Thiết lập phương thức thanh toán

Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán ở trang thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí