Ứng dụng Customer View

Ứng dụng Customer View cho phép sử dụng thiết bị Android làm màn hình tương tác với khách hàng cho Shopify POS. Trong quá trình thanh toán, chế độ xem dành cho khách hàng sẽ hiển thị thông tin sau đây về giỏ hàng của khách hàng:

 • tên, số lượng và giá của mục hàng
 • tên khách hàng
 • ưu đãi giảm giá
 • thuế
 • tổng và tổng phụ đơn hàng

Ứng dụng Customer View được ghép nối với Shopify POS qua mạng cục bộ của bạn. Đảm bảo rằng cả hai thiết bị được kết nối với cùng một mạng cục bộ bằng WiFi hoặc Ethernet.

Yêu cầu về thiết bị

Thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • thiết bị Android chạy phiên bản 7.0 (Nougat) trở lên
 • Máy tính bảng 7 đến 8 inch
 • có quyền truy cập vào Google Play Store

Ghép nối Shopify POS và Customer View

Sau khi ghép nối với thiết bị Shopify POS, ứng dụng Customer View sẽ duy trì ghép nối.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Khác > Cài đặt.
 2. Chạm vào Trang thiết bị > Thiết lập trang thiết bị.
 3. Chạm vào Chế độ hiển thị cho khách hàng > Ứng dụng Customer View dành cho Android. Nếu bạn ở quốc gia không hỗ trợ POS Terminal, hãy nhấp vào Chế độ hiển thị cho khách hàng.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của ứng dụng để tải xuống ứng dụng Customer View về thiết bị rồi ghép nối với ứng dụng Shopify POS.
 5. Để duy trì kết nối hoặc cho phép ứng dụng tự động kết nối lại, đảm bảo rằng cả hai ứng dụng đang chạy trực tiếp.

Nếu bạn ra khỏi ứng dụng Shopify POS hoặc nếu thiết bị vào trạng thái ngủ và tắt màn hình, biểu ngữ Đã ngắt kết nối, truy cập Shopify POS để kết nối lại có thể hiển thị. Nếu mở khóa thiết bị hoặc mở Shopify POS, Customer View có thể kết nối lại. Nếu vẫn không được, chạm vào Không hoạt động? Ghép nối lại và làm theo các bước ghép nối.

Customer View có thể kết nối với mạng cục bộ qua WiFi hoặc Ethernet nhưng không thể chuyển đổi giữa WiFi và Ethernet nếu không thực hiện quy trình ghép nối từ đầu.

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố về ghép nối, hãy làm theo các bước được nêu trong phần khắc phục sự cố.

Ngắt kết nối Customer View khỏi Shopify POS

Bạn có thể ngắt kết nối Customer View khỏi ứng dụng Shopify POS bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào > Cài đặt.
 2. Trong Trang thiết bị, chạm vào Quản lý trang thiết bị đã kết nối.
 3. Chạm vào Customer View.
 4. Chạm vào Forget Customer view (Quên Customer View).

Sử dụng ứng dụng Customer View

Khi ứng dụng Customer View được ghép nối với ứng dụng Shopify POS, thông tin thanh toán sẽ hiển thị cho bất kỳ đơn hàng nào đang được xử lý bằng thiết bị Shopify POS được ghép nối.

Tùy chỉnh ứng dụng Customer View

Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng Customer View trong ứng dụng Shopify POS.

 • Chọn thông điệp hiển thị trong chế độ xem dành cho khách hàng khi không có giao dịch diễn ra.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn đang gặp vấn đề về kết nối giữa ứng dụng Shopify POS và ứng dụng Customer View, hãy làm theo các bước sau.

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo thiết bị dùng ứng dụng Customer View đã được cắm điện.
 2. Đảm bảo kết nối mạng ổn định.
 3. Đảm bảo các thiết bị được kết nối cùng một mạng. Các thiết bị phải dùng chung SSID nếu sử dụng wifi.
 4. Ngắt kết nối ứng dụng Customer View khỏi ứng dụng Shopify POS.
 5. Đóng ứng dụng Shopify POS và ứng dụng Customer View.
 6. Mở ứng dụng Shopify POS và ứng dụng Customer View rồi ghép nối hai ứng dụng.
 7. Nếu ứng dụng Customer View vẫn chưa kết nối, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí