Avgifter på partnersalg

Som bedrift er du ansvarlig for å innhente og overføre skatter på salg til den aktuelle avgiftsmyndigheten. Denne veiledningen gir en oversikt over hvordan og når Shopify beregner avgifter for app-salg, temasalg, tjenestesalg og henvisninger, og hvordan disse avgiftene innbetales.

Avgifter på app- og temasalg

Hvis du er en Shopify-partner som selger apper eller temaer på Shopify-plattformen, kan jurisdiksjonen til den forhandleren som kjøper appen eller temaet kreve at du betaler avgifter for disse salgene. Shopify beregner og overfører disse avgiftene til den lokale avgiftsmyndigheten hvis følgende er oppfylt:

  • Shopify har en virksomhetstilstedeværelse i jurisdiksjonen der selgeren er lokalisert.
  • Den lokale avgiftsmyndigheten krever at Shopify belaster avgifter på apper og temaer.

Avhengig av din jurisdiksjon må du kanskje fylle ut én eller flere felles valgskjemaer for å tillate at Shopify rapporterer inn enkelte avgifter på dine vegne. Se Fellesvalgskjemaer-tabellen for mer informasjon.

For å finne ut mer om jurisdiksjonene der Shopify har en virksomhetstilstedeværelse, kan du se faktureringsdokumentasjon for forhandlere.

Fellesvalgskjemaer

Denne tabellen inneholder en liste over fellesvalgskjemaer som du kanskje må fylle ut. Et fellesvalgskjema indikerer at Shopify innhenter og betaler enkelte avgifter på dine vegne. Skjemaene du må fylle ut avhenger av din jurisdiksjon og hvor du er registrert for å innhente avgifter. Det kan hende du må fylle ut mer enn ett av disse skjemaene, eller ingen av dem.

Denne listen er kanskje ikke fullstendig. Du bør diskutere alle dokumentasjonskrav knyttet til bedriften din med en lokal skatteekspert.

Fellesvalgskjemaer etter jurisdiksjon
Jurisdiksjon Skjema

Canada

Canada Revenue Agency (CRA)

Hvis du rapporterer avgifter til Canada Revenue Agencym bør du fylle ut et fellesvalgskjema. Du kan laste ned fellesvalgskjemaet fra nettstedet til Canada Revenue Agency. Når du har fylt ut og signert fellesvalgskjemaet som hovedaktør, kand u be om Shopifys signatur på skjemaet ved å sende det utfylte skjemaet til billing-tax-support@shopify.com. Informasjonen om Indentifikasjon av agent kan stå tomt. Shopify vil returnere skjemaet til deg, og du kan oppbevare det i ditt arkiv.
Britisk Columbia

Hvis du rapporterer avgifter i British Columbia må du fylle ut et fellesvalgskjema. Du må sende inn dette skjemaet til Shopify innen 60 dager etter ditt første app- eller temasalg.

Du kan laste ned fellesvalgskjemaet fra gov.bc.ca. Når du har fylt ut og signert fellesvalgskjemaet som hovedaktør, kan du be om Shopifys signatur på skjemaet ved å sende det utfylte skjemaet til billing-tax-support@shopify.com. Shopify vil sende inn skjemaet til myndighetene i British Columbia for deg.

Quebec Hvis du rapporterer avgifter i Quebec må du fylle ut et fellesvalgskjema. Du kan laste ned fellesvalgskjemaet fra Revenu Québec-nettstedet. Når du har fylt ut og signert fellesvalgskjemaet som hovedaktør, kan du be om Shopifys signatur på skjemaet ved å sende det utfylte skjemaet til billing-tax-support@shopify.com. Shopify vil returnere skjemaet til deg, og du kan oppbevare det i ditt arkiv.

Avgifter på tjenestegebyrer

Hvis du er en Shopify-partner som belaster tjenesteavgifter, kan du legge inn skatteregistreringsnummer og avgiftsbeløpet som skal belastes forhandlere på fakturene du sender inn. Shopify belaster forhandleren det angitte beløpet, og utbetaler din del av transaksjonen med avgifter inkludert. Det er ditt ansvar å innbetale avgifter til aktuelle myndigheter.

Avgifter på henvisninger

Shopify betaler deg en kommisjon for utviklingsbutikkhenvisninger, tilknyttede henvisninger og Shopify Plus-henvisninger. Siden dette er en tjeneste du leverer til Shopify, kan det hende at du må betale skatt på denne kommisjonen. Shopify beregner og betaler disse skattene kun i følgende tilfeller.

Henvisninger utført av canadiske partnere

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på [fakturaen for henvisningskommisjon](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice). Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.