Bộ trang thiết bị cho Shopify POS

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS, bạn có thể mua bộ trang thiết bị để chuẩn bị mở và điều hành cửa hàng bán lẻ. Mỗi bộ trang thiết bị gồm các trang thiết bị tương thích kết hợp lại với mức giá đã giảm.

Bộ trang thiết bị cho Shopify POS

Bộ trang thiết bị tại quầy
Bộ trang thiết bị tại quầy

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí