Danh sách kiểm tra khi thiết lập B2B

Danh sách kiểm tra này bao gồm tất cả những bước cần thực hiện để bắt đầu sử dụng B2B. Bạn có thể thấy hữu ích khi in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.

Trước khi bắt đầu

Tạo công ty

Tạo bảng giá

Ra mắt cửa hàng B2B

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí