Sắp xếp màn hình chính bằng cách thêm ô

Màn hình chính trên ứng dụng Shopify POS có lưới thông minh là tập hợp các ô có thể cấu hình được để hiển thị các tài nguyên khác nhau. Bạn có thể thêm ô đại diện cho các sản phẩm, bộ sưu tập, ứng dụng của bên thứ ba hoặc các tính năng thường xuyên truy cập. Nếu ứng dụng bên thứ ba có nhiều chức năng, bạn có thể chọn chức năng mà ô thực hiện.

Bạn có thể thêm các trang và ô theo nhóm bổ sung vào các trang này và sắp xếp lại vị trí ô trên mỗi trang.

Để thêm ô, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị.

Thêm ô

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô) trong lưới.

  2. Chọn mặt hàng bạn muốn thêm vào trang chủ trong danh sách có sẵn.

  3. Thêm các ô bổ sung, rồi chạm vào Done (Đã xong).

Xóa ô

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.

  2. Chạm vào x ở góc ô, rồi chạm vào Remove (Xóa).

  3. Chạm vào Done (Đã xong).

Chỉnh sửa ô

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.

  2. Chạm vào ... ở góc ô rồi chọn màu (vàng, xanh lá, xanh dương, xám hoặc cam).

  3. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí