Werken aan winkels van klanten

Als Shopify-partner heb je misschien toegang tot de winkel van een klant om bepaalde taken uit te voeren. Je kunt bijvoorbeeld toegang krijgen tot de winkel van een klant om wijzigingen aan te brengen in hun thema.

Om toegang te krijgen tot de winkel van een klant, kun je een van de volgende accounts gebruiken:

  • Samenwerkingsaccount (aanbevolen): je kunt samenwerkingsaccounts gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de winkels van je klanten via je eigen partnerdashboard of de Shopify-app. Samenwerkingsaccounts geven je alleen toegang tot die secties van een winkel waarvan je klant wil dat je ze ziet, en tellen niet mee voor de medewerkerslimiet van een winkel. Alle winkels waartoe je toegang hebt via een samenwerkingsaccount, worden gelabeld als Beheerde winkels in je partnerdashboard. Ontdek hoe je een samenwerkingsaanvraag naar een merchant stuurt.
  • Personeelsaccount:als je iets moet doen dat niet kan worden bereikt met een samenwerkingsaccount, kun je een merchant vragen een personeelsaccount aan te maken dat je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je toegang moet krijgen tot het Shopify-beheercentrum op een mobiel apparaat om een app te testen.

Het is verboden om een merchant om zijn wachtwoord te vragen of de inloggegevens van een merchant te gebruiken om toegang te krijgen tot zijn winkel.

Je kunt in het Shopify-beheercentrum aan de winkel van een merchant werken of ontwikkelaarstools gebruiken zoals Shopify CLI en de Shopify GitHub-integratie om in de winkel te werken met je lokale ontwikkelingstools.

Op deze pagina

Volgende stappen