Những yêu cầu và lưu ý khi sử dụng tính năng bán buôn B2B

Trước khi thiết lập B2B on Shopify cho doanh nghiệp bán buôn của mình, bạn cần xem xét các yêu cầu và lưu ý sau.

Yêu cầu về đơn hàng

Đơn hàng có tối đa 500 mục hàng. Nếu khách hàng đặt hàng hơn 500 sản phẩm hoặc mẫu mã khác nhau, đơn hàng sẽ bị lỗi.

Các tính năng không đủ điều kiện hoặc không tương thích với đơn hàng B2B

Một số tính năng không khả dụng hoặc không tương thích với đơn hàng B2B, ví dụ như các tính năng sau:

Lưu tâm về những hạn chế này khi sử dụng B2B on Shopify.

Yêu cầu đối với khách hàng B2B

Khách hàng B2B phải sử dụng tài khoản khách hàng mới để đăng nhập.

Yêu cầu về địa điểm công ty

Địa điểm công ty có thể được chỉ định tối đa 25 danh mục.

Kích hoạt tính năng bổ sung cho đơn hàng B2B

Để đảm bảo đơn hàng B2B có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định, bạn có thể sẽ cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus để kích hoạt các tính năng đó. Các tính năng sau không dành cho đơn hàng B2B theo mặc định:

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus nếu bạn yêu cầu những tính năng này cho B2B.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí