Få betalt

Som Shopify-partner tjener du penger basert på bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Inntektene dine kan variere basert på hvor du befinner deg og plasseringen til forhandlere du jobber med.

I visse tilfeller kan Shopify belaste skatt på avgiftene dine, eller betale ut skatt på henvisningskommisjonene dine. Disse skattene varierer basert på din lokalisasjon, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for din partnerkonto. Du kan være ansvarlig for å oppgi disse skattene til riktige myndighetsorganer. For å finne ut mer, se Shopify Partner-inntekter.

Informasjon om betalingsprosessen

Alt du trenger er minimum 25 dollar i inntekter for å motta en utbetaling fra Shopify. Inntjening akkumuleres og betales ut i henhold til følgende tidsplan:

 • For alle inntekter som er opptjent mellom 1. og til og med den 15. hver måned, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den 15. dagen i måneden.
 • For alle inntekter som er opptjent mellom den 16. og til og med den siste dagen i måneden, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den siste dagen i måneden.

Shopify endrer måten vi behandler transaksjoner på fra den 1. juni 2020. Inntekter for salgs- og henvisningsaktiviteter vil bli beregnet separat. Det betyr at dersom du oppfyller grensen for henvisningsinntekter, men ikke for salgsinntekter, vil henvisningsinntektene bli utbetalt, mens salgsinntektene fortsetter å akkumulere til de oppfyller utbetalingsgrensen. Du vil motta et varsel i partnerinstrumentbordet ditt ved inngangen av den første utbetalingsperioden som påvirkes.

Det er ingen øvre grense for de totalte inntektene som du tjener opp, eller antall kunder du tjener opp gjennom.

Spore inntektene dine

Fra Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet kan du spore de ulike inntektskildene som du mottar som Shopify-partner. Betalingene dine fra Shopify overføres til deg i jevnlige utbetalinger, som vises som oppføringer i tabellen Utbetalingshistorikk.

For å finne ut mer om hva som er inkludert i en utbetaling, klikker du på datoperioden.

Gå gjennom en utbetaling

Når du ser en utbetaling, finner du detaljert informasjon om inntektskildene som ligger i hver enkelt utbetaling.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Klikk på en datoperiode i tabellen.
 3. Hvis du vil vise utbetalinger for en enkelt aktivitetstype, klikker du på kategorien for aktivitetstypen. For eksempel: Hvis du bare vil vise utbetalingsinformasjon for app-salg, klikker du på Apper-fanen.

Eksporter utbetalingene dine

Du kan eksportere oppføringen av utbetalingene dine i en CSV-fil.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Hvis du vil eksportere en oppføring for alle utbetalingene du har mottatt, klikker du på Eksporter utbetalinger som CSV.
 3. Hvis du vil eksportere en oppføring av linjeelementene fra en bestemt utbetalingsperiode, klikker du på datoperioden for den aktuelle perioden. Klikk deretter på Eksporter utbetalinger som CSV.

Gebyr- og kommisjonsfakturaer

Fra partnerinstrumentbordet kan du laste ned fakturaer for avgiftene som belastes eller provisjon som er betalt i en bestemt utbetaling. Det finnes to typer fakturaer:

 • Faktura for Shopify-avgifter
 • Faktura for henvisningskommisjon

Gebyr- og kommisjonsfakturaer genereres når en utbetaling behandles. Du kan ikke se fakturaer for ventende transaksjoner.

Faktura for Shopify-avgifter

Fakturaen for Shopify-avgifter er en oppføring av kommisjonsavgiftene Shopify har belastet deg for aktiviteter som app-salg, temasalg og tjenestesalg. Disse fakturaene er adressert til deg fra Shopify. Hvis Shopify-avgifter er underlagt skatter, er hver gjeldende skatt oppført som en separat linje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å føre opp Shopify-avgiftene du ble belastet, og hvordan eventuelle gjeldende skatter ble beregnet.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for Shopify-avgifter.

Faktura for henvisningskommisjon

Fakturaen for henvisningskommisjoner er en oppføring av kommisjonen som Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert samarbeidshenvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger for utviklingsbutikker. Disse fakturaene er adressert på dine vegne til Shopify. Hvis henvisningskommisjonen er underlagt skatter, er hver gjeldende skatt oppført som en separat linje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å liste opp henvisningskommisjonen du har fått utbetalt, og hvordan eventuelle gjeldende skatter ble beregnet.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for henvisningskommisjon.

Betalingstvister

Hvis du mener at summen inntekter du har mottatt er for høy eller for lav, kan du kontakte brukerstøtte for Shopify-partnere med opplysninger. Vi vil gjennomgå meldingen din, og gjøre det vi kan for å løse problemet.