Att skapa Shopify-teman

Obs! Shopify accepterar för närvarande inte nya teman.

Ett tema är en serie filer som styr layouten och utseendet för en butik. Shopify-teman är byggda med HTML, CSS, JavaScript och ett robust mallspråk som heter Liquid. Se Bygga teman om du vill lära dig hur du skapar ett Shopify-tema.

För att sälja teman i Shopifys temabutik måste du bli temapartner. Se våra riktlinjer för inlämning och godkännande om du vill ha information om att bli en temapartner.

Alla teman i Shopifys temabutik måste uppfylla vissa krav på kod, innehåll och demobutik. Shopify tillhandahåller en uppsättning checklistor som beskriver dessa krav. Se temakrav för Shopifys temabutik för mer information.