รายการตรวจสอบการตั้งค่าการค้าส่งแบบ B2B

รายการตรวจสอบนี้จะอธิบายขั้นตอนทั้งหมดที่คุณต้องดำเนินการเพื่อเริ่มต้นใช้งานธุรกิจการค้าส่งแบบ B2B คุณควรพิมพ์รายการตรวจสอบนี้หรือดาวน์โหลดไว้เป็น PDF เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงประกอบได้ตลอดกระบวนการตั้งค่า หากคุณกำลังย้ายมาใช้งานธุรกิจแบบ B2B บน Shopify จากช่องทางค้าส่ง Plus โปรดดูที่รายการตรวจสอบการโอนย้ายช่องทางค้าส่งมายังธุรกิจแบบ B2B

ก่อนเริ่มต้น

สร้างบริษัท

สร้างแค็ตตาล็อก

เปิดตัวร้านค้าธุรกิจแบบ B2B ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี