B2B

B2B on Shopify là một bộ tính năng cho phép bạn bán hàng theo hình thức doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) thông qua cửa hàng trực tuyến mà không cần sử dụng các ứng dụng bên thứ ba hoặc giải pháp thay thế. Bạn có thể thiết lập danh mục, điều khoản thanh toán và đơn vị tiền tệ cho khách hàng cụ thể, đồng thời kết nối nhiều khách hàng và địa điểm trong một hồ sơ công ty duy nhất. Bạn và khách hàng có thể thêm mã đơn đặt hàng (PO) vào đơn hàng B2B và đơn hàng nháp B2B.

Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn cho cửa hàng trên Shopify, bao gồm các tính năng sau:

Bạn có thể xây dựng cửa hàng kết hợp để phục vụ cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng trực tiếp, hoặc cửa hàng mở rộng chuyên biệt chỉ phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

Sau khi bạn thiết lập danh mụccông ty, khách hàng B2B sẽ được mua với định giá tùy chỉnh khi họ đăng nhập vào hồ sơ khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn mà không cần đăng nhập vào một cửa hàng riêng lẻ.

Nếu bạn mới sử dụng B2B trên Shopify, tham khảo danh sách kiểm tra để bắt đầu.

Những lưu ý khi sử dụng B2B

Trước khi sử dụng B2B, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Đơn hàng có tối đa 500 mục hàng. Nếu khách hàng đặt hàng hơn 500 sản phẩm hoặc mẫu mã khác nhau, đơn hàng sẽ bị lỗi.
  • Gói đăng ký không tương thích với B2B.
  • Vì B2B là tính năng mới, một số ứng dụng bên thứ ba có thể chưa được cập nhật để hoạt động với B2B.
  • Khách hàng B2B phải sử dụng tài khoản khách hàng mới để đăng nhập.
  • Địa điểm công ty có thể được chỉ định tối đa 25 danh mục.

Các tính năng sau không dành cho đơn hàng B2B theo mặc định. Nếu bạn cần những tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus để kích hoạt:

Các tính năng sau hiện không dành cho đơn hàng B2B:

Các cửa hàng hỗn hợp và chuyên biệt

Trước khi bắt đầu thiết lập B2B, hãy cân nhắc xem bạn muốn mở cửa hàng hỗn hợp hay cửa hàng chuyên biệt. Một số tính năng không thể phân biệt giữa đơn hàng B2B và DTC, dẫn đến việc gửi thông báo cho khách hàng, thay đổi đơn hàng và báo cáo được áp dụng lộn xộn.

Cửa hàng hỗn hợp

Cửa hàng hỗn hợp là cửa hàng chấp nhận cả đơn hàng B2B (kinh doanh với doanh nghiệp) và DTC (bán trực tiếp cho người tiêu dùng). Trong một cửa hàng hỗn hợp, khách hàng B2B đăng nhập vào tài khoản để truy cập danh mục bán buôn và các điều khoản thanh toán.

Những điều sau áp dụng cho cửa hàng hỗn hợp:

Cửa hàng hỗn hợp cho phép bạn lưu giữ tất cả dữ liệu doanh nghiệp thu thập được tại một nơi duy nhất và quản lý cài đặt cửa hàng khi bạn không cần phân biệt giữa khách hàng B2B và DTC. Nếu bạn cần cài đặt khác nhau cho khách hàng, hãy cân nhắc mở cửa hàng chuyên biệt.

Cửa hàng chuyên biệt

Cửa hàng chuyên biệt là cửa hàng mở rộng chỉ dành cho khách hàng B2B sử dụng. Trong cửa hàng chuyên biệt, bạn có thể tạo các cài đặt dành riêng cho khách hàng B2B mà không cần dùng mã.

Vì chỉ có khách hàng B2B sử dụng cửa hàng chuyên biệt nên bạn có thể định cấu hình cài đặt chỉ áp dụng cho khách hàng B2B, bao gồm những thay đổi sau:

Cửa hàng chuyên biệt giúp bạn phân tách dữ liệu về hàng trong kho và doanh nghiệp giữa cửa hàng B2B và DTC. Ngoài ra, bạn có thể yên tâm sử dụng tập lệnh và mã giảm giá, vì chỉ khách hàng B2B mới sử dụng cửa hàng. Tuy nhiên, việc mở cửa hàng dành riêng cho B2B yêu cầu bạn tạo cửa hàng mới, thiết lập mọi tích hợp bạn có thể đã có với cửa hàng hiện có và quản lý riêng cài đặt của cửa hàng riêng chuyên biệt. Nếu bạn không cần phân biệt giữa khách hàng B2B và DTC, hãy cân nhắc mở cửa hàng hỗn hợp.

Công ty

Công ty đại diện cho khách hàng B2B bằng hồ sơ công ty bao gồm quyền của người liên hệ được chỉ định, điều khoản thanh toán, danh mục và miễn thuế. Có thể chỉ định nhiều người liên hệ và địa điểm cho hồ sơ công ty.

Danh mục

Đặt danh mục cho khách hàng cụ thể hoặc ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả sản phẩm và mẫu mã, và chỉ định danh mục cho hồ sơ công ty.

Điều khoản thanh toán

Tự động hóa quy trình thủ công chỉ định điều khoản thanh toán cho đơn hàng hoặc đơn hàng nháp trong trang quản trị. Chỉ định điều khoản thanh toán trên hồ sơ công ty và theo dõi, sắp xếp và thu tiền thanh toán cho đơn hàng khi đến hạn.

Thanh toán B2B

Khách hàng có thể xem các điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán và ưu đãi giảm giá bán buôn đã chỉ định tại thời điểm mua hàng. Khách hàng cũng có thể thêm mã đơn đặt hàng khi thanh toán.

Tài khoản khách hàng B2B

Để truy cập thông tin bán buôn và danh mục, khách hàng B2B phải đăng nhập bằng tài khoản khách hàng mới bằng mã sử dụng một lần được gửi đến email. Sau khi xác thực, khách hàng có thể quản lý tài khoản, chọn địa điểm công ty họ thay mặt để mua, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem và lọc lịch sử đặt hàng.

Mã đơn đặt hàng

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xem mã đơn đặt hàng trên trang chi tiết đơn hàng đối với đơn hàng B2B.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí