Shopify-partners intäkter

Som Shopify-partner tjänar du pengar baserat på ditt bidrag till Shopifys ekosystem (dina aktiviteter). Dina intäkter kan variera beroende på din plats och platsen för de handlare du arbetar med. Dina intäkter kan vara föremål för skatter beroende på din plats och tillämpliga skatteregler.

Tabellerna nedan avhandlar villkoren och villkoren för utbetalningen utifrån dina aktiviteter.

Referenser till utvecklingsbutik

Butiksplan Intäkter Villkor
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En återkommande provision som motsvarar 20 % av Plus-handlarens månatliga basplattformsavgift i faktureringsbutiken, för varje ny handlare netto som hänvisas av en partner som skrivit under Shopify Plus ett avtal.

Du kan bygga en utvecklingsbutik för en handlare som en del av ett Shopify Plus-avtal. Se Shopify Plus-hänvisningar för detaljerade villkor.

1.3

Shopify Starter-plan

Shopify Lite

Inte berättigad till provision.

Du är inte berättigad till återkommande provision på handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Shopify Plus-hänvisningar

Butiksplan Intäkter Villkor
1.4

Shopify Plus

En återkommande provision som motsvarar 20 % av Plus-handlarens månatliga basplattformsavgift i faktureringsbutiken.

Partner är berättigade till provision för varje ny netto-Shopify Plus hänvisning som resulterar i en fullt uppfylld Shopify Plus överenskommelse.

Hänvisningar kan göras på ett av två sätt:

 • Genom att fylla i Shopify Plus formulär för lead-hänvisning.

  Alla Shopify Plus lead-hänvisningsformulär måste registreras genom att fyllas i och skicka in Shopify Plus lead-hänvisningsformulär på partnerinstrumentpanelen.

  Shopify Plus lead-hänvisningsformulär måste uppfylla följande krav:

  1. Skickas in av partnern
  2. Ha korrekta data för både Plus-handlaren och partnern
  3. Plus-handlaren får inte ha varit i kontakt med Shopifys försäljningsteam vid tidpunkten för inlämningen.

  Shopify Plus lead-hänvisningsformulär måste uppfylla kraven för att berättiga till provision.

 • Genom att utföra en Partner-assisterad automatisk uppgradering till Plus.

Shopify Plus villkor för hänvisningsprovision

 • Provisioner upprepas månadsvis så länge som Plus-handlaren förblir en Shopify Plus-handlare med god status och partnern förblir en aktiv Shopify-partner.
 • Det slutliga beslutet att ge Shopify Plus-provision för hänvisningar fattas efter Shopifys gottfinnande.
 • Alla hänvisningsintäkter beräknas på basplattformsavgiften som Betalas av Plus-handlaren till Shopify, nettobelopp efter eventuella rabatter eller krediter. Det innebär att butiker utan en tillhörande basplattformsavgift, till exempel tilläggsbutiker, inte bidrar till dina hänvisningsintäkter.
 • För Plus-handlare med årliga planer betalas partnerprovisionen ut på årsbasis efter kalenderåret.
 • Partner är berättigade till utbetalning efter det att Plus-handlaren betalar sin första faktura för plattformsavgiften.
 • Partner-lead-hänvisningsformuläret upphör att gälla för ett lead som inte kvalificeras inom 90 dagar. Efter 90 dagar kan lead-hänvisningsformuläret skickas in igen för att åter bli giltigt.

Shopify-appar

Intäkter Villkor
2.1

100% av de totala intäkterna från engångsförsäljningspriset eller återkommande prenumerationsavgifter och alla app-köp eller uppgraderingar som gjorts via Shopifys app-butik på de första 1 000 000 USD. På intäkter över 1 000 000 USD är din förtjänst 85% av de totala intäkterna.

Alla appar måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast den partner som hanterar appen är berättigad till intäkter från app-försäljning.

Om du vill registrera dig för den nya intäktsplanen måste du registrera dig för att sälja i appbutiken och rapportera alla kopplade utvecklarkonton.

Shopify-teman

Intäkter Villkor
3.1

100 % av de totala intäkterna från teman som säljs via Shopifys temabutik på de första 1 000 000 USD. På intäkter över 1 000 000 USD tjänar du 85 % av de totala intäkterna.

Alla teman måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast partnern som hanterar temat är berättigad till intäkter från temaförsäljning.

Kampanjer

Följande kampanjer är tillgängliga för partner:

4.1: Markets Pro Launch Bonus

Partnerplats Alla
Handlarens plats Usa
Intäkter

Provision betalas ut till en partner för varje ny Markets Pro-handlare som hänvisas till Shopify av nämnda partner, där partnerns lead uppfyller villkoren som beskrivs i denna aktivitet.

Provisionen ("Provision") som betalas till en hänvisningspartner baseras på volymen av Markets Pro bruttovaruvärde som sålts gränsöverskridande i den hänvisade Markets Pro-handlarens Shopify-butik, där köparen ("Köparen") av produkter som säljs av Markets Pro-handlaren ligger utanför handlarens jurisdiktion.

"Markets Pro bruttovaruvärde" betyder, i denna kampanj, det totala dollarvärdet på ordrar (inklusive fraktavgifter, tullavgifter och skatter) som behandlas via Markets Pro "Tjänsten" såsom beskrivs i tjänstevillkoren under de första sex (6) månaderna av den hänvisade Market Pro-handlarens användning av Tjänsten, minus eventuella återbetalningar som behandlats inom den sex (6) månadersperioden.

Provisionerna är följande, baserade på de första sex (6) månaderna av Markets Pro bruttovaruvärde som behandlats av den hänvisade handlaren:

 • 1 500 USD för hänvisningar som hanterar 50 000 USD till 250 000 USD.
 • 5 000 USD för hänvisningar som hanterar 250 001 USD till 500 000 USD.
 • 15 000 USD för hänvisningar som hanterar 500 001 USD till 1 700 000 USD.
 • 35 000 USD för hänvisningar som behandlar 1 700 001 till 3 900 000 USD.
 • 65 000 USD för hänvisningar som hanterar 3 900 001 USD till 7 500 000 USD.
 • 150 000 USD för hänvisningar som behandlar mer än 7 500 001 USD.

Shopify kommer göra rimliga ansträngningar för att betala kommissionen till den hänvisande partnern inom 60 dagar efter det att perioden på (6) månader som nämns ovan har löpt ut. Partners som mottar en provision för denna kampanj är ansvariga för att remittera eventuella skatter som krävs i deras jurisdiktion från det totala belopp som betalats. För information om hur utbetalningar görs, se Att få betalt.

Villkor

Kampanjen kommer att köras från 30 januari 2023 till 1 juli 2023. En hänvisningspartner kommer kunna skicka in Markets Pro Lead-formulär fram till det datumet. Shopify förbehåller sig dock rätten att när som helst ändra eller avsluta detta erbjudande.

I denna kampanj definieras en "Markets Pro-handlare" som en användare av Markets Pro-"Tjänsten" som beskrivs i Användarvillkoren, baserad i USA.

Provision betalas ut för varje ny Shopify Markets Pro-handlare som du hänvisar genom att fylla i och skicka in Markets Pro Lead-formuläret i din partner-kontrollpanel, där den hänvisade Markets Pro Merchant:

 1. Efterlever Shopifys användarvillkor.
 2. Är en aktiv användare av och efterlever Shopify Payments, såsom beskrivs i Användarvillkoren för Shopify Payments.
 3. Är ny på Markets Pro (har inte aktiverat Markets Pro tidigare).
 4. Introducerades till Markets Pro genom att du aktivt marknadsförde Markets Pro.
 5. Bestäms av Shopify till att inte ha introducerats eller hänvisats till Shopify av någon annan part, inklusive Shopify själv, och talar inte redan med vårt försäljningsteam.
 6. Är aktiverad på Markets Pro och har börjat behandla Markets Pro bruttovaruvärde inom 45 dagar efter lead-inlämning.
 7. Börjar behandla Markets Pro Gross bruttovaruvärde via Markets Pro efter inlämningsdatum för leadformulär.
 8. Förblir aktiv och behandlar försäljning via Markets Pro i minst sex månader.

Om du hänvisar en kvalificerad handlare som också är ny på Shopify, är du berättigad till att få eventuella tillämpliga nya utbetalningar för handlarhänvisningar utöver denna Markets Pro Launch-start, såsom specificeras i Shopifys partnerprogramavtal.

Om du är partner och inte fått ett e-postmeddelande med informationen i denna kampanj, skicka ett e-postmeddelande till oss på markets-partners@shopify.com.

Shopify förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa Villkor, eller att stoppa eller avsluta denna kampanj, när som helst och efter eget gottfinnande.

4.2: Point of Sale Pro hänvisningspremie

Partnerplats Alla
Handlarens plats Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Intäkter

En provision på 500 till 3 000 USD för varje ny Point of sale-handlare (POS Pro) som hänvisas av en partner, där leadet uppfyller villkoren som beskrivs i denna aktivitet.

Provisionen baseras på antalet POS Pro-prenumerationer som aktiverats av den hänvisade handlaren. En (1) Pro-prenumeration representerar en (1) Pro-plats. Provisionbeloppen är följande:

 • 500 USD om 1 POS Pro-prenumeration aktiveras
 • 1 000 USD om 2 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 1 500 USD om 3 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 000 USD om 4 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 500 USD om 5 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 3 000 USD om 6 POS Pro-prenumerationer aktiveras
Villkor

Shopify förbehåller sig rätten att avsluta detta erbjudande när som helst.

Provision betalas ut för varje ny Shopify POS Pro-handlare som du hänvisar genom att fylla i och skicka in Shopify POS-leadformuläret i din partner-kontrollpanel, där handlaren:

 1. Betalar för minst 2 löpande månader av POS Pro eller betalar för en årlig POS Pro-prenumeration.
 2. Är ny på Shopify POS Pro (har inga befintliga POS Pro-platser aktiverade).
 3. Har tio (10) eller fler dagar av gjorda transaktioner via Shopify POS Pro per månad, i minst två månader.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Introducerades till Shopify genom att du aktivt marknadsförde Shopify POS Pro.
 6. Introducerades inte eller hänvisades inte till Shopify av någon annan part, inte heller av Shopify.
 7. Aktiverades upp till trettio (30) dagar innan lead-inlämning eller aktiveras inom sex (6) månader efter lead-inlämning.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kanske du också måste:

 • Introducera handlare till vårt säljteam (förutsatt att säljsupport efterfrågas),
 • tillhandahåller tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify POS, och/eller
 • deltar i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller den hänvisade handlaren som startar upp Shopify POS Pro.

Om du hänvisar en kvalificerad handlare som också är ny på Shopify är du berättigad att få eventuella tillämpliga nya utbetalningar för handlarhänvisning, utöver denna POS Pro-hänvisningspremie.

4.3: Hänvisningsbonus för logistiktjänster

Partnerplats Alla
Handlarens plats Alla
Intäkter

En provision på 500 - 4 000 USD för varje ny handlare som hänvisas av en partner, där ett lead uppfyller de villkor som beskrivs. Provisionen baseras på den genomsnittliga dagliga beställningsvolymen (ADO) under de föregående tre månaderna eller de årliga återkommande intäkterna, ARR (Annual Recurring Revenue), från föregående år, omedelbart innan den hänvisade handlaren introduceras i Shopify Fulfillment Network eller Deliverr.

Provisionsbeloppen är som följer:

 • <40 ADO eller $0-90K ARR: $500 per ny hänvisad handlare
 • 40-100 ADO eller $90-240K ARR: $1500 per ny hänvisad handlare
 • >100 ADO eller >$240K ARR: $4000 per ny hänvisad handlare
Villkor

Hänvisningar till handlare måste registreras genom att fylla i och skicka in Hänvisningsformuläret för logistiktjänster, där handlaren uppfyller alla följande kriterier:

 • Börjar introduktionen med Shopify Fulfillment Network eller Deliverr.
 • Gör sin första inkommande överföring av lager till en Shopify lagerplats.
 • Är ny på Shopify Fulfillment Network eller Deliverr.

Utöver de provisionskrav som beskrivs ovan kan du även behöva göra följande:

 • Introducera handlaren för vårt säljteam.
 • Delta i andra aktiviteter, såsom försäljnings- och introduktionsdiskussioner som stöder Shopifys säljteam eller den hänvisade handlarens introduktionsprocess.

Du beviljas endast provision för nya lead på Shopify Fulfillment Network och Deliverr. Ett lead måste ursprungligen ha skickats in av dig och handlaren får ännu inte ha varit i kontakt med Shopifys logistiktjänstteam vid tidpunkten för inlämningen.

Det slutgiltiga beslutet att bevilja hänvisnings provision till Shopify Fulfillment Network görs efter Shopifys gottfinnande.

4.4: Commerce Components hänvisningskampanj

Partnerplats Alla
Handlarens plats Alla
Intäkter 20% av kontraktsvärdet år 1 för Commerce Components av Shopify-produkter , vilket har ett maxbelopp på 200 000 USD.
Villkor

Kampanjens startdatum: 26:e februari 2023

Kampanjens slutdatum: 31:a december 2023

Erbjudandets behörighet granskas och betalas ut manuellt efter slutet av varje kvartal (april, juli, november).

Shopify förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta denna kampanj, när som helst och efter eget gottfinnande.

4.5: Shopify Plus Repeat hänvisningskampanj

Partnerplats Alla
Handlarens plats Alla
Intäkter

Betalningen baseras på det totala antalet hänvisningar Shopify Plus som leder till signerade Plus-erbjudanden.

Nivå 1: För 5 Shopify Plus-avtal: 5 000 USD

Nivå 2: För 10 Shopify Plus-avtal: 10 000 USD (15 000 USD i löpande belopp)

Nivå 3: För 15 Shopify Plus-avtal: 15 000 USD (30 000 USD i totalt ackumulerat belopp)

Berättigade erbjudanden beräknas och betalas ut manuellt efter utgången av 2023 (ca januari 2024)

Villkor

Kampanjens startdatum: 26:e februari 2023

Kampanjens slutdatum: 31:a december 2023

En Shopify Plus partner som gör upprepade hänvisningar kan skicka in lead-formulär.

Det slutliga beslutet att ge Shopify Plus-provision för hänvisningar fattas efter Shopifys gottfinnande.

Shopify förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta denna kampanj, när som helst och efter eget gottfinnande.

Experts Marketplace

Intäkter Villkor
5.1

90 % av den totala intäkten som experten samlat in för varje jobb som uppstått via Experts Marketplace.

Experten har rätt till alla belopp som samlats in från handlare via Experts Marketplace, minus 10 % som Shopify kommer att behålla tillsammans med alla tillämpliga skatter på Shopify-avgifter.

Skatt på intäkter

I vissa fall tar Shopify ut skatt på sina avgifter eller betalar skatt på dina hänvisningsprovisioner. Dessa skatter varierar beroende på din plats, vilken typ av partneraktivitet och skatteinformation du anger i dina partnerkontoinställningar.

Alla skatter som debiteras eller betalats till dig av Shopify antecknas i en faktura. Om du vill lära dig hur du ser dina avgifter och provisionsfakturer, se Få betalt.

Skatt debiterad på Shopify-avgifter

I vissa fall debiterar Shopify skatt på sina provisionsavgifter och andra tillämpliga avgifter för försäljning av appar, teman eller tjänster på Shopifys plattform. Alla tillämpliga skatter dras av från din utbetalning och återspeglas i din Faktura för Shopify-avgifter.

Skatter debiteras på Shopify-avgifter i följande fall:

Kanada

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i ditt partnerkonto listar en adress i Kanada. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din provins eller ditt territorium.

USA

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i ditt partnerkonto listar en adress i USA, och din adress är i en stat som tar ut omsättningsskatt på tjänster som agenter utför. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din stat.

Skatt som betalats ut på hänvisningssprovision

Om du anger ett kanadensiskt företagskonto (BN) i din skatteinformation för ditt partnerkonto lägger Shopify till ytterligare 13 % Ontario HST till din hänvisningsutbetalning från. Denna skatt läggs till din utbetalning och återspeglas i din faktura för hänvisningsprovision. Du är ansvarig för att vidarebefordra dessa skatter till den behöriga statliga myndigheten.

Regulatorisk driftavgift

I vissa länder eller regioner tillämpas en skatt på digitala tjänster (DST) på produkter och tjänster som säljs digitalt. DST beräknas som en procentandel av bruttointäkten från försäljningen av en digital tjänst. DST-satsen varierar beroende på land eller region där en handlare är baserad.

Från och med den 5 januari 2022 kommer Shopify debitera en regulatorisk driftavgift för offentlig app- och temaförsäljning i de länder eller regioner som berörs för att inrymma DST. Följande regulatoriska driftavgifter gäller när handlarens företagsadress är belägen i ett av de listade länderna eller regionerna:

DST-priser efter land eller region
Land eller region DST-priser
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Turkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regleringsavgifter som gäller för din app- och temaförsäljning i din partner-kontrollpanel eller i CSV för partner-utbetalningar. För mer information om hur du visar utbetalningar eller hur du exporterar utbetalningar till en CSV-fil, se intäkter från spårningspartner.

Ordlista

Se följande resurser om du vill veta mer om de olika typerna av Shopify-partner:

Se följande tabell för mer information om termer som du kanske behöver förstå i egenskap av Shopify-partner.

Villkor Definition
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify partner kan du få återkommande provisionsbetalningar för hänvisningar och Shopify Plus-uppgraderingar. För att fortsätta få återkommande provisionsbetalningar för tidigare hänvisningar och uppgraderingar måste du slutföra en av följande partner-aktiviteter minst en gång var 12:e månad:

 • Hänvisning till utvecklingsbutik (redovisas när handlaren betalar den första månadens prenumerationsavgift)
 • Hänvisa en ny handlare eller en befintlig handlare till Shopify Plus

Om du inte har slutfört en av dessa aktiviteter vid utgången av 12-månadersperioden (från det datum som handlaren byter till den relevanta planen) kommer alla återkommande betalningar av provisioner att återställas till noll. Du måste utföra en av ovan nämnda aktiviteter under varje löpande 12-månadersperiod för att fortsätta ta emot återkommande provisionsintäkter. Du kan se senaste datum för att slutföra en annan aktivitet på sidan för hänvisningar på partner-kontrollpanelen. Det pågående aktivitetskravet gäller sedan den 1 oktober 2017.

Partneraktivitetskravet gäller inte för andra pågående intäkter, till exempel intäkter från appförsäljning eller temaförsäljning.

Avgift för basplattform

Den nuvarande debiteringsmetoden för Shopify Plus-butiker för användning av vår plattform. Plus-handlare som debiteras plattformsavgifter debiteras inte prenumerationsavgifter. Plattformsavgifter ersätter prenumerationsavgifter för dessa handlare.

Basplattformsavgiften är det avtalade basbeloppet som debiteras månadsvis. Det inkluderar inte de extra variabla plattformsavgifter som handlaren betalar när de säljer mer.

Faktureringsbutik Den första butiken som öppnas under en Shopify Plus-handlares kontrakt. Det betraktas som den primära butiken för handlarens organisation. Finansiell information, såsom fakturering för plattformsavgiften, nås via faktureringsbutiken.
Commerce Components av Shopify Commerce Components av Shopify är det moderna och anpassningsbara produktpaketet för detaljhandelsföretag. Shopify-handlare kan välja komponenter i Shopify-plattformen som erbjuder integration med deras egna system.
Hänvisning till utvecklingsbutik

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är en gratisversion av en Shopify-butik som kan användas för att konfigurera, tematisera eller utveckla en butik för din klient. Att skapa en utvecklingsbutik och lämna över den till din klient gör att du kan få en återkommande provision.

Obs! Som Shopify-partner kan du bara tjäna provision på Shopify Plus-prenumerationsavgifter för den primära butiken (där fakturering är centraliserad) men inte för några kloner av denna butik.

Netto ny En lead-hänvisning för en Plus-handlare som är ny i Shopifys interna databas över potentiella Shopify-kunder.
Partner-assisterad automatisk uppgradering till Plus Ett sätt för Shopify-partners att skicka inbjudningar med automatisk uppgradering till Merchants via partner-kontrollpanelen .
Plus-tilläggsbutiker Ytterligare en butik öppnas för att komplettera Plus-handlarens huvudbutik. Detta kan göras i syfte att sälja på olika språk eller valutor. Plus-expansionsbutiker är inte den huvudsakliga faktureringsbutiken och har ingen plattformsbasavgift.
Plus-lead-hänvisningsformulär Ett formulär för att skicka Shopify Plus lead-hänvisningar till Shopify. Formuläret är tillgängligt i partnerinstrumentpanelen.
Plus-hänvisning En handlare som partnern anser passar perfekt för Shopify Plus.Partner kan skicka in ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär som är okvalificerat eller som är i ett tidigt skede för att säkerställa ny nettokredit och provision för berättigade lead.
Handläggningsavgift App-fakturering omfattas av en hanteringsavgift på 2,9 %. Från och med den 1 augusti 2021 debiteras hanteringsavgifter och skatter på en separat radartikel. Alla hanteringsavgifter registreras på utbetalningssidan.
Kvalificerad Plus-lead-hänvisning

Inom 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär skickats in kan hänvisningen kvalificeras och betraktas som redo för nästa steg i Plus-försäljningsprocessen.

En kvalificerad Plus-lead-hänvisning är en hänvisning där Shopify får all kvalificerande information som krävs för att Shopifys säljteam ska kunna ta kontakt. Detta inkluderar uppgifter om ett leads huvudkontor, intäkter, en bekräftelse på deras budget och deras tidsramar.

Hänvisningsprovision eller "provision" Provisionen Shopify betalar dig för hänvisningsaktiviteter, inklusive partnerhänvisningar till Shopify Plus och hänvisningar till utvecklingsbutiker. Alla hänvisningsprovisioner antecknas i en hänvisningsfaktura.
Försäljningsmöjlighet Shopify-erbjudanden som behandlas. Opportunity-poster spårar detaljer om erbjudanden, inklusive vilka konton de gäller, vilka som är parter, deras steg i försäljningsprocessen och hur mycket potentiell försäljning det handlar om.
Shopify-avgifter Provisionsavgifter som representerar Shopifys andel av appförsäljning, temaförsäljning eller tjänsteförsäljning. Shopify tar ut en avgift för 30 % av den totala temaförsäljning och resterande 70 % betalas till dig till exempel om du säljer ett tema och har rätt till 70 % av försäljningspriset. Alla Shopify-avgifter antecknas i en faktura för Shopify-avgift.
Butiksuppgraderingar

Butiksuppgraderingar sker när en aktuell Shopify-handlare uppgraderar till en butiksplan med en högre prenumerationsavgift. Uppgraderingen kan slutföras av partnern som ursprungligen rekommenderade handlaren, en partner som inte tidigare rekommenderade handlaren eller Shopifys säljteam. Men endast den partner som ursprungligen rekommenderade handlaren via en utvecklingsbutik kommer att få en provision baserat på den uppgraderade planen.

Om handlaren uppgraderar till Shopify Plus måste du fylla i Shopify Plus anmälningsblankett för leads för att fortsätta få en återkommande provision. Du beviljas endast provision för nya Shopify Plus-leads. Det ursprungliga leadet måste ha skickats in av dig och handlaren får inte ha varit i kontakt med Shopify Plus-teamet vid tidpunkten för inlämningen.

Inte kvalificerad Plus-lead-hänvisning

Efter 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-formulär skickats in är det okvalificerat om inte en Shopify Plus försäljningsmöjlighet skapats från det lead-formuläret.

Inom 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär skickats in kan det vara en okvalificerad lead-hänvisning om den inte har tagits om hand tillräckligt för att ha vidarebefordras till ett försäljningsteam. Dessa hänvisningar berättigar inte till provision.

Exempel på okvalificerade lead-hänvisningar:

 • Handlaren känner ännu inte till kostnaden för Plus.
 • Handlaren är ännu inte redo att flytta till Plus.
 • Det finns redan en öppen möjlighet.
 • Handlaren svarade inte partnern eller Shopify.
 • Handlaren är bättre anpassad för en Shopify-basplan.
 • Handlaren beslutar att de inte längre vill ha Plus.