Få betaling

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med.

I visse tilfælde kan Shopify opkræve skatter fra dig på sine gebyrer eller udbetale skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto. Du kan være ansvarlig for at overføre betaling for disse skatter til de relevante offentlige myndigheder. Få mere at vide under Indtægter som Shopify-partner.

Sådan beregnes dine indtjeninger

Din henvisningskommission beregnes ud fra det abonnementsgebyr, som shopejeren betaler til Shopify, uden eventuelle rabatter og kreditter. Dine app- og temaindtjeninger beregnes på de app- og temakøb, som shopejeren foretager hos Shopify. Shopejeren skal betale Shopify for det relaterede abonnementsgebyr samt de relaterede app- og temakøb, før dine indtjeninger beregnes.

Herunder er nævnt nogle faktorer, som kan påvirke dine indtjeninger:

 • Hvis en shopejers betaling af en faktura mislykkes, udbetales dine indtjeninger for vedkommendes abonnementsgebyr, appkøb og temakøb først, når betalingen er forsøgt igen og gennemført.

 • Hvis en shopejers konto indefryses på grund af en manglende betaling, udbetales dine indtjeninger for vedkommendes abonnementsgebyr, appkøb og temakøb først, når shopejerens konto åbnes igen og betalingen gennemføres.

 • Hvis en shopejer modtager en gratis prøveperiode som en del af processen for affiliate-henvisninger, udbetales din henvisningskommission først, når vedkommende betaler sit første abonnementsgebyr.

Butikker uden et tilknyttet abonnementsgebyr, som f.eks. Plus-udvidelsesbutikker, bidrager ikke til dine indtjeninger fra henvisninger.

Få mere at vide om, hvordan du kan tjene penge via Shopify-partnerprogrammet under Indtægter som Shopify-partner.

Krav om aktivitet for udbetalinger

Som Shopify-partner kan du optjene løbende betalinger af kommission for henvisninger og Shopify Plus-opgraderinger. Disse betalinger sker hver måned, så længe du forbliver en aktiv Shopify-partner. Hvis du vil fortsætte med at modtage løbende betalinger af kommission for henvisninger fra dine tidligere udviklingsbutikker og opgraderinger, skal du udføre en af følgende partneraktiviteter mindst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning fra udviklingsbutik
 • Affiliate-henvisning
 • Henvisning af en ny shopejer eller en eksisterende shopejer til Shopify Plus

Kravet om partneraktivitet gælder ikke for løbende indtjening, som f.eks. indtjening fra salg af apps eller temaer.

Se Indtægter som Shopify-partner for at få vist detaljerede vilkår.

Du kan se den dato, som du skal gennemføre en anden partneraktivitet inden, på siden Henvisninger. Disse oplysninger vises kun, hvis du er en aktiv Shopify-partner.

Fremgangsmåde:

 • Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 • I afsnittet aktivitetskrav for udbetalinger kan du se datoen.

Bemærk: Kravet om Shopify-partneraktivitet blev sat på pause mellem den 26. marts 2020 og den 4. august 2020. Eventuelle , som du har gennemført under denne pause, tæller stadig med. Hvis du har gennemført en partneraktivitet, mens kravet om partneraktivitet var sat på pause, har du 12 måneder fra den dato, hvor kravet genoptages, til at gennemføre endnu en partneraktivitet.

Hvis du ikke har gennemført en partneraktivitet, mens kravet om partneraktivitet var sat på pause, starter du med det samme tidsrum til at gennemføre en partneraktivitet, som du havde før pausen. Hvis du f.eks. havde syv måneder tilbage til at gennemføre en partneraktivitet, da pausen begyndte, vil du stadig have syv måneder fra den dato, hvor kravet om partneraktivitet genoptages, til at gennemføre en partneraktivitet.

Sådan foregår betalinger

Alt, hvad du skal bruge for at modtage udbetalinger fra Shopify, er en indtægt på mindst 25 USD. Indtægter akkumuleres og udbetales i henhold til følgende skema:

 • Alle indtægter, der er optjent fra og med den 1. og til og med den 15. i måneden, udbetales fem arbejdsdage efter den 15. i måneden.
 • Alle indtægter, der er optjent fra og med den 16. og til og med den sidste dag i måneden, udbetales fem arbejdsdage efter den sidste dag i måneden.

Indtægter fra salg og henvisningsaktiviteter beregnes separat. Dette betyder, at hvis du opfylder grænsen for indtægter fra henvisninger, men ikke fra salg, udbetales indtægterne fra henvisningerne, mens indtægterne fra salg indsamles,indtil du opfylder indtægtsgrænsen.

Der er ingen øvre grænse for de samlede indtægter, du indsamler, og antallet af kunder, du indsamler fra.

Sporing af dine indtægter

Du kan følge dine forskellige indtægtskilder som Shopify-partner på siden Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel. Du modtager regelmæssige betalinger fra Shopify, og disse vises som poster i tabellen Udbetalinger.

Udbetalinger er opdelt efter aktivitetstype. Udbetalinger af typen Salg indeholder udbetalingsoplysninger for salg af apps, salg af temaer og salg af tjenester. Dine udbetalinger af typen Henvisninger indeholder udbetalingsoplysninger for henvisninger fra udviklingsbutikker, Shopify Plus-henvisninger og affiliate-henvisninger.

Klik på datointervallet for en udbetaling, hvis du vil vide, hvad den omfatter.

Gennemgå en udbetaling

Du kan finde detaljerede oplysninger om indtægtskilderne, som er inkluderet i hver enkel udbetaling.

Varelinjerne i din udbetaling gengiver de beløb, der udbetales til dig, når Shopify-gebyrerne og andre relevante gebyrer er betalt. Behandlede udbetalinger indeholder separate varelinjer for skatter på Shopify-gebyrer, administrationsgebyrer og skatter på henvisningskommissioner.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datointerval i tabellen.
 3. Hvis du vil se udbetalinger for en enkelt type aktivitet, skal du klikke på fanen for denne aktivitet. Hvis du for eksempel kun vil se udbetalingsoplysninger for appsalg, skal du klikke på fanen Apps.

Eksportér dine udbetalinger

Du kan eksportere en post med dine udbetalinger i en CSV-fil.

Bemærk: Kolonnerne og værdierne i de eksporterede udbetalingsposter kan ændre sig. Ændringer af vores faktureringsmodel kan f.eks. påvirke navnene på eksisterende debiteringstyper. Hvis en ny funktion påvirker eksporterede udbetalingsposter, vil dette blive meddelt i vores Ændringslog for udviklere.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Eksportér udbetalinger som CSV-fil, hvis du vil eksportere en post med alle udbetalinger, du har modtaget.
 3. Klik på datointervallet for den ønskede udbetaling, og klik derefter på Eksportér udbetalinger som CSV-fil, hvis du vil eksportere en post med varelinjerne, der er inkluderet i en bestemt udbetaling.

Fakturaer med gebyrer og kommission

Du kan downloade fakturaer i dit partnerkontrolpanel, som indeholder de opkrævede gebyrer eller betalte kommissioner i en bestemt udbetaling. Der er to slags fakturaer:

 • Faktura med Shopify-gebyrer
 • Faktura med henvisningskommission

Der genereres fakturaer med gebyrer og kommissioner, når der behandles en udbetaling. Du kan ikke se fakturaer med afventende transaktioner.

Faktura med Shopify-gebyrer

Fakturaen Shopify-gebyrer er en registrering af de kommissionsgebyrer og administrationsgebyrer, som Shopify har opkrævet fra dig i forbindelse med aktiviteter såsom salg af apps, temaer og tjenester. Disse fakturaer er adresseret til dig fra Shopify. Hvis dine Shopify-gebyrer er underlagt skatter, angives hver enkelt skat som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne faktura er at angive de Shopify-gebyrer, som du er blevet opkrævet samt beregningen af eventuelle skatter.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datainterval i tabellen Udbetalinger.
 3. Klik på Download faktura med Shopify-gebyrer.

Faktura med henvisningskommission

Fakturaen med henvisningskommission er en registrering af den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder affiliate-henvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Disse fakturaer er adresseret til dig fra Shopify. Hvis dine henvisningskommissioner er underlagt skatter, angives hver enkelt skat som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne faktura er at angive de henvisningskommissioner, som du blev betalt samt beregningen af eventuelle skatter.

Bemærk: Skatterne, der angives på fakturaen med henvisningskommission overføres ikke af Shopify. Du er selv ansvarlig for at overføre betalingen af disse skatter til de relevante offentlige myndigheder.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på et datainterval i tabellen Udbetalinger.
 3. Klik på Download fakturaen med henvisningskommission.

Tvister om betaling

Kontakt Partnersupporten med relevante oplysninger, hvis du mener, den indtægt, du har modtaget, er for høj eller lav. Vi gennemgår din besked og gør alt, hvad vi kan, for at løse problemet.