Thiết lập Shopify Payments cho POS

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận thanh toán. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân và nhập thông tin xác thực vào Shopify. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi bạn tạo cửa hàng Shopify.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần những thông tin sau:

 • mã số thuế liên bang (EIN)
 • thông tin ngân hàng
 • giá trung bình của các đơn hàng
 • thời gian vận chuyển trung bình của các đơn hàng

Shopify Payments chỉ khả dụng đối với cửa hàng ở những quốc gia và vùng nhất định. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify.

Kích hoạt Shopify Payments trong ứng dụng POS

Nếu đã thiết lập Shopify Payments cho cửa hàng thì bạn có thể trực tiếp chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần kích hoạt tính năng này trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).
 2. Trong mục Default Payment Types (Loại thanh toán mặc định), xác nhận tùy chọn Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được hiển thị là Accepted (Đã chấp nhập).

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ mà không có chữ ký của khách hàng nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Theo mặc định, tùy chọn này tắt, nhưng bạn có thể bật trong màn hình Payment settings (Cài đặt thanh toán) của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).
 2. Trong mục Default Payment Types (Loại thanh toán mặc định), chạm vào Credit/debit (Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ).
 3. Chạm bật/tắt để bật hoặc tắt Skip customer signatures when possible (Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể).

Các quốc gia và kgu vực được hỗ trợ

Sử dụng danh sách sau để xem có thể sử dụng Shopify Payments cùng ứng dụng Shopify POS tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động không:

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify Payments hỗ trợ.

Quy tắc về quốc gia và đơn vị tiền tệ để bán hàng trực tiếp

Khi xử lý giao dịch POS trực tiếp bằng Shopify Payments và đầu đọc thẻ của Shopify, bạn phải tuân thủ quy tắc thanh toán của quốc gia nơi bạn đang xử lý giao dịch. Để chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại nhiều quốc gia, bạn phải tạo riêng cửa hàng Shopify và tài khoản Shopify Payments cho từng quốc gia bổ sung, trừ khi cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu (EU). Nếu cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn không cần tạo riêng tài khoản và có thể có địa điểm POS tại các quốc gia EU khác do cùng một cửa hàng Shopify quản lý.

Yêu cầu

Shopify POS giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ các yêu cầu về quốc gia, miễn là doanh nghiệp của bạn đáp ứng những yêu cầu sau:

 • quốc gia của cửa hàng Shopify phải khớp với quốc gia của địa điểm cửa hàng thực tế
 • đơn vị tiền tệ của tài khoản Shopify phải khớp với đơn vị tiền tệ của địa điểm cửa hàng thực tế

Để chấp nhận thanh toán bằng đầu đọc thẻ Shopify, tài khoản Shopify và tài khoản Shopify Payments của bạn phải có cùng cài đặt đơn vị tiền tệ, vị trí và quốc gia. Tuy nhiên, nếu cửa hàng của bạn ở một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn có thể có vị trí POS tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu khác. Ví dụ: Cửa hàng của bạn có thể đặt tại Đức cùng một vị trí POS, ngoài ra cũng có vị trí POS tại Hà Lan và cả hai vị trí đều bán hàng bằng EUR.

Thiết lập cửa hàng Shopify mới để chấp nhận thanh toán qua POS tại một quốc gia khác

Bạn chỉ có thể chấp nhận thanh toán POS trực tiếp bằng Shopify Payments và đầu đọc thẻ Shopify tại một quốc gia trên mỗi tài khoản Shopify, trừ khi cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu (EU). Nếu cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn không cần tạo riêng tài khoản và có thể có địa điểm POS tại các quốc gia EU khác do cùng một cửa hàng Shopify quản lý.

Bạn không cần thiết lập cửa hàng bổ sung cho các địa điểm quốc tế nơi bạn không chấp nhận thanh toán POS trực tiếp, ví dụ như những địa điểm làm nhà kho hoặc để quản lý hàng tồn kho. Bạn cũng không cần tạo tài khoản Shopify khác để chấp nhận thanh toán trực tuyến từ các quốc gia khác. Ví dụ: Cửa hàng bán lẻ của Jane ở Hoa Kỳ và cô có một nhà kho để lưu trữ hàng trong kho tại Canada. Jane không cần tạo cửa hàng mới cho nhà kho tại Canada vì cô không chấp nhận thanh toán trực tiếp tại Canada. Tuy nhiên, nếu muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp bằng Shopify POS tại Canada thì Jane cần tạo cửa hàng Shopify mới, đặt tại Canada và bán bằng đồng CAD.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo cửa hàng mới, đã đăng ký tại quốc gia mà bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.
 2. Thiết lập cửa hàng mới. Bạn có thể xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng ban đầu bằng tệp CSV.
 3. Tạo tài khoản Shopify Payments mới, đã đăng ký tại quốc gia bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.

Yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments

Các yêu cầu về tài khoản ngân hàng phụ thuộc vào quốc gia đặt cửa hàng. Tham khảo các yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong phần Payout bank account (Tài khoản ngân hàng thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng).
 4. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí