Avgifter på partnersalg

Som bedrift er du ansvarlig for å innhente og overføre skatter på salg til den aktuelle avgiftsmyndigheten. Denne veiledningen gir en oversikt over hvordan og når Shopify beregner avgifter for app-salg, temasalg, tjenestesalg og henvisninger, og hvordan disse avgiftene innbetales.

Avgifter på app- og temasalg

Hvis du er en Shopify-partner som selger apper eller temaer på Shopify-plattformen, kan jurisdiksjonen til den forhandleren som kjøper appen eller temaet kreve at du betaler avgifter for disse salgene. Shopify beregner og overfører disse avgiftene til den lokale avgiftsmyndigheten hvis følgende er oppfylt:

  • Shopify har en virksomhetstilstedeværelse i jurisdiksjonen der selgeren er lokalisert.
  • Den lokale avgiftsmyndigheten krever at Shopify belaster avgifter på apper og temaer.

Hvis du rapporterer avgifter til Canada Revenue Agency, bør du fylle ut et fellesvalgskjema for å tillate at Shopify sender visste avgifter på dine vegne. Du kan laste ned fellesvalgskjemaet fra nettstedet til Canada Revenue Agency. Når du har fylt ut og signert fellesvalgskjemaet som hovedaktør, kan du be om Shopifys signatur i skjemaet ved å sende det utfylte skjemaet til billing-tax-support@shopify.com. Informasjonen om Idenifikasjon av agent kan stå tom.

For å finne ut mer om jurisdiksjonene der Shopify har en virksomhetstilstedeværelse, kan du se faktureringsdokumentasjon for forhandlere.

Avgifter på tjenestegebyrer

Hvis du er en Shopify-partner som belaster tjenestegebyrer, kan du inkludere avgiftsregistreringsnummeret ditt og avgiftssatsen som skal belastes forhandlere på fakturaene du sender inn. Shopify belaster forhandleren det spesifiserte beløpet og betaler ut din del av transaksjonen med avgiften inkludert. Det er ditt ansvar å betale skatt til de aktuelle offentlige myndighetene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter fakturaer for tjenester, kan du se Fakturere forhandlere og få betalt.

Avgifter på henvisninger

Shopify betaler deg en kommisjon for utviklingsbutikkhenvisninger, tilknyttede henvisninger og Shopify Plus-henvisninger. Siden dette er en tjeneste du leverer til Shopify, kan det hende at du må betale skatt på denne kommisjonen. Shopify beregner og betaler disse skattene kun i følgende tilfeller.

Henvisninger utført av canadiske partnere

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.