopify-partnere til gode.

Bekræftelse af identitet

I nogle lande eller områder skal du muligvis bekræfte din identitet for at kunne modtage udbetalinger.

Hvis du opererer som en virksomhed (f.eks. et anpartsselskab, et partnerskab eller en koncern), skal du muligvis angive oplysninger i forbindelse med bekræftelse af din identitet, før du kan modtage din første udbetaling. Hvis du opererer som en enkeltperson (f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller et enkeltmandsselskab med begrænset ansvar), skal du muligvis angive oplysninger i forbindelse med bekræftelse af din identitet, når din indtjening når en bestemt grænse. Shopify giver besked via mail, hvis du skal bekræfte din identitet, og beder dig om at angive de nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation i partnerkontrolpanelet.

Kontrol af overholdelse

I nogle lande eller områder, og for nogle valutaer, kan Hyperwallet og din bank eller dit pengeinstitut kræve flere oplysninger for at behandle en udbetaling. Grænserne og krav til kontrol af overholdelse varierer afhængigt af det land eller område, du opererer i. Shopify giver dig besked via mail, hvis en udbetaling sættes på pause, fordi der kræves flere oplysninger.

Udbetaling er er sat på pause eller mislykkedes

Hyperwallet sætter en udbetaling på pause (eller angiver, at udbetalingen er mislykkedes), hvis detaljerne om udbetalingsmetoden er forkerte. Du modtager en mail fra Shopify, hvor du bliver bedt om at ændre din udbetalingsmetode eller kontakte Shopify Support.

Hyperwallet sætter også udbetalinger på pause (eller angiver, at udbetalingen er mislykkedes), hvis udbetalingsbeløbet overstiger transaktionsgrænsen for denne udbetalingsmetode.

Udbetalinger har som regel følgende transaktionsgrænser:

 • PayPal – op til 100.000 USD
 • Bankkonto – op til 500.000 USD
 • Bankoverførsel – op til 5.000.000 USD

Bemærk: Nogle transaktionsgrænser kan være lavere afhængigt af dit land eller område samt den valuta, du vil omregne udbetalingen til. Få mere at vide om transaktionsgrænserne for specifikke tilfælde ved at kontakte Partnersupport.

Hvis din udbetalingsmetode overstiger de generelle grænser, der er angivet ovenfor, eller de grænser, der er specifikke for dit land eller område og din valuta, vil du modtage en mail fra Shopify, der beder dig om at ændre din udbetalingsmetode.

Du kan prøve at behandle en mislykket udbetaling igen via partnerkontrolpanelet.

Opret en Hyperwallet-konto

Hvis du opretter en Hyperwallet-konto, får du adgang til alle de udbetalingsmetoder, der er tilgængelige i dit land eller område og for din valuta. Hvis dit firma er en virksomhed (f.eks. et anpartsselskab, partnerskab eller en koncern), skal du muligvis angive virksomhedsspecifikke oplysninger for at kunne fuldføre oprettelsen af din konto.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Administrer udbetalingsmetode i afsnittet Udbetalinger.
 3. Udfyld felter i afsnittet Hyperwallet-konto, og læs servicevilkårene for Hyperwallet.
 4. Klik på Send.

Du modtager en mail fra Shopify med en bekræftelse af, at kontoen er oprettet.

Foretag ændringer på din Hyperwallet-konto

Du kan foretage ændringer i dine Hyperwallet-kontooplysninger i Partnerkontrolpanel. Hvis du foretager ændringer på din Hyperwallet-konto, skal du tilføje en udbetalingsmetode igen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Administrer udbetalingsmetode i afsnittet Udbetalinger.
 3. I afsnittet Hyperwallet-konto skal du foretage ændringer i felterne og læse servicevilkårene og politikken for beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende Hyperwallet.
 4. Klik på Send.

Du modtager en mail fra Shopify, der bekræfter ændringerne på din Hyperwallet-konto. Du skal tilføje en udbetalingsmetode, fordi ændringerne nulstiller din konto.

Se din aktuelle udbetalingsmetode

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
 2. Du kan se oplysningerne om din aktuelle udbetalingsmetode under Udbetalingsmetode i afsnittet Udbetalinger.

Du kan også klikke på Administrer udbetalingsmetoder for at se din aktuelle udbetalingsmetode og de øvrige udbetalingsmetoder, der er tilgængelige for dit land eller område.

Se de tilgængelige udbetalingsmetoder efter område og valuta.

De tilgængelige udbetalingsmetoder er forskellige, afhængigt af det land eller område samt den valuta, du vælger.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Administrer udbetalingsmetode i afsnittet Udbetalinger.
 3. Vælg først dit land/område og derefter din valuta under Tilføj overførselsmetode i afsnittet Oplysninger om udbetalingsmetode.

Du kan se de tilgængelige overførselsmetoder for dit land eller dit område og din valuta.

Tilføj en udbetalingsmetode

Du kan kun have én udbetalingsmetode. Hvis du vil foretage ændringer i den aktuelle udbetalingsmetode, skal du tilføje en ny udbetalingsmetode, der erstatter den gamle.

Betingelser

 • Du har oprettet en Hyperwallet-konto.
 • Du har dine bank- og kontooplysninger parat, hvis det er relevant

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Administrer udbetalingsmetode i afsnittet Udbetalinger.
 3. Vælg først land/område for din PayPal-konto eller bankkonto og derefter din valuta under Tilføj overførselsmetode i afsnittet Oplysninger om udbetalingsmetode. Du kan se de tilgængelige overførselsmetoder for dit land eller område og din valuta.
 4. Klik på den overførselsmetode, du vil tilføje.
 5. Udfyld felterne, og klik på Send.

Oplysningerne om den nye udbetalingsmetode findes nu under Aktuel udbetalingsmetode, og du vil modtage din næste udbetaling via denne metode. Du modtager også en mail fra Shopify, der bekræfter den nye udbetalingsmetode.

Sporing af dine indtægter

Du kan følge dine forskellige indtægtskilder som Shopify-partner på siden Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel. Du modtager regelmæssige betalinger fra Shopify, og disse vises som poster i tabellen Udbetalinger.

Udbetalinger er opdelt efter aktivitetstype. Udbetalinger af typen Salg indeholder udbetalingsoplysninger for salg af apps, salg af temaer og salg af tjenester. Dine udbetalinger af typen Henvisninger indeholder udbetalingsoplysninger for henvisninger fra udviklingsbutikker og Shopify Plus-henvisninger.

Klik på datointervallet for en udbetaling, hvis du vil vide, hvad den omfatter.

Gennemgå en udbetaling

Du kan finde detaljerede oplysninger om indtægtskilderne, som er inkluderet i hver enkel udbetaling.

Varelinjerne i din udbetaling gengiver de beløb, der udbetales til dig, når Shopify-gebyrerne og andre relevante gebyrer er betalt. Behandlede udbetalinger indeholder separate varelinjer for skatter og gebyrer. Få mere at vide om relevante skatter og gebyrer under Indtægter som Shopify-partner.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datointerval i tabellen.
 3. Hvis du vil se udbetalinger for en enkelt type aktivitet, skal du klikke på fanen for denne aktivitet. Hvis du f.eks. kun vil se udbetalingsoplysninger for appsalg, skal du klikke på fanen Apps.

Prøv en mislykket udbetaling igen

Hvis en udbetaling mislykkes, skal du bekræfte, at dine betalingsoplysninger er korrekte, og at udbetalingsbeløbet ikke overstiger transaktionsgrænserne. Få mere at vide om udbetalinger, der mislykkes eller er sat på pause.

Når du har bekræftet dine betalingsoplysninger og transaktionsgrænser, kan du prøve at behandle den mislykkede udbetaling igen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Gå til den mislykkede udbetaling.
 3. Klik på Prøv igen. Labelen Mislykket ændres til Afventer.
 4. Hvis en udbetaling fortsat mislykkes, skal du tage kontakt til PayPal eller dit pengeinstitut, inden du kontakter Partnersupport.

Eksportér dine udbetalinger

Du kan eksportere en post med dine udbetalinger i en CSV-fil.

Bemærk: Kolonnerne og værdierne i de eksporterede udbetalingsposter kan ændre sig. Ændringer af vores faktureringsmodel kan f.eks. påvirke navnene på eksisterende debiteringstyper. Hvis en ny funktion påvirker eksporterede udbetalingsposter, vil dette blive meddelt i vores Ændringslog for udviklere.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Eksportér udbetalinger som CSV-fil, hvis du vil eksportere en post med alle udbetalinger, du har modtaget.
 3. Klik på datointervallet for den ønskede udbetaling, og klik derefter på Eksportér udbetalinger som CSV-fil, hvis du vil eksportere en post med varelinjerne, der er inkluderet i en bestemt udbetaling.

Fakturaer med gebyrer og kommission

Du kan downloade fakturaer i dit partnerkontrolpanel, som indeholder de opkrævede gebyrer eller betalte kommissioner i en bestemt udbetaling. Der er to slags fakturaer:

Der genereres fakturaer med gebyrer og kommissioner, når der behandles en udbetaling. Du kan ikke se fakturaer med afventende transaktioner.

Faktura med Shopify-gebyrer

Fakturaen Shopify-gebyrer er en registrering af de kommissionsgebyrer og administrationsgebyrer, som Shopify har opkrævet fra dig i forbindelse med aktiviteter såsom salg af apps, temaer og tjenester. Disse fakturaer er adresseret til dig fra Shopify. Hvis dine Shopify-gebyrer er underlagt skatter, angives hver enkelt skat som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne faktura er at angive de Shopify-gebyrer, som du er blevet opkrævet samt beregningen af eventuelle skatter.

Du kan downloade fakturaen med dine Shopify-gebyrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datainterval i tabellen Udbetalinger.
 3. Klik på Download faktura med Shopify-gebyrer.

Faktura med henvisningskommission

Fakturaen med henvisningskommission er en registrering af den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Disse fakturaer er adresseret til dig fra Shopify. Hvis dine henvisningskommissioner er underlagt skatter, angives hver enkelt skat som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne faktura er at angive de henvisningskommissioner, som du blev betalt samt beregningen af eventuelle skatter.

Du kan downloade fakturaen med dine Shopify-gebyrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datainterval i tabellen Udbetalinger.
 3. Klik på Download fakturaen med henvisningskommission.

Tvister om betaling

Kontakt Partnersupporten med relevante oplysninger, hvis du mener, at den indtægt, du har modtaget, er forkert.