Thiết lập Shopify Payments cho POS

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận thanh toán. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân và nhập thông tin xác thực vào Shopify. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi bạn tạo cửa hàng Shopify.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần những thông tin sau:

 • mã số thuế liên bang (EIN)
 • thông tin ngân hàng
 • giá trung bình của các đơn hàng
 • thời gian vận chuyển trung bình của các đơn hàng

Shopify Payments chỉ khả dụng đối với cửa hàng ở những quốc gia và vùng nhất định. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify.

Bật Shopify Payments trong ứng dụng POS

Nếu đã thiết lập Shopify Payments cho cửa hàng, bạn có thể trực tiếp chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần bật tính năng này trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).
 2. Trong mục Default Payment Types (Loại thanh toán mặc định), xác nhận tùy chọn Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được hiển thị là Accepted (Đã chấp nhập).

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ mà không có chữ ký của khách hàng nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Theo mặc định, tùy chọn này tắt, nhưng bạn có thể bật trong màn hình Payment settings (Cài đặt thanh toán) của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).
 2. Trong mục Default Payment Types (Loại thanh toán mặc định), chạm vào Credit/debit (Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ).
 3. Chạm bật/tắt để bật hoặc tắt Skip customer signatures when possible (Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể).

Quốc gia và vùng được hỗ trợ

Sử dụng danh sách dưới đây để xem Shopify Payments có khả dụng tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động hay không:

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify Payments hỗ trợ.

Yêu cầu của Shopify Payments đối với tài khoản ngân hàng

Đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn đáp ứng những yêu cầu sau đây trước khi liên kết với Shopify Payments:

 • Tài khoản là tài khoản thanh toán có đủ chức năng hoặc tài khoản thanh toán tại Vương quốc Anh và Ireland.
 • Tài khoản sử dụng đơn vị tiền tệ quyết toán theo vùng của bạn.
 • Tài khoản có thể nhận chuyển khoản điện tử.

Mỗi vùng cũng có những quy định riêng mà tài khoản ngân hàng phải tuân thủ

 • Úc - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Úc, bằng đồng AUD và đủ điều kiện chuyển khoản BECS.
 • Áo - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Bỉ - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng vãng lai tiêu chuẩn sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Những loại tài khoản ngân hàng khác và tài khoản có nhà cung cấp dịch vụ ảo được hỗ trợ nhưng có thể gây nhiều lỗi thanh toán hơn.
 • Canada - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn là CAD thì tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Canada, bằng đồng CAD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.
  Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là USD, tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Canada hoặc Hoa Kỳ, bằng đồng USD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.
 • Đan Mạch - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là EUR thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng các chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là DKK thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng DKK, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng DK.
 • Đức - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Hồng Kông - Tài khoản ngân hàng phải là của ngân hàng thực tế tại Hồng Kông, sử dụng đồng HKD.
 • Ireland - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Ireland, bằng đồng EUR và đủ điều kiện chuyển khoản FPS.
 • Ý - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Nhật Bản - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Nhật Bản, là tài khoản Futsu và bằng đồng JPY.
 • Hà Lan - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • New Zealand - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở New Zealand, bằng đồng NZD và đủ điều kiện chuyển khoản BECS.
 • Singapore - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Singapore và bằng đồng SGD.
 • Tây Ban Nha - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Thụy Điển - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là EUR thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng các chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là đồng SEK thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng SEK, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng SE.
 • Vương quốc Anh - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Vương quốc Anh, bằng đồng GBP và đủ điều kiện chuyển khoản FPS.
 • Hoa Kỳ - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Hoa Kỳ, bằng đồng USD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.

Phần lớn tài khoản thanh toán đều có thể nhận những hình thức chuyển khoản điện tử nêu trên. Nếu tài khoản thanh toán được lập để chỉ nhận tiền chuyển khoản thì sẽ không hoạt động với Shopify Payments. Để xác nhận tài khoản có thể nhận hình thức chuyển khoản nêu trên tại vùng của bạn hay không, liên hệ với ngân hàng.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 3. Trong phần Payout bank account (Tài khoản ngân hàng thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng).
 4. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Những loại hình kinh doanh bị cấm

Một số loại hình kinh doanh và dịch vụ bị cấm sử dụng Shopify Payments. Để biết liệu bạn có thể dùng Shopify Payments hay không, xem danh sách những loại hình kinh doanh bị cấm tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động:

Có thể xem thêm thông tin chi tiết trong Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments và trong phần Câu hỏi thường gặp về Shopify Payments.

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ loại hình kinh doanh bạn vận hành, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí