Konfigurera lokala valutor

När du skapar en ny marknad för ett enskilt land ställs basvalutan för marknaden in som valuta för det landet eller regionen. Om valutan inte stöds är marknadsbasvalutan inställd i din butiks basvaluta.

När du skapar en marknad för flera länder ställs standard-basvalutan för marknaden in i din butiks basvaluta, och lokala valutor är aktiverade, vilket innebär att varje land eller region på din marknad för flera länder kan se sina priser i standardvalutan för sitt land eller sin region. Om det behövs kan du inaktivera lokala valutor för en marknad med flera länder och sedan ställa in valutan för alla länder och regioner på den marknaden för flera länder. När lokala valutor inaktiveras kommer alla kunder på den marknaden att se och betala i den valuta du väljer.

Lokala valutor måste vara inaktiva för att du ska kunna ställa in en manuell växelkurs för en marknad.

Hantera lokala valutor för en marknad för flera länder

När du skapar en marknad för flera länder är lokala valutor aktiverade som standard. Om lokala valutor inaktiveras på en marknad kan du aktivera lokala valutor igen.

Steg:

  1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
  2. Klicka på marknaden för vilken du vill justera inställningar för lokal valuta.
  3. Klicka på Produkter och prissättning.
  4. Utför något av följande steg i avsnittet Prissättning:

    • Om du vill aktivera lokala valutor så markerar du kryssrutan Visa priser för kunder i deras lokala valuta.
    • Om du vill inaktivera lokala valutor så avmarkerar du kryssrutan Visa priser för kunder i deras lokala valuta och klickar sedan på Inaktivera. När lokala valutor är avstänga så ser alla kunder på den marknaden priserna i marknadens grundvaluta.
  5. Klicka på Spara.

När lokala valutor ställs in måste du hänvisa dina kunder till den URL som matchar deras språk- och platsinställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis