Valutakonverteringar och valutakurser

Valutakonvertering sker vid tidpunkten för en transaktion, till exempel när du tar emot en betalning, utfärdar en återbetalning eller en chargeback sker. Den främmande valutakursen som används är alltid kursen vid tidpunkten för transaktionen.

Du kan se sammanställningen av en transaktion i orderns tidslinje.

Du kan se en analys av hur respektive produktpris beräknas för varje marknad.

Valutadefinitioner och -konverteringar

Din butik har tre typer av valutor:

 • Butiksvaluta – Valutan för din Shopify-admin. Detta är den valuta som du använder för att ställa in priser för dina produkter och produktvarianter på din primära marknad och det är den valuta som visas i dina rapporter.
 • Lokal valuta (även kallad kundvaluta eller presentationsvaluta) – Valutan som kunden ser i din butik och som kunden använder för att betala för sina ordrar i kassan.
 • Utbetalningsvaluta – den valuta som Shopify använder när de sätter in pengar på ditt bankkonto.

Valutakonverteringskrisker

Valutakurser varierar alltid. När det är en tidsfördröjning för behandlingar av betalningar eller återbetalningar finns möjligheten att du förlorar eller tjänar pengar på grund av valutakonverteringen.

Du kan förlora eller tjäna pengar i följande situationer:

Automatiska valutaomvandlingar

När du säljer på marknader med lokala valutor konverteras priserna i webbutiken till kundens valuta. Priserna i butiken ändras automatiskt efter marknadens växlingskurs.

Dina priser konverteras genom att multiplicera produktpriset med valutaomvandlingskursen, lägga till omvandlingsavgiften och sedan tillämpa avrundningsreglerna för valutan, om tillämpligt. I dina konverterade priser ingår kostnader för valutaomvandling. När du till exempel omvandlar en produkt för 10 USD till euro ingår valutaomvandlingskursen och omvandlingsavgiften i omvandlingsavgiften på 8,81 euro.

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Om du har aktiva avrundningsregler avrundas det konverterade priset till 8,85 EUR.

Manuella valutaomvandlingar

Du kan ställa in valutakursen manuellt för var och en av dina marknader. Detta gör det möjligt för dig att stabilisera dina priser per marknad, i motsats till dina priser som fluktuerar med automatiska valutakurser.

När du använder manuella valutakurskonverterare kan du tjäna eller förlora pengar beroende på skillnaden mellan din manuella valutakurs och den aktuella marknadskursen.

En omvandlingsavgift tillämpas för din valutaomvandling. Om du vill inkludera denna avgift i din manuella kostnad multiplicerar du din kostnad med omvandlingsavgiften för din butiks land. Till exempel kan en valutakurs från USD till EUR med en omvandlingsavgift på 1,5 % se ut så här: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Du kan ställa in en manuell konverteringskurs för marknader som inte är din primära marknad. Dessa kurser baseras på din butiks basvaluta i Inställningar > Butiksuppgifter, även för marknader där du har ställt in en basvaluta som skiljer sig från din butiks valuta.

Du kan använda prisjusteringar tillsammans med manuella valutakurser. Om du till exempel har en produkt med ett pris på 20,00 i butiksvalutan USD och prisavrundningen är till närmaste 1,00 för alla marknader så kan du kontrollera prissättningen för din Kanada-marknad på något av följande sätt:

 • Du kan ställa in en manuell valutakurs på 1,3 för att stabilisera CAD-priset och sedan tillämpa en prisjustering på 20 %. Priset beräknas som 20,00 x 1,3 x 1,2 = 32,00 CAD.
 • Du kan ställa in en manuell valutakurs på 1 och sedan tillämpa en justering på 50 % för att styra CAD-priset med hjälp av endast prisjusteringen. Priset beräknas som 20,00 x 1 x 1,5 = 30,00 CAD.
 • Du kan välja automatiska valutakurser och tillämpa en prisjustering på 50 % på CAD-priserna. Priset beräknas som 20 x [aktuell valutakurs] x 1,5. Priset varierar beroende på aktuella valutakurser med den tillagda prisjusteringen på 50 %.

Om basvalutan för en marknad ändras, eller om manuella konverteringskurser ändras till automatiska, inaktiveras den manuella kursen men raderas inte. Det innebär att den manuella konverteringskursen aktiveras igen om den ursprungliga marknadsvalutan återställs eller om manuella konverteringskurser aktiveras igen.

Aktivera en manuell växelkurs

På sidan Marknader kan du ställa in manuella konverteringskurser för marknader i ett land eller för marknader i flera länder med inaktiverade lokala valutor. Du bör skapa marknader för ett land för varje land eller region som du vill använda en manuell konverteringskurs för.

Manuella konverteringskurser kan inte tillämpas på din primära marknad.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad för vilken du vill lägga till en manuell växelkurs.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Klicka på Hantera växelkurs.
 5. I dialogrutan väljer du Manuell.
 6. Ange valutakursen.
 7. Klicka på Spara.

Manuellt mottagna betalningar

När du säljer i lokala valutor baseras beloppet du tar emot som betalning på valutakursen vid den tidpunkt du debiterar kundens kreditkort. Om du tar emot betalningar manuellt debiteras kundens kreditkort när du behandlar ordern - inte när kunden skickar in ordern. Växelkursen kan ändras mellan tiden för godkännandet och den tidpunkt då du tar emot pengarna manuellt. Detta kan leda till en mindre skillnad.

I din Shopify-admin konverteras ordrar i olika valutor till din butiks valuta så att det blir lättare för dig att rapportera din försäljning. De konverterade värdena är uppskattningar tills du debiterar kunden för deras order.

Till exempel är din butiks valuta USD och du säljer i USD och EUR. Din kund skapar en order på en bokhylla för 90 EUR. När de skickar sin order motsvarar 1 USD 0,90 EUR.

Exempelorder
Butikens valuta Kundens valutapris Beräknat orderbelopp
$100, 00 SEK 90 EUR $100, 00 SEK

Några dagar senare ändras valutakonverteringskursen och 1 USD är nu lika med 0,85 EUR. Du debiterar din kunds kontokort med 90 EUR. Eftersom valutakonverteringskursen ändrades och 1 USD = 0,85 EURO konverteras 90 EUR till 98 USD. Du tar emot 98 USD.

Exempel på att ta emot betalning för en order efter valutakursfluktuationer
Butikens valuta Kundens valutapris Mottaget belopp konverterat till butikens valuta
$100, 00 SEK 90 EUR $98, 00 SEK

Återbetalningar

Det är ofta ett tidsspann från det att en kund skapar en order tills dess att kunden returnerar. Detta medför att konverteringsbeloppet som du mottar för ordern vanligtvis inte är samma som det konverteringsbelopp som du ger tillbaka vid återbetalningen. Vi rekommenderar att du återbetalar hela det belopp som kunden betalade i sin lokala valuta. Det innebär att du kan förlora eller tjäna pengar på grund av valutakonverteringen. Läs mer om återbetalning av order när du säljer i lokala valutor.

Chargebacks

När en kortinnehavare initierar en chargeback tillämpas valutakonverteringen med hjälp av konverteringsgraden vid tidpunkten för överföringen av medel och inte för konverteringsgraden vid ordertillfället.

Shopify konverterar det belopp som återbetalas, krediterar det omtvistade beloppet till kortinnehavaren och betalar sedan avgiften till kortinnehavarens bank å dina vägnar. Det belopp som återbetalas dras av från din nästa utbetalning. Du debiteras inte en konverteringsavgift för denna valutakonvertering.

Om du bestrider en chargeback och den löses till din fördel returneras det omtvistade beloppet till dig och du återbetalas chargeback-avgiften baserat på den aktuella konverteringsgraden.

Läs mer om hur chargebacks behandlas.

Försäljning och fastställande i olika valutor och försäljning i lokala valutor

De flesta valutakonverteringar sker mellan din kunds lokala valuta och din butiks valuta. Valutakonverteringar sker mellan kundens lokala valuta och din utbetalningsvaluta om din butiks valuta skiljer från din utbetalningsvaluta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis