Quản lý gói đăng ký ứng dụng POS

Shopify POS là ứng dụng cho phép bạn bán sản phẩm tại nhiều địa điểm, bao gồm cửa hàng thực tế, chợ và cửa hàng thời vụ. Ứng dụng POS đồng bộ với Shopify để theo dõi đơn hàng và hàng trong kho tại các địa điểm bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng đang hoạt động khác.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách quản lý gói đăng ký ứng dụng POS cho từng địa điểm, giúp bạn chọn gói đăng ký phù hợp nhất với nhu cầu bán lẻ của mình.

Quản lý gói đăng ký POS cho từng địa điểm

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp các gói đăng ký POS theo địa điểm để đảm bảo rằng gói đăng ký sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mỗi cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Thanh toán Shopify POS Pro

Shopify POS Pro được lập hóa đơn riêng đối với từng địa điểm đã kích hoạt. Bạn có thể chọn giữa kỳ thanh toán hằng tháng hoặc hằng năm. Để biết thêm thông tin về kỳ thanh toán, tham khảo kỳ thanh toán ứng dụng.

Để tìm hiểu thêm về cách chọn gói đăng ký POS cho các địa điểm, tham khảo quản lý địa điểm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí