การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิต

การเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตจะบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตอย่างปลอดภัยเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรอีกครั้ง

เมื่อทำการชำระเงิน ลูกค้าของ B2B สามารถคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตของตน หรือพวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาเพื่อเพิ่มบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้ หลังจากข้อมูลของบัตรเครดิตถูกเก็บไปอย่าปลอดภัยแล้ว ลูกค้า B2B สามารถเลือกใช้บัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยในขั้นตอนการขั้นตอนการชำระเงินในอนาคตได้

บัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยจะเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และพร้อมให้ใช้งานกับการสั่งซื้อในอนาคตในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันเท่านั้นลูกค้าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งนั้นสามารถใช้และจัดการบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้หากตำแหน่งที่ตั้งมีบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยหลายใบ ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ตั้งนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บัตรใดในการสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินลูกค้า B2B สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนเพื่อจัดการบัตรเครดิตที่อยู่ในส่วนนิรภัย

โดยการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบริษัทใน Shopify admin คุณจะสามารถดูบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยและการดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • เรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยด้วยตนเองในคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน
 • เปลี่ยนบัตรที่จะเรียกเก็บค่าบริการในคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน
 • ลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยออกจากตำแหน่งที่ตั้ง

การเข้าถึงบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการดูบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกจัดการ

เรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยในการสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการชำระเงิน

หากคำสั่งซื้อที่ลูกค้า B2B มีบัตรเครดิตที่อยู่ในส่วนนิรภัยและมีข้อกำหนดด้านการชำระเงินสุทธิหรือวันครบกําหนดการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่ บริษัท จากนั้นคลิกที่ ตำแหน่งที่ตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก คำสั่งซื้อ ที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 4. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิกเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกที่บัตรที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 5. คลิกค่าบริการ เพื่อเรียกเก็บเงินจํานวนที่แสดงบนบัตรที่เลือก

เปลี่ยนแปลงบัตรที่จะคิดค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อที่มีการรอดำเนินการ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบัตร
 3. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนบัตร
 4. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิกเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกที่บัตรที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน
 5. คลิกค่าบริการ เพื่อเรียกเก็บเงินจํานวนที่แสดงบนบัตรที่เลือก

ลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยแล้ว คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรใบนั้นจากทุกรายการในคำสั่งซื้อ และลูกค้าไม่สามารถเลือกบัตรยั้ยในขั้นตอนการชำระเงินได้ คุณยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรจากทุกคำสั่งซื้อที่ใช้บัตรใบนั้นและมีสถานะรอดำเนินการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการลบบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกจัดการ
 4. หากต้องการลบบัตร ให้คลิกที่ ... จากนั้นคลิกลบวิธีการชำระเงิน
 5. หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบบัตร ให้คลิกลบวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัยที่คุณต้องการส่งคำขอการอัปเดต
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกจัดการ
 4. สำหรับบัตรที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน ให้คลิกที่...
 5. คลิกที่ "ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตวิธีการรับเงิน"
 6. คลิก “ส่งอีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี