Máy in biên lai

Để in biên lai bằng giấy, thiết lập bán lẻ của bạn cần bao gồm các mục sau:

 • Shopify POS trên thiết bị tương thích
 • máy in biên lai được hỗ trợ

Model máy in được hỗ trợ

Model máy in biên lai được hỗ trợ bao gồm:

Tình trạng sẵn có của các mẫu máy in biên lai theo quốc gia.
Máy in biên lai Số model Phạm vi sử dụng
Máy in biên lai Bluetooth Star Micronics Star TSP143IIIBI Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
Máy in biên lai Wifi Star Micronics Sao TSP143IIIW Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
Máy in biên lai có dây Star Micronics Star TSP143IIILAN (39463110) Canada, Ireland, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ
Máy in biên lai Star Micronics LAN TSP143IVUE Canada, Ireland, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ
Máy in biên lai Epson OmniLink Bluetooth/LAN/USB TM-m30III Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
Máy in biên lai Epson TM-m30II Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Tây Ban Nha
Gói sản phẩm Epson FP-81II RT FP-81II RT Ý
mCP31LB Ireland, Vương Quốc Anh

Cẩn thận với tên model

Nếu mua máy in biên lai LAN, bạn có thể thấy tên ở mặt trước máy in là TSP100. Không cần bận tâm vì con số này không phải tên của model riêng lẻ mà là của tên của cả dòng máy in Star Micronics.

Nếu muốn xác nhận số model chính xác của máy in mình sở hữu, hãy tìm nhãn thường được dán bên dưới máy in. Nhãn này cho biết:

 • dòng model (TSP100)
 • số sê-ri
 • công suất danh định
 • số model

Kết nối cáp máy in

Hai dây cáp có đầu nối hơi khác nhau được cung cấp cùng bộ trang thiết bị tùy chỉnh hỗ trợ bán lẻ từ Shopify. Một dây cáp kết nối máy in với ngăn đựng tiền và dây cáp còn lại kết nối máy in với bộ định tuyến. Cẩn thận sử dụng đúng dây cáp trong từng trường hợp.

Máy in biên lai với ngăn đựng tiền:

Máy in biên lai Shopify POS với dây cáp ngăn đựng tiền

Máy in biên lai với bộ định tuyến:

Máy in biên lai Shopify POS với dây cáp bộ định tuyến

Đặt máy in làm máy in mặc định để in biên lai

Khi bạn kết nối máy in, thiết bị sẽ tự động được cài đặt làm máy in biên lai mặc định. Bạn không thể in biên lai nếu không có máy in mặc định. Nếu có nhiều máy in, bạn có thể thay đổi máy in mặc định trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào , sau đó chạm vào Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

 2. Trong mục Receipt printers (Máy in biên lai), chạm vào máy in bạn muốn đặt làm mặc định.

 3. Bật tùy chọn Defaut receipt printer (Máy in biên lai mặc định).

In biên lai kiểm tra

Sau khi bạn thiết lập máy in biên lai, báo cáo chẩn đoán ngắn gọn sẽ được in. Sau đó, bạn cần in biên lai kiểm tra để xác nhận mọi thứ đều hoạt động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào , sau đó chạm vào Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

 2. Chạm vào máy in mà bạn muốn kiểm tra.

 3. Chạm vào Test receipt printer (Kiểm tra máy in biên lai).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí