Thiết lập Shopify Payments cho POS

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận thanh toán. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân và nhập thông tin xác thực vào Shopify. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi bạn tạo cửa hàng Shopify.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần những thông tin sau:

 • mã số thuế liên bang (EIN)
 • thông tin ngân hàng
 • giá trung bình của các đơn hàng
 • thời gian vận chuyển trung bình của các đơn hàng

Kích hoạt Shopify Payments trong ứng dụng POS

Nếu đã thiết lập Shopify Payments cho cửa hàng thì bạn có thể trực tiếp chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần kích hoạt tính năng này trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Hình thức thanh toán.
 2. Trong mục Hình thức thanh toán mặc định, xác nhận rằng tùy chọn Tín dụng/Ghi nợ hiển thị là Đã chấp nhận.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ không cần chữ ký

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ mà không có chữ ký của khách hàng nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đang sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn đang sử dụng đầu đọc thẻ EMV.

Tùy chọn này bị tắt theo mặc định nhưng bạn có thể kích hoạt tùy chọn này trên màn hình Loại thanh toán của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Hình thức thanh toán.
 2. Trong mục Hình thức thanh toán mặc định, chạm vào Tín dụng/Ghi nợ.
 3. Chạm vào nút bật/tắt để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Bỏ qua chữ ký của khách hàng khi có thể.

Quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Chỉ những quốc gia Shopify Payments hỗ trợ xử lý trực tuyến và trực tiếp mới có thể sử dụng được. Sử dụng danh sách sau để xem có thể sử dụng Shopify Payments cùng ứng dụng Shopify POS tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động không:

Yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments

Các yêu cầu về tài khoản ngân hàng phụ thuộc vào quốc gia đặt cửa hàng. Tham khảo các yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong phần Payout bank account (Tài khoản ngân hàng thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng).
 4. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí