Shopify-partners intäkter

Som Shopify-partner tjänar du pengar baserat på ditt bidrag till Shopifys ekosystem (dina aktiviteter) och partnerprogrammet som du ansluter dig till. Dina intäkter kan variera beroende på din plats och platsen för de handlare du arbetar med. Dina intäkter kan vara föremål för skatter beroende på din plats och tillämpliga skatteregler.

Tabellerna nedan avhandlar villkoren och villkoren för utbetalningen utifrån dina aktiviteter.

Om du vill veta mer om de olika typerna av Shopify-partners, se följande resurser:

Obs! Intäktsprogramintäkter benämns ibland som intäktsandel.

All hänvisningsinkomst beräknas på de avgifter som handlaren betalat till Shopify, netto efter eventuella rabatter eller krediter. Det innebär att butiker utan en tillhörande prenumerationsavgift, till exempel Plus Expansion-butiker, inte bidrar till din hänvisningsinkomst. Läs mer >

Shopify pausar aktivitetskraven för Shopify partner från och med 26 mars 2020, på grund av nuvarande inverkan från COVID-19. Aktivitetskraven för Shopify partner återupptas den 4 augusti 2020. För mer information, se Tillfällig paus av kraven på partneraktivitet.

Referenser till utvecklingsbutik

Shopify Partners

Butiksplan Intäkter Villkor
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

10 % av de löpande provisionerna av handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Alla leads från Shopify Plus måste registreras genom att du fyller i Shopify Plus lead-formuläret.

Provisionsbetalning återkommer månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.

Shopify Plus-partners

Observera: Shopify Plus Technology-partners och Shopify Plus Integration-partners är inte berättigade till Shopify Plus-partners intäktsplaner.

Butiksplan Intäkter Villkor
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify Plus-partner.
1.4

Shopify Plus

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Alla leads från Shopify Plus måste registreras genom att du fyller i Shopify Plus lead-formuläret.

Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify Plus-partner.

1.5

Shopify Gold

En återkommande provision som motsvarar 10 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift för de första 4 hänvisningarna eller uppgraderingar under 12 månader.

En återkommande provision som uppgår till 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift för den femte och efterföljande hänvisningar eller uppgraderingar under 12 månader.

Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify Plus-partner.

Obs! Intäkterna på 20 % tillämpas inte retroaktivt. De första 4 hänvisningarna kommer att fortsätta att generera 10 % provision för partnern.

Affiliate-hänvisningar

Shopify affiliates

Butiksplan Intäkter Villkor
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En provision som är lika med handlarens prenumerationsavgift under de första två månaderna, netto efter eventuella rabatter/krediter.

Provisionen betalas ut under de första två månaderna av handlarens prenumeration:

 • Den första provisionsbetalningen är lika med värdet av den första månaden av handlarens prenumerationsavgift.
 • Den andra provisionsbetalningen är lika med värdet för den andra månaden av handlarens prenumerationsavgift.

Om handlaren lämnar Shopify under den första månaden utfärdas inte den andra betalningen. Om handlaren nedgraderar eller uppgraderar sin plan under den första månaden kommer den andra månadens provision att motsvara den nya månatliga prenumerationsavgiften.

Om handlaren väljer en årsprenumeration betalas din provision ut under de första två månaderna, baserat på månatligt prenumerationsvärde.

2.2

Shopify Plus

En engångsprovision värd 2 000,00 USD.

Provision betalas ut när handlaren har betalat sin första månads prenumerationsavgift.

Shopify-appar

Intäkter Villkor
3.1 80 % av den totala intäkten från engångsförsäljningspriset, eller återkommande prenumerationsavgifter och alla appköp eller uppgraderingar som gjorts via Shopify App Store. Alla appar måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Shopify-teman

Intäkter Villkor
4.1 Alternativ 1: 70 % av varje temas försäljning. Om du väljer det här alternativet kommer partnern att ansvara för alla buggfixar, samt svara på eventuella frågor om temat hos handlaren. Temat kan också säljas via en personlig kanal (till exempel, en företagswebbplats), men inte på öppna marknadsplatser.
4.2 Alternativ 2: 50 % av varje temaförsäljning. Om du väljer det här alternativet kommer partnern att ansvara för alla buggfixar, men Shopify svarar på eventuella supportfrågor om temat. Temat får inte säljas via några andra kanaler.

Kampanjer

Aktivitet Partnerplats Handlarens plats Intäkter Villkor
5.4 Hänvisningspremie försäljningsställe Alla

Kanada

USA

Storbritannien

Irland

En provision på 500 USD för varje ny Point of sale-handlare (POS) som refereras av en partner, där leadet uppfyller villkoren som beskrivs i denna aktivitet.

Kampanjen startar den 1 september 2019. Shopify förbehåller sig rätten att avsluta detta erbjudande när som helst.

Provision betalas ut för varje Shopify POS-handlare du refererar genom att skicka ett lead via Partner POS Lead-formuläret när handlaren:

 1. använder Shopify Payments,
 2. driver en fysisk butik,
 3. beställer POS-hårdvara, och
 4. har 5 sammanhängande dagar med transaktioner via Shopify POS.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kan det hända att du också måste:

 • Introducera handlare för vårt säljteam (förutsatt att säljsupport önskas),
 • tillhandahålla tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify POS, och/eller
 • delta i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller den hänvisade handlaren som lanserar på Shopify POS.

Om du väljer en handlare som är nybörjare på Shopify och Shopify POS, är du berättigad till att få POS hänvisningspremie utöver dina vanliga premieutbetalningar.

5.5 Rekrytering till Återförsäljare

Kanada

USA

Storbritannien

Irland

Australien

Nya Zeeland

Kanada

USA

Storbritannien

Irland

Australien

Nya Zeeland

En provision på 200 %, 300 % eller 400 % på en hänvisning till en månatlig Shopify Plan-prenumeration, beroende på antalet hänvisningar som gjorts av en partner, där leadet uppfyller de villkor som anges i denna aktivitet.

 • Hänvisningar 1-4 kommer att betalas ut på 200 %
 • Hänvisningar 5-19 kommer att betalas ut på 300 %
 • Hänvisningar 20 och över kommer att betalas ut på 200 %

Hänvisningsräknaren återställs den första dagen i varje månad.

Dessutom kommer få 250,00 USD utbetalt när du har slutfört en uppsättning kurser i Shopify Partner Academy.

Kampanj startar den 20 april 2020. Shopify förbehåller sig rätten att avsluta detta erbjudande när som helst.

Det krävs godkännande från Shopify för att du ska ingå i denna kampanj. Endast partners som går med i Shopifys partnerprogram den 20 april 2020 eller senare är berättigade till denna kampanj. För att bli medlem måste du skicka in en ansökan via den landningssida som är kopplad till denna kampanj.

Provision betalas ut för varje Shopify-handlare du hänvisar med hjälp av din affiliatelänk eller som går igenom en säljassisterad process. Kommissionen kommer att betalas ut när handlaren börjar betala för sin Shopify-plan och kommer att följa schemat för partnerutbetalning.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kan det hända att du också måste:

 1. Introducera handlare för vårt säljteam (förutsatt att säljsupport önskas),
 2. tillhandahålla tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify, och/eller
 3. delta i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller referred Merchant som lanserar på Shopify POS.
  1. Om du hänvisar en handlare som är nybörjare på Shopify för deras webbutik och Shopify POS, är du berättigad att få POS hänvisningspremie (5.4) utöver den här kampanjens premie.

Experts Marketplace

Intäkter Villkor
6.1

90 % av den totala intäkten som experten samlat in för varje jobb som uppstått via Experts Marketplace.

Experten har rätt till alla belopp som samlats in från handlare via Experts Marketplace, minus 10 % som Shopify kommer att behålla tillsammans med alla tillämpliga skatter på Shopify-avgifter.

Skatt på intäkter

I vissa fall tar Shopify ut skatt på sina avgifter eller betalar skatt på dina hänvisningsprovisioner. Dessa skatter varierar beroende på din plats, vilken typ av partneraktivitet och skatteinformation du anger i dina partnerkontoinställningar.

Alla skatter som debiteras eller betalats till dig av Shopify antecknas i en faktura. Om du vill lära dig hur du ser dina avgifter och provisionsfakturer, se Få betalt.

Obs! Dina skatteförpliktelser varierar beroende på vilken typ av tjänster du erbjuder och var ditt företag är registrerat. Vi rekommenderar att du diskuterar eventuella skattefrågor relaterade till ditt företag med en lokal skatteutredare.

Skatt debiterad på Shopify-avgifter

I vissa fall debiterar Shopify skatt på provisionsavgifter för appförsäljning, försäljning av tema eller tjänsteförsäljning på Shopifys plattform. Alla tillämpliga skatter dras av från din utbetalning och återspeglas i din Faktura för Shopify-avgifter.

Skatter debiteras på Shopify-avgifter i följande fall:

Kanada

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i din partnerkonto listar en adress i Kanada. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din provins eller ditt territorium.

USA

Shopify tar ut skatt på Shopify avgifter om kontaktinformation för ditt partnerkonto listar en adress i USA, och din adress är i en stat som tar ut omsättningsskatt på tjänster som faktureras agenter utför. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för ditt land.

Skatt som betalats ut på hänvisningssprovision

Om du anger ett kanadensiskt företagskonto (BN) i din skatteinformation för ditt partnerkonto lägger Shopify till ytterligare 13 % Ontario HST till din hänvisningsutbetalning från. Denna skatt läggs till din utbetalning och återspeglas i din faktura för hänvisningsprovision. Du är ansvarig för att vidarebefordra dessa skatter till den behöriga statliga myndigheten.

Obs! Kontakta Shopify-partnersupportom du har några frågor gällande dina intäkter för partnerprogrammet.

Tillfällig paus för partneraktivitetskravet

Shopify pausar aktivitetskravet för Shopify partner från och med 26 mars 2020, på grund av nuvarande inverkan från COVID-19. Alla återkommande provisionsbetalningar kommer att fortsätta under tiden som aktivitetskravet är pausat. Aktivitetskravet för Shopify partner återupptas den 4 augusti 2020.

Om du slutför en partneraktivitet medan aktivitetskravet är pausat kommer du att ha 12 månader på dig att slutföra en annan aktivitet efter att verksamhetskravet har återupptagits.

Om du inte slutför en partneraktivitet medan aktivitetskravet är pausat kommer du att ha samma tid för att slutföra en aktivitet som du hade innan du pausen. Om du till exempel hade sju månader kvar för att slutföra en aktivitet när pausen påbörjades kommer du fortfarande att ha sju månader på dig för att slutföra en aktivitet efter att aktivitetskravet har återupptagits.

Du kan se datumet som du behöver för att slutföra en annan aktivitet på sidan Utbetalningar på partner-kontrollpanelen.

Ordlista

Villkor Definition
Aktiv Shopify-partner

För att förbli aktiv i Shopifys partnerekosystem måste du slutföra en av följande aktiviteter minst en gång var 12:e månad:

 • Hänvisning till utvecklingsbutik (redovisas när handlaren betalar den första månadens prenumerationsavgift)
 • Partnerreferens (redovisas när handlaren betalar den första månadens prenumerationsavgift)
 • Uppgradera en befintlig handlare till Shopify Plus

Om du inte har slutfört en av dessa aktiviteter vid utgången av 12-månadersperioden (från det datum som handlaren byter till den relevanta planen) kommer alla återkommande betalningar av provisioner att återställas till noll. Du måste utföra en av de ovan nämnda aktiviteterna under varje löpande 12-månadersperiod för att förbli berättigad till fortsatta intäkter. Du kan spåra dina hänvisningar till utvecklingsbutik i din partner-kontrollpanel. Detta pågående aktivitetskrav har tillämpats sedan den 1 oktober 2017.

Aktiv Shopify Plus-partner Som Shopify Plus-partner behöver du upprätthålla din status som en aktiv partner för att bibehålla provisionsbetalningar för Shopify Plus-hänvisningar. För att kunna betraktas som en aktiv Shopify Plus-partner måste du uppfylla följande krav:

 • Du har deltagit i minst 5 Shopify Plus-erbjudanden under innevarande kalenderår.
 • Du har varit inblandad i minst ett Shopify Partner-evenemang under innevarande kalenderår.
Om du inte uppfyller kraven för en aktiv Shopify Plus-partner, kommer du inte längre att få din befintliga provisionsbetalning för eventuella hänvisningar som realiserats medan du var Shopify Plus-partner, och du riskerar att tas bort från Shopify Plus-partnerprogrammet. Du kommer att fortsätta att få provisionsbetalningar som du tjänat för att hänvisa butiker till andra Shopify-planer än Shopify Plus.
Affiliate-hänvisning

När du har blivit godkänd för att gå med i Shopifys affiliateprogram får du en partnerskapslänk att dela med potentiella handlare. Den innehåller din unika referensidentifierare så att varje ny handlare du refererar till kan spåras. En standardmässig partnerskapslänk ser ut så här: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

När en handlare registrerar sig för Shopify med hjälp av din partnerskapslänk får du en provision för referensen. Provisionen utfärdas efter det att handlaren betalat sin första månatliga prenumerationsavgift (i allmänhet efter en 14-dagars gratis testperiod).

Hänvisning till utvecklingsbutik

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är en gratisversion av en Shopify-butik som kan användas för att konfigurera, tematisera eller utveckla en butik för din klient. Att skapa en utvecklingsbutik och lämna över den till din klient gör att du kan få en återkommande provision.

Obs! Som Shopify-partner kan du bara tjäna provision på Shopify Plus-prenumerationsavgifter för den primära butiken (där fakturering är centraliserad) men inte för några kloner av denna butik.

Provision för hänvisning Provisionen Shopify betalar dig för hänvisningsaktiviteter, inklusive partnerhänvisningar till Shopify Plus och hänvisningar till utvecklingsbutiker. Alla hänvisningsprovisioner antecknas i en hänvisningsfaktura.
Shopify Gold Shopify Gold är en butiksplan som endast är tillgänglig för handlare som är belägna i Indien. Gå till Shopify.in/Gold för att lära dig mer om Shopify Gold.
Shopify-avgifter Provisionsavgifter som representerar Shopifys andel av appförsäljning, temaförsäljning eller tjänsteförsäljning. Shopify tar ut en avgift för 30 % av den totala temaförsäljning och resterande 70 % betalas till dig till exempel om du säljer ett tema och har rätt till 70 % av försäljningspriset. Alla Shopify-avgifter antecknas i en faktura för Shopify-avgift.
Butiksuppgraderingar Butiksuppgraderingar sker när en aktuell Shopify-handlare uppgraderar till en butiksplan med en högre prenumerationsavgift. Uppgraderingen kan slutföras av partnern som ursprungligen rekommenderade handlaren, en partner som inte tidigare rekommenderade handlaren eller Shopifys säljteam. Men endast den partner som ursprungligen rekommenderade handlaren via en utvecklingsbutik kommer att få en provision baserat på den uppgraderade planen.