Lage Shopify-temaer

Et tema er presentasjonslaget eller malen som avgjør hvordan en nettbutikk ser ut. Et tema består av en designstil og et oppsett, som sammen definerer kundeopplevelsen. Shopify-temaer bygges med HTML, CSS, JavaScript og et malspråk som kalles Liquid. For å finne ut hvordan du oppretter et Shopify-tema, kan du se Bygge temaer.

For å selge temaer i Shopify Theme Store må du være en temapartner. Du finner informasjon om hvordan du blir en temapartner i retningslinjene for innsending og godkjenning.

Alle teamer i Shopfiy Theme Store må oppfylle visse krav knyttet til kode, UX/design, innhold og demobutikker. Shopify tilbyr et sett sjekklister som oppsummerer disse kravene. For mer informasjon kan du se Temakrav for Shopify Theme Store.