Få betalt

Som Shopify-partner tjener du penger basert på bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Inntektene dine kan variere basert på hvor du befinner deg og plasseringen til forhandlere du jobber med.

I visse tilfeller kan Shopify belaste skatt på avgiftene dine, eller betale ut skatt på henvisningskommisjonene dine. Disse skattene varierer basert på din lokalisasjon, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for din partnerkonto. Du kan være ansvarlig for å oppgi disse skattene til riktige myndighetsorganer. For å finne ut mer, se Shopify Partner-inntekter.

Hvordan inntektene dine beregnes

Henvisningskommisjonen din beregnes på abonnementsavgiften som betales av forhandleren til Shopify, netto av eventuelle rabatter eller kreditter. App- og temainntektene beregnes på app- eller temakjøp gjort av forhandleren hos Shopify. Før inntektene dine beregnes, må selgeren betale Shopify for den tilknyttede abonnementsavgiften eller app- eller temakjøpet.

Nedenfor er noen faktorer som kan påvirke inntektene dine:

 • Hvis en forhandlers fakturabetaling mislykkes, vil inntektene dine på deres abonnementsavgift, appkjøp eller temakjøp først utbetales når betalingen forsøkes på nytt og er ferdig behandlet.

 • Hvis en forhandlers konto er fryst på grunn av manglende betaling, vil inntektene dine på deres abonnementsavgift, appkjøp eller temakjøp ikke kunne utbetales før forhandlerens konto er gjenåpnet og betalingen er behandlet.

 • Hvis en forhandler får en gratis prøveperiode som en del av prosessen rundt en samarbeidspartnerhenvisning, vil henvisningskommisjonen din først utbetales etter at forhandleren har betalt sin første abonnementsavgift.

Butikker uten en tilknyttet abonnementsavgift, slik som Plus-utvidelsesbutikker, bidrar ikke til henvisningsinntektene dine.

For mer informasjon om hvordan du kan tjene penger gjennom Shopify-partnerprogrammet, kan du se Shopify-partnerinntekter.

Aktivitetskrav for utbetalinger

Som Shopify-partner kan du tjene gjentagende kommisjonsutbetalinger for henvisninger og Shopify Plus-oppgraderinger. Disse utbetalingene gjentas månedlig så lenge du er en aktiv Shopify-partner. For å fortsette å motta gjentagende kommisjonsutbetalinger for disse tidligere henvisningene og oppgraderingene, må du fullføre en av følgende partneraktiviteter minst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning via utviklingsbutikk
 • Henvisning av samarbeidspartner
 • Henvisning av en ny forhandler eller en eksisterende forhandler til Shopify Plus

Aktivitetskravet for partnere gjelder ikke for andre løpende inntekter, som inntekter fra salg av apper eller temaer.

For detaljerte vilkår, kan du se Shopify Partner-inntekter.

Du kan vise datoen for når du må gjennomføre en ny partneraktivitet innen på Henvisninger-siden. Denne informasjonen vises bare hvis du er en aktiv Shopify-partner.

Trinn:

 • Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 • I Aktivitetskrav for utbetalinger-seksjonen, kan du se datoen.

Informasjon om betalingsprosessen

Alt du trenger er minimum 25 dollar i inntekter for å motta en utbetaling fra Shopify. Inntjening akkumuleres og betales ut i henhold til følgende tidsplan:

 • For alle inntekter som er opptjent mellom 1. og til og med den 15. hver måned, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den 15. dagen i måneden.
 • For alle inntekter som er opptjent mellom den 16. og til og med den siste dagen i måneden, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den siste dagen i måneden.

Inntekter for salgs- og henvisningsaktiviteter vil bli beregnet separat. Det betyr at dersom du oppfyller grensen for henvisningsinntekter, men ikke for salgsinntekter, vil henvisningsinntektene bli utbetalt, mens salgsinntektene fortsetter å akkumulere til de oppfyller utbetalingsgrensen.

Det er ingen øvre grense for de totalte inntektene som du tjener opp, eller antall kunder du tjener opp gjennom.

Spore inntektene dine

Du kan spore de ulike kildene til inntekter som du mottar som Shopify-partner fra Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet. Utbetalingene fra Shopify overføres i jevnlige utbetalinger, som vises som oppføringer i Utbetalinger-tabellen.

Utbetalinger deles etter aktivitetstype. Salgsutbetalinger inneholder utbetalingsdetaljer for salg av apper, temaer og tjenester. Henvisninger-utbetalinger inneholder utbetalingsdetaljer for henvisning av utviklingsbutikker, Shopify Plus-henvisninger og samarbeidspartnerhenvisninger.

For å finne ut mer om hva som er inkludert i en utbetaling, klikker du på datoperioden.

Gå gjennom en utbetaling

Når du ser en utbetaling, finner du detaljert informasjon om inntektskildene som ligger i hver enkelt utbetaling.

Varelinjer i utbetalinger representerer beløpene som utbetales til deg etter Shopify-gebyrer og andre gjeldende gebyrer. Behandlede utbetalinger inneholder separate varelinjer for skatter på Shopify-gebyrer, behandlingsgebyrer og skatt på henvisningskommisjoner.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Klikk på en datoperiode i tabellen.
 3. Hvis du vil vise utbetalinger for en enkelt aktivitetstype, klikker du på kategorien for aktivitetstypen. For eksempel: Hvis du bare vil vise utbetalingsinformasjon for app-salg, klikker du på Apper-fanen.

Eksporter utbetalingene dine

Du kan eksportere oppføringen av utbetalingene dine i en CSV-fil.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. Hvis du vil eksportere en oppføring for alle utbetalingene du har mottatt, klikker du på Eksporter utbetalinger som CSV.
 3. Hvis du vil eksportere en oppføring av linjeelementene fra en bestemt utbetalingsperiode, klikker du på datoperioden for den aktuelle perioden. Klikk deretter på Eksporter utbetalinger som CSV.

Gebyr- og kommisjonsfakturaer

Du kan laste ned fakturaer for de belastede avgiftene eller utbetalte kommisjoner i en bestemt utbetaling fra partnerinstrumentbordet. Det er to typer fakturaer:

 • Faktura for Shopify-avgifter
 • Faktura for henvisningskommisjon

Gebyr- og kommisjonsfakturaer genereres når en utbetaling behandles. Du kan ikke se fakturaer for ventende transaksjoner.

Faktura for Shopify-avgifter

Fakturaen for Shopify-gebyrer er en oppføring av kommisjonsavgiftene og behandlingsgebyrene som Shopify belaster deg for aktiviteter som appsalg, temasalg og tjenestesalg. Disse fakturaene er adressert til deg fra Shopify. Hvis Shopify-gebyrene dine er underlagt avgifter vil hver gjeldende avgift være oppført som en separat varelinje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å oppgi hvilke Shopify-avgifter du er belastet, og hvordan eventuelle gjeldende avgifter er beregnet.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for Shopify-avgifter.

Faktura for henvisningskommisjon

Fakturaen for henvisningskommisjoner er en oppføring av kommisjonen som Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert samarbeidshenvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger for utviklingsbutikker. Disse fakturaene er adressert på dine vegne til Shopify. Hvis henvisningskommisjonen er underlagt skatter, er hver gjeldende skatt oppført som en separat linje på fakturaen. Formålet med denne fakturaen er å liste opp henvisningskommisjonen du har fått utbetalt, og hvordan eventuelle gjeldende skatter ble beregnet.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
 2. I Utbetalinger-tabellen klikker du på en datoperiode.
 3. Klikk på Last ned faktura for henvisningskommisjon.

Betalingstvister

Hvis du mener at summen inntekter du har mottatt er for høy eller for lav, kan du kontakte partnerstøtte for opplysninger. Vi vil gjennomgå meldingen din, og gjøre det vi kan for å løse problemet.