Ứng dụng Customer View

Ứng dụng Customer View cho phép sử dụng thiết bị Android làm màn hình tương tác với khách hàng cho Shopify POS. Trong quá trình thanh toán, chế độ xem dành cho khách hàng sẽ hiển thị thông tin sau đây về giỏ hàng của khách hàng:

 • tên, số lượng và giá của mục hàng
 • tên và email của khách hàng (không bắt buộc)
 • ưu đãi giảm giá
 • thuế
 • tổng và tổng phụ đơn hàng
 • biên lai đơn hàng

Thiết bị Android đang chạy ứng dụng Customer View được ghép nối với thiết bị Shopify POS qua mạng Wi-Fi. Đảm bảo rằng cả hai thiết bị được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi và băng tần Wi-Fi (2.4 GHz hoặc 5 GHz).

Yêu cầu về thiết bị

Thiết bị Android phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Android phiên bản 7.0 trở lên
 • Máy tính bảng 7 đến 8 inch
 • Có quyền truy cập vào cửa hàng Google Play.

Ghép nối Shopify POS và Customer View

Bạn cần ghép nối thiết bị Shopify POS với thiết bị Customer View mỗi lần khởi động lại một trong các thiết bị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị).

 3. Trên trang Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị), chạm vào Customer View để hiển thị mã QR ghép nối.

 4. Trong ứng dụng Customer View, chạm vào Pair with POS (Ghép nối với POS).

 5. Quét mã QR trên thiết bị Shopify POS. Khi ghép nối hoàn tất, Connected (Đã kết nối) sẽ hiển thị trên cả hai ứng dụng.

 6. Trong chế độ xem dành cho khách hàng, chạm vào Pin app (Ghim ứng dụng) nếu muốn ngăn khách hàng đóng ứng dụng Customer View. Giữ các nút quay lại và tổng quan trên thiết bị Android để bỏ ghim ứng dụng Customer View.

Tùy chỉnh ứng dụng Customer View

Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng Customer View trong Shopify POS.

 • Chọn thông điệp hiển thị trong chế độ xem dành cho khách hàng khi không có giao dịch diễn ra.

  Bạn có thể chọn hiển thị thông điệp chào mừng mặc định hoặc thông điệp tùy chỉnh. Thông điệp mặc định là "Chào mừng đến với" và tên cửa hàng. Ví dụ về thông điệp tùy chỉnh có thể là "Giảm giá mùa đông 40%".

 • Bật hoặc tắt thu thập email.

  Khi bạn bật thu thập email, khách hàng sẽ thấy tùy chọn đăng ký nhận email mỗi lần thông điệp tùy chỉnh hoặc thông điệp chào mừng hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).

 2. Trong Trang thiết bị, chạm vào Quản lý trang thiết bị đã kết nối.

 3. Chạm vào Customer View.

 4. Chỉnh sửa màn hình mặc định:

- Để nhập thông điệp thiết kế riêng, chạm vào Sửa thông điệp chào mừng. - Để bật hoặc tắt tính năng thu thập email, hãy bật/tắt hộp kiểm thu thập email.

Ngắt kết nối Customer View khỏi Shopify POS

Bạn có thể ngắt kết nối Customer View khỏi Shopify POS bất kỳ lúc nào.

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).

 2. Trong Trang thiết bị, chạm vào Quản lý trang thiết bị đã kết nối.

 3. Chạm vào Customer View.

 4. Chạm vào Forget Customer view (Quên Customer View).

Sử dụng ứng dụng Customer View

Khi ứng dụng Customer View được ghép nối với Shopify POS, thông tin thanh toán sẽ hiển thị cho bất kỳ đơn hàng nào đang được xử lý bằng thiết bị Shopify POS được ghép nối.

Xử lý vấn đề

Nếu bạn đang gặp vấn đề về kết nối giữa Shopify POS và ứng dụng Customer View, hãy làm theo các bước sau.

Các bước thực hiện:

 1. Đóng Shopify POS và ứng dụng Customer View.

 2. Mở Shopify POS và chạm vào > Settings (Cài đặt).

 3. Chạm vào Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị).

 4. Trên trang Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị), chạm vào Customer View.

 5. Nếu ứng dụng Customer View vẫn hiển thị là đã kết nối, chạm vào nút - bên cạnh Customer View để ngắt kết nối.

 6. Nếu ứng dụng Customer View đang ngắt kết nối với mạng Wi-Fi, hãy tắt chế độ tiết kiệm pin.

 7. Mở ứng dụng Customer View và ghép nối với Shopify POS.

 8. Nếu ứng dụng Customer View vẫn chưa kết nối, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí