Få betalt

Som Shopify-partner vil omsetningsandelen du har rett på være avhengig av bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partner-programmet du blir med i. Den kan også variere basert på din lokalisasjon og lokalisasjonen til forhandlerne du jobber med. For å finne ut mer, kan du se omsetningsandel for Shopify-partnere.

Informasjon om betalingsprosessen

Alt du trenger for å motta betalinger fra Shopify, er minst 25 dollar i kreditter og en aktiv PayPal-konto. Kreditter til partnerkontoer akkumuleres og betales ut i henhold til følgende tidsplan:

  • For alle kreditter som er opprettet mellom 1. og til og med den 15. hver måned, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den 15. dagen i måneden.
  • For alle kreditter som opprettes mellom den 16. og til og med den siste dagen i måneden, vil utbetalingen skje 5 virkedager etter den siste dagen i måneden.

Og ikke bekymre deg: det finnes ingen grense for hvor stort totalbeløpet av inntektene du samler inn eller hvor mange kunder du kan henvise. Når du tjener penger, tjener vi penger.

Spor inntektene dine

Fra utbetalings-siden i instrumentbordet for partnere kan du spore de ulike inntektskildene du mottar som Shopify-partner. Betalingene dine fra Shopify overføres til deg i form av vanlige utbetalinger som vises som utbetalingsperioder i utbetalingslogg-tabellen. Du kan se summen for hver inntektstype i kolonnene du ser her. For å finne ut mer om hva som er inkludert i utbetalingen, klikker du på datoperioden i utbetalingsperiode-kolonnen.

Gå gjennom en utbetaling

I utbetalingslogg-tabellen kan du se detaljert informasjon om de inntektskildene som hver utbetaling består av.

Trinn:

  1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
  2. I utbetalingslogg-tabellen klikker du på et datointervall i utbetalingsperiode-kolonnen.
  3. Hvis du vil vise utbetalinger basert på butikktypene som er knyttet til inntekten, klikker du enten overførte butikker eller samarbeidsbutikker.

Eksporter utbetalingene dine

Du kan eksportere oppføringen av utbetalingene dine i en CSV-fil.

Trinn:

  1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Utbetalinger.
  2. Hvis du vil eksportere en oppføring for alle utbetalingene du har mottatt, klikker du på Eksporter utbetalinger som CSV.
  3. Hvis du vil eksportere en oppføring av utbetalingene fra en bestemt utbetalingsperiode, klikker du på datoperioden for den aktuelle perioden. Klikk deretter på Eksporter utbetalinger som CSV.

Betalingstvister

Hvis du mener at inntektsbeløpet du har mottatt er for høyt eller for lavt, kan du kontakte brukerstøtte for partnere med mer informasjon. Vi ser gjennom meldingen din og gjør det vi kan for å løse problemet.