Thay đổi cài đặt ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể thay đổi cài đặt của ứng dụng Shopify POS để đáp ứng nhu cầu của cửa hàng.

Thay đổi cài đặt tự động khóa

Bạn có thể cài đặt để khóa iPad sau một khoảng thời gian không hoạt động hoặc sau khi kết thúc một giao dịch bán hàng. Bạn cần nhập mã PIN có 4 chữ số để mở khóa màn hình.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào .
 2. Chạm vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Hiển thị, chạm vào Khóa màn hình.
 4. Chạm vào một tùy chọn thời gian. Nếu ứng dụng Shopify POS không hoạt động trong thời gian đã chọn, màn hình sẽ khóa lại.
 5. Nếu bạn muốn khóa màn hình sau khi hoàn tất mỗi đơn hàng, hãy kích hoạt Tự động khóa sau khi bán hàng.
 6. Chạm vào Back (Quay lại) để trở lại màn hình Settings (Cài đặt).

Thay đổi chế độ hiển thị

Bạn có thể định cấu hình Shopify POS để sử dụng chế độ sáng hoặc chế độ tối. Chế độ sáng hiển thị văn bản tối màu trên nền sáng, còn chế độ tối hiển thị văn bản sáng màu trên nền tối.

Bạn có thể chọn chế độ bạn muốn Shopify POS sử dụng hoặc để Shopify POS sử dụng cài đặt thiết bị iOS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút rồi chạm vào Cài đặt > Dark/light mode (Chế độ tối/sáng).
 2. Chạm vào chế độ bạn muốn Shopify POS sử dụng hoặc kích hoạt Sử dụng cài đặt của thiết bị.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ ứng dụng mà Shopify POS sử dụng. Shopify POS hỗ trợ các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Trung (Giản thể)
 • Tiếng Trung (Phồn thể)
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hindi
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Na Uy (Bokmal)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Thay đổi ngôn ngữ của sản phẩm trên Shopify POS

Để thay đổi ngôn ngữ của sản phẩm trên Shopify POS, chỉ định ngôn ngữ cho vị trí POS trên trang quản trị Shopify. Bạn chỉ có thể chỉ định một ngôn ngữ cho mỗi vị trí.

Theo mặc định, tất cả vị trí được chỉ định cho ngôn ngữ mặc định của thị trường. Không thể chỉ định ngôn ngữ mặc định cho các vị trí trong cài đặt kênh bán hàng Point of Sale. Nếu muốn khôi phục vị trí trở về ngôn ngữ mặc định, bạn có thể bỏ chọn vị trí khỏi ngôn ngữ được chỉ định.

Để có thể cài đặt ngôn ngữ sản phẩm trên Shopify POS, hãy định cấu hình ngôn ngữ trong phần cài đặt ngôn ngữ của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Point of Sale > Cài đặt.
 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.
 3. Trong mục Ngôn ngữ POS, nhấp vào ngôn ngữ bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong mục Ngôn ngữ, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong cửa sổ Chỉnh sửa vị trí, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây để thay đổi ngôn ngữ:

  • chọn mọi vị trí bạn muốn chỉ định ngôn ngữ đến
  • bỏ chọn mọi vị trí đã chỉ định để khôi phục về ngôn ngữ mặc định của thị trường
  • chọn hoặc bỏ chọn Tất cả vị trí để thay đổi tất cả vị trí cùng một lúc
 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

 7. Xác nhận rằng vị trí bạn muốn chỉ định ngôn ngữ đến sẽ hiển thị trong mục Địa điểm.

 8. Nhấp vào Lưu.

Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng trên Shopify POS

Để thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng Shopify POS, bạn cần phải thay đổi ngôn ngữ của thiết bị iOS thông qua cài đặt iOS.

Các bước thực hiện:

Có thể cài đặt các ngôn ngữ khác không được liệt kê ở đây, nhưng các ngôn ngữ này không được hỗ trợ và có thể gây ra tình trạng dịch thiếu. Những phần dịch thiếu sẽ mặc định hiển thị bằng tiếng Anh.

Thay đổi lưới thông minh

Màn hình chính trên ứng dụng Shopify POS có lưới thông minh là tập hợp các ô có thể cấu hình được để hiển thị các tài nguyên khác nhau. Bạn có thể thêm ô đại diện cho các sản phẩm, bộ sưu tập, ứng dụng của bên thứ ba hoặc các tính năng thường xuyên truy cập. Nếu ứng dụng bên thứ ba có nhiều chức năng, bạn có thể chọn chức năng mà ô thực hiện.

Bạn có thể thêm các trang và ô theo nhóm bổ sung vào các trang này và sắp xếp lại vị trí ô trên mỗi trang.

Để thêm ô, bạn cần phải là chủ cửa hàng hoặc có tài khoản nhân viên có quyền Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị.

Thêm ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô) trong lưới.
 2. Chọn mục bạn muốn thêm vào trang chủ trong danh sách có sẵn.
 3. Thêm các ô bổ sung, rồi chạm vào Done (Đã xong).

Xóa ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.
 2. Chạm vào x ở góc ô, rồi chạm vào Remove (Xóa).
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Chỉnh sửa ô

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào và giữ một ô cho đến khi ô đó bắt đầu lắc.
 2. Chạm vào ... ở góc ô rồi chọn màu (vàng, xanh lá, xanh dương hoặc cam).
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí