Thiết lập Shopify Payments cho POS

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận thanh toán. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân và nhập thông tin xác thực vào Shopify. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi bạn tạo cửa hàng Shopify.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần những thông tin sau:

 • mã số thuế liên bang (EIN)
 • thông tin ngân hàng
 • giá trung bình của các đơn hàng
 • thời gian vận chuyển trung bình của các đơn hàng

Shopify Payments chỉ khả dụng đối với cửa hàng ở những quốc gia và vùng nhất định. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify.

Kích hoạt Shopify Payments trong ứng dụng POS

Nếu đã thiết lập Shopify Payments cho cửa hàng thì bạn có thể trực tiếp chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần kích hoạt tính năng này trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Hình thức thanh toán.
 2. Trong mục Hình thức thanh toán mặc định, xác nhận rằng tùy chọn Tín dụng/Ghi nợ hiển thị là Đã chấp nhận.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ mà không có chữ ký của khách hàng nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Tùy chọn này bị tắt theo mặc định nhưng bạn có thể kích hoạt tùy chọn này trên màn hình Loại thanh toán của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Hình thức thanh toán.
 2. Trong mục Hình thức thanh toán mặc định, chạm vào Tín dụng/Ghi nợ.
 3. Chạm vào nút bật/tắt để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể.

Quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Chỉ những quốc gia Shopify Payments hỗ trợ xử lý trực tuyến và trực tiếp mới có thể sử dụng được. Sử dụng danh sách sau để xem có thể sử dụng Shopify Payments cùng ứng dụng Shopify POS tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động không:

Quy tắc về quốc gia và đơn vị tiền tệ để bán hàng trực tiếp

Khi xử lý giao dịch POS trực tiếp bằng Shopify Paymentsđầu đọc thẻ của Shopify, bạn phải tuân thủ quy tắc thanh toán của quốc gia nơi bạn đang xử lý giao dịch.

Để chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại nhiều quốc gia, bạn phải tạo riêng cửa hàng Shopify và tài khoản Shopify Payments cho từng quốc gia bổ sung, trừ khi cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu (EU). Nếu cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn không cần tạo riêng tài khoản và có thể có địa điểm POS tại các quốc gia EU được hỗ trợ khác do cùng một cửa hàng Shopify quản lý.

Yêu cầu

Để luôn tuân thủ các yêu cầu của quốc gia khi bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các nghĩa vụ sau:

 • Quốc gia của cửa hàng Shopify phải khớp với quốc gia của tất cả các địa điểm cửa hàng thực tế.
 • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên Shopify phải khớp với đơn vị tiền tệ địa phương của địa điểm cửa hàng thực tế.

Những yêu cầu này không áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Cửa hàng của bạn đặt tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và bán hàng bằng đồng Euro (EUR). Bạn có thể chấp nhận thanh toán từ vị trí POS tại quốc gia khác thuộc liên minh châu Âu được Shopify Payments hỗ trợ POS mà không cần thiết lập cửa hàng mới trên Shopify mới. Tham khảo danh sách quốc gia được hỗ trợ.
 • Bạn không chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại các địa điểm quốc tế, ví dụ như địa điểm lưu kho hoặc quản lý hàng tồn kho. Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho địa điểm thực tế nơi bạn chấp nhận thanh toán.
 • Bạn chỉ bán hàng cho nhiều thị trường quốc tế trực tuyến. Những yêu cầu này áp dụng cho bán hàng trực tiếp.

Ví dụ:

Doanh nghiệp của Drew có trụ sở tại Washington, bán hàng trực tuyến bằng USD làm đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu họ mở địa điểm bán lẻ tại Los Angeles và New York thì quốc gia và đơn vị tiền tệ của cửa hàng khớp với quốc gia và đơn vị tiền tệ của địa điểm bán lẻ của họ, vì tất cả đều nằm trong phạm vi Hoa Kỳ và sử dụng USD. Tuy nhiên, nếu sau này Drew mở một địa điểm bán lẻ tại Vương quốc Anh thì họ sẽ không còn tuân thủ nữa vì quốc gia của cửa hàng là Hoa Kỳ (không khớp với vị trí POS tại Vương Quốc Anh) và POS của họ vẫn được bán bằng USD (không phải đơn vị tiền tệ địa phương là GBP).

Cửa hàng của Sasha có trụ sở tại Berlin và bán trực tiếp bằng EUR. Sasha có thể mở một địa điểm bán lẻ tại Hà Lan bán hàng bằng EUR và vẫn tuân thủ, vì cả Đức và Hà Lan là các thành viên thuộc liên minh châu Âu được Shopify Payments hỗ trợ và cả hai địa điểm bán lẻ đều bán bằng EUR. Tuy nhiên, Sasha không thể thiết lập địa điểm bán lẻ tại Thụy Sĩ vì Shopify Payments không dành cho bán hàng trực tiếp tại Thụy Sĩ.

Cửa hàng bán lẻ của Jane ở Hoa Kỳ và cô có một nhà kho để lưu trữ hàng trong kho tại Canada. Jane không cần tạo cửa hàng mới cho nhà kho tại Canada vì cô không chấp nhận thanh toán trực tiếp tại Canada. Tuy nhiên, nếu muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp bằng Shopify POS tại Canada thì Jane cần tạo cửa hàng Shopify mới, đặt tại Canada và bán bằng đồng CAD.

Thiết lập cửa hàng Shopify mới để chấp nhận thanh toán qua POS tại một quốc gia khác

Bạn chỉ có thể chấp nhận thanh toán POS trực tiếp bằng Shopify Payments và đầu đọc thẻ Shopify tại một quốc gia trên mỗi tài khoản Shopify, trừ khi cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu (EU). Nếu cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn không cần tạo riêng tài khoản và có thể có địa điểm POS tại các quốc gia EU được hỗ trợ khác do cùng một cửa hàng Shopify quản lý.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo cửa hàng mới, đã đăng ký tại quốc gia mà bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.
 2. Thiết lập cửa hàng mới. Bạn có thể xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng ban đầu bằng tệp CSV.
 3. Tạo tài khoản Shopify Payments mới, đã đăng ký tại quốc gia bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.
 4. Thiết lập Shopify POS cho cửa hàng mới.

Yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments

Các yêu cầu về tài khoản ngân hàng phụ thuộc vào quốc gia đặt cửa hàng. Tham khảo các yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong phần Payout bank account (Tài khoản ngân hàng thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng).
 4. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí