Få betalt

Som Shopify-partner tjener du penger basert på ditt bidrag til Shopify-økosystemet (dine aktiviteter) og partnerprogrammet du deltar i. Inntektene dine kan variere basert på land eller region, og landet eller regionen til forhandlerne du jobber med.

I visse tilfeller kan Shopify belaste skatt på avgiftene dine, eller betale ut skatt på henvisningskommisjonene dine. Disse skattene varierer basert på ditt land eller region, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for din partnerkonto. Du kan være ansvarlig for å oppgi disse skattene til riktige myndighetsorganer. Finn ut mer om Shopify Partner-inntekter.

Hvordan inntektene dine beregnes

Henvisningskommisjonen din beregnes på abonnementsavgiften som betales av forhandleren til Shopify, netto av eventuelle rabatter eller kreditter. App- og temainntektene beregnes på app- eller temakjøp gjort av forhandleren hos Shopify. Før inntektene dine beregnes, må selgeren betale Shopify for den tilknyttede abonnementsavgiften eller app- eller temakjøpet.

Nedenfor er noen faktorer som kan påvirke inntektene dine:

 • Hvis en forhandlers fakturabetaling mislykkes, vil inntektene dine på deres abonnementsavgift, appkjøp eller temakjøp først utbetales når betalingen forsøkes på nytt og er ferdig behandlet.

 • Hvis en forhandlers konto er fryst på grunn av manglende betaling, vil inntektene dine på deres abonnementsavgift, appkjøp eller temakjøp ikke kunne utbetales før forhandlerens konto er gjenåpnet og betalingen er behandlet.

 • Butikker uten en tilknyttet abonnementsavgift, slik som Plus-utvidelsesbutikker, bidrar ikke til henvisningsinntektene dine.

 • Inntekter for butikker på et Shopify Plus-abonnement beregnes basert på en månedlig grunnavgift, og inkluderer ikke ytterligere variable avgifter.

For mer informasjon om hvordan du kan tjene penger gjennom Shopify-partnerprogrammet, kan du se Shopify-partnerinntekter.

Utbetalingsterskel og tidsplan

Alt du trenger er minimum 25 dollar i inntekter for å motta en utbetaling fra Shopify. Inntjening akkumuleres og betales ut i henhold til følgende tidsplan:

 • Det påløper en 30 dagers venteperiode for førstegangsinntekter for en ny henvisning etter at forhandleren har betalt sin første faktura, for å bekrefte at betalingen går gjennom før inntekten opptjenes.
 • For all omsetning som er opptjent mellom den første og tiende i måneden skjer betalingen fem virkedager etter den 15. dagen i måneden.
 • For alle inntekter som er opptjent mellom den 10. frem til og inkludert den femte siste dagen i måneden skjer betalingen fem virkedager etter den siste dagen i måneden.
 • For alle inntekter som er opptjent mellom de siste fem dagene i måneden skjer betalingen fem virkedager etter den 15. dagen i påfølgende måned.

Inntekter for salgs- og henvisningsaktiviteter vil bli beregnet separat. Det betyr at dersom du oppfyller grensen for henvisningsinntekter, men ikke for salgsinntekter, vil henvisningsinntektene bli utbetalt, mens salgsinntektene fortsetter å akkumulere til de oppfyller utbetalingsgrensen.

Det er ingen øvre grense for de totalte inntektene som du tjener opp, eller antall kunder du tjener opp gjennom.

Administrere utbetalingsmetode

Shopify tilbyr flere måter å motta utbetalinger på, inkludert PayPal, bankkonto og bankoverføring. Tilgang til bestemte utbetalingsmetoder avhenger av ditt land eller region og valutaen du ønsker utbetalingen konvertert til. I Canada, med en endelig utbetaling i CAD, kan det for eksempel hende at du bare har tilgang til utbetalingsmetodene PayPal og bankkonto.

Før du kan legge til en ny utbetalingsmetode, må du opprette en Hyperwallet-konto i partnerinstrumentbordet. Når du oppretter en Hyperwallet-konto samtykker du til vilkår for bruk og personvernerklæringen for Hyperwallet. All kommunikasjon om utbetalingsmetoder som bruker Hyperwallet kommer fra Shopify på e-post eller gjennom partnerinstrumentbordet. Eventuelle endringer i Hyperwallet-kontoen eller utbetalingsmetodene dine kan bare gjøres gjennom partnerinstrumentbordet.

Gebyrer

Shopify-utbetalinger utstedes alltid i USD, men nye utbetalingsmetoder lar deg imidlertid motta den endelige utbetalingen i en annen valuta, inkludert din lokale valuta i de fleste tilfeller. Du er ansvarlig for å betale eventuelle valutavekslingsgebyrer.

Motta utbetalinger i USD

Hvis du mottar utbetalinger gjennom PayPal, bankkonto eller bankoverføring i USD, og deretter veksler til en annen valuta etter at utbetalingen har kommet frem til PayPal-kontoen eller banken din, vil utbetalingen være underlagt vekslingsgebyrer og valutakonverteringsavgifter angitt av PayPal eller din bank.

Motta utbetalinger i en annen valuta enn USD

Hvis du velger å motta den endelige utbetalingen til PayPal, en bankkonto eller gjennom bankoverføring i en annen valuta enn USD, gjøres valutavekslingen av Hyperwallet før den kommer frem til PayPal-kontoen eller banken din, og er underlagt deres grunnleggende vekslingskurs og valutakonverteringsavgift:

 • Den grunnleggende vekslingskursen er basert på kurser i engrosmarkedet for valuta på vekslingsdagen eller forrige virkedag, eller, dersom det er pålagt ved lov, angitt til de aktuelle myndighetenes referansekurs.

 • Valutakonverteringsavgiften, som tilsvarer 0,50 % av utbetalingsbeløpet, legges til og beholdes av Hyperwallet. Shopify har sikret denne foretrukne valutakonverteringsavgiften i samarbeid med Hyperwallet som en fordel for Shopify-partnere.

Identitetsbekreftelse

I noen land eller regioner kan det være at du må bekrefte identiteten din for å motta utbetalinger.

Hvis du driver som en bedrift (for eksempel et aksjeselskap, partnerskap eller selskap), kan det være at du må oppgi identitetsbekreftelsesopplysninger før du mottar den første utbetalingen. Hvis du opererer som en enkeltperson (for eksempel enkeltpersonforetak), kan det være at du må oppgi identitetsbekreftelsesopplysninger når inntektene dine når en bestemt grense. Shopify varsler deg på e-post hvis det er nødvendig med identitetsbekreftelse og henviser deg til å oppgi den nødvendige informasjonen og dokumentasjonen i partnerinstrumentbordet.

Samsvarskontroller

I noen land eller regioner, og for noen valutaer, kan Hyperwallet og banken eller finansinstitusjonen din kreve mer informasjon for å behandle en utbetaling. Tersklene og kravene for samsvarskontroller er ulike avhengig av driftsland eller -region. Shopify varsler deg på e-post hvis en utbetaling står på vent fordi det kreves mer informasjon.

Utbetaling på vent eller mislykket

Hyperwallet vil sette en utbetaling på vent (eller indikere at utbetalingen mislyktes) hvis detaljer om utbetalingsmetoden ikke stemmer. Du mottar en e-postmelding fra Shopify som ber deg om å endre utbetalingsmåte, eller om å kontakte Shopify-brukerstøtte.

Hyperwallet vil også sette en utbetaling på vent (eller indikere at utbetalingen mislyktes) dersom utbetalingsbeløpet overstiger transaksjonsgrensen for denne utbetalingsmetoden.

Generelt har utbetalinger følgende transaksjonsgrenser:

 • Paypal – opptil 100 000 USD
 • Bankkonto – opptil 500 000 USD
 • Bankoverføring – opptil 5 000 000 USD

Hvis utbetalingsmetoden din overstiger de generelle grensene som er nevnt over, eller grensene som gjelder for ditt land eller område og valuta, vil du motta en e-post fra Shopify som ber deg om å endre utbetalingsmetode.

Du kan prøve en mislykket utbetaling på nytt fra partnerinstrumentbordet.

Opprett en Hyperwallet-konto

Ved å opprette en Hyperwallet-konto får du tilgang til alle utbetalingsmetodene som er tilgjengelige i ditt land eller region og valuta. Hvis virksomheten din er en bedrift (som et aksjeselskap, partnerskap eller selskap) kan det hende at du må oppgi bedriftsspesifikk informasjon for å fullføre kontoopprettelsen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
 2. I Utbetalinger-seksjonen klikker du på Administrer utbetalingsmetode.
 3. Fyll ut feltene og se gjennom Hyperwallets vilkår for bruk i Hyperwallet-kontoseksjonen.
 4. Klikk på Send inn.

Du mottar en e-post fra Shopify som bekrefter opprettelsen av kontoen.

Gjør endringer i Hyperwallet-kontoen

Du kan gjøre endringer i Hyperwallet-kontodetaljene i partnerinstrumentbordet. Hvis du gjør endringer i Hyperwallet-kontoen må du legge til en utbetalingsmetode på nytt.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
 2. I Utbetalinger-seksjonen klikker du på Administrer utbetalingsmetode.
 3. I Hyperwallet-kontoseksjonen kan du gjøre endringer i feltene og se gjennom vilkårene for bruk og personvernerklæringen for Hyperwallet.
 4. Klikk på Send inn.

Du mottar en e-post fra Shopify som bekrefter endringene i Hyperwallet-kontoen. Du må legge til en utbetalingsmetode, fordi endringen nullstiller kontoen din.

Vis gjeldende utbetalingsmetode

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
 2. I Utbetalinger-seksjonen, under Utbetalingsmetode, kan du se detaljene for den gjeldende utbetalingsmetoden.

Du kan også klikke Administrer utbetalingsmetoder for å vise den gjeldende utbetalingsmetoden og de andre utbetalingsmetodene som er tilgjengelig for ditt land eller region.

Vis tilgjengelige utbetalingsmåter etter region og valuta

Tilgjengelige utbetalingsmetoder avhenger av land eller region og valutaen du velger.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
 2. I Utbetalinger-seksjonen klikker du på Administrer utbetalingsmetode.
 3. I seksjonen Detaljer om utbetalingsmåte, under Legg til overføringsmetode, velger du først Land/region og deretter valuta.

Du vil se overføringsmetodene som er tilgjengelige for ditt land eller område og valuta.

Legg til en utbetalingsmetode

Du kan bare ha én utbetalingsmetode. Hvis du vil gjøre endringer i den gjeldende utbetalingsmetoden, må du legge til en ny utbetalingsmetode for å erstatte den gamle.

Krav

 • Du har opprettet en Hyperwallet-konto.
 • Du har bank- og kontoopplysningene klare, hvis det er aktuelt

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
 2. I Utbetalinger-seksjonen klikker du på Administrer utbetalingsmetode.
 3. I seksjonen Detaljer om utbetalingsmåte, under Legg til overføringsmåte, velger du Land/region for PayPal-kontoen eller bankkontoen din først, og deretter valuta. Du vil se tilgjengelige overføringsmåter for ditt land eller region og valuta.
 4. Klikk på overføringsmetoden du vil legge til.
 5. Fyll inn feltene og klikk på Send.

De nye opplysningene om utbetalingsmåten ligger nå under Gjeldende utbetalingsmetode, og du mottar din neste utbetaling med denne metoden. Du vil også motta en e-post fra Shopify som bekrefter den nye utbetalingsmetoden.

Spore inntektene dine

Du kan spore de ulike kildene til inntekter som du mottar som Shopify-partner fra Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet. Utbetalingene fra Shopify overføres i jevnlige utbetalinger, som vises som oppføringer i Utbetalinger-tabellen.

Utbetalinger deles etter aktivitetstype. Utbetalinger for salg inneholder utbetalingsdetaljer for appsalg, temasalg og tjenestesalg. Utebetalinger for henvisninger inneholder utbetalingsdetaljer for henvisninger av utviklingsbutikker og Shopify Plus-henvisninger.

For å finne ut mer om hva som er inkludert i en utbetaling, klikker du på datoperioden.

Gå gjennom en utbetaling

Når du ser en utbetaling, finner du detaljert informasjon om inntektskildene som ligger i hver enkelt utbetaling.

Varelinjene i utbetalingen representerer beløpene som utbetales til deg etter Shopify-avgifter og andre gjeldende avgifter. Behandlede utbetalinger inneholder separate varelinjer for skatter og avgifter. For å finne ut mer om gjeldende skatter og avgifter, kan du se Shopify-partnerinntekter.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Klikk på en datoperiode i tabellen.
 3. For å se utbetalinger for én enkelt aktivitetstype klikker du på fanen for aktivitetstypen. Hvis du for eksempel bare vil se utbetalingsinformasjon for appsalg, klikker du på Apper-fanen.

Prøv en mislykket utbetaling på nytt

Hvis en utbetaling mislykkes må du bekrefte at betalingsdetaljene stemmer, og at utbetalingsbeløpet ikke overstiger transaksjonsgrensene. Finn ut mer om utbetalinger som mislykkes eller står på vent.

Når du har bekreftet betalingsdetaljer og transaksjonsgrenser kan du prøve behandlingen av en mislykket utbetaling på nytt.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Gå til den mislykkede utbetalingen.
 3. Klikk Prøv på nytt. Etiketten Mislykket endres til Ventende.
 4. Hvis en utbetaling fortsatt mislykkes bør du snakke med PayPal eller din bank før du kontakter partnerstøtte.

Eksporter utbetalinger

Du kan eksportere oppføringen av utbetalingene dine i en CSV-fil.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Hvis du vil eksportere en oppføring for alle utbetalingene du har mottatt, klikker du på Eksporter utbetalinger som CSV.
 3. Hvis du vil eksportere en oppføring av linjeelementene fra en bestemt utbetalingsperiode, klikker du på datoperioden for den aktuelle perioden. Klikk deretter på Eksporter utbetalinger som CSV.

Gebyr- og kommisjonsfakturaer

Du kan laste ned fakturaer for de belastede avgiftene eller utbetalte kommisjoner i en bestemt utbetaling fra partnerinstrumentbordet. Det er to typer fakturaer:

Gebyr- og kommisjonsfakturaer genereres når en utbetaling behandles. Du kan ikke se fakturaer for ventende transaksjoner.

Faktura for Shopify-avgifter

Fakturaen for Shopify-gebyrer er en oppføring av kommisjonsavgiftene og behandlingsgebyrene som Shopify belaster deg for aktiviteter som appsalg, temasalg og tjenestesalg. Disse fakturaene er adressert til deg fra Shopify. Hvis Shopify-gebyrene dine er underlagt avgifter vil hver gjeldende avgift være oppført som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å oppgi hvilke Shopify-avgifter du er belastet, og hvordan eventuelle gjeldende avgifter er beregnet.

Du kan laste ned fakturaen for Shopify-avgifter.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for Shopify-avgifter.

Faktura for henvisningskommisjon

Fakturaen for henvisningskommisjon er en registrering av kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert Shopify Plus-henvisninger og henvisninger av utviklingsbutikker. Disse fakturaene adresseres på dine vegne til Shopify. Hvis henvisningskommisjonene er underlagt avgifter vil hver enkelt gjeldende avgift være oppført som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å føre opp henvisningskommisjonen du har fått utbetalt, og hvordan eventuelle gjeldende avgifter er beregnet.

Du kan laste ned fakturaen for Shopify-avgifter.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for henvisningskommisjon.

Betalingstvister

Hvis du mener at inntektsbeløpet du har mottatt er feil, kan du kontakte Partner-brukerstøtte med mer informasjon.