Bán buôn B2B

B2B on Shopify là một bộ tính năng cho phép bạn bán hàng theo hình thức doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) thông qua cửa hàng trực tuyến mà không cần sử dụng các ứng dụng bên thứ ba hoặc giải pháp thay thế. Bạn có thể thiết lập danh mục, điều khoản thanh toán và đơn vị tiền tệ cho khách hàng cụ thể, đồng thời kết nối nhiều khách hàng và địa điểm trong một hồ sơ công ty duy nhất. Bạn và khách hàng có thể thêm mã đơn đặt hàng (PO) vào đơn hàng B2B và đơn hàng nháp B2B.

Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn cho cửa hàng trên Shopify, bao gồm các tính năng sau:

B2B on Shopify là lựa chọn phù hợp để giúp bạn điều hành doanh nghiệp bán buôn B2B.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí