Arbejde med klientbutikker

Som Shopify-partner kan det være praktisk med adgang til en klients butik, hvis du skal udføre bestemte opgaver. Du kan f.eks. have brug for adgang til en klients butik, hvis du skal foretage ændringer af vedkommendes tema.

Du kan bruge en af følgende konti til at få adgang til en klients butik:

  • Samarbejdspartnerkonto (anbefalet): Du kan bruge samarbejdspartnerkonti til at få adgang til dine klienters butikker direkte via dit eget partnerkontrolpanel eller ved hjælp af Shopify-appen. Samarbejdspartnerkonti giver dig kun adgang til de afsnit af en butik, som din klient vil have, at du skal se. De tæller ikke med i en butiks medarbejderbegrænsning. Alle butikker, som du har adgang til ved hjælp af en samarbejdspartnerkonto, markeres som en Administreret butik i dit partnerkontrolpanel. Få mere at vide om, hvordan du sender en anmodning for samarbejdspartnere til en shopejer.
  • Medarbejderkonto: Hvis du vil udføre en handling, der ikke kan gøres med en samarbejdspartnerkonto, kan du bede om, at shopejeren opretter en medarbejderkonto, som du kan bruge. Dette kan f.eks. være, hvis du har brug for adgang til Shopify-administratoren fra en mobilenhed for at afprøve en app.

Du må ikke bede shopejere om deres adgangskode, og du må heller ikke få adgang til en shopejers butik ved hjælp af vedkommendes legitimationsoplysninger.

Du kan arbejde på en shopejers butik i Shopify-administrator. Du kan også bruge udviklingsværktøjer som Shopify CLI og Shopify GitHub-integrationen til at arbejde på butikken med dine lokale udviklingsværktøjer.

På denne side

Næste trin