Sätta upp Shopify Payments för POS

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder. Se Kan jag använda Shopify Payments? om du vill ha en lista över de länder som stöds.

Shopify Payments är det enklaste sättet att acceptera betalningar. Det eliminerar besväret med att konfigurera en tredjepartsbetalningsleverantör eller ett merchant-konto. Du behöver inte heller skriva in autentiseringsuppgifterna i Shopify. Med Shopify Payments kan du automatiskt acceptera alla större betalningsmetoder så fort du skapar din Shopify-butik.

När du har ställt in Shopify Payments kan dina kunder göra kreditkortsbetalningar i din butik. Du kan aktivera Shopify Payments från sidan betalningsleverantör i Shopifys inställningar. När du ställer in Shopify Payments behöver du följande information:

 • ditt organisationsnummer (EIN)
 • dina bankuppgifter
 • snittpriset för dina order
 • den genomsnittliga leveranstiden för dina order

Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder och regioner. Med Shopify Payments är du automatiskt inställd på att acceptera alla större betalningsmetoder så fort du skapar din Shopify butik.

Aktivera Shopify Payments i POS-appen

Om Shopify Payments har ställts in för din butik kan du acceptera kreditkortsbetalningar personligen. När du har ställt in Shopify Payments måste du aktivera det i Shopify POS-appen.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.
 2. I avsnittet Standardbetalningstyper bekräftar du att kredit-/debetalternativet visas som Godkänt.

Godkänn kortbetalningar utan en signatur

Du kan acceptera kortbetalningar utan kundens underskrift om du uppfyller följande krav:

 • Din butik är baserad i USA.
 • Du använder Shopify Payments.
 • Du använder en EMV-kortläsare.

Det här alternativet är avstängt under standardinställningarna, men du kan aktivera det från Shopify POS-sidan Betalningsinställningar.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.
 2. Tryck på Kredit/debet i avsnittet Standardbetalningstyper.
 3. Tryck på växlaren för att aktivera eller inaktivera Hoppa över kundunderskrift när det är möjligt.

Länder och regioner som stöds

Använd följande lista för att ta reda på om Shopify Payments är tillgängligt för användning med Shopifys kassasystemapp i det land där ditt företag är verksamt:

Om det land ditt företag verkar i inte stöds av Shopify Payments så kan du granska listan över andra betalningsgateways som Shopify stöder.

Efterlevnad av land och valuta för personlig försäljning

När du behandlar en POS-transaktion personligen med hjälp av Shopify Payments och en Shopify-kortläsare måste du följa betalningsreglerna för det land du behandlar transaktionen i. För att acceptera POS-betalningar personligen i flera länder måste du skapa ett separat Shopify-butiks- och Shopify Payments-konto för varje ytterligare land.

Krav

Shopify POS hjälper ditt företag att följa landskraven så länge som ditt företag uppfyller följande krav:

 • ditt Shopify-butiksland måste matcha landet för din fysiska butiks plats
 • din Shopify-kontovaluta måste matcha valutan för din fysiska butiks plats

För att acceptera betalningar med en Shopify-kortläsare måste ditt Shopify-konto och ditt Shopify Payments-konto ha samma valuta, plats och landsinställningar.

Ställ in en ny Shopify-butik för att acceptera POS-betalningar i ett annat land

Du kan acceptera POS-betalningar personligen med Shopify Payments och en Shopify-kortläsare i endast ett land per Shopify-konto. Du behöver inte konfigurera ytterligare butiker för internationella platser där du inte accepterar POS-betalningar personligen, till exempel platser för lagerhållning eller lagerhantering. Att acceptera betalningar online från andra länder kräver inte heller olika Shopify-konton.

Ett exempel: Janes detaljhandelsbutik är i USA och hon har ett lager i Kanada. Jane behöver inte skapa en ny butik för sitt lager i Kanada eftersom hon inte accepterar personliga betalningar i Kanada. Om Jane vill börja sälja personligen med Shopify POS i Storbritannien måste Jane skapa en ny Shopify-butik som är baserad i Storbritannien och som säljer i GBP.

Steg:

 1. Skapa en ny butik, registrerad i landet där du vill godkänna kassasystemsbetalningar personligen och med lämplig valuta.
 2. Konfigurera den nya butiken. Du kan exportera din produktinformation från din ursprungliga butik med CSV-filer.
 3. Skapa ett nytt Shopify Payments-konto som är registrerat i det land där du vill acceptera POS-betalningar personligen och med lämplig valuta.

Bankkontokrav för Shopify Payments

Se till att ditt bankkonto uppfyller följande krav innan du ansluter det till Shopify Payments:

 • Kontot är ett fullständigt checkkonto, eller ett current account i Storbritannien och Irland.
 • Kontot använder utbetalningsvalutan i din region.
 • Kontot kan acceptera elektroniska banköverföringar.

Obs! Sparkonton, konton som kan använda flera valutor, virtuella konton och pengaöverföringskonton som efterliknar bankkonton stöds inte av Shopify-betalningar.

Alla regioner har även lokala krav som bankkontot måste följa:

 • Australien – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Australien, i valutan AUD och vara berättigat till BECS-överföringar.
 • Österrike - Bankkontot måste vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Belgien - Bankkontot måste vara ett standard bankkonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Andra typer av bankkonton och konton med virtuella operatörer stöds, men kan leda till fler misslyckade utbetalningar.
 • Kanada -om din utbetalningsvaluta är CAD så måste bankkontot vara registrerat i en fysisk bank i Kanada, i valutan CAD och vara berättigat till en överföring av ACH.
  Om din utbetalningsvaluta är USD måste bankkontot vara registrerat i en fysisk bank i Kanada eller USA, i valutan USD och vara berättigat till en överföring av ACH.
 • Danmark - Om din utbetalningsvaluta är i euro måste bankkontot vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Om din utbetalningsvaluta är DKK, måste bankkontot vara i DKK-valuta, vara berättigad till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med DK.
 • Tyskland - Bankkontot måste vara i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Hong Kong SAR - bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Hong Kong SAR och i HKD-valutan.
 • Irland – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank på Irland, i valutan EUR och vara berättigat till FPS-överföringar.
 • Italien - Bankkontot måste vara ett företagsbankkonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Japan – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Japan, i valutan JPY och vara av typen Futsu.
 • Nederländerna - Bankkontot måste vara ett företagskonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Nya Zeeland – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank på Nya Zeeland, i valutan NZD och vara berättigat till BECS-överföringar.
 • Singapore – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Singapore i valutan SGD.
 • Spanien - Bankkontot måste vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Sverige - Om din utbetalningsvaluta är i euro måste bankkontot vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Om din utbetalningsvaluta är i SEK, måste bankkontot vara i valutan SEK, vara berättigad till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med SE.
 • Storbritannien – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Storbritannien, i valutan GBP och vara berättigat till FPS-betalningar.
 • USA – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i USA, i valutan USD och berättigat till ACH-överföringar.

De flesta checkkonton kan acceptera de elektroniska banköverföringar som anges ovan. Checkkonton som är inställda till att endast att acceptera banköverföringar fungerar inte med Shopify Payments. Kontakta din bank för att ta reda på om ditt konto godkänner överföringstyperna som listas för din region ovan.

Redigera bankkontoinformation

Om du byter bank, eller om dina bankkontouppgifter ändras kan du uppdatera informationen i dina inställningar för Shopify Payments.

Du kan inte använda förbetalda bankkort som bankkontouppgifter för att få utbetalningar från Shopify Payments.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Betalningsleverantörer.
 2. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 3. Klicka på Byt bankkonto under Bankkonto för utbetalning i avsnittet Utbetalningsinformation.
 4. Ange dina bankkontouppgifter och klicka sedan på Spara.

Förbjudna verksamheter

Vissa typer av företag och tjänster får inte använda Shopify Payments. Kontrollera listan över förbjudna företagstyper för det land där ditt företag är verksamt, för att se om du kan använda Shopify Payments:

Mer information finns i Shopify Payments Användarvillkor (TOS) och i Vanliga frågor om Shopify Payments.

Om den typ av verksamhet du kör inte stöds av Shopify Payments, granska sedan listan över andra betalningsgateways som Shopify stöder.

Mer information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis