Att skapa Shopify-teman

Obs! Shopify accepterar för närvarande inte nya teman.

Ett tema är presentationslagret eller -mallen som bestämmer utseendet och känslan i en webbutik. Ett tema är sammansatt av en utformad stil och layout, som tillsammans definierar kundupplevelsen. Shopify-teman är byggda med HTML, CSS, JavaScript och ett mallspråk som heter Liquid. Om du vill lära dig hur du skapar ett Shopify-tema, se Att bygga teman.

För att sälja teman i Shopifys temabutik måste du bli temapartner. Se våra riktlinjer för inlämning och godkännande om du vill ha information om att bli en temapartner.

Alla teman i Shopifys temabutik måste uppfylla viss kod, UX/design, innehåll och krav för demobutik. Shopify tillhandahåller en uppsättning checklistor som beskriver dessa krav. Se temakrav för Shopifys temabutik för mer information.