Những yêu cầu và lưu ý khi sử dụng tính năng bán buôn B2B

Trước khi thiết lập B2B on Shopify cho doanh nghiệp bán buôn của mình, bạn cần xem xét các yêu cầu và lưu ý sau.

Yêu cầu về thực hiện đơn hàng

Xem xét những lưu ý sau đây khi thực hiện đơn hàng đối với B2B:

  • Đơn hàng có tối đa 500 mục hàng. Nếu khách hàng đặt hàng hơn 500 sản phẩm hoặc mẫu mã khác nhau, đơn hàng sẽ bị lỗi.
  • Phải thu hồi thanh toán thủ công các đơn hàng và đơn hàng nháp có khách hàng B2B hoặc trên trang thanh toán B2B khi các đơn hàng này không có ủy quyền hợp lệ và điều khoản thanh toán Đến hạn khi thực hiện đơn hàng.

Các tính năng không đủ điều kiện hoặc không tương thích với đơn hàng B2B

Một số tính năng không khả dụng hoặc không tương thích với đơn hàng B2B, ví dụ như các tính năng sau:

Yêu cầu đối với khách hàng B2B

Khách hàng B2B phải sử dụng tài khoản khách hàng mới để đăng nhập.

Yêu cầu về địa điểm công ty

Địa điểm công ty có thể được chỉ định tối đa 25 danh mục.

Kích hoạt tính năng bổ sung cho đơn hàng B2B

Để Kích hoạt tính năng bổ sung cho đơn hàng B2B, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus. Các tính năng sau không dành cho đơn hàng B2B theo mặc định:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí