การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิต

การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตในส่วนนิรภัยจะบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้อย่างปลอดภัยเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรอีกครั้ง การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตในส่วนนิรภัยมีให้บริการเฉพาะผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments เท่านั้น

เมื่อทำการชำระเงิน ลูกค้าของ B2B สามารถคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตของตน หรือพวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาเพื่อเพิ่มบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้ หลังจากข้อมูลของบัตรเครดิตถูกเก็บไปอย่าปลอดภัยแล้ว ลูกค้า B2B สามารถเลือกใช้บัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยในขั้นตอนการขั้นตอนการชำระเงินในอนาคตได้

ข้อมูลบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยจะเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และพร้อมให้ใช้งานสำหรับการสั่งซื้อในอนาคตในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันเท่านั้น โดยลูกค้าทุกรายที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวนั้นๆ จะสามารถใช้และจัดการข้อมูลบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้ หากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งๆ มีข้อมูลบัตรหลายใบอยู่ในส่วนนิรภัย ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บัตรใบใดสำหรับการสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้า B2B สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนเพื่อจัดการข้อมูลบัตรเครดิตที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้

การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตมีให้บริการกับขั้นตอนการชำระเงินต่อไปนี้:

 • การชำระเงินที่สร้างคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ทั้งแบบที่มีและไม่มีข้อกำหนดในการชำระเงิน
 • การชำระเงินที่สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อรับการตรวจสอบ ทั้งแบบที่มีและไม่มีข้อกำหนดในการชำระเงิน
 • การชำระเงินที่สร้างขึ้นจากใบแจ้งหนี้ที่ออกให้ลูกค้า ทั้งแบบที่มีและไม่มีข้อกำหนดในการชำระเงิน

โดยการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจะสามารถดูบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยและการดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • เรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยด้วยตนเองในคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน
 • เปลี่ยนบัตรที่จะเรียกเก็บค่าบริการในคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน
 • ลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยออกจากตำแหน่งที่ตั้ง

การเข้าถึงบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการดูบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย
 3. ในส่วนการปรับแต่ง ให้คลิก จากนั้นคลิกจัดการวิธีการชำระเงิน

เรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยในการสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน

หากคำสั่งซื้อที่ลูกค้า B2B มีบัตรเครดิตที่อยู่ในส่วนนิรภัยและมีข้อกำหนดด้านการชำระเงินสุทธิหรือวันครบกําหนดการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่ บริษัท จากนั้นคลิกที่ ตำแหน่งที่ตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก คำสั่งซื้อ ที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 4. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิกเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกที่บัตรที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 5. คลิกค่าบริการ เพื่อเรียกเก็บเงินจํานวนที่แสดงบนบัตรที่เลือก

เปลี่ยนแปลงบัตรที่จะคิดค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบัตร
 3. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนบัตร
 4. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิกเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกที่บัตรที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 5. คลิกค่าบริการ เพื่อเรียกเก็บเงินจํานวนที่แสดงบนบัตรที่เลือก

ลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยแล้ว คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรใบนั้นจากทุกรายการในคำสั่งซื้อ และลูกค้าไม่สามารถเลือกบัตรยั้ยในขั้นตอนการชำระเงินได้ คุณยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรจากทุกคำสั่งซื้อที่ใช้บัตรใบนั้นและมีสถานะรอดำเนินการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย
 3. ในส่วนการปรับแต่ง ให้คลิก จากนั้นคลิกจัดการวิธีการชำระเงิน
 4. หากต้องการลบบัตร ให้คลิกที่ ... จากนั้นคลิกลบวิธีการชำระเงิน
 5. หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบบัตร ให้คลิกลบวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยที่คุณต้องการส่งคำขอการอัปเดต
 3. ในส่วนการปรับแต่ง ให้คลิก จากนั้นคลิกจัดการวิธีการชำระเงิน
 4. สำหรับบัตรที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน ให้คลิกที่...
 5. คลิกที่ "ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตวิธีการรับเงิน"
 6. คลิก “ส่งอีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี