Danh sách kiểm tra để thiết lập bán buôn B2B

Danh sách kiểm tra này bao gồm tất cả những bước cần thực hiện để bắt đầu bán buôn B2B. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập. Nếu bạn định chuyển từ kênh bán buôn Plus sang B2B on Shopify, tham khảo Danh sách kiểm tra khi di chuyển từ Kênh bán buôn sang B2B.

Trước khi bắt đầu

Tạo công ty

Tạo danh mục

Ra mắt cửa hàng B2B

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí