การใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในธุรกิจแบบ B2B

คำสั่งซื้อที่ส่งไปหาคุณโดยตรงโดยไม่ผ่านร้านค้าออนไลน์สามารถสร้างเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ หากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวได้รับมอบหมายลูกค้าธุรกิจแบบ B2B แล้ว ราคาจะเป็นไปตามรายการราคาที่ตั้งไว้สำหรับบริษัทนั้นโดยอัตโนมัติ

การสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับบริษัท

หากบริษัทส่งคำสั่งซื้อไปหาคุณภายนอกร้านค้า Shopify เช่น ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับการซื้อดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ
 3. ในส่วนลูกค้า ให้เลือกลูกค้าธุรกิจแบบ B2B
 4. เลือกบริษัทที่เป็นเจ้าของคำสั่งซื้อ
 5. หากต้องการเพิ่มสินค้า ให้ค้นหาสินค้าที่ต้องการแล้วคลิก "เพิ่ม"
 6. คลิกที่ "เรียกเก็บเงิน"
 7. เลือกหนึ่งรายการต่อไปนี้:
  • หากลูกค้าใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน ให้เลือก "จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต" แล้วป้อนข้อมูลบัตรเครดิต จากนั้นจึงประมวลผลการชำระเงิน
  • หากลูกค้าใช้วิธีการชําระเงินอื่น เช่น เช็ค เงินสด หรือธนาณัติ ให้เลือก "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี