Använda orderutkast i B2B

Ordrar som kunderna skickar direkt till dig via telefon eller e-post istället för via webbshoppen kan skapas som orderutkast. Om orderutkastet har en B2B-kund och en företagsplats tilldelad den, återspeglar priserna, betalningsvillkoren och kassaalternativen automatiskt inställningarna för det företaget.

Skapa ett orderutkast för ett företag

Om ett företag skickar en inköpsorder till dig utanför din Shopify-butik, till exempel via e-post eller telefon, kan du skapa ett orderutkast för deras köp.

Skapa ett orderutkast och hämta in betalningen omedelbart

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på Skapa order.

 3. Välj en B2B-kund under Kund.

 4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

 5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

 6. Ange inköpsordernumret, i förekommande fall. Inköpsordernummer kan också läggas till senare från sidan för orderinformation.

 7. Klicka på Hämta in betalning.

 8. Gör något av följande:

  • Om kunden använder ett kreditkort som betalningsmetod väljer du Betala med kreditkort, anger kreditkortsinformationen och behandlar betalningen.
  • Om kunden använder en annan betalningsmetod, till exempel en check, kontantorder eller manuell betalning för order, väljer du Markera som betald.

Skapa ett orderutkast och skicka en faktura till din kund för betalning

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på Skapa order.

 3. I kund väljer du en B2B-kund.

 4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

 5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

 6. Klicka på Skicka faktura.

Skapa ett orderutkast med betalningsvillkor

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på Skapa order.

 3. I kund väljer du en B2B-kund.

 4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

 5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

 6. Ange inköpsordernumret, i förekommande fall. Inköpsordernummer kan också läggas till senare från sidan för orderinformation.

 7. Klicka på Betalning förfaller senare och välj sedan en löptid i fältet Betalningsvillkor.Om en företagsplats redan har ställt in betalningsvillkor ställs betalningsperioden automatiskt in i enlighet med företagets plats.

 8. Klicka på Skapa order.

Kräv att ordrar läggs som orderutkast

Om du vill granska ordrar innan de godkänns kan du kräva att kunder skickar in sina ordrar som utkast innan du godkänner dem. När du väljer alternativet Skicka in alla ordrar som utkast för granskning har kunder för den företagsplatsen en knapp för Skicka in för godkännande i kassan.

Ordrar från platser med den här inställningen hittas på ordrarnas Utkast-sida. Dessa beställningar är inte slutförda förrän du klickar på Skapa order eller kunden skickar in betalningen efter att du har skickat en faktura.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Välj en företagsplats.
 3. Gå till Kassan i avsnittet företagsinformation och klicka sedan på Redigera.
 4. Välj Skicka alla ordrar som utkast för granskning.
 5. Klicka på Spara.

Lokal valuta

Om du använder Shopify Markets bestäms den lokala valutan, prissättningen, tullavgifterna och skatterna av marknaden som är kopplad till ordern. Alternativt, om du inte använder Shopify Markets är valutan inställd och kan ändras i katalogen.

När mer än en marknad är aktiverad avgör kundens leveransadress marknaden för ordern. Om du lägger till en kund uppdateras marknaden för ordern så fakturor, produktpriser och betalningsinformationen visas i den kundens lokala valuta.

För orderutkast som visar en annan valuta än din standardbutiksvaluta beräknas valutakursen när du skapar orderutkastet. Detta pris är fast och används på fakturan oavsett om valutakursen ändras. Men om du sparar ordern som ett utkast och redigerar den efteråt uppdateras prissättningen på hela ordern med aktuell valutakurs vid tidpunkten för redigeringen.

När en order delvis har betalats, om du redigerar artiklarna i ordern, används den aktuella valutakursen för de redigerade artiklarna.

Ändra marknaden om du vill använda olika prissättning och valuta för ett orderutkast, granska dock först följande konsekvenser av att ändra marknaden för en order:

 • Skatter inkluderas eller exkluderas från artikelpriser. Ordrar på den amerikanska marknaden exkluderar till exempel skatter från priser medan ordrar på den tyska marknaden inkluderar skatter i priser.
 • Skattesatser varierar efter marknad. Rätt skattesats för kundens leveransadress debiteras i kassan om en kund ändrar leveransadressen till en adress som ligger utanför marknaden. Orderns marknad, med inställningen ”skatt inkluderad” eller ”skatt exkluderad”, förblir dock oförändrad.
 • Om du använder en tredjepartstjänst för att bestämma valutakursen för en marknad bestäms prissättningen för en order av tjänstens valutakurs. Den avgift som Shopify Payments använder för att beräkna din utbetalning baseras dock på den marknad som valts i Shopify. Det belopp som debiteras i ordern kan därför skilja sig från det belopp du mottar i betalningen. För mer information, se valutakonverteringar och valutakurser.
 • Tillverkarens förslag till detaljhandelspris (MSRP): Om du är skyldig att sälja en produkt till MSRP på en kunds marknad kan du bryta mot avtal om du byter marknader och använder ett alternativt marknadspris.

Ändra marknaden för en order

Om du använder Shopify Markets och vill ändra prissättning och valuta för en order så måste du ändra prissättningen. Orderns Marknadsavsnitt visas endast när en marknad som inte är din huvudmarknad är aktiverad. Om du vill ändra till en viss marknadsprissättning så måste du aktivera den marknaden och den lokala valutan för marknaden.

Se till att granska effekterna av att ändra prissättningen innan du ändrar den.

Steg

 1. Gå in på Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
 2. Klicka på ett orderutkast som du vill redigera.
 3. Klicka på pennikonen i avsnittet Marknad.
 4. Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
 5. Klicka på Ändra prissättning.
 6. Klicka på Spara.

Orderpriser visas i kundens lokala valuta, förutom när du gör följande anpassade ändringar i ordern:

 • Om du lägger till en anpassad post eller orderrabatt så visas rabattvärdet i butiksvalutan.
 • Om du lägger till ett anpassat fraktpris visas priset i butikens valuta.
 • Om du lägger till en anpassad artikel visas priset i butiksvalutan.

När du har gjort dessa anpassade ändringar visas de i ordern i kundens lokala valuta.

Lokal leverans eller lokal upphämtning

Om ett orderutkast kräver leverans kan du välja en förinställd fraktkostnad, skapa anpassat pris eller välja lokal leverans eller lokal upphämtning.

Om en leveransmetod är förvald när orderutkastet skapas kan kunden inte ändra den leveransmetoden i kassan. Detta gäller både företagskunder och direktkunder.

Om en leveransmetod inte är förvald när orderutkastet skapas kan kunden välja bland de tillgängliga fraktkostnaderna i kassan, men kan inte välja lokal leverans eller lokal upphämtning. Om du vill att din kund ska hämta sin order från en av dina platser måste du förvälja en lokal upphämtningsplats när du skapar orderutkastet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis