Bật phương thức thanh toán cho ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán ở trang thanh toán.

Bật thanh toán bằng tiền mặt cho ứng dụng Shopify POS

Giao dịch bằng tiền mặt được mặc định bật. Nếu không muốn chấp nhận tiền mặt nữa, bạn có thể tắt giao dịch bằng tiền mặt. Khách hàng hoặc cửa hàng không phải trả thêm phụ phí hoặc phí thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trong phần Loại thanh toán khác, chạm vào Tiền mặt để bật hoặc tắt.

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng đối với ứng dụng Shopify POS

Thẻ quà tặng là cách hữu hiệu để gia tăng doanh số. Ngoài ra, thẻ quà tặng còn giúp quảng bá cửa hàng khi khách hàng mua thẻ tặng người thân và bạn bè.

Nếu muốn bán thẻ quà tặng thực, bạn phải mua thẻ quà tặng trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Để có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng, bạn phải bật thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.

 3. Bật các tùy chọn sau:

- Chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng đối với thẻ quà tặng bạn có thể in và gửi email đến khách hàng. - Chấp nhận thẻ quà tặng thực đối với thẻ quà tặng thực. Bạn cần đặt hàng nguồn cung ứng thẻ quà tặng nếu chưa có.

Đặt hàng thẻ quà tặng thực

Bạn có thể chọn thiết kế và đặt hàng thẻ quà tặng thực trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Tình trạng sẵn có của thẻ quà tặng thực theo quốc gia.
Tùy chọn thẻ quà tặng Phạm vi sử dụng
Thẻ quà tặng bằng nhựa mang thương hiệu tùy chỉnh Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, ĐứcÚc
Thẻ quà tặng nhựa do Shopify thiết kế Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, ĐứcÚc
Thẻ quà tặng giấy mang thương hiệu tùy chỉnh Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, IrelandĐức
Thẻ quà tặng giấy do Shopify thiết kế Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, IrelandĐức
Miếng bọc thẻ quà tặng Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, IrelandĐức

Bật thanh toán tùy chỉnh cho ứng dụng Shopify POS

Nếu muốn chấp nhận các khoản thanh toán thủ công không phải do Shopify xử lý, ví dụ như séc, tín dụng cửa hàng hoặc máy quẹt thẻ bên thứ ba, bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán tùy chỉnh.

Shopify theo dõi thông tin chi tiết sau đây về đơn hàng đối với phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 • mã số đơn hàng
 • thông tin khách hàng tương ứng
 • mục hàng
 • tổng giá trị đơn hàng, bao gồm thuế
 • ngày và dấu thời gian của đơn hàng
 • loại thanh toán tùy chỉnh đã sử dụng

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trong Custom Payment Types (Loại thanh toán tùy chỉnh), chạm vào Add custom payment type (Thêm loại thanh toán tùy chỉnh).

 3. Nhập tên loại thanh toán vào trường này và chạm vào Lưu.

 4. Chạm vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt loại thanh toán tùy chỉnh.

Tắt thanh toán tùy chỉnh cho ứng dụng Shopify POS

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trên màn hình Payment types (Loại thanh toán), chạm vào bật/tắt để bật hoặc tắt các loại thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí