Belastingen op Partner-verkoop

Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw aan de juiste overheidsinstantie. In deze handleiding vind je een overzicht van hoe en wanneer Shopify belasting berekent voor app-verkoop, thema-verkoop, verkoop van diensten en referrals en hoe deze belastingen worden afgedragen.

Belastingen op app- en thema-verkoop

Als je een Shopify-partner bent die apps of thema's op het Shopify-platform verkoopt, kan het zijn dat de jurisdictie van de merchant die de app of het thema koopt, vereist dat je belastingen afdraagt voor deze verkopen. Shopify berekent deze belastingen en draagt ze af aan de lokale belastinginstantie als het volgende waar is:

  • Shopify een bedrijfsaanwezigheid heeft in het rechtsgebied waar de merchant zich bevindt.
  • De lokale belastinginstantie vereist dat Shopify belasting in rekening brengt op apps en thema's.

Afhankelijk van je rechtsgebied, kan het nodig zijn om een of meer gezamenlijke verkiezingsformulieren in te vullen om Shopify in staat te stellen bepaalde belastingen in te dienen. Zie de tabel Joint election forms voor meer informatie.

Raadpleeg de factureringsdocumentatie voor merchants voor meer informatie over de rechtsgebieden waar Shopify een zakelijke aanwezigheid heeft.

Gezamenlijke verkiezingsformulieren

Deze tabel bevat een lijst met gezamenlijke verkiezingsformulieren die je mogelijk moet invullen. Een gezamenlijke verkiezingsformulier geeft aan dat Shopify namens jou bepaalde belastingen verzamelt en afdraagt. De formulieren die je nodig hebt om in te vullen, zijn afhankelijk van je rechtsgebied en waar je bent geregistreerd voor belastingen. Misschien moet je meer dan een van deze formulieren invullen, of geen enkele.

Deze lijst is mogelijk niet compleet. Je moet alle documentatievereisten met betrekking tot je bedrijf bespreken met een lokale belastingdeskundige.

Gezamenlijke verkiezingsformulieren per rechtsgebied
Rechtsgebied Formulier

Canada

Canada Revenue Agency (CRA)

Als je belasting in rekening brengt bij het Canada Revenue Agency, moet je een gezamenlijk verkiezingsformulier invullen. Je kunt het formulier voor gezamenlijke verkiezingen downloaden van de website van het Canada Revenue Agency. Wanneer je het gezamenlijke verkiezingsformulier als de principal hebt voltooid en ondertekend, kun je de handtekening van Shopify opvragen op het formulier door het ingevulde formulier naar Billing-Tax-support@shopify.comte sturen. De identificatie van agent gegevens kan leeg worden gelaten. Shopify stuurt dit formulier naar je terug en je kunt het voor je administratie bewaren.
British Columbia

Als je belasting in British Columbia opgeeft, moet je een gezamenlijk verkiezingsformulier invullen. Je moet dit formulier binnen 60 dagen na je eerste app- of thema-verkoop indienen bij Shopify.

Je kunt het formulier voor gezamenlijke verkiezingen downloaden van gov.BC.ca. Wanneer je het formulier voor de gezamenlijke verkiezing als de principal hebt voltooid en ondertekend, kun je de handtekening van Shopify opvragen op het formulier door het ingevulde formulier naar Billing-Tax-support@shopify.comte sturen. Shopify zal dit formulier voor je indienen bij de overheid van British Columbia.

Quebec Als je belasting in Quebec opgeeft, moet je een gezamenlijk verkiezingsformulier invullen. Je kunt het formulier voor gezamenlijke verkiezingen downloaden van de Quebec Revenue website. Wanneer je het formulier voor de gezamenlijke verkiezing als de principal hebt voltooid en ondertekend, kun je de handtekening van Shopify opvragen op het formulier door het ingevulde formulier naar Billing-Tax-support@shopify.comte sturen. Shopify stuurt dit formulier naar je terug en je kunt het voor je administratie bewaren.

Belastingen op servicekosten

Als je een Shopify-partner bent die servicekosten afschrijft, kun je je belastingregistratienummer en het belastingbedrag opnemen op de facturen die je indient bij merchants. Shopify brengt de merchant het gespecificeerde bedrag in rekening en betaalt jouw deel van de transactie inclusief belasting. Het is jouw verantwoordelijkheid om belasting over te maken aan de juiste overheidsinstanties.

Belastingen op referrals

Shopify betaalt je een provisie voor referrals in de development store, affiliate-referrals en Shopify Plus-referrals. Omdat dit een service is die je aan Shopify verstrekt, kan het zijn dat je rechtsgebied vereist dat je belastingen afdraagt voor deze provisie. Shopify berekent en betaalt deze belastingen alleen in de volgende gevallen.

Referrals uitgevoerd door Canadese partners

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van je Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de referral-commissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan je uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van je [referral-commissie](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice). Je bent verantwoordelijk voor het overschrijven van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.