Lokalisering och översättning

Kunder över hela världen har tillgång till innehåll på sitt modersmål. Att översätta innehållet i din butik kan leda till ökad försäljning eftersom dina internationella kunder bättre kan förstå din marknadsföring, produktinformation, leverans- och returpolicy. Läs mer om försäljning över nationsgränser.

Du kan aktivera flera språk från Shopify-admin för att skapa separata webbadresser för ditt översatta innehåll. När kunder landar på en översatt webbadress visas den översatta versionen automatiskt om översättningar finns i din butik.

Krav

Följande måste vara sant för att du ska kunna sälja på flera språk:

URL:er och SEO

En viktig aspekt av försäljningen på flera språk är att se till att kunder och sökmotorer kan hitta rätt språkversion av din webbplats. När du publicerar ett språk skapas unika webbadresser för varje översatt sida i din butik. Detta görs genom att lägga till språkkoden till webbadresserna.

Anta till exempel att din huvuddomän är example.com. Om du publicerar ytterligare två språk, franska (fr) och tyska (de), så kommer dina butiks-URL:er att ändras till example.com/fr och example.com/de.

Du kan också ha olika språk tillgängliga på olika domäner genom att använda den internationella domänfunktionen i International.

En URL-slug kan översättas manuellt med Shopify Translate & Adapt-appen, en kompatibel översättningsapp från tredje part, eller via CSV-export/import.

Det är viktigt att sökmotorer kan indexera din webbplats på alla översatta språk. Shopify lägger automatiskt till hreflang-taggar och inkluderar alla publicerade språk i webbplatskartor som hjälper sökmotorer att upptäcka de olika språken i din butik.

Översättningar i appar

Om du använder tredjepartsappar är det möjligt att dessa appar inte stöder försäljning på flera språk som standard. Om du vill kontrollera om en app stöder flera språk kan du kontakta apputvecklaren.

Begränsningar vid försäljningen på flera språk

  • Endast kompatibla översättningsappar från tredje part stöds av den här funktionen.
  • Taggar (till exempel produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar) kan inte översättas.
  • En URL-slug, såsom /products/en-ca/shoes kan översättas till /products/es-mx/zapatos men ordet products kan inte översättas
  • En URL-slug kan inte anpassas för marknader. Översättningar kan endast läggas till för en URL-slug i alla marknader med ett synligt språk.
  • Kontrollera att ditt tema stöder språk som skrivs från höger till vänster för att säkerställa att layouten blir korrekt när du översätter till språk som hebreiska eller arabiska, som skrivs från höger till vänster.

Ändra standardspråket för din webbshop

När du har ändrat standardspråket för din webbshop tas ditt tidigare standardspråk bort från Inställningar > Språk. Om du vill ställa in det föregående standardspråket som ditt sekundärspråk måste du lägga till det igen på dina marknader och i Inställningar > Språk.

Läs mer om språkhantering.

Flera språk för utvecklare

För att hjälpa Shopify-partners att erbjuda en helt och hållet flerspråkig miljö samt lokalisera apparbetsflöden lanserar Shopify en uppsättning nya plattformsfunktioner för att sälja på flera språk.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis